Užtarimo maldos ir vidinio išgydymo tarnystės seminarai Kaune su misionieriais iš Lenkijos
Kunigų paskyrimai Vilkaviškio vyskupijoje
Kauno arkivyskupijos Caritas metinėje konferencijoje aptarti 2014 m. darbai atsiliepiant į šiandienos žmonių vargą
Sužadėtinių rengėjų Santuokai mokymai Kaune
Vysk. Liongino Virbalo SJ pamokslas Kupiškio bažnyčioje 2015 m. vasario 16 d.
Vilkaviškio vyskupijoje svečiavosi Kolumbo riteriai
Pelenų trečiadienis Marijampolės Šv. Vincento Pauliečio parapijoje
Kauno I dekanato kunigų konferencijoje aptartos parapijų gyvenimo aktualijos
2-ojo laipsnio Santakos garbės ženklu apdovanotas kun. Tomas Karklys
Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkimas
Šiaulių vyskupijos Caritas ataskaitinis susirinkimas
Kunigų permanentinės formacijos susitikimas Panevėžyje
Marijos diena Šiluvoje: malda už sergančius ir kenčiančius
Pal. Jurgio Matulaičio MIC diena Marijampolėje
Vilkaviškio vyskupijos kunigų susirinkimas
Mišios Respublikinėje Šiaulių ligoninėje
Malda už ligonius ir gydytojus LSMU Kauno klinikų Šv. Luko koplyčioje
Kauno arkivyskupijos kunigų nuolatinio ugdymo konferencijoje – atviras kaimo klebono pasidalijimas apie šiandienos iššūkius parapijos gyvenimui ir sielovadai
Pašvęstojo gyvenimo diena Panevėžio vyskupijoje: Paprastumu pažadinkime pasaulį
Kaišiadorių vyskupijos 2014 m. statistiniai duomenys
Paminėtos 29-osios kun. Juozo Zdebskio mirties metinės
Seminaras mokytojams apie socialinį vaikų ir paauglių ugdymą Kaune
Dievui pašvęsto gyvenimo narių šventės diena Telšių vyskupijoje
Kristaus Paaukojimo liturginė šventė Kaišiadorių katedroje
Pašvęstojo gyvenimo diena Marijampolėje
Kristaus Paaukojimo iškilmėse Kaune – padėka Dievui už pašvęstojo gyvenimo dovaną
Ekumeninės parodos „Per Jį, su Juo ir Jame“ atidarymas Panevėžyje
Šventosios Šeimos seserys prisistatė vilkaviškiečiams
Žemaičių Kalvarijoje kunigu pašventintas Donatas LIUTIKAS
Atlaidai Pašvęstojo gyvenimo metams skirtomis švenčių ir renginių dienomis
Moksleivių darbų parodos „Kviečiu į Jėzaus gimtadienį“ uždarymas
Ekumeninės pamaldos Kristaus Prisikėlimo parapijoje
Telšių vyskupijos kunigų susirinkimas (2015-01-19)
Kauno I dekanato kunigų konferencijoje pristatytas nuolatinių diakonų rengimas ir šios tarnystės perspektyvos
Kauno arkivyskupijos kunigų konferencijoje – apie pašvęstąjį gyvenimą ir jo metus Lietuvoje
Vadovavimo kompetencijų tobulinimo seminarai Vilkaviškio vyskupijoje
Vilkaviškio vyskupijos kurijos pranešimas apie kun. Sigito Matusevičiaus mirtį
Paramos Ukrainai renginys „Mes kartu“ Šiauliuose
Panevėžio vyskupijos permanentinio kunigų formacijos susitikimo metu prisistatė vyskupijoje esančios vienuolynų bendruomenės
Kauno arkivyskupijos Šeimos centro programos „Pažink save“ jaunieji savanoriai svečiavosi Telšių vyskupijoje
Pal. J. Matulaičio MIC diena Marijampolėje
Vakaras šeimoms „Laiminga šeima?! Kaip būti laimingam auginant 1, 2, 3 ... 18 vaikų?“ Kaune
Seminaras tikybos mokytojams apie savižudybės grėsmę Marijampolėje
Tęsiami mokymai sielovados bendradarbiams, kaip surengti Atsinaujinimo dienas-rekolekcijas parapijose bei rektoratuose
Liškiavoje įvyko Lazdijų dekanato Šeimų šventė
Kaune įteikti Gerumo kristalai skirti ir aktyviems sielovados bendradarbiams
Atsinaujinimo diena su kun. Gediminu Numgaudžiu OFM Šiauliuose
Padėka Dievui už Šeimos metus ir šeimų vakaronė Kaune
Šiaulių vyskupas pašventino Motinos Teresės šeimų namų koplyčią
Paminklinėje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje – jubiliejinių iškilmių kulminacija
Kūčių vakarienė Caritas „Sriubos“ valgykloje Kaune
Vilkaviškio vyskupijos bendradarbių prieškalėdinė popietė
Adventinis vakaras „Pasitinkant šv. Kalėdas“ Šiaulių apskrities teisėsaugos institucjų darbuotojams
Kunigų konferencijoje Kaune – įspūdžiai iš Vyskupų Sinodo
Kauno arkivyskupijos institucijų bei organizacijų darbuotojų prieškalėdinis susitikimas
Panevėžyje vyskupijos Pastoracinė taryba aptarė dabartinę padėtį ir pasidalijo ateities sielovados įžvalgomis
Kauno I dekanato kunigų konferencijoje aptartas sužadėtinių rengimo Santuokai mažose grupėse (parapijose) įgyvendinimas
Šiaulių vyskupijos Globėjos iškilmės
Marijos diena Šiluvoje
Seminaras Kauno arkivyskupijos jaunimo grupių vadovams
Kunigų konferencijoje Panevėžyje kalbėta apie Vyskupų Sinodą
Vilkaviškio vyskupijos kunigų susirinkimas
Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkimas 2014-12-03
Seminaras tikybos mokytojams „Animacija tikybos pamokoje“ Marijampolėje
Miesto misijų vakare – malda už Kauną ir kvietimas ateiti, susitikti, priimti ir pasilikti su Dievu
Piligrimų susitikimas su Šiaulių vyskupu
Rekolekcijos Kauno arkivyskupijos dekanatų Šeimos centrų savanoriams
Šiaulių vyskupijos pastoraciniame centre diskutuota apie paslaugų teikimo neįgaliam vaikui galimybes
Konferencija „Santuoka – dovanos ir iššūkiai: kaip juos įveikti“ Marijampolėje
Advento rekolekcijos Vilkaviškio vyskupijos tikybos mokytojams
Seminaras katechetams Kaune apie socialinį vaikų ir paauglių ugdymą
Pašvęstojo gyvenimo metų pradžia ir jaunimo dvasinio atsinaujinimo diena Telšių vyskupijoje
Pašvęstojo gyvenimo metų pradžia Panevėžio vyskupijoje
Pašvęstojo gyvenimo metų atidarymas Vilkaviškio vyskupijoje
Pašvęstojo gyvenimo metų atidarymas Šiauliuose
Telšių vyskupų laiškas 2014 m. Advento proga
Telšių vyskupijoje paminėta klauzūrinių vienuolynų diena
Panevėžyje vyko šventinis Šeimos metų renginys „Kad jūsų džiaugsmui nieko netrūktų“
Kanoninės vizitacijos Šiaulių vyskupijoje
Kauno arkivyskupijos dekanatų centrų, Kauno m. parapijų bei rektoratų bendradarbių susitikime – mokymai Atsinaujinimo dienų-rekolekcijų rengėjams
Kauno arkivyskupijos kunigų konferencijoje – apie valstybės ir Bažnyčios santykių teisinius ypatumus
Krekenavoje vyko Panevėžio vyskupijos choristų ir vargonininkų šventė
Šiaulių vyskupijos kunigų nuolatinio formavimo susitikimas
Vilkaviškio vyskupijos kunigų susirinkimas
Telšių vyskupijos kunigų susirinkimas ir Telšių kunigų seminarijos atkūrimo 25-mečio šventė
Konferencija jaunimui „Gyvenk atsakingai: priklausomybėms – NE“ Kauno arkivyskupijos Šeimos centre
Mokslinė konferencija „Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus bažnyčia 1934 – 2014 m.”
Vilkaviškio vyskupijos kurijos ir Pastoracinio centro bendradarbiai dalyvavo Aušros Vartų atlaiduose Vilniuje
Atsiliepimas į žiniasklaidoje pasirodžiusiusią žinią apie Panevėžio vyskupijai keliamą ieškinį
Pal. J. Matulaičio MIC diena Marijampolėje
Kauno arkivyskupijos kurijos institucijų darbuotojų piligrimystė Aušros Vartų atlaiduose Vilniuje
Tėvystės įgūdžių ugdymo seminaras Kauno arkivyskupijos Šeimos centre
Višakio Rūdoje pašventintas kryžius skirtas Šeimos metams
Kunigų paskyrimai Vilkaviškio vyskupijoje (2014 11 07)
Baigėsi moksleivių piešinių konkursas „Mano svajonių šeima“. Laureatų apdovanojimo šventė Kaune
Marijampolėje paminėta Kovos su prekyba žmonėmis diena
Vilkaviškio vyskupijos Švč. M. Marijos Apsilankymo katedroje melstasi už mirusius dvasininkus
Sinodo apie šeimą atgarsiai ir sužadėtinių rengimo aktualijos Kauno arkivyskupijos dekanų bei I dekanato kunigų konferencijoje
Akcija „Renkuosi gyvybę“ Vilkaviškio vyskupijoje
Jaunųjų misionierių programos pristatymo seminaras
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt