Apie žiniasklaidoje pasirodžiusią informaciją apie Vilniaus arkivyskupijos kunigą
Telšių vyskupą aplankė Telšių vyskupijos teritorijoje esančių savivaldybių merai
Sutvirtinamųjų piligrimystės: padėkos „Užtvirtink“ dalyviams, savanoriams, kunigams
Telšių vyskupijos kunigų susirinkime vyko diskusijos tema „Postmodernią aplinką ir šiuolaikinę parapiją“
Vilkaviškio vyskupijos šeimos centro programa moterims „Aš ir mano širdis“
Malda Kauno arkikatedroje už šeimų tikėjimo kelionę ir jaunuolių pašaukimą į kunigystę
Jubiliejinių metų vyskupo vizitacija Plateliuose
Vilkaviškio vyskupijos parapijų vizitacijos ir Sutvirtinimo sakramento teikimo šventės
Vilniaus arkivyskupijos naujienos | 2023-05-12
Kunigų konferencijoje – ekologinio sąmoningumo, parapinės katechezės bei kiti sielovados klausimai
Malda su Caritu už šventą darbą vaikų gerovei, už įtėvius ir globėjus
Sutvirtinamieji šturmavo Žemaičių Kalvariją
Maldos vakaras seminarijos bažnyčioje: Dievas žino mūsų skausmus ir džiaugsmus
Vilniaus arkivyskupijos naujienos | 2023-04-28
Kauno I dekanato kunigų konferencijoje – sunkesni kunigiškosios tapatybės klausimai
34-asis Carito gimtadienis: netikėti susitikimai netikėtose erdvėse
Su mokytojų malda paminėtos Kauno arkikatedros konsekracijos metinės
Vilniaus arkivyskupijos Caritas skelbia apie 2022 m. veiklą
Seminaras tikybos mokytojams rengiantis darbui pagal naująsias mokymo programas
Pirmosios vyskupo Sauliaus Bužausko šv. Mišios su kurijos bendradarbiais
Ministrantų savaitgalis Telšiuose ir Žemaičių Kalvarijoje
Balandžio 29 d. Vilniaus arikatedroje diak. Edvard Rynkevič šventimai į kunigystę
Vyskupo Dariaus Trijono homilija šv. Mišiose švenčiant 50 metų jubiliejų
Malda Kauno arkikatedroje už šeimas ir ištikimos meilės liudijimą pasauliui
Padėka už kardinolo Sigito Tamkevičiaus SJ kunigystę
Kaune minint Adelės Dirsytės gimtadienį – naujai pasakojama šventumo istorija
Vilniaus arkivyskupijos naujienos | 2023-04-19
Didįjį šeštadienį Šiaulių katedroje buvo teikiami sakramentai šešiems katechumenams
Vilniaus arkivyskupijos naujienos | Dievo Gailestingumo savaitė
Kristaus Prisikėlimo džiaugsmu pasidalyta su benamystę bei kitokį vargą patiriančiais
Marijos diena Šiluvoje: velykinės žinios pamokos
Padėkos Mišios Molėtų bažnyčioje – už atliktus istorinės reikšmės darbus
Balandžio 14 d. Vysk. Lino OFM konsekracijos metinės
Velyknaktis Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje
Velyknaktis Kauno arkikatedroje: nauji tikėjimo broliai ir seserys mūsų Bažnyčios šeimoje
Kryžiaus Kelias Senvagėje (Panevėžys)
Didžiojo penktadienio Kryžiaus kelyje – Kauną lankiusio šv. Jono Pauliaus II maldos tekstai
Kančios liturgijos maldavimai: ir už tuos, kurie Kristaus nepažįsta
Vysk. Arūno Poniškaičio pamokslas Kristaus kančios pamaldose
Šv. Mišios Viešpaties vakarienei atminti Kauno arkikatedroje
Krizmos Mišios Telšių katedroje
Paskyrimai Telšių vyskupijoje 2023 m. balandis
Vilniaus arkivyskupijos naujienos | šv. Velykų belaukiant
Vysk. D. Trijonio homilija Didįjį ketvirtadienį Paskutinės vakarienės Mišiose
Paskutinės vakarienės Šv. Mišios Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje
Šv. Krizmos Mišios Panevėžio katedroje
Arkivyskupo Kęstučio KĖVALO homilija Krizmos šv. Mišiose su broliais kunigystėje: Viešpaties pateptieji
Aliejų šventinimo Mišios Vilkaviškio katedroje
Telšių šv. Antano Paduviečio katedroje atidengtas šv. Barboros altorius
ARTĖJA DIDŽIOJI SAVAITĖ – KRISTAUS KANČIOS, MIRTIES IR PRISIKĖLIMO ŠVENTIMAS. Jėzaus meilės priminimas kojų plovimu bei jo Kryžiaus kelias Kauno centre
Seminaras su charizminio atsinaujinimo lyderiais: ir sunkiais laikais su Šventąja Dvasia – tik į priekį!
Carito projektas „Bausmės šešėlyje“ – teikti pagalbą įkalintų asmenų artimiesiems
Kauno arkivyskupijos 2022 m. statistikos, finansų ir veiklos apžvalga
Restauruota Telšių katedros sakykla
Vilniaus arkivyskupijos naujienos | 2023-03-31
Rekolekcijose su arkivyskupu – apie besaikio valgymo ir gėrimo ydą bei kaip kreipti gyvenimą į saiką ir tvarką
Gavėnios laikas Vilkaviškio katedroje
Vilniaus arkivyskupijos naujienos 2023-03-24
Rekolekcijų trečiadienis su tikybos mokytojais ir konferencija apie pavydo nuodėmę
Įkvepiantys „Užtvirtink“ susitikimai su Ukmergės dekanato sutvirtinamaisiais
Telšiuose į kungus įšventintas diakonas Dovydas Paulikas
Kauno I dekanato kunigų konferencijoje gilintasi į atleidimo svarbą kunigo gyvenime
Kunigų konferencijoje – pirmasis susitikimas su paskirtuoju vyskupu bei sielovados centrų ir parapijų bendradarbiavimo aktualija
Vilniaus arkivyskupijos naujienos | 2023-03-16
Rekolekcijos Kauno arkikatedroje: giedras žvilgsnis – atsvara pykčiui ir niūrumui
Telšiuose kunigai dalijosi dvasinės kovos patirtimi
Vilniaus arkivyskupijos naujienos | 2023-03-09
Kėdainiuose suskambo dekanato sutvirtinamųjų „Užtvirtink“ su bendraamžiais savanoriais
Telšių vyskupo susitikimas su katechetais Klaipėdoje
Gavėnios trečiadienis Kauno arkikatedroje – su Carito bendruomene ir tęsiant didžiųjų nuodėmių apmąstymą
Panevėžio vyskupijos globėjo Šv. Kazimiero šventė Biržuose
Mažieji Žemaičių Kalvarijos atlaidai
VIlniaus arkivyskupijos naujienos 2023-03-03
Rekolekcijos Kauno arkikatedroje – su jaunimu ir mintimis apie didžiąją gobšumo nuodėmę
Telšių vyskupijos kunigų susirinkime – praėjusių metų analizė ir viltingas žvilgsnis į ateitį
Išrinkimo arba Vardų įrašymo apeigos Šiaulių Šv. Petro ir Pauliaus katedroje
Pirmąjį gavėnios sekmadienį Kauno arkikatedroje įrašyti katechumenai, priimsiantys įkrikščioninimo sakramentus per šių metų Velykas
Paskyrimai Telšių vyskupijoje 2023 m. vasaris
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2023-02-24
Pelenų trečiadienį Gavėnios kelionė pradėta arkivyskupo Kęstučio Kėvalo rekolekcijomis apie didžiąją puikybės nuodėmę
Vilniaus arkivyskupijos parapijose prasideda kasmetinė gavėnios akcija „Pasninko dėžė“
Šventiniame jaunimo vakare Kaune – apie krikščionį ir politiką
Jaunimo susitikimas „Jei neturėčiau meilės, aš būčiau niekas“ Marijampolėje
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2023-02-15
Kunigų konferencija Kaune: šv. Juozapato Kuncevičiaus šventumo istorija bei 2022 m. arkivyskupijos statistikos ir finansų apžvalga
Malda arkikatedroje už taiką, šeimas ir Lietuvą – didžiąją mūsų šeimą
Malda už medikus ir ligonius LSMU Kauno klinikose: gydymas prasideda nuo santykio
Malda Kauno arkikatedroje su Caritu, tarnaujančiu nuo blogio nukenčiantiems žmonėms
Kauno I dekanato kunigų konferencijoje aptartos Carito veiklos perspektyvos parapijose
Telšių vyskupija paskelbė 2023 m. kalendorių: Sutvirtinimo sakramento teikimo, kunigų susirinkimų ir kt. tvarkaraščius
Kaišiadorių vyskupija pradėjo 2023 m. (keletas statistinių faktų)
Naujos sudėties Kaišiadorių vyskupijos Kunigų taryba, Konsultorių kolegija ir kitos komisijos
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2023-02-03
Kristaus Paaukojimo šventė: susitikimas To, kuris pašaukė, ir tų, kurie atsiliepė
Pašvęstojo gyvenimo diena Žemaičių Kalvarijoje
Pašvęstųjų dienos minėjimas Šakiuose
Pašvęstojo gyvenimo diena Panevėžio katedroje
Jaunimo trečiadienis Kauno arkikatedroje: kas stiprina krikščionį?
Šeimos centro surengtas seminaras „Kaip komunikavo Jėzus“
Kauno I dekanato kunigų konferencijoje pasidalyta apie kunigystę: ar viską galime atidėti dėl žmogaus?
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt