Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkimas
Kunigų šventimai Vilniaus arkivyskupijoje
Lazdijų dekanato Eucharistinis kongresas
Panevėžio vyskupija paminėjo 80 – metį
Kunigų paskyrimai Vilkaviškio vyskupijoje (2006 05 04)
Gyvybės dienos renginiai Šiauliuose
Gyvybės dienos renginiai Kaišiadoryse
Eucharistijos diena Prienuose
Vyskupo dr. J. Ivanausko paskaita apie atgailą sielovados bendradarbiams
Vilkaviškio dekanato Eucharistinis kongresas Kybartuose
Kunigystės šventimai ir primicijos Marijampolėje
Kaišiadorių vyskupo laiškas dėl tikybos pamokų ir pasirengimo įkrikščioninimo Sakramentams
Kunigystės šventimai Kauno arkikatedroje
Panevėžio vyskupijos Caritas velykiniai renginiai
Kunigų paskyrimai Vilkaviškio vyskupijoje (2006 04 20)
Šv. Juozapo kunigų seminarijos gyvenimo kronika
Vilniaus kunigų seminarijos auklėtinių piligrimystė į Romą
Velyknakčio ir Velykų rytmečio pamaldos Kauno arkikatedroje
Didysis penktadienis: Kryžiaus kelio procesija Kaune
Krizmos Mišios Kauno arkivyskupijoje
Didysis ketvirtadienis Telšių vyskupijoje
Kunigo Alfonso Lipniūno beatifikacijos proceso pradžia
Telšių vyskupijos 80 metų sukaktis ir vyskupo A. Vaičiaus jubiliejus
Atidaryta fotografijų paroda „Vilnius – Gailestingumo sostinė“
Trakų bažnyčiai sugražintas titulinio paveikslo aptaisas
Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo parapijoje baigėsi ALFA kursas
Popiežiaus Jono Pauliaus II mirties metinės paminėtos Kėdainiuose
Kaišiadorių vyskupijos jaunimo rekolekcijų diena Kaune
Popiežiaus Jono Pauliaus II mirties metinių minėjimas Šiaulių vyskupijoje
Apie Popiežiaus Jono Pauliaus II pirmąsias mirties metines Kaune
Balandžio 1-2 d. Šakiuose vyko dekanato Eucharistinis kongresas
Kauno kunigų seminarija pakvietė Kryžiaus kelio apmąstymui (2006 03 30)
Molėtuose vyko Caritas savanorių rekolekcijos (2006 03 25)
Gavėnios savaitgalis Šeimos centrų savanoriams Vilkaviškyje
Kaišiadoryse vyko seminaras – rekolekcijos tikybos mokytojams (2006 03 18)
Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkimas (2006 03 08)
Kunigų paskyrimai Vilkaviškio vyskupijoje (2006 03 20)
Vilkaviškio vyskupijos kunigų susirinkimas (2006 03 14)
Kaišiadoryse konferencijoje tikybos mokytojams pristatyta naujoji Katalikų tikybos programa (2006 03 14)
Gavėnios seminaras jaunimui Kaišiadoryse (2006 03 10-11)
Gavėnios susitikimas sielovados bendradarbiams Kaune (2006 03 07)
Ukmergėje pašventintas naujasis dekanato centras (2006 03 03)
Suskambo Alytaus šv. Kazimiero bažnyčios varpas (2006 03 04)
Kunigų ugdymo instituto „Aqua“ susirinkimas (2006 02 28)
Marijampolės savivaldybės valančiukų šventė (2006 02 24)
Pelenų dienos šv. Mišios Kauno arkikatedroje bazilikoje
2006 vasario 28 d. mirė monsinjoras, Kauno Vytauto Didžiojo ir Klaipėdos universitetų profesorius, habilituotas teologijos daktaras Petras PUZARAS
Kauno arkivyskupijos kunigų susirinkimas (2006 02 22)
Paskyrimas Šiaulių vyskupijoje
„Draugystės mugė“ parapijų vaikams ir jaunimui Kaišiadoryse
Akademinės sielovados aptarimas Kauno kurijoje
Kunigų šventimai Vilkaviškio katedroje (2006 02 12)
Seminaras „Krikščioniškosios antropologijos pagrindai tikybos mokyme“ Kaune
Švč. Sakramento nuolatinių adoruotojų susitikimas su dr. Egle Laumenskaite Kaune (2006 02 05)
Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkimas (2006 02 01)
Kunigų paskyrimai Kauno arkivyskupijoje (2006 m. sausis)
Pašvęstojo gyvenimo diena Marijampolėje
Vilkaviškio vyskupijos kunigų ugdymo instituto „Aqua“ susirinkimas (2006 01 31)
Grabnyčios ir Dievui pašvęstojo gyvenimo dienos minėjimas Kaune
Kun. J.Zdebskio atminimui skirtas vakaras Kaune (2006 01 27)
Sielovados popietė apie Krikšto sakramentą Kauno arkivyskupijos institucijų bendradarbiams (2006 01 26)
Ekumeninės pamaldos Vilniuje (2006 01 26)
Ekumeninės pamaldos Jonavoje (2006 01 26)
Ekumeninės pamaldos Šakiuose (2006 01 22)
Vilkaviškio vyskupijos kunigų susirinkimas
Seminaras „Darbas su jaunimu Bažnyčioje“ Vilniaus kunigų seminarijoje (2006 01 15-17)
Kaišiadorių vyskupijai įšventinti keturi diakonai (2006 01 14)
Panevėžyje vyko pirmasis Katalikų tikybos programos sklaidos seminaras „Žmogus krikščioniškoje antropologijoje“
Trijų Karalių iškilmė Vilniuje
Diakonato šventimai Šiaulių vyskupijoje
Kardinolo Audrio Juozo BAČKIO kalėdiniai apsilankymai ir susitikimai Vilniaus arkivyskupijoje
Kauno Kristaus Prisikėlimo šventovės dedikacijos metinės (2005 12 26)
Kaišiadorių vyskupo ir kunigų viešnagė Vokietijoje (2005 12 14–19)
Kauno kurijoje vyko susitikimas su žmogaus teisių gynėju Sergejumi Kovaliovu (2005 12 14)
Šiaulių vyskupijoje paminėtos Vatikano II Susirinkimo 40-osios metinės (2005 12 08)
Vilkaviškio vyskupo laiškas, pradedant pasiruošimą IV vyskupijos Eucharistiniam kongresui
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt