Penktoji pal. J. Matulaičio atlaidų diena: Susitikimo su Dievu vieta – Bažnyčia
Panevėžio vyskupijos apaštalinio administratoriaus paskyrimas
Ketvirtoji pal. J. Matulaičio atlaidų diena: Kelias atsiranda bekeliaujant
Trečioji pal. J. Matulaičio atlaidų diena: Būti kelrodžiu, būti dvasine atgaiva
Antroji palaimintojo Jurgio Matulaičio MIC atlaidų diena
Kartu su palaimintuoju Jurgiu Matulaičiu
Šeimų stovykla Kryžiuose
Arkivyskupas L. Virbalas. Turime stengtis, kad parapija ne vien švęstų tikėjimą, bet ir juo gyventų
Vilniaus arkivyskupija pasitinka į Lietuvą atvykstančias Irako krikščionių šeimas
Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkime kalbėta apie egzorcizmus
Alytaus miesto misijos
Prof. Boguslavas Gruževskis Šiaulių vyskupijos kunigų permanentiniame susirinkime kalbėjo apie skurdo problemą
Kauno arkivyskupijos dangiškojo globėjo vigilija: institucijų, bendruomenių padėka už arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus tarnystę, krikščioniškos muzikos koncertas bei adoracija už arkivyskupiją
Kunigų skyrimai Šiaulių vyskupijoje
Kauno arkivyskupijos Šeimos centre užsiėmimus baigė išsiskyrusiųjų sielovados grupė
Telšių vyskupijos kunigų susirinkimas
Tradicinė Telšių vyskupijos ministrantų stovykla Žemaičių Kalvarijoje
A†A Kun. Gintautas STANEVIČIUS (1970–1995–2015)
Įvyko Vilkaviškio vyskupijos Katechetikos centro metodinės tarybos posėdis
Švęsta Vilkaviškio vyskupijos globėjo iškilmė
Marijos diena Šiluvoje: malda už tremtinius ir Lietuvą
Vilkaviškio vyskupijos kunigų rekolekcijos
Paskirtojo Kauno arkivyskupo Liongino Virbalo kreipimasis (2015-06-12)
Vilkaviškio vyskupijoje daugėja pasišventusių našlių
Vilniaus arkivyskupijos kunigų skyrimai
Kokie 2014-ieji metai buvo Vilniaus arlivyskupijos „Caritui“?
Devintinių procesija Marijampolėje
Devintinių procesija Kauno gatvėmis ir iškilmės arkikatedroje
Birželio 4 d. Panevėžyje kun. Ksawery Knotz OFM Cap skaitė pranešimą sužadėtiniams ir sutuoktiniams
Panevėžyje vyko seminaras „Apie tėvystę ir uošvystę“
J. E. vysk. Liongino Virbalo SJ knygos „Šventoji Žemė“ pristatymas
Kauno I dekanato kunigų konferencijoje aptartos rengimo Santuokos sakramentui parapijose aktualijos
Seminaras karitiečiams „Nepailskime daryti gera“ Šv. Jono Krikštytojo centre
Telšiuose paminėtas dangiškasis vyskupijos globėjas šv. kankinys Justinas
Trys Telšių kunigų seminarijos klierikai pašventinti diakonais
Kunigų paskyrimai Vilkaviškio vyskupijoje
Nauji paskyrimai Kaišiadorių vyskupijoje
Sekminės Kryžių šventovėje
Jaunimo sielovados vakaras Vilniuje
Malda Kauno arkikatedroje už kardinolą V. Sladkevičių ir vysk. J. Matulaitį-Labuką mirties metinių proga
Kauno arkivyskupijos kunigų konferencijoje – apie psichosocialinę visuomenės sveikatą bei sielovadinę pagalbą savižudybių prevencijoje
Vilniaus Kalvarijose švęstos Sekminės
Sužadėtinių rengėjų mokymai Kauno arkivyskupijos Šeimos centre
Kauno arkivyskupijos tikybos mokytojų popietė, skirta tikybos mokymo mokyklose atkūrimo 25 metų jubiliejui
Vievyje pašventintas paminklas šv. Jonui Pauliui II
Telšių vyskupijos kunigų susirinkimas
Tęsiasi pasirengimas Vilkaviškio vyskupijos ministrantų, adoruotojų ir giedotojų stovyklai 2015 „Totus tuus!“
Kauno I dekanato kunigų konferencijoje pristatyta organizacija „Kolumbo riteriai“
Panevėžio vyskupijos kunigų susirinkimas
Rekolekcijos Kauno arkivyskupijos parapijų Atsinaujinimo dienų rengėjams Kaune
Kunigų paskyrimai Vilkaviškio vyskupijoje
Vilkaviškio vyskupijos kunigų susirinkimas
Pasvalio dekanato jaunimo diena 2015 m. gegužės 9 d.
Katedros varpinė švenčia vienerių metų gimtadienį
Seminaras apie naudojimąsi tapybos kūriniais tikybos pamokose
Gyvybės diena Vilniaus arkivyskupijos Šeimos centre
Ketvirtų klasių moksleivių viktorinos „Irkis į gilumą“ (Lk 5, 4a) baigiamasis etapas Kaune
Įvyko viktorinos „Vienuolijos ir jų šventieji“ finalas Marijampolėje
Andriaus Navicko seminaras apie krikščionio tapatybę ir atsakomybę
Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkime kalbėta apie vaikų ir jaunimo ruošimą sakramentams
Kryžių kalne sutikti ir iš Šiaulių išlydėti piligrimai, keliaujantys į Santjago de Kompostelą
Katechetai iš Torūnės dalijosi darbo su neįgaliaisiais patirtimi
Klaipėdos Šv. Juozapo Darbininko parapija iškilmingai atšventė įsteigimo ir bažnyčios statybos pradžios 25-erių metų jubiliejų
Palaimintojo Mykolo Giedraičio diena Videniškiuose
Gegužinių pamaldų pradžia prie Lurdo grotos Palangoje
Kunigų paskyrimai Kauno arkivyskupijoje
Vilniaus arkivyskupijos Carito kunigų grupė pasipildė trimis naujais nariais
Gyvybės dienos minėjimas Kaune
Kauno I dekanato kunigų konferencija apie Atgailos sakramento šventimą
Susitikimas su kunigų artimaisiais Gerojo Ganytojo sekmadienį Panevėžyje
Vilniaus arkikatedroje įšventinti du kunigai
Ramygaloje vyko Pašvęstojo gyvenimo metams skirtas renginys „Dėkoti, pašvęsti, aukoti“
Kunigų paskyrimai Vilkaviškio vyskupijoje
Kauno kunigų konferencija: apie evangelizuojančią sielovadą ir sakramentinę katechezę parapijose
Seminaras katechetams ir tikybos mokytojams, kaip dirbti pagal „Jaunųjų misionierių“ programą Vilniuje
Vysk. Liongino Virbalo knyga apie Šventąją Žemę
Marijos diena Šiluvoje
Permanentinis Šiaulių vyskupijos kunigų susirinkimas
Kaišiadorių katedroje pašventinta Dievo Gailestingumo koplyčia
Apie Sutvirtinimo sakramento teikimą Krokialaukio ir Gelgaudiškio parapijose
Kanoninė Šiaulių vyskupo vizitacija Pociūnėliuose
Baigėsi aštuntų klasių moksleivių tikybos mokymo olimpiada „Garstyčios grūdasʾ2015“
Šv. Velykų šventė Betanijoje
Velyknaktis ir Velykų ryto pamaldos Kauno arkikatedroje
Didžiojo Penktadienio Kryžiaus kelias Panevėžyje
Kryžiaus kelio procesija Kaune
Velykinė susitaikymo ir Dievo gailestingumo žinia – kalintiems Pravieniškių pataisos namuose-atvirojoje kolonijoje
Krizmos šv. Mišios Kauno arkikatedroje
Šv. Jėzaus Teresės 500 m. gimimo jubiliejus Šiauliuose
Kauno arkivyskupijos 2014 metų sielovados ir finansų statistinė apžvalga
Kauno arkivyskupijos kunigų ugdymo konferencijoje – apie evangelizaciją ir statistiką
Kauno arkivyskupijos sielovados komandos (KASK) gavėnios susitikimas su misionieriais iš Slovakijos
Telšių vyskupijos kunigų susirinkimas ir akolitų skyrimai
A†A Kun. Sigitas STEPŠYS (1942–1986–2015)
Šv. Juozapo, Švč. M. Marijos Sužadėtinio, iškilmės piligriminėje arkivyskupijos šventovėje Kėdainiuose
Paruošti Vilniaus arkivyskupijos Carito animatoriai parapijoms
Vilniuje – piligrimystė Gailestingumo keliu
Gavėnios rekolekcijos Vilkaviškio vyskupijos tikybos mokytojams Vilniaus šv. Jono (joanitų) bendruomenėje
Popiežiaus iniciatyva „24 valandos Viešpačiui“ ir Vilniuje
Maldos ir atgailos vigilija „24 valandos Viešpačiui“ Šiauliuose
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt