Baigėsi aštuntų klasių moksleivių tikybos mokymo olimpiada „Garstyčios grūdasʾ2015“
Šv. Velykų šventė Betanijoje
Velyknaktis ir Velykų ryto pamaldos Kauno arkikatedroje
Didžiojo Penktadienio Kryžiaus kelias Panevėžyje
Kryžiaus kelio procesija Kaune
Velykinė susitaikymo ir Dievo gailestingumo žinia – kalintiems Pravieniškių pataisos namuose-atvirojoje kolonijoje
Krizmos šv. Mišios Kauno arkikatedroje
Šv. Jėzaus Teresės 500 m. gimimo jubiliejus Šiauliuose
Kauno arkivyskupijos 2014 metų sielovados ir finansų statistinė apžvalga
Kauno arkivyskupijos kunigų ugdymo konferencijoje – apie evangelizaciją ir statistiką
Kauno arkivyskupijos sielovados komandos (KASK) gavėnios susitikimas su misionieriais iš Slovakijos
Telšių vyskupijos kunigų susirinkimas ir akolitų skyrimai
A†A Kun. Sigitas STEPŠYS (1942–1986–2015)
Šv. Juozapo, Švč. M. Marijos Sužadėtinio, iškilmės piligriminėje arkivyskupijos šventovėje Kėdainiuose
Paruošti Vilniaus arkivyskupijos Carito animatoriai parapijoms
Vilniuje – piligrimystė Gailestingumo keliu
Gavėnios rekolekcijos Vilkaviškio vyskupijos tikybos mokytojams Vilniaus šv. Jono (joanitų) bendruomenėje
Popiežiaus iniciatyva „24 valandos Viešpačiui“ ir Vilniuje
Maldos ir atgailos vigilija „24 valandos Viešpačiui“ Šiauliuose
„24 valandos Viešpačiui“ Panevėžio katedroje
Maldos ir atgailos vigilija „24 valandos Viešpačiui“ Kauno arkikatedroje bazilikoje
Vilkaviškio vyskupijos Šeimos centro savanorių rekolekcijos
Marijos diena Šiluvoje
Pal. Jurgio Matulaičio MIC diena Marijampolėje
Seminaras mokytojams apie Kristaus žygdarbį Kaune
Kovo 11─tosios ir naujų parapijos namų pašventinimo šventė Simne
Padėka Dievui už 25-erius Lietuvos laisvės metus Kauno arkikatedroje
Vilkaviškio vyskupijos kunigų susirinkimas
Seminaras sužadėtinių rengėjams „Krikščioniškas požiūris į lytiškumą“
Vilniaus arkikatedroje – Šv. Kazimiero šventė
Jaunimo vigilija pasitinkant Šv. Kazimiero šventę Vilniaus arkikatedroje
Lietuvos Dangiškojo Globėjo iškilmė Telšiuose
Vilkaviškio vyskupijos „Carito“ savanorių susirinkimas
Užtarimo maldos ir vidinio išgydymo tarnystės seminarai Kaune su misionieriais iš Lenkijos
Kunigų paskyrimai Vilkaviškio vyskupijoje
Kauno arkivyskupijos Caritas metinėje konferencijoje aptarti 2014 m. darbai atsiliepiant į šiandienos žmonių vargą
Sužadėtinių rengėjų Santuokai mokymai Kaune
Vysk. Liongino Virbalo SJ pamokslas Kupiškio bažnyčioje 2015 m. vasario 16 d.
Vilkaviškio vyskupijoje svečiavosi Kolumbo riteriai
Pelenų trečiadienis Marijampolės Šv. Vincento Pauliečio parapijoje
Kauno I dekanato kunigų konferencijoje aptartos parapijų gyvenimo aktualijos
2-ojo laipsnio Santakos garbės ženklu apdovanotas kun. Tomas Karklys
Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkimas
Šiaulių vyskupijos Caritas ataskaitinis susirinkimas
Kunigų permanentinės formacijos susitikimas Panevėžyje
Marijos diena Šiluvoje: malda už sergančius ir kenčiančius
Pal. Jurgio Matulaičio MIC diena Marijampolėje
Vilkaviškio vyskupijos kunigų susirinkimas
Mišios Respublikinėje Šiaulių ligoninėje
Malda už ligonius ir gydytojus LSMU Kauno klinikų Šv. Luko koplyčioje
Kauno arkivyskupijos kunigų nuolatinio ugdymo konferencijoje – atviras kaimo klebono pasidalijimas apie šiandienos iššūkius parapijos gyvenimui ir sielovadai
Pašvęstojo gyvenimo diena Panevėžio vyskupijoje: Paprastumu pažadinkime pasaulį
Kaišiadorių vyskupijos 2014 m. statistiniai duomenys
Paminėtos 29-osios kun. Juozo Zdebskio mirties metinės
Seminaras mokytojams apie socialinį vaikų ir paauglių ugdymą Kaune
Dievui pašvęsto gyvenimo narių šventės diena Telšių vyskupijoje
Kristaus Paaukojimo liturginė šventė Kaišiadorių katedroje
Pašvęstojo gyvenimo diena Marijampolėje
Kristaus Paaukojimo iškilmėse Kaune – padėka Dievui už pašvęstojo gyvenimo dovaną
Ekumeninės parodos „Per Jį, su Juo ir Jame“ atidarymas Panevėžyje
Šventosios Šeimos seserys prisistatė vilkaviškiečiams
Žemaičių Kalvarijoje kunigu pašventintas Donatas LIUTIKAS
Atlaidai Pašvęstojo gyvenimo metams skirtomis švenčių ir renginių dienomis
Moksleivių darbų parodos „Kviečiu į Jėzaus gimtadienį“ uždarymas
Ekumeninės pamaldos Kristaus Prisikėlimo parapijoje
Telšių vyskupijos kunigų susirinkimas (2015-01-19)
Kauno I dekanato kunigų konferencijoje pristatytas nuolatinių diakonų rengimas ir šios tarnystės perspektyvos
Kauno arkivyskupijos kunigų konferencijoje – apie pašvęstąjį gyvenimą ir jo metus Lietuvoje
Vadovavimo kompetencijų tobulinimo seminarai Vilkaviškio vyskupijoje
Vilkaviškio vyskupijos kurijos pranešimas apie kun. Sigito Matusevičiaus mirtį
Paramos Ukrainai renginys „Mes kartu“ Šiauliuose
Panevėžio vyskupijos permanentinio kunigų formacijos susitikimo metu prisistatė vyskupijoje esančios vienuolynų bendruomenės
Kauno arkivyskupijos Šeimos centro programos „Pažink save“ jaunieji savanoriai svečiavosi Telšių vyskupijoje
Pal. J. Matulaičio MIC diena Marijampolėje
Vakaras šeimoms „Laiminga šeima?! Kaip būti laimingam auginant 1, 2, 3 ... 18 vaikų?“ Kaune
Seminaras tikybos mokytojams apie savižudybės grėsmę Marijampolėje
Tęsiami mokymai sielovados bendradarbiams, kaip surengti Atsinaujinimo dienas-rekolekcijas parapijose bei rektoratuose
Liškiavoje įvyko Lazdijų dekanato Šeimų šventė
Kaune įteikti Gerumo kristalai skirti ir aktyviems sielovados bendradarbiams
Atsinaujinimo diena su kun. Gediminu Numgaudžiu OFM Šiauliuose
Padėka Dievui už Šeimos metus ir šeimų vakaronė Kaune
Šiaulių vyskupas pašventino Motinos Teresės šeimų namų koplyčią
Paminklinėje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje – jubiliejinių iškilmių kulminacija
Kūčių vakarienė Caritas „Sriubos“ valgykloje Kaune
Vilkaviškio vyskupijos bendradarbių prieškalėdinė popietė
Adventinis vakaras „Pasitinkant šv. Kalėdas“ Šiaulių apskrities teisėsaugos institucjų darbuotojams
Kunigų konferencijoje Kaune – įspūdžiai iš Vyskupų Sinodo
Kauno arkivyskupijos institucijų bei organizacijų darbuotojų prieškalėdinis susitikimas
Panevėžyje vyskupijos Pastoracinė taryba aptarė dabartinę padėtį ir pasidalijo ateities sielovados įžvalgomis
Kauno I dekanato kunigų konferencijoje aptartas sužadėtinių rengimo Santuokai mažose grupėse (parapijose) įgyvendinimas
Šiaulių vyskupijos Globėjos iškilmės
Marijos diena Šiluvoje
Seminaras Kauno arkivyskupijos jaunimo grupių vadovams
Kunigų konferencijoje Panevėžyje kalbėta apie Vyskupų Sinodą
Vilkaviškio vyskupijos kunigų susirinkimas
Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkimas 2014-12-03
Seminaras tikybos mokytojams „Animacija tikybos pamokoje“ Marijampolėje
Miesto misijų vakare – malda už Kauną ir kvietimas ateiti, susitikti, priimti ir pasilikti su Dievu
Piligrimų susitikimas su Šiaulių vyskupu
Rekolekcijos Kauno arkivyskupijos dekanatų Šeimos centrų savanoriams
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 »»
 
 
   

jubiliejus2025.katalikai.lt

Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapija 
atsinaujino

Senųjų Trakų vienuolynas 
atsinaujino

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt