Telšių vyskupijos kunigų susirinkimas
Šiaulių vyskupas tęsia bendravimą su šeimų būreliais
Šiaulių vyskupas lankėsi Aukštelkės socialinės globos namuose
Susitikimai Šiaulių vyskupijos dekanatuose
Kauno I dekanato kunigų konferencija „Parapijų pastoracija 2014 metais“
Šiaulių vyskupijos nuolatinio kunigų formavimo susitikimas
Laisvės gynėjų dienos paminėjimas Marijampolėje
Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkimas
Panevėžio Švč. Trejybės bažnyčioje paminėta Laisvės gynėjų diena
Marijos diena Šiluvoje: malda už gynusius Lietuvos laisvę ir tuos, kurie šiandien kuria Tėvynės gyvenimą
Šeimų susitikimas Prienų parapijos namuose
Vilkaviškio vyskupijos šeimų šventė „Džiaugsmas paprastume“ Marijampolėje
Mokinių bei mokytojų darbų paroda „Angelai kalba iš Šventojo Rašto“ Kaune
Kauno arkivyskupijos kunigų ugdymo konferencija
Šiaulių vyskupijos šeimų šventė
Šiaulių vyskupas aplankė Ryčio Milkinto drožinių parodą
Panevėžio pataisos namuose vyko kalėdinė popietė „Kūdikėlio Jėzaus užgimimo belaukiant“
Kūčios Panevėžio vyskupijos Caritas globojamiesiems
Labdaringa Panevėžio miesto teisininkų popietė Caritas globotiniams
Seminaras Vilkaviškio vyskupijos tikybos mokytojams
Vaikų ir tėvų šventinė popietė Kauno arkivyskupijos Šeimos centre
Naujametinė adoracijos naktis Šiauliuose
Šventosios Šeimos šventė Telšių vyskupijoje
Vysk. Kazimierui Paltarokui suteiktas Panevėžio miesto garbės piliečio vardas
Vilkaviškio vyskupijos bendradarbių prieškalėdinė popietė
Šv. Kalėdų išvakarės Telšių vyskupijoje
Kūčių vakarienė Caritas „Sriubos“ valgykloje Kaune
Kunigų paskyrimai Šiaulių vyskupijoje
Miesto misijų susitikimas „Sadutės“ kavinėje ir maldos vakaras Jėzuitų bažnyčioje, Kaune
Kauno arkivyskupijos institucijų darbuotojų adventinis susitikimas
Kauno arkivyskupijos kunigų konferencija
Vilkaviškio vyskupijos kunigų susirinkimas
Kūno teologijos seminaras Vilkaviškio vyskupijos tikybos mokytojams
Advento popietė Sidabravo parapijoje
Marijos diena Šiluvoje: „Marijos pavyzdys tebūna mums drąsos, paskatinimo ir vilties ženklas.“
MIESTO MISIJŲ susitikimas „Sadutės“ kavinėje ir maldos vakaras Jėzuitų bažnyčioje
Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkimas
Seminaras tikybos mokytojams apie jaunimo lytiškumo ugdymo galimybes mokykloje Kaune
Šiaulių vyskupijos globėjos diena
Diakonystės šventimai Kauno arkikatedroje
Kunigų paskyrimai Panevėžio vyskupijoje
Miesto misijų susitikimas „Daugirdo“ viešbučio kavinėje ir jaunimo vakaras Jėzuitų bažnyčioje Kaune
Vilniaus arkivyskupijos Caritas gruodžio mėnesį organizuoja paramos akciją "NEvienišos Kalėdos"
Lietuvos kariuomenės Ordinariato apaštalinis administratorius arkivyskupas Gintaras GRUŠAS skaitė konferenciją „Saugumas Europoje“
Tikėjimo metų ženklai Kaišiadorių vyskupijoje
Arkivyskupijos Šeimos centre vyko Kauno m. savivaldybės Šeimos tarybos susirinkimas
Rekolekcijos dekanatų Šeimos centrų savanorių šeimoms Kaune
Vysk. Motiejaus Valančiaus blaivystės sąjūdžio IX kongresas Šiauliuose
Ligonių diena Šiluvoje: „Dievo karalystė jau yra tarp mūsų.“
Seminaras „Šiuolaikinė dorinio ugdymo (tikybos) pamoka. Mokomės mokyti(s)“ Kaune
Šlovinimo vakaras jaunimui Jėzuitų bažnyčioje
Panevėžio vyskupo Liongino VIRBALO SJ pamokslas per kun. Daliaus Tubio laidotuves
Advento pradžios rytas su vykupu Lieporių gimnazijoje
Šiaulių vyskupijoje paminėta tarptautinė neįgaliųjų žmonių diena
Kauno arkivyskupijos Jaunimo centre – ciklo „Vakaras su...“ renginys. Svečiuose – arkivyskupas Sigitas Tamkevičius SJ
Tikėjimo metų užbaiga Telšių vyskupijoje
Panevėžyje vyko Tikėjimo metų pabaigos šventė
Iškilminga Tikėjimo metų užbaiga Vilkaviškio vyskupijoje
Tikėjimo metų užbaigimo šventė Šiauliuose
Tikėjimo metų užbaigimo iškilmės Kauno arkikatedroje bazilikoje
Lietuvos kariuomenės diena Šv. Ignaco bažnyčioje, Šiauliuose
Sakralinės muzikos vakaras Telšių katedroje
Žemaičių Kalvarijos miestelyje pašventintas paminklas vyskupo Motiejaus Valančiaus atminimui
Telšių vyskupijos kunigų susirinkimas (2013-11-18)
Lapkričio 15 d. Krekenavoje buvo švenčiami Švč. M. Marijos atlaidai
Vilkaviškio vyskupijos bendradarbių piligriminė kelionė į Švč M. Marijos Gailestingumo Motinos globos atlaidus Vilniuje
Pašventinta atstatytoji Tauragės Pajūrio kapinių koplyčia
Šventimai ir paskyrimai Kaišiadorių vyskupijoje
Arkivyskupui S. Tamkevičiui jubiliejaus proga – bažnytinės bendruomenės ir valstybės vadovų sveikinimai
Kauno arkivyskupijos kunigų konferencijoje: pasidalijimas apie kunigiškąją tapatybę ir Ganytojo jubiliejaus paminėjimas su konfratrais
Šventosios Mišios už mirusius dvasininkus Vilkaviškio katedroje
Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkimas
Įsteigta nauja Kauno Palaimintojo Jono Pauliaus II parapija ir paskirtas jos klebonas
Mons. dr. Vytauto SIDARO kunigystės 65-erių metų jubiliejaus paminėjimas Kaune
Seminaras apie Šventąjį Raštą tikybos mokytojams Kaune
Kauno arkivyskupijos Šeimos centro programos jaunimui „Pažink save“ seminaras Kulautuvoje
Olimpiada Kaišiadorių vyskupijos moksleiviams
Ligonių diena Šiluvoje
Vakaras jaunimui apie tremties patirtis Kauno arkivyskupijos Jaunimo centre
Kunigų paskyrimai Panevėžio vyskupijoje
Kauno arkivyskupijos kunigų konferencija
„Vilkaviškio vyskupijos Caritas“ prisistatė Derliaus šventėje
Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkimas (2013 10 09)
Kauno arkivyskupijos dekanatų Šeimos centrų vadovų susirinkimas
Išleistas iliustruotas žinynas „Kaišiadorių vyskupijos bažnyčios“
Marijos diena Šiluvoje
2014 m. kalendoriaus „Šventasis Popiežius Lietuvoje“ pristatymas Šiauliuose
Pasaulio vaikų adoracijos diena Šiauliuose
Kauno I dekanato kunigų konferencija Tikėjimo metams apie liturgiją
Vilkaviškio vyskupijos kunigų susirinkimas
Vilkaviškio vyskupijos ministrantų, adoruotojų ir giedotojų stovyklos vadovų seminaras
Permanentinis Šiaulių vyskupijos kunigų susirinkimas
Stebuklingojo Žemaičių Kalvarijos Švč. M. Marijos su Kūdikiu paveikslo karūnavimo 7-osios metinės
Kaišiadorių vyskupijos kunigų piligriminė kelionė
Vilkaviškio vyskupijos tikybos mokytojų mokslinė – praktinė konferencija
Rožinio maldos mėnesio pradžia Telšių vyskupijoje
Šiaulių vyskupas pasitiko parskraidintus žuvusio muitininko palaikus
Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkimas
Nauji kunigų skyrimai Kauno arkivyskupijoje
Seminaras katechetams apie rengimą Sutvirtinimo sakramentui Kaune
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt