Kauno arkivyskupijos Šeimos centre vyksta tėvystės įgūdžių ugdymo programos „Būti tėvais“ mokymai
Kauno I dekanato kunigų konferencijoje – savęs pažinimo tema
Vilniaus arkivyskupijos naujienos | 2023-10-06
Kauno Carito metinė konferencija: grimztame ar degame vilties švyturius?
Naujuose Carito Motinos ir vaiko namuose Vilniuje pagalbos sulauks daugiau mamų
Su Carito bendradarbiais Kauno arkikatedroje paminėtas šv. Pranciškus Asyžietis ir jo tarnavimo pavyzdys
Vilkaviškio vyskupijos kunigų susirinkimas (2023-10-03)
Vilniaus arkivyskupijos naujienos | 2023-09-29
Šiaulių vyskupijos Carito organizuota Pasaulinė migrantų ir pabėgėlių diena
Telšių vyskupijos kunigai domėjosi kultūros paveldo išsaugojimu
Tęsiasi Maldos vakarai už Kauno miestą bei arkivyskupiją: auga pajėgos ir plečiasi mūsų maldos horizontai
Vilniaus arkivyskupijos naujienos | 2023-09-22
Kauno arkivyskupijos kunigų konferencijos aktualijose – sielovados struktūriniai pokyčiai, evangelizacijos projektai
Kauno I dekanato kunigai aptarė sielovados aktualijas bei paminėjo arkivyskupo J. J. Skvirecko gimimo jubiliejų
Skaudvilėje duris atvėrė parapijos namai
Vilniaus arkivyskupijos naujienos | 2023-09-14
Nemakščiuose paminėtos kunigų mirties sukaktys
Atstatyto kryžiaus pašventinimas Mažeikiuose
Informacija po rugsėjo 6 dienos kunigų susirinkimo
Vilniaus arkivyskupijos naujienos | 2023-09-07
Suaugusiųjų katechumenato centrų Vilkaviškio vyskupijoje koordinatorių susitikimas
Vilniaus arkivyskupijos naujienos | 2023-09-07
Rugsėjo 1-osios malda arkikatedroje su Kauno akademine bendruomene
Rugsėjo 1-osios Mišios krepšinio aikštelėje
Mažieji atlaidai ir didieji žmonės
Mokslo metų pradžia su vyskupu Klaipėdoje
Prieš Mokslo metų pradžią Vilkaviškio vyskupijos tikybos mokytojai ir katechetai rinkosi Garliavoje
Vilniaus arkivyskupijos naujienos | 2023-08-31
Kauno arkivyskupijos tikybos mokytojų ir katechetų šventė pradedant naujus mokslo metus
Paskyrimai Telšių vyskupijoje 2023 m. rugpjūtis
Jaunimo vasaros stovykla „Kelkite bruzdesį!“ ir savanorystė Pivašiūnų Žolinės atlaiduose
Žolinės atlaidai Pivašiūnuose
Vilniaus arkivyskupijos naujienos | 2023-08-25
Paskyrimai Šiaulių vyskupijoje 2023 m. liepos-rugpjūčio mėnesį
Šv. Roko atlaidai Pagėgių parapijoje
Gaisras Pagėgių bažnyčioje
Šiaulių vyskupas nubaudė kun. A. Budrių už disponavimą pornografija ir jos platinimą
Diakono Arūno pasidalinimas iš misijos Ukrainoje
VIlkaviškio vyskupijos šeimos centrų savanorių ir jų šeimų savaitgalis
2022-2023 mokslo metų darbai Vilkaviškio vyskupijos katechetikos centre
Vilkaviškio vyskupijos „Motinos maldoje“ grupelių susitikimas
Pradėti bažnytinio tyrimo veiksmai dėl kun. Sigito Grigo netinkamo elgesio internete
Kauno arkivyskupijos Šeimos centro stovykla-mokymai „Būti tėvais“
Jaunimas traukia į Lisaboną
Vilkaviškio vyskupijos kunigų paskyrimai 2023 m. liepą
Apjungtos Telšių vyskupijos Vegerių ir Naujosios Akmenės parapijos
Vilniaus arkivyskupijos naujienos | 2023-07-24
Šiaulių vyskupijos šv. Mišių patarnautojų stovykla
2023 m. liepos 20 d. kunigui Česlovui Kavaliauskui, kilusiam iš Pumpėnų parapijos, būtų sukakę šimtas metų
Telšių vyskupijoje buvo paminėtas sidabrinis kunigystės jubiliejus
Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės atlaidai Linkuvoje
Telšių vyskupijos kunigų rekolekcijos
Paskyrimai Telšių vyskupijoje 2023 m. liepa
Liepos 13-oji Šiluvoje: pasitikėti Dievu, visada vedančiu į išgelbėjimą
Kauno arkivyskupijos mokytojų ir katechetų vasaros konferencija: žengiant Dievo pedagogikos žingsniais
Vilkaviškio katedros ketvirčio amžiaus jubiliejus – su padėkomis statytojams ir linkėjimais šventovei
Arkivyskupas pakvietė pokalbiui apie saugios aplinkos Bažnyčioje vaikams užtikrinimą
Vilniaus arkivyskupijos naujienos | 2023-07-07
Šv. apaštalų Petro ir Povilo atlaidai Kryžių šventovėje
Vilniaus arkivyskupijos atstovai lankėsi Berlyno arkivyskupijoje: svarbu kurti bendrystę
Kunigų paskyrimai Panevėžio vyskupijoje (2023 m. birželis)
Kauno arkivyskupijos Carito birželio susitikimai ir iniciatyvos
Budavonėje nukankinti kunigai prisimenami maldomis ir eilėmis
Vilniaus arkivyskupijos naujienos | 2023-06-30
Šv. Petro ir Pauliaus iškilmė arkikatedroje – su Kauno arkivyskupijos dekanais
Paskyrimai Šiaulių vyskupijoje (2023 m. birželis)
Kauno arkivyskupijos kunigų skyrimai (2023 m. birželis)
Arkivyskupijos globėjo dieną įteikti apdovanojimai Šiluvos Dievo Motinos medaliu už tarnystes bendruomenėse
Misionierių užkalbintas miestas: per muziką ir dailę, liudijimą ir šlovinimą – link Kūrėjo
Kaišiadorių vyskupijos kunigų paskyrimai (2023 m. birželis)
Misijų susitikimai Kaune: meilė ir viltis turi likti stiprios!
Trečiadienio malda arkikatedroje – už šeimas ir sužadėtinių atsakingą pasirengimą Santuokos sakramentui
Nuolatinių diakonų šventimai: Viešpaties palankumo ženklas Kauno arkivyskupijos bendruomenei
Švč. Kristaus Kūno ir Kraujo (Devintinių) iškilmės procesija Šiauliuose (videoįrašas)
Maldoje su Caritu priimta kandidatų į nuolatinius diakonus priesaika
Posėdžiavo Telšių katedros kapitula
Piligriminio kelio bendrystė suartino mokytojus ir katechetus
Kunigų skyrimai Vilniaus arkivyskupijoje, 2023 m. birželis
Devintinių procesija Panevėžio miesto gatvėmis
Susitikime su arkivyskupu tarnystės metus apžvelgė Kauno arkivyskupijos sielovados institucijų bendradarbiai
Jaunimo malda Kauno arkikatedroje už savo bendraamžių tikėjimo kelionę
Vilniaus arkivyskupijos naujienos | 2023-06-08
2023 metų birželio 7 d. Vilniaus arkivyskupijoje diakonams ir kunigams įteikti paskyrimai
Vilniaus arkivyskupijoje – keturi naujai įšventinti diakonai
Kauno arkikatedroje įšventintas kunigas: švenčiame Viešpaties pašaukimo slėpinį!
Piligrimystė į Žemaičių Kalvariją
Paskyrimai Telšių vyskupijoje 2023 m. birželis
Telšių vyskupijos globėjo šventė
Vilkaviškio vyskupijos pasišventusių našlių asociacijos amžinųjų įžadų šventė
Sutvirtinamųjų diena Kaišiadorių vyskupijoje
Arkivyskupo palaiminimas mokslo metus užbaigiantiems Pal. Jurgio Matulaičio Montesori mokyklos vaikams ir mokytojams
Adelės Dirsytės ir Elenos Spirgevičiūtės keliais Kaune žygiavo beveik 60 dalyvių!
Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo šventėje – malda už Sinodą Bažnyčioje
Kauno I dekanato kunigų konferencija apie dvasininko vaidmenį modernėjančioje visuomenėje
Dekanato šeimų šventė Raseiniuose: kelių kartų bendrystės džiaugsmo sodas
Apie žiniasklaidoje pasirodžiusią informaciją apie Vilniaus arkivyskupijos kunigą
Telšių vyskupą aplankė Telšių vyskupijos teritorijoje esančių savivaldybių merai
Sutvirtinamųjų piligrimystės: padėkos „Užtvirtink“ dalyviams, savanoriams, kunigams
Telšių vyskupijos kunigų susirinkime vyko diskusijos tema „Postmodernią aplinką ir šiuolaikinę parapiją“
Vilkaviškio vyskupijos šeimos centro programa moterims „Aš ir mano širdis“
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 »»
 
 
   

Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapija 
atsinaujino

Senųjų Trakų vienuolynas 
atsinaujino

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt