Minint Pasaulinę ligonių dieną – malda LSMU Kauno klinikose ir naujos koplyčios pašventinimas Kauno klinikinėje ligoninėje
Kauno arkivyskupija vėl kviečia į Šv. Valentino dieną KITAIP – „Meilės nuotykis 3x77“ „Žalgirio“ arenoje
Pelenų dienos liturgijoje Kauno arkikatedroje – kvietimas į gailestingumą malda, išmalda ir pasninku
Malda už ligonius ir medikus LSMU ligoninės Kauno klinikų Šv. Luko koplyčioje
Vilkaviškio vyskupijos kunigų susirinkimas
Natūralaus šeimos planavimo seminaras Vilkaviškyje
Kauno arkivyskupijos dekanatų Šeimos centrų vadovų susirinkime aptarta veikla ir Gailestingumo jubiliejaus darbai
Pašvęstojo gyvenimo metai įtekėjo į Gailestingumo metus
Kunigų skyrimai Kauno arkivyskupijoje (2016 m. sausis–vasaris)
Kauno arkivyskupijos „Carito“ direktoriaus paskyrimas
2016 vasario 2 d. kunigų paskyrimai Vilniaus arkivyskupijoje
Telšių vyskupijos pagrindinėje Šventovėje iškilmingai užbaigti Pašvęstojo gyvenimo metai
Kristaus Paaukojimo iškilmėse Kaune – padėka Dievui už pašvęstojo gyvenimo dovaną
Vilniaus arkivyskupijos „Caritas“ kviečia parapijas į gavėnios gailestingumo akcijas
Šlovinimo vakaras Kauno arkikatedroje
Ekumeninės pamaldos Klaipėdos universitete
Ekumeninės pamaldos Panevėžio katedroje
Ekumeninės pamaldos Kaune švenčiant Maldos už krikščionių vienybę savaitę
Ekumeninės pamaldos Šiaulių katedroje
Naujojo provincijolo ir kitų brolių pranciškonų apsilankymas Šiaulių vyskupijos kurijoje
Šiaulių vyskupijos kunigų nuolatinio formavimo susirinkimas
Seminaru „Aš – misionierius (!?)“ pradėtas susitikimų ciklas Misijų dienų parapijose koordinatoriams
Vilniuje paminėta Pasaulinė migrantų ir pabėgėlių diena
Apie 20 tūkstančių gailestingumo darbų — iš Gailestingumo namelio Katedros aikštėje
Telšių vyskupijos kunigų susirinkime pristatyta knyga apie mons. K. Vasiliauską
Diakono šventimai Kaišiadoryse
Malda už tautas ir Tautų popietė minint Migrantų ir pabėgėlių dieną Kaune
Kauno arkivyskupijos kunigų konferencijoje – apie priklausomybes išsamiai ir su patirtimi
Diakono šventimai Panevėžyje
Sausio 13-tosios minėjimas Šiauliuose
Kauno I dekanato kunigų konferencijoje apžvelgta 2015 m. sielovadinė veikla Kauno mieste ir ateities perspektyvos
Šventojo Rašto seminaras tikybos mokytojams „Jobo knyga: prasmės klausimo galia pervesti per „Skausmo Žemę“
Vilkaviškio vyskupijos Katechetikos ir Parapinės katechezės centrų darbuotojų metų veiklos aptarimas su vyskupu
Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkime kalbėta apie Susitaikinimo sakramentą
Kalėdų šventės „Betanijoje“
Pirmieji kasmėnesiniai atlaidai Žemaičių Kalvarijoje Gailestingumo metais
Jubiliejinių Gailestingumo metų Šeimų šventė „Gailestingoji meilė – šeimų stiprybė“ Šiauliuose
Padėka Dievui už praėjusius metus Kauno arkikatedroje
Šventosios Šeimos sekmadienį – malda už šeimas Kauno arkikatedroje ir šeimų šventė
Vilkaviškio vyskupijos kurijos ir pastoracinio centro darbuotojų adventinė popietė
Vilniuje pasirašytas memorandumas dėl savižudybių prevencijos
Per Telšių vyskupijos dvasininkų Kūčias pagerbti du garbūs jubiliatai
Kūčių vakarienė Kauno I dekanato „Sriubos“ valgykloje
Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila apdovanotas Šv. Jurgio ordinu
Betliejaus taikos ugnis atkeliavo į Kauno kuriją
Šiaulių vyskupas apie Eucharijos stebuklus kalbėjo pasvaliečiams
Kauno senamiesčio kavinėje – susitikimas iš ciklo „Klausk vyskupo“
Jubiliejinių Gailestingumo metų durų Telšių vyskupijos šventovėse atvėrimas
Adventinis Šiaulių vyskupo apsilankymas „Sandoros“ progimnazijoje
Kauno arkivyskupo šventinis susitikimas su jaunaisiais savanoriais
Kauno arkivyskupijos kunigų konferencijoje – sielovados aktualijos ir dvasininkų broliški ramybės palinkėjimai
Kauno kunigų seminarijos fotoalbumas apie Gailestingumo durų atidarymo iškilmes
Rekolekcijos Kauno arkivyskupijos dekanatų Šeimos centrų savanoriams
Kauno arkivyskupijos institucijų bei organizacijų darbuotojų prieškalėdinis susitikimas
Vilniuje atvertos Gailestingumo durys
Iškilmingas Šiaulių katedros durų atidarymas
Kauno arkikatedroje ir Šiluvos bazilikoje atvertos Gailestingumo durys
Mokslinė-praktinė konferencija „Šeimos krizės: kas padeda išsaugoti šeimą“ Vilkaviškio vyskupijoje
Kauno arkivyskupas aplankė Kauno krikščioniškuosius gimdymo namus
Adventinis Šiaulių vyskupo susitikimas su ligoninės bendruomene
Vakare iš ciklo „Kunigai kavinėse“ – vysk. K. Kėvalo pasidalijimas: „Gailestingumo jubiliejus. Kam to reikia?“
Seminaras Vilkaviškio vyskupijos tikybos mokytojams
Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkime kalbėta apie kunigo tarnystę
Naujos Kauno arkivyskupijos Konsultorių, Kunigų bei Ekonominių reikalų tarybos
Kunigų skyrimai Kauno arkivyskupijoje (2015 m. spalis–lapkritis)
Vilkaviškio vyskupijos kunigų susirinkime kalbėta apie pagalbą sergantiems onkologinėmis ligomis
Vilkaviškio vyskupijos tikybos mokytojų rekolekcijos
Izraelio ambasadoriaus vizitas Vilkaviškio vyskupijos kurijoje
Mons. Dr. Algirdas Jurevičius dalijosi mintimis su Šiaulių vyskupijos kunigais
Nepaliaujamos Švč. Sakramento adoracijos Kaune dešimtmečio šventė „Eucharistija – Jėzaus Veidas“
Šeimos centrų kvietimu Kaune paminėta Negimusio kūdikio diena
Švenčiant Kristų, Visatos Valdovą, Kauno arkikatedroje – seminaristų bei kandidatų į nuolatinius diakonus skyrimai lektorių bei akolitų tarnystėms
Seminaras katechetams „Idėjos adventui“ Marijampolėje
Kauno I dekanato parapijų Katechetikos metodinių centrų vadovai ir katechetų koordinatoriai aptarė bendradarbiavimą artėjančiais Gailestingumo metais
Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkime – šeimų sielovados ir Gailestingumo jubiliejaus klausimai
Panevėžio vyskupijos kunigų susirinkimas (2015-lapkritis)
Gailestingumo jubiliejaus šventimo gairės aptartos Kauno arkivyskupijos kunigų susirinkime
Telšių vyskupijos dvasininkų konferencijoje buvo prisiminti abu pirmieji šios Vyskupijos Ganytojai
Malda Aušros Vartų atlaiduose už Kauno arkivyskupijos ganytojus ir tikinčiuosius
Ugdomasis seminaras „Atleidimas ir gailestingumas“ Kauno arkivyskupijos Šeimos centre
Kauno arkivyskupijos karitiečių rekolekcijos Šiluvoje
Marijos diena Šiluvoje: „Marija perduoda mylintį Jėzaus žvilgsnį.“
Kunigų skyrimai Vilniaus arkivyskupijoje (2015 m. lapkritis)
Kauno parapijų ir rektoratų Šeimos centrų/sekcijų vadovų susirinkime aptartos šeimų sielovados aktualijos
Pristatytas naujasis Šiaulių vyskupo nuotraukų kalendoriaus 2016-iesiems metams
Sužadėtinių rengėjų Santuokai mokymai (supervizijos) Kauno arkivyskupijos Šeimos centre
Kauno I dekanato kunigų malda už mirusius dvasininkus ir konferencija apie Eucharistijos adoraciją
Vilkaviškio katedroje melstasi už mirusius dvasininkus
Visų Šventųjų iškilmių proga – apie D.T. Barborą Žagarietę
Kauno kunigų seminarijos bažnyčioje meldėmės už Kauną ir kauniečius
Seminaras Vilkaviškio vyskupijos tikybos mokytojams
Vilkaviškiečiai dalyvavo akcijoje „Renkuosi gyvybę“
Kauno arkivyskupijos kunigų konferencijoje – apie „Carito“ tapatybę ir misiją
Atsisveikinimas su mons. Petru Meilumi (1932–1963–2015) Kaune
Kandidatų į diakonystę skyrimai Vilkaviškio katedroje
Vyskupo K. Paltaroko 140-osios gimimo metinės Panevėžyje
Pašvęstojo gyvenimo metams skirta moksleivių ir mokytojų projektinės-edukacinės veiklos konferencija „Sek paskui mane“ Kaune
Telšių vyskupijos dvasininkų konferensija
Panevėžio vyskupijos kunigų susirinkimas
Mons. dr. Algirdas Jurevičius apdovanotas už lenkų emigrantų sielovadą
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt