Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2022-09-30
Naujos Dubingių Šv. Jurgio (kankinio) bažnyčios dedikacija – konsekracija
Sielovados bendradarbių Eucharistijoje – malda už šeimas ir tarnaujančius jų gerovei
Vyskupo Jono Kaunecko viešnagė Telšiuose
Spalio 2 d. naujos Dubingių Šv. Jurgio (kankinio) bažnyčios dedikacija – konsekracija
Piligriminė kelionė šv. Jono Pauliaus II keliais
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2022-09-23
Naujų katechezės metų impulsai susitikime su parapijų katechetais
Kunigui Aloyzui Volskiui mesti įtarimai nepasitvirtino
Vilniaus arkivyskupijos naujienos | 2022-09-16
RENOVABIS viešnia Telšių vyskupijoje
Pasikeitimai Telšių saleziečių bendruomenėje
Vilkaviškio vyskupijoje veikiančių katechumenato centrų atstovų susitikimas
Kaltinėnų parapijos senelių globos namų jubiliejus
Vilniaus arkivyskupijos naujienos | 2022-09-09
Vilkaviškio vyskupijos tikybos mokytojai ir katechetai mokslo metus pradėjo Lazdijuose
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2022-09-02
Arkivyskupo pagalbininkai – sielovados bendradarbiai priėmė palaiminimą naujam veiklos sezonui
Vaikų vasara Carito stovyklose, kur gera susidraugauti (su videožinia)
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2022-08-26
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2022-08-19
Kristaus Atsimainymo atlaidai ir bažnyčios 200 metų jubiliejaus šventė Meteliuose
Telšių vyskupo Algirdo Jurevičiaus pranešimas (2022-08-13)
XVII Panevėžio vyskupijos Gyvojo Rožinio draugijos kongresas Dusetose
Žygaičių parapijos jubiliejuje lankėsi ir Lietuvos Prezidentas
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2022-08-05
Kunigystės meno mokė vyskupas
Klaipėda švenčia jubiliejinį gimtadienį
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2022-07-22
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2022-07-15
Marijos dieną Šiluvoje – malda už jaunimo pašaukimą į kunigystę ar pašvęstąjį gyvenimą
Jaunimo centre karaliavo vaikų dienos stovykla su šventaisiais „superherojais“
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2022-07-08
Liepos 6-ąją – padėka už Lietuvos valstybę
Šiaulių vyskupijos Caritas kvietė į susitikimą su Kauno arkivyskupu Lionginu Virbalu
Šeimų piligrimystės sekmadienis Kryžių šventovėje
Palangoje vyko Edukacinė stovykla Vilkaviškio vyskupijos tikybos mokytojams ir katechetams
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2022-07-01
Padėkos Šv. Mišios už katechetinio centro vadovę Zitą Tručionienę
Su Kauno arkivyskupijos institucijų bendradarbiais apžvelgta veikla ir jos planai
Vilkaviškio katedroje paminėtas vyskupo Rimanto Norvilos vyskupystės jubiliejus
Kryžius Pajevonio parapijoje primins mons. Vincentą Jalinską ir kitus parapijoje tarnavusius kunigus
Budavonėje nukankintų kunigų atminimui
Kauno arkivyskupo kvietimu – Maldos už pašaukimus mėnuo (iki liepos 24 d.)
Kunigų paskyrimai Telšių vyskupijoje (2022 m. birželis)
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2022-06-23
Kauno arkivyskupijos šventėje – žvilgsnis į nuolankiąją Širdį ir „kietąjį“ pranašą Joną Krikštytoją
Šiluvos Dievo Motinos medaliais apdovanoti tarnaujantieji ir liudijantieji savo bendruomenėse
Nauji kunigų skyrimai Kauno arkivyskupijoje (2022 m. birželis)
Kauno arkivyskupijoje įsteigta nauja – Giraitės Šventosios Šeimos – parapija
Misijas baigiant – jaunųjų misionierių talentai ir šlovė Viešpačiui, ginančiam savo miestą!
Priekulėje pašventinta Lurdo grota
Devintinės Kaune pagarbinant Dievą, besidalijantį gyvybe ir gyvenimu
Kokia Bažnyčia esame ir kokios norėtume? Sinodinio kelio Kauno arkivyskupijoje apibendrinimas moderatorių simpoziume
Arkivyskupo Kęstučio KĖVALO homilija Sinodinio kelio Kauno arkivyskupijoje simpoziumo šv. Mišiose
Šeimų savitarpio malda ir dėkojimas Kauno arkikatedroje
Sinodinio kelio ir Šeimos metų Kaišiadorių vyskupijoje užbaigos šventė
Vilkaviškio vyskupijos tikybos mokytojų metodinės tarybos išplėstinis posėdis
Padėkos šventė užbaigiant sinodo diecezinį etapą Vilkaviškio vyskupijoje
Sinodinio Kelio Panevėžio vyskupijoje padėkos šventė: interviu su vyskupijos koordinatoriumi kun. dr. Gediminu Jankūnu
Kauno I dekanato kunigų konferencijoje pristatytos misijos Kazachstane
Vilkaviškio vyskupijos Dievui pasišventusių našlių asociacijos įžadų šventė
Maldos trečiadienis už skelbiančius Evangeliją vargo ištiktiesiems
Sekminės Kryžių šventovėje
Kunigų paskyrimai Vilniaus arkivyskupijoje, 2022 m. birželis
Švenčiant Sekmines – misijų kryžiaus pašventinimas ir padėka tėvams misionieriams
Sekmines Vepriuose – su Kryžiaus keliu garsiosiose Kalvarijose
Misijose – atvirų širdžių maldoje išsiliejusi Dievo meilė
Misijų centre – Eucharistija ir gyvo tikėjimo liudijimas
Misijos arkikatedroje: jaunuolių Sutvirtinimas bei pasidalijimas viltimi su miesto benamiais
Piligriminis žygis Meškuičiai – Kryžių kalnas
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2022-06-03
Šventojo Justino dovanos (Telšių vyskupija)
Pirmieji apibendrinimai apie Sinodinį kelią Kauno arkivyskupijoje – darbo grupės posėdyje
Šiaulių vyskupijos ir vyskupo sidabrinis jubiliejus (fotoreportažas)
Vaikų gynimo dieną – palaiminimai Pal. Jurgio Matulaičio montesori mokykloje
Misijų savaitės žmogiškieji susitikimai ir parama Ukrainai koncerte-oratorijoje „Mesijas“
Startavo Misijos arkikatedroje su slovakų misionieriais: „Padėkime Dievui kurti naują dangų ir naują žemę.“
Kauno arkikatedroje per Šeštines – diakono šventimai
Kauno I dekanato kunigų konferencijoje – apie džiaugsmą naujai atrasti Kristaus-amžinojo Žodžio slėpinio grožį
Sutvirtinamųjų piligrimystė Kėdainių dekanate
Krekenavos Marijos paveikslo atidengimas ir naujo varpo pašventinimas
Kauno arkivyskupijos kunigų konferencijoje – katechezės ir Sinodo aktualijos su mintimis, kaip toliau ugdyti sinodalumą bendruomenėse
Šeimų maldoje Kauno arkikatedroje – ukrainiečių šeimų užtarimas
Telšių vyskupijos dvasininkai susirinkime gilinosi į įvairius Atgailos sakramento aspektus
Marijos dieną Šiluvoje minėta ir šiandien gelbėjanti Fatimos žinia
Jauniems žmonėms apie pašaukimą: rinktis tai, kur galės geriausiai mylėti
Misijų savaitei Kauno arkikatedroje artėjant: „Tai metas įsižiebti kad ir nedidelei šviesai žmogaus gyvenime.“
Gilesnio Biblijos pažinimo link
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2022-05-13
Kauno II dekanato parapijų sutvirtinamųjų padrąsinimas ieškoti gyvenimo kelio ir krypties
Ramygalos parapijoje pašventinti du nauji varpai
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2022-05-06
Maldos vakare – paraginimas būti jaunimo tikėjimo ir pašaukimo bendrakeleiviais
Parodoje „Pašaukimas“ – 12 ypatingų gyvenimo kelio istorijų
Telšių vyskupijos Sinodinio kelio darbo grupės posėdis
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2022-04-29
Jaunimo tikėjimo ugdytojų malda drauge su ganytoju
Telšių vyskupijos dekanų piligrimystė
Vilniaus arkivyskupijos Caritas 2021 metais padėjo daugiau nei 17 tūkst. žmonių
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt