Kaune sutiktos šv. Jono Bosko relikvijos. Pagerbimas arkikatedroje
Vilkaviškio vyskupijos ministrantų vasaros stovyklos vadovų seminaras
Kauno arkivyskupija 2013 metais – sielovadinės ir ekonominės padėties apžvalga
„Alfa“ kurso savanorių rengimo savaitgalis Truskavoje
Respublikinis vaikų bei jaunimo giesmių festivalis „Giesmių Giesmelė 2014“ Kaune
Malda už Ukrainą Telšių katedroje
Kursai ekstraordinariniams Šv. Komunijos dalytojams Vilkaviškio vyskupijoje
Telšių vyskupijos kunigų susirinkimas ir lektorių skyrimai
Vasario 16-osios iškilmės Panevėžyje
Vasario 16–osios šventė Telšiuose
Marijos diena Šiluvoje: malda už jaunimą, Lietuvos ir Bažnyčios ateitį
Primicijų šv. Mišios Gelgaudiškyje
Palaimintojo J. Matulaičio diena Marijampolėje
Pasaulinės ligonių dienos minėjimas Vilkaviškio vyskupijoje
Kunigų ugdymo konferencijoje aptarta šeimų sielovada, apžvelgta 2013 m. Kauno arkivyskupijos sielovadinė padėtis
Malda už ligonius ir medikus Kauno ligoninėse paminėta Pasaulinė ligonių diena
Atgarsiai iš pašvęstųjų dienos minėjimo Panevėžyje
Apie Švč. Sakramento adoraciją Šakiuose
Vilkaviškio dekanato kunigų susirinkimas
Vilkaviškio vyskupą R. Norvilą aplankė europarlamentarė dr. L. Andrikienė
Pranešimas dėl Fredos koplyčios
Vilkaviškio vyskupijos kunigų susirinkimas
Vilkaviškio vyskupijos Pašvęstojo gyvenimo dienos šventė
Pašvęstojo gyvenimo diena Vilniaus arkivyskupijoje
Kristaus Paaukojimo iškilmėse – padėka už pašvęstąjį gyvenimą Kaune
Ligonių diena Šiluvoje
Kun. Bruno Ferrero SDB viešnagė Kaune
Panevėžyje vykę ekumeniniai renginiai
Kunigystės šventimai Vilkaviškio katedroje
Ekumeninės pamaldos Kauno arkivyskupijoje švenčiant maldos už krikščionių vienybę savaitę
Telšių vyskupijos kunigų susirinkimas
Šiaulių vyskupas tęsia bendravimą su šeimų būreliais
Šiaulių vyskupas lankėsi Aukštelkės socialinės globos namuose
Susitikimai Šiaulių vyskupijos dekanatuose
Kauno I dekanato kunigų konferencija „Parapijų pastoracija 2014 metais“
Šiaulių vyskupijos nuolatinio kunigų formavimo susitikimas
Laisvės gynėjų dienos paminėjimas Marijampolėje
Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkimas
Panevėžio Švč. Trejybės bažnyčioje paminėta Laisvės gynėjų diena
Marijos diena Šiluvoje: malda už gynusius Lietuvos laisvę ir tuos, kurie šiandien kuria Tėvynės gyvenimą
Šeimų susitikimas Prienų parapijos namuose
Vilkaviškio vyskupijos šeimų šventė „Džiaugsmas paprastume“ Marijampolėje
Mokinių bei mokytojų darbų paroda „Angelai kalba iš Šventojo Rašto“ Kaune
Kauno arkivyskupijos kunigų ugdymo konferencija
Šiaulių vyskupijos šeimų šventė
Šiaulių vyskupas aplankė Ryčio Milkinto drožinių parodą
Panevėžio pataisos namuose vyko kalėdinė popietė „Kūdikėlio Jėzaus užgimimo belaukiant“
Kūčios Panevėžio vyskupijos Caritas globojamiesiems
Labdaringa Panevėžio miesto teisininkų popietė Caritas globotiniams
Seminaras Vilkaviškio vyskupijos tikybos mokytojams
Vaikų ir tėvų šventinė popietė Kauno arkivyskupijos Šeimos centre
Naujametinė adoracijos naktis Šiauliuose
Šventosios Šeimos šventė Telšių vyskupijoje
Vysk. Kazimierui Paltarokui suteiktas Panevėžio miesto garbės piliečio vardas
Vilkaviškio vyskupijos bendradarbių prieškalėdinė popietė
Šv. Kalėdų išvakarės Telšių vyskupijoje
Kūčių vakarienė Caritas „Sriubos“ valgykloje Kaune
Kunigų paskyrimai Šiaulių vyskupijoje
Miesto misijų susitikimas „Sadutės“ kavinėje ir maldos vakaras Jėzuitų bažnyčioje, Kaune
Kauno arkivyskupijos institucijų darbuotojų adventinis susitikimas
Kauno arkivyskupijos kunigų konferencija
Vilkaviškio vyskupijos kunigų susirinkimas
Kūno teologijos seminaras Vilkaviškio vyskupijos tikybos mokytojams
Advento popietė Sidabravo parapijoje
Marijos diena Šiluvoje: „Marijos pavyzdys tebūna mums drąsos, paskatinimo ir vilties ženklas.“
MIESTO MISIJŲ susitikimas „Sadutės“ kavinėje ir maldos vakaras Jėzuitų bažnyčioje
Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkimas
Seminaras tikybos mokytojams apie jaunimo lytiškumo ugdymo galimybes mokykloje Kaune
Šiaulių vyskupijos globėjos diena
Diakonystės šventimai Kauno arkikatedroje
Kunigų paskyrimai Panevėžio vyskupijoje
Miesto misijų susitikimas „Daugirdo“ viešbučio kavinėje ir jaunimo vakaras Jėzuitų bažnyčioje Kaune
Vilniaus arkivyskupijos Caritas gruodžio mėnesį organizuoja paramos akciją "NEvienišos Kalėdos"
Lietuvos kariuomenės Ordinariato apaštalinis administratorius arkivyskupas Gintaras GRUŠAS skaitė konferenciją „Saugumas Europoje“
Tikėjimo metų ženklai Kaišiadorių vyskupijoje
Arkivyskupijos Šeimos centre vyko Kauno m. savivaldybės Šeimos tarybos susirinkimas
Rekolekcijos dekanatų Šeimos centrų savanorių šeimoms Kaune
Vysk. Motiejaus Valančiaus blaivystės sąjūdžio IX kongresas Šiauliuose
Ligonių diena Šiluvoje: „Dievo karalystė jau yra tarp mūsų.“
Seminaras „Šiuolaikinė dorinio ugdymo (tikybos) pamoka. Mokomės mokyti(s)“ Kaune
Šlovinimo vakaras jaunimui Jėzuitų bažnyčioje
Panevėžio vyskupo Liongino VIRBALO SJ pamokslas per kun. Daliaus Tubio laidotuves
Advento pradžios rytas su vykupu Lieporių gimnazijoje
Šiaulių vyskupijoje paminėta tarptautinė neįgaliųjų žmonių diena
Kauno arkivyskupijos Jaunimo centre – ciklo „Vakaras su...“ renginys. Svečiuose – arkivyskupas Sigitas Tamkevičius SJ
Tikėjimo metų užbaiga Telšių vyskupijoje
Panevėžyje vyko Tikėjimo metų pabaigos šventė
Iškilminga Tikėjimo metų užbaiga Vilkaviškio vyskupijoje
Tikėjimo metų užbaigimo šventė Šiauliuose
Tikėjimo metų užbaigimo iškilmės Kauno arkikatedroje bazilikoje
Lietuvos kariuomenės diena Šv. Ignaco bažnyčioje, Šiauliuose
Sakralinės muzikos vakaras Telšių katedroje
Žemaičių Kalvarijos miestelyje pašventintas paminklas vyskupo Motiejaus Valančiaus atminimui
Telšių vyskupijos kunigų susirinkimas (2013-11-18)
Lapkričio 15 d. Krekenavoje buvo švenčiami Švč. M. Marijos atlaidai
Vilkaviškio vyskupijos bendradarbių piligriminė kelionė į Švč M. Marijos Gailestingumo Motinos globos atlaidus Vilniuje
Pašventinta atstatytoji Tauragės Pajūrio kapinių koplyčia
Šventimai ir paskyrimai Kaišiadorių vyskupijoje
Arkivyskupui S. Tamkevičiui jubiliejaus proga – bažnytinės bendruomenės ir valstybės vadovų sveikinimai
Kauno arkivyskupijos kunigų konferencijoje: pasidalijimas apie kunigiškąją tapatybę ir Ganytojo jubiliejaus paminėjimas su konfratrais
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 »»
 
 
   

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

krikscioniskamuzika.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

Vilniaus piligrimų centras

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt