Kun. Juozo Zdebskio minėjimas Šlavantuose
Pal. J. Matulaičio MIC diena Marijampolėje (2014 05 12)
Kunigų paskyrimai Panevėžio vyskupijoje
Vilkaviškio vyskupijos ministrantų, adoruotojų ir giedotojų stovyklos ŽODIS 2014 vadovų susitikimas Marijampolėje
Kauno arkikatedroje palaimintas šv. Jono Pauliaus atvaizdas
Balandžio 9 d. Kupiškio kultūros centre vyko diskusija tema „Savižudybės. Ką galime ir turime padaryti“
Renginys Šakiuose popiežių Jono Pauliaus II ir Jono XXIII kanonizacijos proga
Konferencija Jono XXIII ir Jono Pauliaus II kanonizacijos proga Kaune
Šiaulių vyskupas su piligrimų grupe dalyvavo sekmadienio kanonizacijos iškilmėse Romoje
Pal. Jurgio Matulaičio parapijos Kaune šv. Velykos – naujai statomoje bažnyčioje
Panevėžio vyskupijoje paskirti ekstraordinariniai šv. Komunijos dalytojai
Didžiojo penktadienio Kryžiaus kelias Kaune
Kristaus Kančios pamaldos Kauno arkikatedroje
Didysis ketvirtadienis Vilkaviškio katedroje
Didžiojo ketvirtadienio Krizmos Mišios Kauno arkikatedroje bazilikoje
Marijos diena Šiluvoje: sekime Sopulingąją Motiną jos Sūnaus kančios keliu
Ekstraordinariniai Komunijos dalytojai Vilkaviškio vyskupijoje
Pranešimas apie tragišką nelaimę Marijampolės bazilikoje
Vakaras jaunimui „Smegenų plovimas: ar viskas, ką matau, girdžiu ir skaitau, yra skirta man?“ Kaune
Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkimas
Kaišiadorių vyskupijos 2013 m. statistiniai duomenys
Vilniaus arkivyskupijos Šeimos centras ir Laisvos visuomenės institutas pristatė kampaniją „Šeima - Europos turtas!“
Šiaulių vyskupijos kurijos rekolekcijos
Vilkaviškio vyskupijos šeimos centro dvidešimtmetis
Gavėnios rekolekcijos Vilkaviškio vyskupijos mokytojams Baltriškėse
Dar vienas susitikimas su kunigu Kauno „Sadutės“ kavinėje
Ligonių diena Šiluvoje
Lietuvos kariuomenės ordinariatas organizavo seminarą krašto apsaugos sistemoje tarnaujančioms ar dirbančioms šeimoms
Kauno arkivyskupijos kunigų skyrimai
Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkimas
Žemaičių Kalvarijos bazilikoje pašventintas naujas diakonas
Seminaras mokytojams apie šv. Jono Bosko jaunimo ugdymo sistemą Kaune
Kovo 17 d. vyko Panevėžio vyskupijos vargonininkų ir chorų vadovų susitikimas su vysk. Lionginu Virbalu SJ
Malda už šeimas piligriminėje Šv. Juozapo šventovėje Kėdainiuose
Kunigų ugdymo konferencija Kaune (2014 03 18)
Šv. Jono Bosko relikvijos sutiktos Kaišiadoryse
Vilkaviškio vyskupijos jaunimo sielovados tarybos posėdis
Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo minėjimas Marijampolėje
Vilkaviškio vyskupijos Lazdijų ir Aleksoto dekanatų kunigų susirinkimai
Šv. Jono Bosko relikvijų kelionė Šiaulių vyskupijoje
Palaimintojo J. Matulaičio diena Marijampolėje
Šv. Jono Bosko relikvijos Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje
Šv. Jono Bosko relikvijos Marijampolėje
Seminaras katechetams „VI ir IX įsakymai: kaip kalbėti su vaikais apie lytiškumą“ Kaune
Šv. Jono Bosko relivijų pagerbimas Vilniaus arkivyskupijoje
Kauno arkivyskupijos Caritas metinė konferencija
Įspūdžiai iš šv. Kazimiero atlaidų Panevėžio katedroje
Į Vilnių atvyko šv. Jono Bosko relikvijos
Vilkaviškio vyskupijos kunigų susirinkimas
Pelenų dienos šv. Mišios Kauno arkikatedroje
Kauno I dekanato kunigų konferencijoje dalytasi apie šv. Jono Bosko šventumo pavyzdį
Šv. Jono Bosko relikvijos Kauno Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje
Šv. Jono Bosko relikvijos Marijampolėje
Šiaulių vyskupijos nuolatinio kunigų formavimo susitikimas
Kaune sutiktos šv. Jono Bosko relikvijos. Pagerbimas arkikatedroje
Vilkaviškio vyskupijos ministrantų vasaros stovyklos vadovų seminaras
Kauno arkivyskupija 2013 metais – sielovadinės ir ekonominės padėties apžvalga
„Alfa“ kurso savanorių rengimo savaitgalis Truskavoje
Respublikinis vaikų bei jaunimo giesmių festivalis „Giesmių Giesmelė 2014“ Kaune
Malda už Ukrainą Telšių katedroje
Kursai ekstraordinariniams Šv. Komunijos dalytojams Vilkaviškio vyskupijoje
Telšių vyskupijos kunigų susirinkimas ir lektorių skyrimai
Vasario 16-osios iškilmės Panevėžyje
Vasario 16–osios šventė Telšiuose
Marijos diena Šiluvoje: malda už jaunimą, Lietuvos ir Bažnyčios ateitį
Primicijų šv. Mišios Gelgaudiškyje
Palaimintojo J. Matulaičio diena Marijampolėje
Pasaulinės ligonių dienos minėjimas Vilkaviškio vyskupijoje
Kunigų ugdymo konferencijoje aptarta šeimų sielovada, apžvelgta 2013 m. Kauno arkivyskupijos sielovadinė padėtis
Malda už ligonius ir medikus Kauno ligoninėse paminėta Pasaulinė ligonių diena
Atgarsiai iš pašvęstųjų dienos minėjimo Panevėžyje
Apie Švč. Sakramento adoraciją Šakiuose
Vilkaviškio dekanato kunigų susirinkimas
Vilkaviškio vyskupą R. Norvilą aplankė europarlamentarė dr. L. Andrikienė
Pranešimas dėl Fredos koplyčios
Vilkaviškio vyskupijos kunigų susirinkimas
Vilkaviškio vyskupijos Pašvęstojo gyvenimo dienos šventė
Pašvęstojo gyvenimo diena Vilniaus arkivyskupijoje
Kristaus Paaukojimo iškilmėse – padėka už pašvęstąjį gyvenimą Kaune
Ligonių diena Šiluvoje
Kun. Bruno Ferrero SDB viešnagė Kaune
Panevėžyje vykę ekumeniniai renginiai
Kunigystės šventimai Vilkaviškio katedroje
Ekumeninės pamaldos Kauno arkivyskupijoje švenčiant maldos už krikščionių vienybę savaitę
Telšių vyskupijos kunigų susirinkimas
Šiaulių vyskupas tęsia bendravimą su šeimų būreliais
Šiaulių vyskupas lankėsi Aukštelkės socialinės globos namuose
Susitikimai Šiaulių vyskupijos dekanatuose
Kauno I dekanato kunigų konferencija „Parapijų pastoracija 2014 metais“
Šiaulių vyskupijos nuolatinio kunigų formavimo susitikimas
Laisvės gynėjų dienos paminėjimas Marijampolėje
Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkimas
Panevėžio Švč. Trejybės bažnyčioje paminėta Laisvės gynėjų diena
Marijos diena Šiluvoje: malda už gynusius Lietuvos laisvę ir tuos, kurie šiandien kuria Tėvynės gyvenimą
Šeimų susitikimas Prienų parapijos namuose
Vilkaviškio vyskupijos šeimų šventė „Džiaugsmas paprastume“ Marijampolėje
Mokinių bei mokytojų darbų paroda „Angelai kalba iš Šventojo Rašto“ Kaune
Kauno arkivyskupijos kunigų ugdymo konferencija
Šiaulių vyskupijos šeimų šventė
Šiaulių vyskupas aplankė Ryčio Milkinto drožinių parodą
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 »»
 
 
   

Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapija 
atsinaujino

Senųjų Trakų vienuolynas 
atsinaujino

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt