Nepilnamečių ir pažeidžiamų asmenų apsaugos gairių pristatymas dirbantiesiems bažnytinėse institucijose Kaune
Vilkaviškio vyskupijoje baigėsi kalėdinio atviruko konkursas
Sinodinio kelio pristatymas Panevėžio vyskupijoje
Advento rekolekcijose su Kauno arkivyskupu: atpažinti Dievo buvimo slėpiniui reikia proto ir širdies pastangų
Kauno I dekanato kunigų konferencijoje aptarta jaunimo pastoracija
Rekolekcijos Vilkaviškio vyskupijos jaunimui „Kas buvo sena – praėjo, štai atsirado nauja“
Naujas leidinys: „Kaišiadorių vyskupija kurijos archyvo nuotraukose iki 1942 m.“, I dalis
Jaunimo kelionė į Adventą – 16 km Gyvosios piligrimystės maršrutu
Advento kalendorius su vyskupu Algirdu Jurevičiumi
Telšių vyskupijos dekanatų kunigų susitikimai
Vilkaviškio vyskupijos tikybos mokytojai vėl dalinosi idėjomis Adventui ir Kalėdoms
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2021-11-26
Kauno arkikatedroje maldoje su mokytojais ir mokiniais paminėtos Holokausto aukos
Jaunimo diena Telšiuose
Kaune atnaujinti mokymai sutuoktiniams, lydėsiantiems sužadėtinius į Santuoką
Telšiuose paminėtos Dievo Tarno, vyskupo kankinio Vincento Borisevičiaus 75-osios nukankinimo metinės
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2021-11-19
Sinodo kelias Kaišiadorių vyskupijoje - pagrindinė informacija
Vilniuje vyko pirmieji Kariuomenės ordinariato sinodinio kelio darbo grupės ir karo kapelionų susitikimai
Įkvėpimas, giesmė ir malda Kauno jaunimo vakare
Kauno arkivyskuoijos bendruomenių moderatorių mokymai, kaip sinodiniuose susitikimuose padėti kalbėtis ir įsiklausyti
Caritas Telšių vyskupijoje (youtube)
Vargstančiųjų dienai artėjant: žengiant dar vieną praktinį artimo meilės žingsnį
Kunigų konferencijoje pristatyta pagalba sinodiniams susitikimams bei kitoms sielovados sritims
Vilniaus arkivyskupija – sinodiniu keliu
Šlavantų bažnyčios šimtmečio jubiliejus
Kauno I dekanato Carito rekolekcijose – apie darbus iš Dievo meilės
Melstasi už a.a. vyskupą emeritą Juozą Žemaitį MIC ir mirusius vyskupijos dvasininkus
Kauno arkivyskupijos Sinodinės diecezinės darbo grupės pirmajame susitikime – svarstymai, kaip prakalbinti žmones jų aplinkose
Visi Šventieji ir Mirusiųjų paminėjimas Kauno arkikatedroje: „Mes irgi keliaujame į šventųjų bendriją.“
Vienuolio Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos minėjimas Kretingoje
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2021-10-29
Malda už Kauną ir Lietuvą vakare „Jei tiki, kad Dievas gali“
Šveicarijoje vyks kunigo profesoriaus Jono Juraičio paminėjimas
Kauno I dekanato kunigų konferencijoje aptarta klinikinės pastoracijos situacija
Maldos vakaras už mokytojus padrąsinant jų širdis
Spalio mėnesio Telšių vyskupijos dvasininkų susirinkimas
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2021-10-22
Panevėžio katedroje maldos už Sinodinio kelio pradžią
Sinodinį kelią Kauno arkivyskupijoje koordinuos diecezinė darbo grupė
Užkalbinti, klausytis ir veikti su viltimi – Sinodinio kelio paraginimai Kauno arkivyskupijos kunigams
Sinodinio kelio pradžia Vilkaviškio katedroje
Pasaulinę benamystės dieną Kauno arkivyskupas apsilankė Benamystę išgyvenančiųjų centre
Vilkaviškio vyskupijos tikybos mokytojų rekolekcijos Liškiavoje
Sinodinio kelio pradžia Telšių vyskupijoje
Kauno arkikatedroje – palaiminimas pradedamam Sinodiniam keliui bei juo keliausiantiems
Ir Kauno arkivyskupijoje pradedame sinodinį „keliavimą drauge“
Arkivyskupas Kęstutis Kėvalas: „Sinode kiekvienas esame kviečiamas dalyvauti.“
Arkivyskupas Gintaras Grušas kviečia į sinodinį kelią
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2021-10-15
Paveikslo vainikavimo metinės ir naujas kanauninkas Žemaičių Kalvarijos bazilikoje
Vilniaus arkisvyskupijos žinios | 2021-10-08
Arkivyskupo malda su jaunimu arkikatedroje: „Kiekvieno iš mūsų širdį maldoje Viešpats gali perkeisti.“
Metinė Kauno arkivyskupijos Carito bendradarbių ir savanorių konferencija: siunčiami susitikti, klausytis ir padėti
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2021-10-01
Džiaugsmu ir liudijimu dalytasi Jono Pauliaus II piligrimų centro gimtadienyje
Panevėžio vyskupijos Caritas institucinių gebėjimų stiprinimas
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2021-09-24
Socialinė draugystė – kelias į atvirą visuomenę. 33-asis VA Carito sezonas atidarytas
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2021-09-20
Vilkaviškio vyskupijos kunigų susirinkimas (2021 09 14)
Kunigų paskyrimai Panevėžio vyskupijoje
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2021-09-10
Rugsėjo 8 d. paskyrimai Telšių vyskupijoje
Kauno I dekanato kunigų konferencijoje aptartas pasirengimas naujiems sielovados metams
Vilniaus arkivyskupijos naujienos | 2021-09-03
Kauno akademinių bendruomenių malda arkikatedroje
Tikybos mokytojų konferencijoje: kaip atsiliepti į dabarties iššūkius krikščionims
Vilkaviškio vyskupijos šeimos centrų savanorių vasaros stovykla ,,drąsos! aš esu. nebijokite!“ (Mk 6, 45-56)
Kunigai lankė Dievo tarno kun. A. Lipniūno kančios vietas Lenkijoje
Vasaros pabaigos Vilkaviškio vyskupijos kunigų rekolekcijos
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2021-08-27
Pašventintas pasieniečių kateris
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2021-08-20
Marijos dienos malda Šiluvoje – brolybei, tikėjimui ir šeimoms stiprinti
Vyskupijos kunigų rekolekcijos Telšiuose
Kunigų paskyrimai Panevėžio vyskupijoje (2021-08-05)
Telšių katedroje atstatytas baldakimas
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2021-07-30
Liepos 25 d. švęsti Kryžių kalno atlaidai, skirti šeimos metams ir pasaulinei senelių ir pagyvenusių žmonių dienai
Liepos 22 d. paskyrimai Telšių vyskupijoje
Vilniaus arkivyskupiją elektros energija aprūpins ir saulės elektrinės
Telšių vyskupijos kunigų rekolekcijos
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2021-07-09
Caritas savanorystė parapijose šiandien
Žemaičių Kalvarijos bazilikos kapitulos susirinkimas
Šiaulių vyskupijos šv. Mišių patarnautojų stovykla
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2021-07-02
Malda arkikatedroje paminėti žydų gelbėtojai-Pasaulio tautų teisuoliai
Naujo varpo palaiminimas Pasvalio parapijos bažnyčioje
Šv. Juozapo piligrimystė Panevėžio vyskupijoje
Tituliniai šv. Petro ir Pauliaus atlaidai Kauno arkikatedroje priminė Bažnyčios narių pašaukimą
Šv. apaštalų Petro ir Povilo atlaidai diecezinėje Kryžių šventovėje
Vilkaviškio vyskupijos Dievui pasišventusių našlių asociacijos įžadų šventė
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2021-06-25
Kauno arkivyskupijos šventėje – žvilgsnis į šv. Jono Krikštytojo tiesos liudijimą šiandienai
Nauji Kauno arkivyskupijos kunigų skyrimai
Arkivyskupijos Globėjo dieną apdovanojimai Šiluvos Dievo Motinos medaliu
Globėjo gimtadieniui – jaunimo šlovinimas ir malda, kad drąsiau rengtume Viešpačiui kelią
Kauno arkivyskupijos dienai atgijusiame senamiesčio kiemelyje garsinami popiežiaus paraginimai šeimai ir brolystei
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 »»
 
 
   

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

Vilniaus piligrimų centras

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt