Šiaulių vyskupijos kunigams apie šeimų sinodą kalbėjo kardinolas Audrys Juozas Bačkis
Šiaulių vyskupijoje pradedama kun. Ignaco Štacho beatifikacijos byla
Jaunimo vadovų ir mokytojų piligriminė kelionė po jubiliejines šventoves Lietuvoje
Atsinaujinimo diena Klaipėdoje
Šv. popiežiaus Jono Pauliaus II koplyčios atidarymas Tytuvėnuose
Kunigų konferencijoje – tikėjimo situacija Kauno arkivyskupijoje ir sielovadinės galimybės atsiliepti į jos iššūkius
Aušros Vartų atlaidai lapkričio 13-20 dienomis Vilniuje
Nuolatinė Švč. Sakramento adoracija Vilniaus arkivyskupijoje
Pal. Mykolo Sopočkos relikvijų išstatymas Kaišiadorių katedroje
Telšių vyskupijos dvasininkų kasmėnesinis susitikimas ir Kardinolo Audrio Juozo Bačkio viešnagė Telšiuose
Vilkaviškio vyskupijos kunigų susirinkimas
Marijos diena Šiluvoje
Vakaras su A. Raudoniaus giesmėmis ir liudijimais Kauno arkivyskupijos jaunimo centre
Verkių Kalvarijos – atviros miestiečiams ir piligrimams
Vilkaviškio vyskupijos tikybos mokytojų mokslinė – praktinė konferencija „Praeitis - šiandienai”
Katechetai gilino žinias apie Išganymo istoriją
Duris atvėrė užsieniečių integracijai skirtas VA „Caritas“ centras
Tituliniai Šv. arkangelo Mykolo atlaidai Marijampolės bazilikoje
Pašventintas Grigiškių bažnyčios kertinis akmuo
Kunigų skyrimai Kauno arkivyskupijoje
Šiaulių vyskupijos kunigų rekolekcijos Palendriuose
Pagėgiuose konsekruota Šventojo Kryžiaus bažnyčia
Slengiuose pašventinti naujai statomos bažnyčios pamatai
Vilniaus arkivyskupijos Caritas kviečia parapijas konkrečioms veikloms
Šv. Mišios už taiką pasaulyje, Dievo tautą, gyvus ir mirusius vyskupus, kunigus, diakonus
Telšių vyskupijos dvasininkų susirinkimas
Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkime – paskyrimai ir dėmesys pasirengimui sakramentams
Kunigų paskyrimai Vilniaus arkivyskupijoje
Vyriausiam Panevėžio vyskupijos kunigui 100 metų
Carito bendruomenės tarnystė ir susitikimai Šiluvos atlaiduose
Vilkaviškio vyskupijos kunigų susirinkimas
G. Grušas: Universitetai ir mokyklos yra gailestingumo erdvė
Vilkaviškio vyskupijos Tikybos mokytojų ir katechetų rudens konferencija
Vilkaviškio katedros pamatų pašventinimo sukaktis
Rugsėjo 1-ąją – Kauno akademinės bendruomenės malda arkikatedroje bazilikoje
Kauno arkivyskupijoje šv. Mišiomis ir konferencija pradėti nauji tikybos mokymo metai
Padėkos už laisvę dieną Šiluvoje. Piligrimų eisenos
Telšių vyskupijos dvasininkų susirinkimas
Balbieriškio bažnyčios kertinio akmens pašventinimas
Kauno kunigų seminarijoje – nauji kandidatai rengtis kunigystei
Vilkaviškio dekanato kunigų susitikimas Alksnėnuose
Dievo tarno Teofiliaus Matulionio minėjimas Kaišiadoryse
Žolinės šventimas Pivašiūnuose
Žolinė Pažaislyje
Marijos diena Šiluvoje: „Dievas gydo ir teikia gyvybę. Jis yra gyvųjų Dievas.“
Kaišiadorių vyskupijos jaunimas PJD Krokuvoje
Prienų parapijos jaunimo nuotykiai Pasaulio Jaunimo dienose
„Gražiausia tai, kad kelionė tik prasideda.“ Kauno arkivyskupijos jaunųjų piligrimų pasidalijimas iš Pasaulio jaunimo dienų Krokuvoje
„Carito“ organizacijų susitikimas su Kauno arkivyskupu L. Virbalu
Šiaulių vyskupijos jaunimas grįžo iš Pasaulio jaunimo dienų
„Pašauktas būti... ministrantu!“ Baigėsi 8-oji Kauno arkivyskupijos ministrantų stovykla
Kunigų paskyrimai Panevėžio vyskupijoje
Pašventinta Žemaičių Krikšto jubiliejui skirta atminimo lenta
Telšių vyskupijos dvasininkų rekolekcijos
Kauno I dekanato šeimų piligrimystė Baltriškėse
Kunigų paskyrimai Vilkaviškio vyskupijoje
Kunigystės šventimai Panevėžio vyskupijoje
Kunigų paskyrimai Šiaulių vyskupijoje
Pedagogų – tikybos mokytojų ir katechetų diena Žemaičių Kalvarijos atlaiduose
Piligriminė kelionė skirta Dievo Gailestingumo metams
Kaune lankėsi Didysis penitenciarijus kard. Mauro Piacenza
Šiaulių katedroje meldėsi pasieniečiai
Atlaidai diecezinėje Kryžių šventovėje
Šiaulių katedros koplyčiai suteiktas Dievo Gailestingumo titulas
Jubiliejaus proga – Kauno arkivyskupijos simpoziumas „Taisykite Viešpačiui kelią!“ (išsamiau)
Šv. Jono Krikštytojo Gimimo iškilmė ir arkivyskupijos 90 metų jubiliejaus paminėjimas – kad Viešpats augtų mumyse
Joninių vakarą baigiant jubiliejinius renginius – siuntimas liudyti apie Kristaus šviesą
Budavonėje paminėtos 75–osios kunigų nukankinimo metinės
Kauno arkivyskupijos jubiliejaus renginiuose – arkivyskupijos simpoziumas, susitikimas kavinėje su kun. A. Valkausku apie jogą... Bažnyčioje, klasikinės muzikos vakaras
Akimirkos iš Kauno arkivyskupijos gimtadienio renginių
Kauno arkivyskupijos jubiliejus. Pirmosios dienos akimirkos: susitikimas su kun. K. Dvarecku, džiazo vakaras
Kunigo Antano Dilio 70-ties metų Kunigystės jubiliejus
Paminėtos Vilkaviškio vyskupijos 90-osios gyvavimo metinės
Kunigų paskyrimai Vilkaviškio vyskupijoje
Kauno arkivyskupija rengiasi švęsti savo įsteigimo 90-metį
Kauno seminarija užbaigė mokslo metus
Mokslo metų užbaigimo šventė
Zakristijonų rekolekcijos Palendrių vienuolyne
Seminaras apie savanorystę Kauno I dekanato „Carito“ bendradarbiams
Baigta ugdymo programa ekstraordinarinių Komunijos dalytojų tarnystei atlikti
Šventimai ir paskyrimai Kaišiadorių vyskupijoje
Vilkaviškio vyskupijos Pasišventusių Našlių Asociacijos laikinųjų įžadų šventė
Metodinių centrų tarybos posėdis ir Padėkos vakaras
Seminaras dekanatų Šeimos centrų savanoriams
Diakonu įšventintas Renatas Švenčionis
Šiauliuose organizuotos dvi Devintinių procesijos
Kauno I dekanato tikybos mokytojų ir katechetų mokslo metų užbaigiamoji konferencija
Švč. Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmė Vilniuje
Devintinių procesija Kauno gatvėmis
Vyskupas Eugenijus Bartulis švenčia 40 kunigystės metų jubiliejų
Seminaras tikybos mokytojams „Kokiu saiku seikėsite, tokiu ir jums bus atseikėta (Mt 7,2)“
Šlovinimo vakaras „Už Kauno miestą ir Tave“ Kauno arkikatedroje
Dievo Tarnaitės Baboros Žagarietės minėjimas
Devintinių atlaiduose Švč. Sakramento rektorate – malda ir už bažnyčios atstatymą
Kauno arkivyskupijos kunigų konferencija
Sekminių atlaidai Vilniaus Kalvarijose
Konkursas „Gailestingumo apaštalas“
Kauno senamiesčio kavinėje – arkivyskupo pokalbis su kauniečiais
Kauno arkivyskupijos kunigų konferencija
Sėkminių atlaidai diecezinėje Kryžių šventovėje
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 »»
 
 
   

jubiliejus2025.katalikai.lt

Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapija 
atsinaujino

Senųjų Trakų vienuolynas 
atsinaujino

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt