Seminaras katechetams Kaune apie socialinį vaikų ir paauglių ugdymą
Pašvęstojo gyvenimo metų pradžia ir jaunimo dvasinio atsinaujinimo diena Telšių vyskupijoje
Pašvęstojo gyvenimo metų pradžia Panevėžio vyskupijoje
Pašvęstojo gyvenimo metų atidarymas Vilkaviškio vyskupijoje
Pašvęstojo gyvenimo metų atidarymas Šiauliuose
Telšių vyskupų laiškas 2014 m. Advento proga
Telšių vyskupijoje paminėta klauzūrinių vienuolynų diena
Panevėžyje vyko šventinis Šeimos metų renginys „Kad jūsų džiaugsmui nieko netrūktų“
Kanoninės vizitacijos Šiaulių vyskupijoje
Kauno arkivyskupijos dekanatų centrų, Kauno m. parapijų bei rektoratų bendradarbių susitikime – mokymai Atsinaujinimo dienų-rekolekcijų rengėjams
Kauno arkivyskupijos kunigų konferencijoje – apie valstybės ir Bažnyčios santykių teisinius ypatumus
Krekenavoje vyko Panevėžio vyskupijos choristų ir vargonininkų šventė
Šiaulių vyskupijos kunigų nuolatinio formavimo susitikimas
Vilkaviškio vyskupijos kunigų susirinkimas
Telšių vyskupijos kunigų susirinkimas ir Telšių kunigų seminarijos atkūrimo 25-mečio šventė
Konferencija jaunimui „Gyvenk atsakingai: priklausomybėms – NE“ Kauno arkivyskupijos Šeimos centre
Mokslinė konferencija „Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus bažnyčia 1934 – 2014 m.”
Vilkaviškio vyskupijos kurijos ir Pastoracinio centro bendradarbiai dalyvavo Aušros Vartų atlaiduose Vilniuje
Atsiliepimas į žiniasklaidoje pasirodžiusiusią žinią apie Panevėžio vyskupijai keliamą ieškinį
Pal. J. Matulaičio MIC diena Marijampolėje
Kauno arkivyskupijos kurijos institucijų darbuotojų piligrimystė Aušros Vartų atlaiduose Vilniuje
Tėvystės įgūdžių ugdymo seminaras Kauno arkivyskupijos Šeimos centre
Višakio Rūdoje pašventintas kryžius skirtas Šeimos metams
Kunigų paskyrimai Vilkaviškio vyskupijoje (2014 11 07)
Baigėsi moksleivių piešinių konkursas „Mano svajonių šeima“. Laureatų apdovanojimo šventė Kaune
Marijampolėje paminėta Kovos su prekyba žmonėmis diena
Vilkaviškio vyskupijos Švč. M. Marijos Apsilankymo katedroje melstasi už mirusius dvasininkus
Sinodo apie šeimą atgarsiai ir sužadėtinių rengimo aktualijos Kauno arkivyskupijos dekanų bei I dekanato kunigų konferencijoje
Akcija „Renkuosi gyvybę“ Vilkaviškio vyskupijoje
Jaunųjų misionierių programos pristatymo seminaras
Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkimas
Kauno I dekanato kunigų išvažiuojamoji konferencija
Nauji Kauno arkivyskupijos kunigų skyrimai (rugsėjis–spalis)
Šiaulių vyskupijos Šeimos centras organizavo šeimoms stovyklą Šiluvoje
Šiaulių vyskupijos „Caritas“ 25 metų jubiliejius
Kauno arkivyskupijos Jaunimo centrui – 20 metų!
Kunigų ugdymo konferencija Kaune (2014 10 22)
Kauno arkivyskupijos piligrimai dalyvavo popiežiaus Pauliaus VI beatifikacijoje Romoje
Nauji paskyrimai Kaišiadorių vyskupijoje
Panevėžio vyskupijos kunigų konferencijoje paskaitą skaitė dr. Vytautas Ališauskas (2014-10-07)
Seminaras jaunimui „Gyvenk atsakingai: pažink save“ Kulautuvoje
Seminaras Kauno arkivyskupijos dekanatų „Caritas“ vadovėms
Tėvų katechezei skirtas parapijos katechetų susitikimas Kaune
Šiauliuose pristatytas naujasis Šiaulių vyskupo nuotraukų kalendorius 2015 m.
Panevėžio katedroje po šešerių metų vėl gaudžia vargonai
Kauno arkivyskupijos sielovados komandos (KASK) posėdyje – įspūdžiai iš tarptautinio susitikimo „Evangelii gaudium sielovadinis projektas“ Romoje
Kauno arkivyskupijos jaunimas dalyvavo Taizé pasitikėjimo piligrimystės susitikime Rygoje
Vilkaviškio vyskupijos tikybos mokytojų mokslinė – praktinė konferencija „Šeima. Šeima? Šeima!”
Šiaulių vyskupijos kunigų rekolekcijos Šiluvoje
Parapinės katechezės seminaras „Rengimas Sutvirtinimo sakramentui ir Alfa jaunimui“ Marijampolėje
Ligonių diena Šiluvoje
Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkimas (2014-09-10)
Kauno arkivyskupo metropolito Sigito Tamkevičiaus SJ homilija mons. V. Sidaro laidotuvių Mišiose
Atsisveikinimas su A†A mons. Vytautu SIDARU (1925–1948–2014) Kaune
Panevėžio vyskupas Lionginas VIRBALAS SJ ragina melstis už Vyskupų Sinodą
Pašventinta Marijampolės Šv. Jono Pauliaus II-ojo parapijos koplyčia
Vilkaviškio vyskupijos Šeimos centro posėdis
Vilniaus arkivyskupo Gintaro Grušo kreipimasis į tikinčiuosius dėl kunigo Roberto Šalaševičiaus
Vilkaviškio vyskupijos kurijos ir Pastoracinio centro bendradarbiai dalyvavo Šiluvos atlaiduose
Vilkaviškio vyskupijos kunigų susirinkimas
Jaunimo dienos Raseiniuose ir Šiluvoje „Kur jūsų lobis, ten jūsų širdis“ (Lk 12, 34)
Seminaras Vilkaviškio vyskupijos tikybos mokytojams
Šiaulių vyskupijoje vyko Katechumenato programa
Paskyrimai Panevėžio vyskupijoje
Vilkaviškio vyskupijos tikybos mokytojų ir katechetų Rudens konferencija
Nauji kunigų skyrimai Šiaulių vyskupijoje
Panevėžio vyskupijos šeimos centro seminaras-stovykla Karklėje
Jaunieji piligrimai iš Vilniaus Kryžių kalne susitiko su Šiaulių vyskupu
Naujųjų tikybos mokymo metų atidarymo šventė Kaune
Vilkaviškio vyskupijos šeimų stovykla Šiluvoje
Radviliškyje pašventinti varpai
Šiaulių vyskupijos tikybos mokytojų susitikimas
Katechetų vasaros sesija „Ateik...Pasilik...Sek...“ Marijampolėje
Kunigų skyrimai (birželio–rugpjūčio mėn.) Kauno arkivyskupijoje
Kauno arkivyskupijos dekanatų Caritas vadovų susitikimas Šventojoje
Krekenavoje Žolinės atlaidų pagrindinė diena
Tytuvėnuose švęstas bažnyčios ir vienuolyno ansamblio įsteigimo 400 metų jubiliejus
Šiaulių vyskupas Žolinę šventė Krekenavoje
Pal. J. Matulaičio MIC diena Marijampolėje
Žolinė Pažaislyje
Marijos diena Šiluvoje: malda už persekiojamus Irako krikščionis
Kunigo paskyrimas Kaišiadorių vyskupijoje
Panevėžio vyskupijos Gyvojo Rožinio X-asis kongresas
Pajudėjo Alvito parapijos bažnyčios statybos
Kauno arkivyskupijos Šeimos centrų savanorių piligriminė kelionė Dzūkijoje
Pasaulio jaunimo dienų kryžius Kaune (2014 07 21–23)
Liepos 18 d. Panevėžio vyskupijoje buvo nešamas PJD kryžius
Piligrimystė skirta Žemaičių krikšto jubiliejui paminėti
Šiaulių vyskupo kreipimasis
Baigėsi Vilkaviškio vyskupijos ministrantų, adoruotojų ir giedotojų stovykla ŽODIS 2014
Pasaulio jaunimo dienų kryžius Kaune (2014 07 21–23)
Pakeistas Šiaulių vyskupijos Jaunimo centro vadovas
Degančio krūmo brolija Kryžių kalne Susitiko su Šiaulių vyskupu
Pal. Jurgio Matulaičio atlaiduose - piligrimai iš Lenkijos
Kunigų šventėjimo diena Baltriškėse
Evangelizacinė akcija „Šviesa naktyje“ Panevėžyje
Kunigų paskyrimai Vilkaviškio vyskupijoje
Devintinių iškilmė Panevėžyje
Birželio mėnesio naujienos Panevėžio vyskupijoje
Rekolekcijos Vilkaviškio vyskupijos tikybos mokytojams „Aš Bažnyčioje“
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 »»
 
 
   

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

krikscioniskamuzika.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

Vilniaus piligrimų centras

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt