Rekolekcijos Kauno arkikatedroje: giedras žvilgsnis – atsvara pykčiui ir niūrumui
Telšiuose kunigai dalijosi dvasinės kovos patirtimi
Vilniaus arkivyskupijos naujienos | 2023-03-09
Kėdainiuose suskambo dekanato sutvirtinamųjų „Užtvirtink“ su bendraamžiais savanoriais
Telšių vyskupo susitikimas su katechetais Klaipėdoje
Gavėnios trečiadienis Kauno arkikatedroje – su Carito bendruomene ir tęsiant didžiųjų nuodėmių apmąstymą
Panevėžio vyskupijos globėjo Šv. Kazimiero šventė Biržuose
Mažieji Žemaičių Kalvarijos atlaidai
VIlniaus arkivyskupijos naujienos 2023-03-03
Rekolekcijos Kauno arkikatedroje – su jaunimu ir mintimis apie didžiąją gobšumo nuodėmę
Telšių vyskupijos kunigų susirinkime – praėjusių metų analizė ir viltingas žvilgsnis į ateitį
Išrinkimo arba Vardų įrašymo apeigos Šiaulių Šv. Petro ir Pauliaus katedroje
Pirmąjį gavėnios sekmadienį Kauno arkikatedroje įrašyti katechumenai, priimsiantys įkrikščioninimo sakramentus per šių metų Velykas
Paskyrimai Telšių vyskupijoje 2023 m. vasaris
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2023-02-24
Pelenų trečiadienį Gavėnios kelionė pradėta arkivyskupo Kęstučio Kėvalo rekolekcijomis apie didžiąją puikybės nuodėmę
Vilniaus arkivyskupijos parapijose prasideda kasmetinė gavėnios akcija „Pasninko dėžė“
Šventiniame jaunimo vakare Kaune – apie krikščionį ir politiką
Jaunimo susitikimas „Jei neturėčiau meilės, aš būčiau niekas“ Marijampolėje
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2023-02-15
Kunigų konferencija Kaune: šv. Juozapato Kuncevičiaus šventumo istorija bei 2022 m. arkivyskupijos statistikos ir finansų apžvalga
Malda arkikatedroje už taiką, šeimas ir Lietuvą – didžiąją mūsų šeimą
Malda už medikus ir ligonius LSMU Kauno klinikose: gydymas prasideda nuo santykio
Malda Kauno arkikatedroje su Caritu, tarnaujančiu nuo blogio nukenčiantiems žmonėms
Kauno I dekanato kunigų konferencijoje aptartos Carito veiklos perspektyvos parapijose
Telšių vyskupija paskelbė 2023 m. kalendorių: Sutvirtinimo sakramento teikimo, kunigų susirinkimų ir kt. tvarkaraščius
Kaišiadorių vyskupija pradėjo 2023 m. (keletas statistinių faktų)
Naujos sudėties Kaišiadorių vyskupijos Kunigų taryba, Konsultorių kolegija ir kitos komisijos
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2023-02-03
Kristaus Paaukojimo šventė: susitikimas To, kuris pašaukė, ir tų, kurie atsiliepė
Pašvęstojo gyvenimo diena Žemaičių Kalvarijoje
Pašvęstųjų dienos minėjimas Šakiuose
Pašvęstojo gyvenimo diena Panevėžio katedroje
Jaunimo trečiadienis Kauno arkikatedroje: kas stiprina krikščionį?
Šeimos centro surengtas seminaras „Kaip komunikavo Jėzus“
Kauno I dekanato kunigų konferencijoje pasidalyta apie kunigystę: ar viską galime atidėti dėl žmogaus?
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2023-01-26
Kauno jaunimo vakaras Mokytojo žvilgsnyje
Aptarti Kauno arkivyskupijos sielovados centrų metų planai: kryptis į pagalbą parapijų bendruomenėms
Dievo žodžio sekmadienis Telšių vyskupijoje
Krikščionių maldos susitikimas Kaune vienu balsu šaukiantis taikos ypač Ukrainoje
Dvasinės tėvystės, pašaukimo stiprinimo ir kunigiškojo celibato temos Kauno arkivyskupijos kunigų susirinkime
Telšių dvasininkų susitikimas ir malda už vysk. J. Borutą SJ
Malda Kauno arkikatedroje už vienybę ir darną krikščionių bendruomenėse ir šeimose
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2023-01-18
Svečiai Telšių vyskupijoje
Vilkaviškio vyskupijos šeimos centrų 25-asis gimtadienis
Susitikimus tęsia Kauno arkivyskupijos Sinodinio kelio darbo grupė: aptartas Sinodo žemyninis dokumentas
Šiaulių vyskupijos CARITUI – „Metų šuolio“ nominacija
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2023-01-12
Malda už Carito bendruomenę ir kiekvieno pašaukimą meilės laikysenai
Pradedant metus – jaunimo pasimatymo vakaras su Dievu ir su geriausiu policijos pareigūnu
Tikybos mokytojams pristatyta atnaujinta katalikų tikybos bendroji programa
Caritas įgyvendino arkivyskupijos bendradarbių institucinų gebėjimų stiprinimo programą
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2023-01-04
Paskyrimai Telšių vyskupijoje 2022 m. gruodis
Kalėdų aštuondienyje – malda už prisiimančius Bažnyčios misiją ugdyti jaunimą
2022 m. Kalėdos: Dievo artumo džiaugsmas ir paguoda šių dienų karo įtampose
Piemenėlių Šv. Mišios Panevėžio katedroje
Kūčių vakarienė Kauno I dekanato Carito „Sriubos“ valgykloje
Padėka jauniesiems Kristaus meilę liudijantiems arkivyskupijos savanoriams
Kauno arkivyskupijos kunigų konferencija užbaigiant jubiliejinius „Kronikos“ ir kalendorinius metus
Adventinis Telšių vyskupo apsilankymas Klaipėdoje
Prieššventinį metą – ganytojų padėkos dirbantiems arkivyskupijos pastoracijos misijoje
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2022-12-21
Kauno arkivyskupijos Caritas į metinį susitikimą pakvietė pataisos namų socialinius darbuotojus
Kalėdų belaukiant dovana Kaunui – oratorija „Mesijas“
Susikaupimo vakare su arkivyskupu – globėjų ir įtėvių šeimos
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2022-12-15
Adventinis Telšių vyskupijos kunigų susitikimas
Vilkaviškio vyskupijos kunigų susirinkimas (2022 12 13)
Kalėdinės dirbtuvėlės Vilkaviškyje
Įšventintas naujas kunigas tarnauti Kauno arkivyskupijos bendruomenei
Socialinis centras „Betanija“ švenčia 30 metų jubiliejų
Panevėžio katedroje Nuolatinių diakonų lektoriaus ir akolito skyrimai
Adventinis Susikaupimo vakaras su jaunimu ir Dievo Motinos komandų šeimomis
Rekolekcijos dekanatų šeimos centrų savanoriams
Telšiuose atidaryta sakralinio meno ekspozicija
Maldos pusryčiai Mažeikiuose
Kauno ir Raseinių jaunimas savęs pažinimo programoje „Mano kompasas“
Jubiliejinė sukaktis Specialiuosiuose globos namuose
Vilniaus arkivyskupo žinios | 2022-12-07
Šilutėje prie šv. Kryžiaus bažnyčios atidarytas daugiafunkcinis centras
Telšių vyskupijoje pasauliečiai paskirti šv. Komunijos dalintojais
Adventiniai Susikaupimo vakarai Kauno arkikatedroje kviečia į šventą laukimą
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2022-11-25
Advento metą sielovados bendradarbiai pradėjo ieškodami atsparumo krizėms ir stiprybės savo tarnystėms
Tūbausių bažnyčios jubiliejus
Telšių vyskupijos Caritas savanorių šventė
Arkivyskupo Kęstučio padėkos malda su kurijos bendradarbiais
Malda už gyvybės kultūrą ir mokytojus, kuriuos sutikome savo tikėjimo kelionėje
Lygiai prieš 10 metų vyskupu įšventintas dabartinis Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas
Palaiminimų diena jaunimui Telšiuose
Lapkričio 18 d. Telšių vyskupijos dvasininkai minėjo Dievo tarno vysk. Vincento Borisevičiaus mirties 76-ąsias metines
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2022-11-17
Kauno arkivyskupijos kunigų konferencija: malda už brolius amžinybėje ir kunigiškosios tapatybės apmąstymai su t. Amedeo Ferrari OFM
Malda ir susitikimas su sužadėtiniais, besirengiančiais Santuokos sakramentui
Vilkaviškio vyskupijos dekanatų Šeimos centrų vadovų posėdis
Malda už Carito bendradarbius ypač tarp nuteistųjų, už nusikaltusius ir nukentėjusius asmenis
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2022-11-10
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 »»
 
 
   

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt