Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2024-03-14
Kaišiadorių vyskupijos Globėjo diena – kovo 19-oji
Marijos diena Šiluvoje su mintimis apie atsivertimą – sugrįžimą prie Kristaus
Telšių vyskupas susitiko su merais
Prienuose įvyko dekanato sutvirtinamųjų susitikimas
Šv. Mišios už Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimą Panevėžio katedroje
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2024-03-07
Gavėnios rekolekcijos Kauno arkikatedroje su jaunimu: ar trokštame naujo pasaulio?
Kauno arkivyskupijos Carito bendradarbių Susikaupimo diena keliaujant Gavėnios kelionę
Rekolekcijose kunigai paniro į Šventąją valandą
Šv. Kazimiero relikvija Šiaulių šv. Apaštalų Petro ir Pauliaus katedroje
Kauno senamiestyje palaimintas Carito Humanitarinės pagalbos centras
Maldos vakaras seminarijos bažnyčioje: ilgas kelias augti meile
Seimo narių susitikimas su Telšių vyskupu
Rekolekcijos Kauno arkikatedroje – su jaunimo tikėjimo ugdytojais
Pašaukimų ugdymo komandos Kryžiaus kelio malda su Domeikavos jaunimu
Kunigų sinodiniai susitikimai Telšių vyskupijos dekanatuose
Kauno arkivyskupijos kunigų konferencijoje – civilinės saugos, užsienio lietuvių bei kitos sielovados aktualijos
Rekolekcijos arkikatedroje ir diakono konferencija: Gavėnios kelią keliauti su Jėzumi
Vilniaus arkivyskupijos naujienos | 2024-02-22
Telšių katedroje vyko Katechumenų išrinkimo apeigos
Vilniaus arkivyskupijos naujienos | 2024-02-15
Valstybinis apdovanojimas minint Vasario 16-ąją – ilgametei Caritas darbuotojai O. Virbašiūtei
Pelenų trečiadienis Kauno arkikatedroje: priimtas gailesčio ir atsivertimo ženklas
Vilkaviškio vyskupijos kunigų susirinkimas (2024-02-13)
Malda už medikus ir ligonius Kauno ligoninėse
Kauno I dekanato kunigų konferencijoje aptarti svarbūs Gavėnios liturgijos aspektai
Pašvęsto gyvenimo diena Baltriškėse
Pašvęstojo gyvenimo šventė Vilniuje
Vilniaus arkivyskupijos naujienos | 2024-02-02
Pašvęstųjų procesija Žemaičių Kalvarijoje
Pašvęstojo gyvenimo dienos minėjimas Marijampolės bazilikoje
Kristaus Paaukojimo šventė su pašvęstaisiais, gyvenančiais pasaulyje Kristaus būdu
Telšių vyskupijos Dekanų tarybos posėdis vyko Tauragėje
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2024-01-29
Posėdžiavo Telšių vyskupijos sinodinė grupė
Maldos vakaras Kauno kunigų seminarijos bažnyčioje: Dievas yra aukščiau už viską
Pirmasis šiais metais Telšių vyskupijos kunigų susitikimas
Dievo Žodžio sekmadieniui Kaune – Evangelija pagal Luką, perskaityta šių dienų Jėzaus draugų
Dievo Žodžio tarnystės kursai Panevėžyje
Vilniaus arkivyskupijos naujienos | 2024-01-19
Sukaktys Kaišiadorių vyskupijoje 2024 metais
Vysk. Algirdas Jurevičius kalbėjo Kaišiadorių vyskupijos kunigams
Kauno arkikatedroje visa Evangelija pagal Luką bus skaitoma gyvai – Dievo Žodžio sekmadienio vigilijoje, ekumeninės krikščionių maldos laiku
„Tiesa daro mus laisvus kalbėti.“ Apie dvasininkų komunikaciją su žiniasklaida bei kitos aktualijos Kauno arkivyskupijos kunigų konferencijoje
Šeimų trečiadienis Kauno arkikatedroje šeimyniškai garbinant Dievą
Kunigų skyrimai Šiaulių vyskupijoje (2024 m. sausis)
Apie Kauno arkivyskupiją 2023 m. kronikose: sveiki atvykę į mūsų gražią didelę šeimą
Carito maldos trečiadienis Kauno arkikatedroje: kad vargo būtų mažiau, o meilės kitam – daugiau
Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo padėka už sutelktines pastangas ir maldas surandant dingusią mažametę kaunietę
Kauno I dekanato kunigų konferencijoje domėtasi komunikavimo priemonių svarba pastoracijoje
2024 m. Telšių vyskupijos permanentinių kunigų susirinkimų ir svarbesnių įvykių grafikas
Šiaulių vyskupijos Carito projektas
Klaipėdoje suskambo nauji vargonai
Vilkaviškio vyskupijos kunigų paskyrimai (2024-01-08)
Kaune paminėtas Dievo tarnaitės Elenos Spirgevičiūtės kankinystės 80-metis
Kauno arkivyskupijos tikybos mokytojų bei katechetų metodinė diena
Vilniaus arkivyskupijos naujienos | 2023-12-29
Piemenėlių Šv. Mišios Panevėžio katedroje
Šventinėje agapėje – arkivyskupo padėka savo pagalbininkams sielovadoje, kad jie yra „Kalėdų žmonės“
Adventiniai Telšių vyskupo apsilankymai
Vilniaus arkivyskupijos naujienos | 2023-12-21
Artėja Advento pabaiga. Šv. Kalėdos jau visai čia pat
Advento rekolekcijos arkikatedroje su šeimomis ir Dievo bei mūsų žodžių apmąstymu
Artėjant šv. Kalėdoms arkivyskupo padėka broliams bei pasidalijimas apie Sinodą
Šventosios Dvasios savaitgalis Raseinių sutvirtinamiesiems
Telšių vyskupo apsilankymas Klaipėdoje
Kauno I dekanato kunigų susirinkime – apie laiką, kai laukiame Jėzaus Gimimo
Advento susitikimas šeimos „Štai jis ateina“ (GG 2, 8)
Rekolekcijų trečiadienis su Caritu bei Ukrainos vaikų maldavimais
Vilniaus arkivyskupijos naujienos | 2023-12-14
Vilkaviškio vyskupijos kunigų susirinkimas 2023 12 12
Klaipėdoje pašventinta šv. Brunono Kverfurtiečio bažnyčia
Rekolekcijos Kauno arkikatedroje prasidėjo su jaunimo malda: Ateik, Viešpatie Jėzau
Adventinio susikaupimo laikas šeimoms – dekanatų Šeimos centrų savanorėms
Nauji Kauno arkivyskupijos kunigų skyrimai (2023 m. gruodis)
Telšių vyskupo apsilankymas Slengiuose ir Vėžaičiuose
Žemaičių Kalvarijoje – Marijos šypsena
Vilniaus arkivyskupijos naujienos | 2023-12-01
Kauno arkivyskupijos tikybos mokytojų rekolekcijos – Dievo malonės laikas
Panevėžio katedroje konsekruotas naujas altorius
Klaipėdoje paminėta Marijos Taikos Karalienės bažnyčios grąžinimo tikintiesiems 35-erių metų sukaktis
Telšių vyskupijos atsinaujinimo diena jaunimui
Panevėžyje vyko vyskupijos atsinaujinimo diena
Paminėtos kun. Anupro Gauronsko mirties metinės
Kauno I dekanato kunigų konferencijos aktualijos – Evangelijos skelbimas ir vilties liudijimas šiandien
Telšiuose paminėtos vyskupo Antano Vaičiaus 15-osios mirties metinės
Vilniaus arkivyskupijos naujienos | 2023-11-24
Mokytojų ir katechetų malda – už visus Gerosios naujienos skelbėjus
Paskyrimai Telšių vyskupijoje (2023 m. lapkritis)
Vilniaus arkivyskupijos naujienos | 2023-11-17
Įvyko Vilniaus arkivyskupijos Carito ir MRU mokslinė konferencija apie kūrybiškumą socialiniame darbe
Kauno arkivyskupijos Carito susitikimas Benamystę patiriančiųjų dienos centre ir bendra malda arkikatedroje
Kauno arkivyskupijos kunigų konferencijoje pristatyta Lietuvos šaulių sąjunga. Padėkos ženklas Garbės šauliui kardinolui S. Tamkevičiui
Kauno arkivyskupijos kunigų malda už mirusius brolius, padėka už jų gyvenimą bei tarnystę
Mažieji atlaidai Šiluvoje. Miestelio kapinėse palaidotos pirmosios urnos su negimusių kūdikių palaikais
Penktasis Telšių vyskupijos ministrantų savaitgalis
Vilniaus arkivyskupijos naujienos | 2023-11-10
Telšių vyskupijos kunigai domėjosi vyskupų sinodo vaisiais
Malda Kauno arkikatedroje – kad Viešpats padėtų neatšalti šeimų meilei
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt