Prienų parapijos jaunimo nuotykiai Pasaulio Jaunimo dienose
„Gražiausia tai, kad kelionė tik prasideda.“ Kauno arkivyskupijos jaunųjų piligrimų pasidalijimas iš Pasaulio jaunimo dienų Krokuvoje
„Carito“ organizacijų susitikimas su Kauno arkivyskupu L. Virbalu
Šiaulių vyskupijos jaunimas grįžo iš Pasaulio jaunimo dienų
„Pašauktas būti... ministrantu!“ Baigėsi 8-oji Kauno arkivyskupijos ministrantų stovykla
Kunigų paskyrimai Panevėžio vyskupijoje
Pašventinta Žemaičių Krikšto jubiliejui skirta atminimo lenta
Telšių vyskupijos dvasininkų rekolekcijos
Kauno I dekanato šeimų piligrimystė Baltriškėse
Kunigų paskyrimai Vilkaviškio vyskupijoje
Kunigystės šventimai Panevėžio vyskupijoje
Kunigų paskyrimai Šiaulių vyskupijoje
Pedagogų – tikybos mokytojų ir katechetų diena Žemaičių Kalvarijos atlaiduose
Piligriminė kelionė skirta Dievo Gailestingumo metams
Kaune lankėsi Didysis penitenciarijus kard. Mauro Piacenza
Šiaulių katedroje meldėsi pasieniečiai
Atlaidai diecezinėje Kryžių šventovėje
Šiaulių katedros koplyčiai suteiktas Dievo Gailestingumo titulas
Jubiliejaus proga – Kauno arkivyskupijos simpoziumas „Taisykite Viešpačiui kelią!“ (išsamiau)
Šv. Jono Krikštytojo Gimimo iškilmė ir arkivyskupijos 90 metų jubiliejaus paminėjimas – kad Viešpats augtų mumyse
Joninių vakarą baigiant jubiliejinius renginius – siuntimas liudyti apie Kristaus šviesą
Budavonėje paminėtos 75–osios kunigų nukankinimo metinės
Kauno arkivyskupijos jubiliejaus renginiuose – arkivyskupijos simpoziumas, susitikimas kavinėje su kun. A. Valkausku apie jogą... Bažnyčioje, klasikinės muzikos vakaras
Akimirkos iš Kauno arkivyskupijos gimtadienio renginių
Kauno arkivyskupijos jubiliejus. Pirmosios dienos akimirkos: susitikimas su kun. K. Dvarecku, džiazo vakaras
Kunigo Antano Dilio 70-ties metų Kunigystės jubiliejus
Paminėtos Vilkaviškio vyskupijos 90-osios gyvavimo metinės
Kunigų paskyrimai Vilkaviškio vyskupijoje
Kauno arkivyskupija rengiasi švęsti savo įsteigimo 90-metį
Kauno seminarija užbaigė mokslo metus
Mokslo metų užbaigimo šventė
Zakristijonų rekolekcijos Palendrių vienuolyne
Seminaras apie savanorystę Kauno I dekanato „Carito“ bendradarbiams
Baigta ugdymo programa ekstraordinarinių Komunijos dalytojų tarnystei atlikti
Šventimai ir paskyrimai Kaišiadorių vyskupijoje
Vilkaviškio vyskupijos Pasišventusių Našlių Asociacijos laikinųjų įžadų šventė
Metodinių centrų tarybos posėdis ir Padėkos vakaras
Seminaras dekanatų Šeimos centrų savanoriams
Diakonu įšventintas Renatas Švenčionis
Šiauliuose organizuotos dvi Devintinių procesijos
Kauno I dekanato tikybos mokytojų ir katechetų mokslo metų užbaigiamoji konferencija
Švč. Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmė Vilniuje
Devintinių procesija Kauno gatvėmis
Vyskupas Eugenijus Bartulis švenčia 40 kunigystės metų jubiliejų
Seminaras tikybos mokytojams „Kokiu saiku seikėsite, tokiu ir jums bus atseikėta (Mt 7,2)“
Šlovinimo vakaras „Už Kauno miestą ir Tave“ Kauno arkikatedroje
Dievo Tarnaitės Baboros Žagarietės minėjimas
Devintinių atlaiduose Švč. Sakramento rektorate – malda ir už bažnyčios atstatymą
Kauno arkivyskupijos kunigų konferencija
Sekminių atlaidai Vilniaus Kalvarijose
Konkursas „Gailestingumo apaštalas“
Kauno senamiesčio kavinėje – arkivyskupo pokalbis su kauniečiais
Kauno arkivyskupijos kunigų konferencija
Sėkminių atlaidai diecezinėje Kryžių šventovėje
Seminaras apie šeimos planavimą ir gyvybės apsaugą sužadėtinių grupių vadovams Kauno arkivyskupijos šeimos centre
Kauno arkivyskupijos IV klasių moksleivių tikybos viktorina „Irkis į gilumą“
Vilkaviškio vyskupijos kunigų susirinkimas
Kauno arkivyskupijos šeimos centre aptartas Natūralaus šeimos planavimo mokymas
Vilkaviškio vyskupo Rimanto Norvilos vizitas Toronte
Gegužinių pamaldų pradžia Telšių vyskupijoje –prie seniausios Lurdo grotos Palangoje
Raseinių dekanato šeimų šventė
II seminaras Kauno arkivyskupijos vargonininkams „Liturgija – mokslas ir menas“
Kvalifikacinis seminaras tikybos mokytojams „Medijos pamokoje ir popamokinėje veikloje“
Gyvybės dieną – konferencija „Iššūkis gyvybei“ Kaune
Sutvirtinamųjų jubiliejus Vilniuje
Futbolo švente paminėtas Vilkaviškio vyskupijos 90-mečio jubiliejus
Giedojimo seminaras Jaunimo centre
Maldos grupių vadovų mokymuose „Kaip meldžiamės, taip ir gyvename“ – pirmasis seminaras apie maldos grupių tapatybę
KAJC popietė jaunimui su laipiojimo pramoga
Evangelizuoti neformaliai – įmanoma! Seminaras jaunimo vadovams
Kauno I dekanato Šeimos centrų / sekcijų vadovų susirinkime pristatytas Tyrų širdžių judėjimas
Tarp „Gyvybės apdovanojimų 2016“ nominantų – Kauno arkivyskupijos jaunimo judėjimas „Esi vertas daugiau“!
Miesto misijų vakaras kavinėje: į žmonių klausimus – vyskupo atsakymai
Kauno arkivyskupijos kunigų ugdymo konferencijoje – liturgijos žinių atnaujinimas
Kunigų skyrimai Kauno arkivyskupijoje
Telšių vyskupijos dvasininkų susirinkimas
II seminaras Kauno arkivyskupijos parapijų zakristijonams „Grožis ir jaukumas bažnyčioje“
Kauno I dekanato kunigų konferencijoje aptartos jaunimo sielovados aktualijos
Gailestingumo jubiliejaus konferencija Vilniuje
Vilkaviškio vyskupijos kunigų susirinkimas
Susitikimai krikščioniško ugdymo temomis Marijampolėje
Marijos diena Šiluvoje: nesvyruojančio Marijos tikėjimo pavyzdys
Paskaitos „Vilkaviškio vyskupijos istorija“
Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkimas
Kauno arkivyskupijos šeimos centras kviečia palaikyti iniciatyvą „Už blaivią“ piliečių parašais keičiant Alkoholio vartojimo įstatymą
Sužadėtinių rengėjų mokymai apie krikščionišką požiūrį į lytiškumą
Po gaisro Ceikinių bendruomenė meldėsi su arkivyskupu
Šv. Mišios su nuteistaisiais: visada turėti viltį
Velykų sekmadienio rytmečio pamaldos Kauno arkikatedroje
Velyknaktis Kauno arkikatedroje
Kryžiaus kelio procesija Kaune nešant miestui Gailestingosios meilės žinią
Viešpaties Kančios pamaldos Kauno arkikatedroje: „Sustokime šalia Marijos po Jėzaus kryžiumi.“
Paskutinės vakarienės Mišiose Kauno arkikatedroje – kojų plovimo apeigos
Praktinės veiklos seminaras tikybos mokytojams „Socialumas žaidžiant“
Krizmos Mišiose pažadus atnaujino Vilniaus arkivyskupijos kunigai
Į aliejų šventinimo šv. Mišias Šiaulių katedroje susirinko visi vyskupijos kunigai
Krizmos šv. Mišios Kauno arkikatedroje: „Jėzus nori per mus nešti Gerąją naujieną“
Šiaulių vyskupijos kurijoje Didžioji savaitė pradėta rekolekcijomis
Kunigų rekolekcijos Šiluvoje su misionieriais iš Slovakijos
Jaunimo piligriminė kelionė „Atrask gailestingumą“ po jubiliejines šventoves Lietuvoje
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt