Kauno kunigų seminarijos bendruomenės valandoje – susitikimas su archeologu ir filosofu doc. dr. Mindaugu Bertašiumi
Kauno arkivyskupijos „Carito“ vadovų susitikimuose pasidalyta tarnystės patirtimi ir planais
Kauno kunigų seminarijos Kryžiaus kelio malda drauge su Jono Pauliaus II piligrimų centro bendruomene ir arkivyskupijos Jaunimo centru
Kaišiadorių vyskupijos globėjo diena - kovo 19-ąją
Kūrybos ir muzikos vakaras su padėka Dievui už talentus ir meilę
Švč. Sakramento adoruotojų diena „Pastačiau gailestingumo sostą žemėje“
Vilkaviškio vyskupijos kunigų rekolekcijos Liškiavoje
Kovo 11-osios Maldos pusryčiai Tytuvėnuose
Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena Šiauliuose
Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugijos gavėnios rekolekcijos Marijampolėje
Gavėnios rekolekcijos Vilkaviškio vyskupijos tikybos mokytojams
Seminaras apie sužadėtinių evangelizaciją Kaune
Šv. Kazimiero iškilmė Vėžaičiuose kovo 4-ąją
„24 valandos Viešpačiui“ Kauno arkikatedroje
Kauno I dekanato Šeimos centrų / sekcijų vadovų susirinkimas
Seminaras Kauno arkivyskupijos parapijų referentėms iš mokymų ciklo „Kaip pamatyti Bažnyčios veidą“
Vilkaviškio vyskupijos šeimos centro savanorių ir aktyvių šeimų gavėnios rekolekcijos
Kunigų paskyrimai Vilniaus arkivyskupijoje
Vyskupo Rimanto Norvilos 25 metų kunigystės jubiliejus Vilkaviškyje
Jonavos dekanato tikėjimo atnaujinimo diena
Lazdijų dekanato karitiečių ataskaitinis susirinkimas
Kauno arkivyskupijos kurijos ir institucijų darbuotojų Susikaupimo diena Kulautuvoje
Sužadėtinių rengėjų mokymai Kauno arkivyskupijos Šeimos centre
Kauno arkivyskupijos „Caritas“ ataskaitinė konferencija
Šiaulių vyskupijos kunigų nuolatinio formavimo susirinkimas
Kauno arkivyskupijos kunigų konferencijoje – apie gailestingąjį Bažnyčios žvilgsnį į išsituokusius
Palaimintojo Jurgio Matulaičio minėjimas Marijampolėje
Kauno I dekanato kunigų konferencijoje gilintasi į Dievo Gailestingumą
Minint Pasaulinę ligonių dieną – malda LSMU Kauno klinikose ir naujos koplyčios pašventinimas Kauno klinikinėje ligoninėje
Kauno arkivyskupija vėl kviečia į Šv. Valentino dieną KITAIP – „Meilės nuotykis 3x77“ „Žalgirio“ arenoje
Pelenų dienos liturgijoje Kauno arkikatedroje – kvietimas į gailestingumą malda, išmalda ir pasninku
Malda už ligonius ir medikus LSMU ligoninės Kauno klinikų Šv. Luko koplyčioje
Vilkaviškio vyskupijos kunigų susirinkimas
Natūralaus šeimos planavimo seminaras Vilkaviškyje
Kauno arkivyskupijos dekanatų Šeimos centrų vadovų susirinkime aptarta veikla ir Gailestingumo jubiliejaus darbai
Pašvęstojo gyvenimo metai įtekėjo į Gailestingumo metus
Kunigų skyrimai Kauno arkivyskupijoje (2016 m. sausis–vasaris)
Kauno arkivyskupijos „Carito“ direktoriaus paskyrimas
2016 vasario 2 d. kunigų paskyrimai Vilniaus arkivyskupijoje
Telšių vyskupijos pagrindinėje Šventovėje iškilmingai užbaigti Pašvęstojo gyvenimo metai
Kristaus Paaukojimo iškilmėse Kaune – padėka Dievui už pašvęstojo gyvenimo dovaną
Vilniaus arkivyskupijos „Caritas“ kviečia parapijas į gavėnios gailestingumo akcijas
Šlovinimo vakaras Kauno arkikatedroje
Ekumeninės pamaldos Klaipėdos universitete
Ekumeninės pamaldos Panevėžio katedroje
Ekumeninės pamaldos Kaune švenčiant Maldos už krikščionių vienybę savaitę
Ekumeninės pamaldos Šiaulių katedroje
Naujojo provincijolo ir kitų brolių pranciškonų apsilankymas Šiaulių vyskupijos kurijoje
Šiaulių vyskupijos kunigų nuolatinio formavimo susirinkimas
Seminaru „Aš – misionierius (!?)“ pradėtas susitikimų ciklas Misijų dienų parapijose koordinatoriams
Vilniuje paminėta Pasaulinė migrantų ir pabėgėlių diena
Apie 20 tūkstančių gailestingumo darbų — iš Gailestingumo namelio Katedros aikštėje
Telšių vyskupijos kunigų susirinkime pristatyta knyga apie mons. K. Vasiliauską
Diakono šventimai Kaišiadoryse
Malda už tautas ir Tautų popietė minint Migrantų ir pabėgėlių dieną Kaune
Kauno arkivyskupijos kunigų konferencijoje – apie priklausomybes išsamiai ir su patirtimi
Diakono šventimai Panevėžyje
Sausio 13-tosios minėjimas Šiauliuose
Kauno I dekanato kunigų konferencijoje apžvelgta 2015 m. sielovadinė veikla Kauno mieste ir ateities perspektyvos
Šventojo Rašto seminaras tikybos mokytojams „Jobo knyga: prasmės klausimo galia pervesti per „Skausmo Žemę“
Vilkaviškio vyskupijos Katechetikos ir Parapinės katechezės centrų darbuotojų metų veiklos aptarimas su vyskupu
Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkime kalbėta apie Susitaikinimo sakramentą
Kalėdų šventės „Betanijoje“
Pirmieji kasmėnesiniai atlaidai Žemaičių Kalvarijoje Gailestingumo metais
Jubiliejinių Gailestingumo metų Šeimų šventė „Gailestingoji meilė – šeimų stiprybė“ Šiauliuose
Padėka Dievui už praėjusius metus Kauno arkikatedroje
Šventosios Šeimos sekmadienį – malda už šeimas Kauno arkikatedroje ir šeimų šventė
Vilkaviškio vyskupijos kurijos ir pastoracinio centro darbuotojų adventinė popietė
Vilniuje pasirašytas memorandumas dėl savižudybių prevencijos
Per Telšių vyskupijos dvasininkų Kūčias pagerbti du garbūs jubiliatai
Kūčių vakarienė Kauno I dekanato „Sriubos“ valgykloje
Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila apdovanotas Šv. Jurgio ordinu
Betliejaus taikos ugnis atkeliavo į Kauno kuriją
Šiaulių vyskupas apie Eucharijos stebuklus kalbėjo pasvaliečiams
Kauno senamiesčio kavinėje – susitikimas iš ciklo „Klausk vyskupo“
Jubiliejinių Gailestingumo metų durų Telšių vyskupijos šventovėse atvėrimas
Adventinis Šiaulių vyskupo apsilankymas „Sandoros“ progimnazijoje
Kauno arkivyskupo šventinis susitikimas su jaunaisiais savanoriais
Kauno arkivyskupijos kunigų konferencijoje – sielovados aktualijos ir dvasininkų broliški ramybės palinkėjimai
Kauno kunigų seminarijos fotoalbumas apie Gailestingumo durų atidarymo iškilmes
Rekolekcijos Kauno arkivyskupijos dekanatų Šeimos centrų savanoriams
Kauno arkivyskupijos institucijų bei organizacijų darbuotojų prieškalėdinis susitikimas
Vilniuje atvertos Gailestingumo durys
Iškilmingas Šiaulių katedros durų atidarymas
Kauno arkikatedroje ir Šiluvos bazilikoje atvertos Gailestingumo durys
Mokslinė-praktinė konferencija „Šeimos krizės: kas padeda išsaugoti šeimą“ Vilkaviškio vyskupijoje
Kauno arkivyskupas aplankė Kauno krikščioniškuosius gimdymo namus
Adventinis Šiaulių vyskupo susitikimas su ligoninės bendruomene
Vakare iš ciklo „Kunigai kavinėse“ – vysk. K. Kėvalo pasidalijimas: „Gailestingumo jubiliejus. Kam to reikia?“
Seminaras Vilkaviškio vyskupijos tikybos mokytojams
Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkime kalbėta apie kunigo tarnystę
Naujos Kauno arkivyskupijos Konsultorių, Kunigų bei Ekonominių reikalų tarybos
Kunigų skyrimai Kauno arkivyskupijoje (2015 m. spalis–lapkritis)
Vilkaviškio vyskupijos kunigų susirinkime kalbėta apie pagalbą sergantiems onkologinėmis ligomis
Vilkaviškio vyskupijos tikybos mokytojų rekolekcijos
Izraelio ambasadoriaus vizitas Vilkaviškio vyskupijos kurijoje
Mons. Dr. Algirdas Jurevičius dalijosi mintimis su Šiaulių vyskupijos kunigais
Nepaliaujamos Švč. Sakramento adoracijos Kaune dešimtmečio šventė „Eucharistija – Jėzaus Veidas“
Šeimos centrų kvietimu Kaune paminėta Negimusio kūdikio diena
Švenčiant Kristų, Visatos Valdovą, Kauno arkikatedroje – seminaristų bei kandidatų į nuolatinius diakonus skyrimai lektorių bei akolitų tarnystėms
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 »»
 
 
   

Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapija 
atsinaujino

Senųjų Trakų vienuolynas 
atsinaujino

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt