Kaišiadorių vyskupijos vaikų ir jaunimo chorelių dienos Molėtuose
Šv. Apaštalų Petro ir Pauliaus atlaidai ir Kunigų metų pradžia Šiaulių katedroje
Kaišiadoryse vyko dekanato jaunimo dienos
„Kairos“ rekolekcijos Kauno arkivyskupijos mokytojams
Diakonų šventimai Kauno arkikatedroje
Apaštalo Pauliaus gimimo 2000 metų jubiliejaus pabaigos iškilmės Vilkaviškio katedroje
Telšių vyskupas kviečia į Didžiuosius Žemaičių Kalvarijos atlaidus
Kryžių koplyčia paskelbta Vilkaviškio vyskupijos diecezine šventove
Kaišiadorių vyskupijos kunigai „Kunigų metus“ pradėjo bendra malda ir konferencija
Kaune iškilmingai paminėta arkivyskupijos globėjo Šv. Jono Krikštytojo diena ir pradėti Kunigų metai
Truskavoje pašventinta Šiluvos Dievo Motinos koplyčia ir rekolekcijų namai
Devintinių procesija ir iškilmės Kaune
Sekminių vigilija Kauno arkikatedroje bazilikoje
Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos mokslo metų užbaiga
Paminėta Telšių vyskupijos dangiško globėjo diena
Tarptautinis sakralinės muzikos ir chorų festivalis Žemaičių Kalvarijoje
Kaišiadorių vyskupijos Gyvojo rožinio draugijos maldos susitikimas Guronyse
Renginys procesijos dalyvėms ir adorantėms Kaišiadoryse
Vaikų ir jaunimo giesmių šventė Šiauliuose
Kaišiadorių vyskupijos kunigų diena
Vilkaviškio vyskupijos maldos grupių susitikimas Marijampolėje
Jaunimo lyderių seminaras Kaune
Kauno arkivyskupijos kunigų susirinkimas
Kaišiadorių vyskupijos 2008 m. statistiniai duomenys
Kunigų paskyrimai Kauno arkivyskupijoje
Konferencija Marijampolėje „Krikščionybė tūkstantmetėje Lietuvoje“
Šiauliuose vyko 26-asis Šv. Velykų muzikos festivalis
Kaune konsekruota Gerojo Ganytojo parapijos bažnyčia
Gyvybės dienos minėjimas Žagarėje
Caritas 20 metų veiklos minėjimas Kaišiadorių vyskupijoje
Pasaulinės gyvybės dienos paminėjimas Kauno arkivyskupijoje
Malda už pašaukimus drauge su Kauno kunigų seminarijos bendruomene
Paminėta Gyvybės diena Kaišiadorių vyskupijoje
Pasaulinės gyvybės dienos paminėjimas Telšių vyskupijoje
Šiauliuose surengta konferencija Pasaulinės gyvybės dienos proga
Kauno arkivyskupijoje lankėsi Drezdeno vyskupijos Jaunimo centro komanda
Velykų Vigilija ir Velykų ryto pamaldos Kauno arkikatedroje
Pirmą kartą Kryžiaus kelio pamaldos vyko Marijampolės miesto gatvėmis
Didysis penktadienis Vilniuje
Didžiojo penktadienio Kryžiaus keliaus eisena Jonavos dekanate
Didžiojo penktadienio Kančios pamaldos Kauno arkikatedroje ir Kryžiaus kelio eisena mieste
Paskutinės vakarienės Mišios Kauno arkikatedroje
Krizmos Mišios Kauno arkikatedroje bazilikoje
Kovo 28 d. Tytuvėnų bažnyčioje pristatytas „Tytuvėnų piligrimų centras“
Kauno I dekanato tikybos mokytojų ir katechetų gavėnios susikaupimo vakaras
Susitikimas su „Sniego gniūžtės“ koordinatoriumi Marijampolėje
Gavėnios seminarai jaunimui Marijampolėje
Kauno arkivyskupijos kunigų susirinkimas
Parapijų aktyviųjų susitelkimo diena Kaišiadoryse
Kaišiadoryse švęsta vyskupijos globėjo šventė
Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkimas
Šv. Kazimiero jaunimo šventė Vilniuje
Caritas seminaras savanoriams Kaišiadoryse
Kun. Justino Lapio gimimo metinių minėjimas šv. Jurgio parapijoje Šiauliuose
Maldos akcija Jurbarke
Šv. Kazimiero iškilmė Kauno arkikatedroje
Evangelizacinė programa jaunimui Švč. Sakramento (studentų) koplyčioje Kaune
Žemaičių Kalvarijoje pašventintos naujosios Telšių vyskupijos šeimos centro patalpos
Pelenų trečiadienio šv. Mišios Kauno arkikatedroje
Kauno arkivyskupijos kunigų susirinkimas
Kauno arkivyskupijos Carito metinė konferencija
Amžinybėn iškeliavo kan. mons. jubil. Kazimieras Gaščiūnas
Kauno Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčioje pašventinti restauruoti vargonai
Vilniaus arkikatedroje pašventinti 7 kunigai
Šv. Valentino dienos renginys jaunimui Kaune
Eidamas 96 metus mirė Utenos Kristaus Kristaus Žengimo parapijos (Pn) altaristas jubil. kun. Juozas Bagdonas
Pašvęstojo gyvenimo diena Vilniuje
Maldų už krikščionių vienybę savaitė Vilniuje
Pristatyti Dubingių parapijos bažnyčios statybos projektai
Grabnyčių pamaldos ir padėka Dievui už pašvęstąjį gyvenimą Kauno arkikatedroje
Kauno arkikatedroje pašventinti nauji kunigai ir atsisveikinta su apaštališkuoju nuncijumi arkiv. S. P. Zurbriggenu
Ekumeninės pamaldos Kaune
Kaišiadorių vyskupijos kunigų diena
Paskelbta Evangelijos žinios tūkstantmetei Lietuvai jubiliejaus programa Kaišiadorių vyskupijoje
Kauno arkivyskupijos kunigų susirinkimas
Vilkaviškio vyskupijos šeimų šventė
Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkimas
Šiaulių vyskupo „Evangelijos žinios tūkstantmetei Lietuvai jubiliejinių metų“ paskelbimo dekretas
Kauno arkivyskupo dekretas, skelbiantis Jubiliejinius Evangelijos žinios metus arkivyskupijoje
Šiaulių vyskupijos Šeimų šventė
Naujųjų metų sutiktuvės Šiaulių katedroje
Kauno arkivyskupijos institucijų darbuotojų kalėdinis susitikimas
Šv. Mišiomis Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje pradėti JUBILIEJINIAI EVANGELIJOS ŽINIOS tūkstantmetei Lietuvai METAI arkivyskupijoje
Paskelbta Evangelijos žinios tūkstantmetei Lietuvai jubiliejaus programa Kauno arkivyskupijoje
Kauno arkivyskupijos kunigų susirinkimas
Kūčių vakarienės su vargšais ir ligoniais Kaune
Telšių vyskupo Jono Borutos kalėdinis kreipimasis į tikinčiuosius
Adventinės rekolekcijos Šiaulių katedroje
Kauno arkivyskupijos kunigų susirinkimas
Savanorių agapė Kauno arkivyskupijos kurijoje
Kaišiadorių vyskupijos kunigų diena
Kaišiadorių vyskupijos jaunimo adventinio susitelkimo dienos
Kaišiadorių vyskupijos tikybos mokytojų ir katechetų susitelkimo diena
Panevėžio vyskupijos jaunimo adventinis susitikimas
Jaunimo vadovų rekolekcijos Kulautuvoje
Kunigų paskyrimai Vilkaviškio vyskupijoje
Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkimas
Kaišiadorių vyskupijos Caritas metinė konferencija
Kauno arkivyskupijos piligrimai dalyvavo audiencijoje su Šventuoju Tėvu
Žemaičiai atsisveikino su ilgamečiu savo ganytoju vyskupu Antanu Vaičiumi
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt