Maldos vakaras su arkivyskupu Kaune: Velykų džiaugsmas liejosi iš jaunų širdžių
Vilkaviškio vyskupijai 95–eri
Virtualioje parodoje – Kauno arkivyskupijos istorijos akimirkos
Didysis ketvirtadienis ir Prisikėlimo šventė Vilkaviškio katedroje
Velyknaktis Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje
Velyknakčio žinia Kauno arkikatedroje: Viešpats ir mums dovanoja išėjimą – išgelbėjimą
Per Velykų Tridienį palydi kun. Artūro Kazlausko katechezės: Didysis šeštadienis. Kaip švęsime Velyknaktį?
Didįjį penktadienį Kauno arkikatedroje – jaunimo apmąstytas Kryžiaus kelias
Vysk. A. PONIŠKAIČIO pamokslas Kristaus kančios pamaldose
Didysis Penktadienis Panevėžio katedroje
Aliejų šventinimo šv. Mišios Šiaulių katedroje
Krizmos Mišios Panevėžio katedroje
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2021-04-02
Per Velykų tridienį palydi kun. Artūro Kazlausko katechezės: Didysis penktadienis
Didžiojo ketvirtadienio palaiminimai Kauno arkikatedroje
Vyskupo. Dariaus TRIJONIO pamokslas Paskutinės vakarienės Mišiose
Per Velykų Tridienį palydi kun. Artūro Kazlausko vaizdo katechezės: Didysis ketvirtadienis
Telšių vyskupo Algirdo JUREVIČIAUS laiškas vyskupijos kunigams
G. kan. Vlado Rabašausko kunigystės jubiliejus
Kan. Jono Bučinsko Kunigystės jubiliejus
Verbų sekmadienis Kauno arkikatedroje: likime prie Viešpaties kryžiaus
Rekolekcijos su jaunimo ugdytojais ir mintimis apie maldą kaip krikščionišką laikyseną
Nuo kovo 25 dienos šv. Mišių šventimas su tikinčiaisiais pristabdomas Vilniaus miesto, Vilniaus rajono ir kai kuriose kitose Vilniaus arkivyskupijos bažnyčiose
Šeimos metų atidaryme Panevėžio vyskupijos Katedroje – ypatingi svečiai
Žinia iš Kauno arkikatedros: pradedami Šeimos metai skirti įsijausti, melstis, stiprinti šeimos bendruomenei
Malda už šeimas ir prasidedančius Šeimos metus švenčiant šv. Juozapo iškilmę Kėdainiuose
Gavėnios rekolekcijos su šeimomis ir atsivertimo bei meilės paraginimu
Kauno Caritas atveria duris šeimoms, auginančioms epilepsija sergančius vaikus, bei skelbia konsultavimo savaitę (kovo 29 – balandžio 2 d.)
Šeimoms skirti metai pradedami švęsti ir Kauno arkivyskupijoje
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2021-03-19
Kauno arkivyskupijos kunigų konferencijoje – aktualiu žvilgsniu į pašaukimų ir šeimų sielovadą pradedant Šeimos metus
Gavėnios Marijos diena Šiluvoje raginant nuolankios širdies kelionei
Vilniaus arkivyskupijos informacija apie kun. Aloyzo Volskio nušalinimą nuo aktyvios kunigiškos tarnystės
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2021-03-12
Kaišiadorių vyskupo emerito amžiaus sukaktis
Gavėnios kelionę rekolekcijose Kaune tęsė karitatyvinės misijos bendradarbiai
Kauno I dekanato dvasininkų konferencijoje gilintasi į vienišumo problemą
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2021-03-05
Rekolekcijose jaunimui paminėtas šv. Kazimieras: žmogus pajėgus priimti šventumo iššūkį
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2021-02-26
Kauno arkikatedroje prasidėjo Gavėnios rekolekcijų vakarai su arkivyskupu
Carito seminare – patirtys ir iniciatyvos atsiliepiant į vienišumo fenomeną
Apie Kauno arkivyskupiją 2020-aisiais: statistinė, finansinė ir sielovadinė apžvalga
Kauno arkivyskupijos kunigų susirinkime – apie pandemijos paženklintų 2020 metų sielovadinę bei finansinę situaciją
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2021-02-19
Gavėnią išgyvenkime su meile: „Pasninko dėžės“ akcija Vilniaus arkivyskupijos parapijose
Pelenų trečiadienio kvietimas į maldos ir meilės laikyseną
Telšių vyskupas kviečia į Gavėnios kelionę drauge
Valstybės atkūrimo dieną – malda už Lietuvą ir padėka savanoriams priimant jiems skirtą Kauno m. apdovanojimą
Vasario 16-oji Telšių vyskupijoje
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2021-02-12
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2021-02-05
Pašvęstojo gyvenimo diena Marijampolėje
Švenčiant Kristaus Paaukojimą (Grabnyčias) nuotolinis maldos sveikinimas skirtas seserims ir broliams vienuoliams
Pašvęstojo gyvenimo diena Vilniaus arkivyskupijoje
Baigėsi Vilkaviškio vyskupijos mokinių rašto darbų konkursas „Šv. Jonas Paulius II – Lietuvos jaunimui”
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2021-01-22
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2021-01-15
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2021-01-08
Per transliacijas į namus keliavo Viešpaties Apsireiškimo (Trijų Karalių) iškilmės žinia ieškoti Dievo ir tiesos
Vyskupo Algirdo Jurevičiaus naujametinis sveikinimas | 2021
Prakartėlės Vilkaviškio vyskupijos bažnyčiose
Apie 2020-uosius Kauno arkivyskupijoje: svarbesnės datos ir faktai
Vilniaus arkivyskipijos žinios | 2020-12-31
2020-ųjų Kalėdos: Viešpats ir šiemet pradžiugino
Garbinga amžiaus ir kunigystės sukaktis
Baigiant Advento kelionę – malda už medikus ir ligonius
Telšių vyskupijos Caritas: Gerumo darbai tęsiasi
Garbingas kunigystės jubiliejus
Vilniaus arkivyskupijos naujienos | 2020-12-18
Nuotolinėje maldoje su sielovados bendradarbiais – Kauno arkivyskupo padėka ir palaiminimas jų širdims ir namams
Rekolekcijos šeimoms apie didžiausią dorybę – meilę
Nuotoliniai susitikimai jaunimui Šiauliuose
Advento metą – Šviesos kiemelis jaunimui Kaune
Nuotolinėje konferencijoje sielovados aktualijas aptarė Kauno I dekanato dvasininkai
Vilniaus arkivyskupijos naujienos | 2020-12-11
Kauno kurijoje – artimo meilės darbas kraujo donorystės akcijoje
Karitatyvinės misijos bendradarbių rekolekcijos: kaip iš Viešpaties mokytis tarnauti
Baigėsi Vilkaviškio vyskupijos katechetikos centro organizuojamas kalėdinio atviruko konkursas
Advento rekolekcijos jaunimui, kad širdys būtų atgaivintos Dievo žodžiu
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2020-12-04
Žinia iš pokalbio Jaunimo centre: per Adventą labiau atsigręžkime į Viešpaties duodamas progas
Kasmėnesiniai atlaidai Žemaičių Kalvarijoje: Viešpats mums paruošė pokylį!
Telšių vyskupijos Caritas: Uždegti viltį širdyse
Advento kalendorius su vyskupu Algirdu Jurevičiumi
Rūpestis Žemaitijos jaunimo sielovada
Ugdymo seminarai, kaip tarnaujant neperdegti, neprarasti vilties ir nešti šviesą
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2020-11-27
Nuotolinis darbas atvėrė naujas veiklos galimybes Vilkaviškio vyskupijos katechetikos centrui
Kauno arkikatedroje padrąsinti jaunimo tikėjimo ugdytojai
Virtuali žinia iš Jaunimo centro: meilę reikia treniruoti
Malda už kūdikio netektį patyrusias šeimas paminint Negimusio kūdikio dieną
Paskirtas Panevėžio vyskupijos kurijos kancleris
Kristaus Visatos Valdovo iškilmėse suteikti skyrimai nuolatinės diakonystės kandidatams tarnauti Dievo žodžiui
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2020-11-20
Jaunimo centre – pokalbis su gydytoju rezidentu: kaip / kodėl daryti GẼRA?
Tęsiasi ugdymo seminarai parapijų bendradarbiams mokantis kitaip patirti bendrystę ir tobulėti
Malda už šeimų viltį trečiadienio šv. Mišiose su arkivyskupu Kęstučiu Kėvalu
Telšių vyskupo laiškas dėl rinkliavos kunigų seminarijai Kristaus, Visatos Valdovo iškilmės dieną
Kunigų paskyrimai Telšių vyskupijoje
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt