J. E. vysk. Liongino Virbalo SJ knygos „Šventoji Žemė“ pristatymas
Kauno I dekanato kunigų konferencijoje aptartos rengimo Santuokos sakramentui parapijose aktualijos
Seminaras karitiečiams „Nepailskime daryti gera“ Šv. Jono Krikštytojo centre
Telšiuose paminėtas dangiškasis vyskupijos globėjas šv. kankinys Justinas
Trys Telšių kunigų seminarijos klierikai pašventinti diakonais
Kunigų paskyrimai Vilkaviškio vyskupijoje
Nauji paskyrimai Kaišiadorių vyskupijoje
Sekminės Kryžių šventovėje
Jaunimo sielovados vakaras Vilniuje
Malda Kauno arkikatedroje už kardinolą V. Sladkevičių ir vysk. J. Matulaitį-Labuką mirties metinių proga
Kauno arkivyskupijos kunigų konferencijoje – apie psichosocialinę visuomenės sveikatą bei sielovadinę pagalbą savižudybių prevencijoje
Vilniaus Kalvarijose švęstos Sekminės
Sužadėtinių rengėjų mokymai Kauno arkivyskupijos Šeimos centre
Kauno arkivyskupijos tikybos mokytojų popietė, skirta tikybos mokymo mokyklose atkūrimo 25 metų jubiliejui
Vievyje pašventintas paminklas šv. Jonui Pauliui II
Telšių vyskupijos kunigų susirinkimas
Tęsiasi pasirengimas Vilkaviškio vyskupijos ministrantų, adoruotojų ir giedotojų stovyklai 2015 „Totus tuus!“
Kauno I dekanato kunigų konferencijoje pristatyta organizacija „Kolumbo riteriai“
Panevėžio vyskupijos kunigų susirinkimas
Rekolekcijos Kauno arkivyskupijos parapijų Atsinaujinimo dienų rengėjams Kaune
Kunigų paskyrimai Vilkaviškio vyskupijoje
Vilkaviškio vyskupijos kunigų susirinkimas
Pasvalio dekanato jaunimo diena 2015 m. gegužės 9 d.
Katedros varpinė švenčia vienerių metų gimtadienį
Seminaras apie naudojimąsi tapybos kūriniais tikybos pamokose
Gyvybės diena Vilniaus arkivyskupijos Šeimos centre
Ketvirtų klasių moksleivių viktorinos „Irkis į gilumą“ (Lk 5, 4a) baigiamasis etapas Kaune
Įvyko viktorinos „Vienuolijos ir jų šventieji“ finalas Marijampolėje
Andriaus Navicko seminaras apie krikščionio tapatybę ir atsakomybę
Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkime kalbėta apie vaikų ir jaunimo ruošimą sakramentams
Kryžių kalne sutikti ir iš Šiaulių išlydėti piligrimai, keliaujantys į Santjago de Kompostelą
Katechetai iš Torūnės dalijosi darbo su neįgaliaisiais patirtimi
Klaipėdos Šv. Juozapo Darbininko parapija iškilmingai atšventė įsteigimo ir bažnyčios statybos pradžios 25-erių metų jubiliejų
Palaimintojo Mykolo Giedraičio diena Videniškiuose
Gegužinių pamaldų pradžia prie Lurdo grotos Palangoje
Kunigų paskyrimai Kauno arkivyskupijoje
Vilniaus arkivyskupijos Carito kunigų grupė pasipildė trimis naujais nariais
Gyvybės dienos minėjimas Kaune
Kauno I dekanato kunigų konferencija apie Atgailos sakramento šventimą
Susitikimas su kunigų artimaisiais Gerojo Ganytojo sekmadienį Panevėžyje
Vilniaus arkikatedroje įšventinti du kunigai
Ramygaloje vyko Pašvęstojo gyvenimo metams skirtas renginys „Dėkoti, pašvęsti, aukoti“
Kunigų paskyrimai Vilkaviškio vyskupijoje
Kauno kunigų konferencija: apie evangelizuojančią sielovadą ir sakramentinę katechezę parapijose
Seminaras katechetams ir tikybos mokytojams, kaip dirbti pagal „Jaunųjų misionierių“ programą Vilniuje
Vysk. Liongino Virbalo knyga apie Šventąją Žemę
Marijos diena Šiluvoje
Permanentinis Šiaulių vyskupijos kunigų susirinkimas
Kaišiadorių katedroje pašventinta Dievo Gailestingumo koplyčia
Apie Sutvirtinimo sakramento teikimą Krokialaukio ir Gelgaudiškio parapijose
Kanoninė Šiaulių vyskupo vizitacija Pociūnėliuose
Baigėsi aštuntų klasių moksleivių tikybos mokymo olimpiada „Garstyčios grūdasʾ2015“
Šv. Velykų šventė Betanijoje
Velyknaktis ir Velykų ryto pamaldos Kauno arkikatedroje
Didžiojo Penktadienio Kryžiaus kelias Panevėžyje
Kryžiaus kelio procesija Kaune
Velykinė susitaikymo ir Dievo gailestingumo žinia – kalintiems Pravieniškių pataisos namuose-atvirojoje kolonijoje
Krizmos šv. Mišios Kauno arkikatedroje
Šv. Jėzaus Teresės 500 m. gimimo jubiliejus Šiauliuose
Kauno arkivyskupijos 2014 metų sielovados ir finansų statistinė apžvalga
Kauno arkivyskupijos kunigų ugdymo konferencijoje – apie evangelizaciją ir statistiką
Kauno arkivyskupijos sielovados komandos (KASK) gavėnios susitikimas su misionieriais iš Slovakijos
Telšių vyskupijos kunigų susirinkimas ir akolitų skyrimai
A†A Kun. Sigitas STEPŠYS (1942–1986–2015)
Šv. Juozapo, Švč. M. Marijos Sužadėtinio, iškilmės piligriminėje arkivyskupijos šventovėje Kėdainiuose
Paruošti Vilniaus arkivyskupijos Carito animatoriai parapijoms
Vilniuje – piligrimystė Gailestingumo keliu
Gavėnios rekolekcijos Vilkaviškio vyskupijos tikybos mokytojams Vilniaus šv. Jono (joanitų) bendruomenėje
Popiežiaus iniciatyva „24 valandos Viešpačiui“ ir Vilniuje
Maldos ir atgailos vigilija „24 valandos Viešpačiui“ Šiauliuose
„24 valandos Viešpačiui“ Panevėžio katedroje
Maldos ir atgailos vigilija „24 valandos Viešpačiui“ Kauno arkikatedroje bazilikoje
Vilkaviškio vyskupijos Šeimos centro savanorių rekolekcijos
Marijos diena Šiluvoje
Pal. Jurgio Matulaičio MIC diena Marijampolėje
Seminaras mokytojams apie Kristaus žygdarbį Kaune
Kovo 11─tosios ir naujų parapijos namų pašventinimo šventė Simne
Padėka Dievui už 25-erius Lietuvos laisvės metus Kauno arkikatedroje
Vilkaviškio vyskupijos kunigų susirinkimas
Seminaras sužadėtinių rengėjams „Krikščioniškas požiūris į lytiškumą“
Vilniaus arkikatedroje – Šv. Kazimiero šventė
Jaunimo vigilija pasitinkant Šv. Kazimiero šventę Vilniaus arkikatedroje
Lietuvos Dangiškojo Globėjo iškilmė Telšiuose
Vilkaviškio vyskupijos „Carito“ savanorių susirinkimas
Užtarimo maldos ir vidinio išgydymo tarnystės seminarai Kaune su misionieriais iš Lenkijos
Kunigų paskyrimai Vilkaviškio vyskupijoje
Kauno arkivyskupijos Caritas metinėje konferencijoje aptarti 2014 m. darbai atsiliepiant į šiandienos žmonių vargą
Sužadėtinių rengėjų Santuokai mokymai Kaune
Vysk. Liongino Virbalo SJ pamokslas Kupiškio bažnyčioje 2015 m. vasario 16 d.
Vilkaviškio vyskupijoje svečiavosi Kolumbo riteriai
Pelenų trečiadienis Marijampolės Šv. Vincento Pauliečio parapijoje
Kauno I dekanato kunigų konferencijoje aptartos parapijų gyvenimo aktualijos
2-ojo laipsnio Santakos garbės ženklu apdovanotas kun. Tomas Karklys
Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkimas
Šiaulių vyskupijos Caritas ataskaitinis susirinkimas
Kunigų permanentinės formacijos susitikimas Panevėžyje
Marijos diena Šiluvoje: malda už sergančius ir kenčiančius
Pal. Jurgio Matulaičio MIC diena Marijampolėje
Vilkaviškio vyskupijos kunigų susirinkimas
Mišios Respublikinėje Šiaulių ligoninėje
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 »»
 
 
   

Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapija 
atsinaujino

Senųjų Trakų vienuolynas 
atsinaujino

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt