Tarnystės auksas Dievo tylos dieną
Kryžiaus kelio stočių eisena Marijampolėje
Didžiojo penktadienio Kryžiaus kelias kžKaune – karą išgyvenančiųjų kančios akivaizdoje
Kristaus Kančios pamaldose – naujas maldavimas: už Ukrainą ir visus pasaulyje, kas gina savo namus
Paskutinės vakarienės Mišios Kauno arkikatedroje: pasitarnavimas Jėzaus pavyzdžiu
Krizmos Mišios Kauno arkikatedroje: šventųjų aliejų ir kunigiškosios bendrystės palaiminimas
Didžiojo ketvirtadienio Krizmos šv. Mišios Vilkaviškio katedroje
Vilniaus arkivyskupijos žinios | šv. Velykų belaukiant
Jaunimo savanorių mokymai Telšiuose
Bendradarbių Susikaupimo diena su dominikoniškuoju mokymu apie santykį, kuris pripildo ir leidžia „nesubyrėti“
Verbų sekmadienis arkikatedroje: link Kryžiaus ir kančios slėpinio
Didžiąją savaitę link šv. Velykų liekame drauge su ukrainiečių tautos kančia
Švč. Mergelės Marijos Sopulingosios atlaiduose – malda už Ukrainos motinas
Apie savanorystę iš Arti: Paramos rinkimas Severodoneckui
Gavėnios rekolekcijos: ganytojo malda su jaunimu
Kauno parapijų jaunuoliai piligrimystėje „užtvirtino“ pasirengimą Sutvirtinimui
Vilniaus arkivyskupijos naujienos | 2022-04-01
Kauno I dekanato kunigų konferencija Kauno klinikose: gilintasi į skausmo fenomeną
Vilkaviškio vyskupijos tikybos mokytojų gavėnios rekolekcijos
Gavėnios rekolekcijose – padrąsinimas meilei ir vilčiai, malda už teikiančius ir priimančius Sutaikinimo sakramentą
Malda paaukojant Rusiją ir Ukrainą Nekaltajai Marijos Širdžiai Vilkaviškio katedroje
Panevėžio katedroje Rusijos ir Ukrainos paaukojimas Nekalčiausiajai Marijos Širdžiai
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2022-03-25
Bazilijonų ansamblyje Vilniuje apgyvendinti beveik 90 ukrainiečių
Vilkaviškio vyskupjos Šeimos centrų vadovų susitikimas
Telšių vyskupijos kunigai sveikino savo ganytoją auksinio jubiliejaus proga
Gavėnios rekolekcijos su tikėjimo ugdytojais Kauno arkikatedroje
Kauno arkivyskupijos Caritas: apie viltį ir susitelkimą krizės akivaizdoje
Raseinių dekanato sutvirtinamųjų „Užtvirtink“ – su atsakymais į drąsius klausimus
Ukraina – Kauno Bažnyčios širdyje: maldos ir kita pagalba
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2022-03-18
Kunigų konferencijoje – apie šiandienos aktualijas bei 2021-uosius Kauno arkivyskupijoje
Kauno I dekanato kunigų konferencijoje – apie palydėjimą į Sutaikinimą bei parapijų atvirumą karo pabėgėliams
Vilkaviškio vyskupijos Sinodinio kelio komanda sukvietė vyskupijos dekanatų sinodinio kelio parapijose moderatorius nuotoliniams pokalbiams ir pasidalijimams
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2022-03-10
Gavėnios rekolekcijose – solidarumo apmąstymas ir malda už karitatyvines bei humanitarines organizacijas
Šiaulių vyskupijos sidabrinis jubiliejus
Piligriminis žygis kun. A. Mociaus pėdomis meldžiant Ukrainai, Lietuvai ir visam pasauliui taikos
I Gavėnios sekmadienį – katechumenų įrašymo šventė
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2022-03-03
Sinodiniai susitikimai Kauno arkivyskupijos kurijoje: kaip Bažnyčiai nešti viltį šiuo metu
Carito žinia: rengiami humanitariniai paketai nuo karo bėgančioms šeimoms
Arkivyskupijos bendruomenių taikos maldavimai sesei Ukrainai ir visam pasauliui
Gavėnios metą jaunimas pradėjo Pelenų dienos malda
Pelenų diena Žemaičių Kalvarijoje
Pelenų trečiadienį Kauno arkikatedroje – visos dienos malda už laisvę ginančią Ukrainą, už taiką ir Dievo išgelbėjimą
Užgavėnių linksmybes jaunimas iškeitė į maldą už taikos viltį
Paskirtas Kauno arkivyskupo sekretorius ir kurijos vicekancleris
Bažnyčia padės karo pabėgėliams: svarbu būstas, bet svarbiausia – broliškas priėmimas
Vasario mėnesio Telšių vyskupijos dvasininkų susirinkimas
Telšių vyskupas susitiko su Seimo nariais
Malda arkikatedroje ganytojo kvietimu – už misiją ugdyti jaunimo tikėjimą
Kauno I dekanato kunigų konferencijoje aptartos Sinodinio kelio galimybės sielovadoje
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2022 m. vasario 18 d.
Vasario 16-osios malda už įkvėpimą šiandienos Lietuvai, Kauno universitetams, šeimoms
Vasario 13-oji Šiluvoje – su laiminimo malda ir sinodine katecheze apie bendros misijos džiaugsmą
Vilkaviškio vyskupijoje 20 metų
Kauno arkikatedroje malda už epilepsija sergančiuosius ir Caritas bendradarbius
Rekolekcijos Jaunimo centro savanoriams apie tai, kas „stipriau už neapykantą“
Sinodinio kelio susitikimai vietos bendruomenėse (Šiaulių vyskupija)
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2022-02-04
Sinodinio kelio susitikimai Šiaulių vyskupijos dekanatuose su parapijų klebonais ir moderatoriais
Kauno arkivyskupijos Sinodinė darbo grupė aptarė sinodinių susitikimų patirtį: „sėkmės istorija“ jau vyksta
Kristaus Paaukojimo šventė Panevėžio katedroje
Švenčiant Kristaus Paaukojimą – pašvęstųjų sinodinis susitikimas ir malda Kauno arkikatedroje
Pašvęstojo gyvenimo diena Žemaičių Kalvarijoje
Pašvęstojo gyvenimo diena Vilniaus arkivyskupijoje
Pašvęstųjų dienos minėjimas Marijampolės bazilikoje
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2022-01-28
Maldos vakare palaimintojo Jurgio Matulaičio užtarimas Kaunui, esančiam jo istorijos dalim
Taikos maldavimai Kauno arkikatedroje ir padrąsinimas krikščioniškai misijai: „Pakelkime galvas.“
Kauno arkivyskupijos kunigų skyrimai
Kauno krikščionių bendruomenių ekumeninė malda
Sinodinio kelio pradžia LSMU Kauno klinikose
Ekumeninės pamaldos Šiauliuose
Kauno arkivyskupijos kunigų konferencijoje – įžvalgos dėl visuomeninių įtampų bei liturgijos šventimo sinodiniai klausimai
Trečiadienio malda Kauno arkikatedroje – už šeimas, sutarimą ir taiką
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2022-01-14
Sausio mėnesio Telšių vyskupijos dvasininkų susirinkimas
Mokymai ir patirtys sužadėtinių grupių vadovams
Kauno I dekanato kunigų konferencijoje aptartos piligriminių kelionių galimybės
Malda Kauno arkikatedroje už tuos, kurie gynė laisvę ir kurie tarnauja artimui šiandien
Sinodinio kelio darbo grupės Telšių vyskupijoje susirinkimas
Pirmajame metų susitikime veiklos prioritetus aptarė Kauno arkivyskupijos sielovados institucijų komanda
Jubiliejiniai 2021-ieji Kauno arkivyskupijos kronikose
Trys Karaliai su jaunimu Kauno arkikatedroje
Meldžiant beatifikacijos Kaune paminėta Dievo tarnaitės Elenos Spirgevičiūtės kankinyst
Vilniaus arkivyskupijos Carito naujoji vadovė – Audronė Kairienė
Prakartėlės Vilkaviškio vyskupijos bažnyčiose (pildoma)
Dėkojimas ir šlovinimas maldos vakare Kaune „Jei tiki, kad Dievas gali...“
Vilkaviškio vyskupijos Caritas kartu su savanoriais surengė šv. Kūčių vakarienę vargstantiems
Antrąją Šventųjų Kalėdų dieną švęstas vyskupo Algirdo Jurevičiaus kunigystės jubiliejus
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2021-12-23
Adventinė padėkos popietė su vyskupu Linu OFM
Adventines rekolekcijas užbaigiant: gyventi trokštant dorybių
Telšių vyskupo vizitas uostamiestyje
Artėjančių švenčių proga – palaiminimai Kauno arkivyskupijos sielovados institucijų bendradarbiams
Gruodžio mėnesio Telšių vyskupijos dvasininkų susirinkimas
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2021-12-17
Kunigų konferencijoje – broliškas sinodinis pasikalbėjimas ir prieššventinė agapė
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt