Renginys jaunimui „Kas aš esu?..“ Kauno arkivyskupijos jaunimo centre
Paskelbtos Padėkos už laisvę metų šventimo gairės Kauno arkivyskupijoje
Kauno arkivyskupijos kunigų konferencija
Malda už laisvę ir jos kovotojus Kauno bažnyčiose
Šventimai Kauno arkikatedroje bazilikoje
Mažųjų Kalėdos Kauno bažnyčiose
Informacija apie kunigų skyrimus ir įšventinimus Kauno arkivyskupijoje
Kalėdų šventė Panevėžio Šv. Apašt. Petro ir Povilo parapijoje
Kaišiadorių vyskupas lankėsi pas LR Ministrą pirmininką
Radviliškyje pašventintas Parapijos socialinių paslaugų centro kertinis akmuo
Piligrimų centro biuro Tytuvėnuose atidarymas
Vilkaviškio vyskupijos kunigų nuolatinio ugdymo instituto “Aqua” susikaupimo diena
Telšių vyskupo kalėdinis žodis
Kalėdinė arkivyskupijos institucijų darbuotojų agapė
Kauno arkivyskupijos sielovados komandos susirinkimas kurijoje
Rekolekcijos Kauno arkivyskupijos jaunimui ir jų vadovams
Kauno arkivyskupijos kunigų konferencija
Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkimas
Birštone vyko advento susitelkimo diena Kaišiadorių vyskupijos tikybos mokytojams ir katechetams
Marijos diena Šiluvoje: kvietimas į atsivertimą ir solidarumą
Kelmės rajone - Šaukėnuose, Adventas pasitiktas giesme
Kaišiadorių vyskupo kreipimasis dėl Caritas adventinės paramos akcijos „Gerumas mus vienija“
Kaune paminėtas Jėzuitų bažnyčios 250 metų jubiliejus
Pirmasis „Artumos“ skaitytojų klubo susitikimas Marijampolėje
Parapijinės katechezės seminarai Alytuje ir Marijampolėje
Apaštalinis nuncijus arkivysk. L. Bonazzi lankėsi Kaišiadorių vyskupijoje
Biblijos diena Šiauliuose
Jaunimo vakaras apie adventą Kaune
Ukmergės dekanato kunigų susitikimas su policijos darbuotojais
Vaikų piešinių „Dievo ženklai mano gyvenime“ konkursas Marijampolėje
Marijampolėje prasidėjo teologijos žinių pagilinimo metai
Molėtų ir Stakliškių dekanatuose paminėtas Caritas veiklos Lietuvoje atkūrimo dvidešimtmetis
Kaišiadorių vyskupijos jaunimo renginys „Ką padarėt vienam iš mažiausiųjų brolių“
Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkimas
Šiaulių vyskupas kviečia kartu gilintis į Kryžiaus slėpinį
Šiauliuose viešėjo apaštalinis nuncijus
Kauno arkivyskupijos kunigų konferencija
Kaišiadorių vyskupijos „Caritas“ įgyvendina naują projektą slaugos ir sielovados srytyje
Kunigų ugdymo instituto „Aqua“ naujųjų mokslo metų pradžia
Mokymai Vilkaviškio vyskupijos karitiečiams
Baigėsi Kauno arkivyskupijos sielovados bendradarbių ugdymo seminarai su „Xpand“ konsultantais
Evangelizacijos tūkstantmečio paminėjimas Šiauliuose
Marijampolėje vyko susitikimas su mokyklų vadovais
Kunigų paskyrimai Vilkaviškio vyskupijoje
Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkimas
Kauno arkivyskupijos kunigų susirinkimas
Sidabrave neužmirštamas kunigas P. Masilionis, statęs gyvąją Bažnyčią
Kauno arkivyskupijos Jaunimo centro 15 metų įsikūrimo šventė-konferencija Kaune
Dievo tarnaitės A. Dirsytės minėjimas Šiauliuose
Šiauliuose vyko vyskupijos jaunimo dienos
Vilniaus arkivyskupijos kurijos pranešimas spaudai
Kauno arkivyskupijos tikybos mokytojų šventė
Amžinybėn palydėtas iškilus išeivijos dvasininkas prelatas Jonas Petrošius (1921-1951-2009)
Nauja Kaišiadorių vyskupijos kunigų taryba
Nauji paskyrimai Kaišiadorių vyskupijoje
Policijos ir priešgaisrinės apsaugos darbuotojų diena Šiluvoje
Kaišiadorių vyskupas viešėjo Magdeburgo vyskupijoje
Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkimas
Jubiliejaus iškilmė Šiluvoje. Padėka už Evangelijos Žinią
Jaunimo ir šeimų diena Šiluvoje
Dievo žodžio šventė Šiluvoje
Katalikiškųjų bendruomenių diena Šiluvoje
Kunigų ir vienuolių diena Šiluvoje. Piligrimų centro pašventinimas
Prasidėjo didieji Šiluvos atlaidai: Lietuvos kariuomenės diena
Telšių vyskupijos kunigų seminarija pradėjo naujus mokslo metus
Vilkaviškio vyskupijos Lectio divina maldos grupių susitikimas
Jubiliejinė Vilkaviškio vyskupijos tikybos mokytojų konferencija
Rugsėjo 1-osios šv. Mišios Kauno arkikatedroje
Laisvės dienos minėjimas Šiauliuose
Kaišiadorių vyskupijos tikybos mokytojų ir katechetų Susitelkimo diena Pivašiūnuose
Kauno arkivyskupijos jaunųjų ministrantų stovykla Kaulakiuose
Kauno arkivyskupijos Caritas 20-mečio šventė Pažaislyje
Žolinės atlaidai Pažaislyje
Vasaros renginiai Kaišiadorių vyskupijos tikybos mokytojams ir vaikams
Nauji paskyrimai Kaišiadorių vyskupijoje
Pasikeitimai Šiaulių vyskupijoje: šventimai, kunigų paskyrimai, nauja parapija
Vilkaviškio vyskupijos Carite lankėsi Pagalbos Lietuvai ir Baltarusijai komiteto atstovai
Šaukėnų miestelis Žolinę pasitiks minėdamas 510-uosius metus
400 m. jubiliejus Užvenčio parapijoje
Škaplierinės atlaidai Linkuvoje
Kaišiadorių vyskupijoje paminėta šv. Brunono kankinystės ir Lietuvos vardo tūkstantmečio sukaktis
Pal. Jurgio Matulaičio minėjimo Marijampolėje kronika
Šv. Brunono iškilmingas minėjimas Kauno arkikatedroje
Panevėžyje paminėtas Gyvjo rožinio draugijos atkūrimo 30-metis
Žemaičių Kalvarijos atlaidų kronika
Apaštalo Pauliaus gimimo 2000 metų jubiliejaus Vilkaviškio vyskupijoje apžvalga
Kauno kurijoje pasirašytas keturšalis susitarimas saugesniam kelių eismui užtikrinti
Kaišiadorių vyskupijos vaikų ir jaunimo chorelių dienos Molėtuose
Šv. Apaštalų Petro ir Pauliaus atlaidai ir Kunigų metų pradžia Šiaulių katedroje
Kaišiadoryse vyko dekanato jaunimo dienos
„Kairos“ rekolekcijos Kauno arkivyskupijos mokytojams
Diakonų šventimai Kauno arkikatedroje
Apaštalo Pauliaus gimimo 2000 metų jubiliejaus pabaigos iškilmės Vilkaviškio katedroje
Telšių vyskupas kviečia į Didžiuosius Žemaičių Kalvarijos atlaidus
Kryžių koplyčia paskelbta Vilkaviškio vyskupijos diecezine šventove
Kaišiadorių vyskupijos kunigai „Kunigų metus“ pradėjo bendra malda ir konferencija
Kaune iškilmingai paminėta arkivyskupijos globėjo Šv. Jono Krikštytojo diena ir pradėti Kunigų metai
Truskavoje pašventinta Šiluvos Dievo Motinos koplyčia ir rekolekcijų namai
Devintinių procesija ir iškilmės Kaune
Sekminių vigilija Kauno arkikatedroje bazilikoje
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt