Paskirtas Kauno arkivyskupo sekretorius ir kurijos vicekancleris
Bažnyčia padės karo pabėgėliams: svarbu būstas, bet svarbiausia – broliškas priėmimas
Vasario mėnesio Telšių vyskupijos dvasininkų susirinkimas
Telšių vyskupas susitiko su Seimo nariais
Malda arkikatedroje ganytojo kvietimu – už misiją ugdyti jaunimo tikėjimą
Kauno I dekanato kunigų konferencijoje aptartos Sinodinio kelio galimybės sielovadoje
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2022 m. vasario 18 d.
Vasario 16-osios malda už įkvėpimą šiandienos Lietuvai, Kauno universitetams, šeimoms
Vasario 13-oji Šiluvoje – su laiminimo malda ir sinodine katecheze apie bendros misijos džiaugsmą
Vilkaviškio vyskupijoje 20 metų
Kauno arkikatedroje malda už epilepsija sergančiuosius ir Caritas bendradarbius
Rekolekcijos Jaunimo centro savanoriams apie tai, kas „stipriau už neapykantą“
Sinodinio kelio susitikimai vietos bendruomenėse (Šiaulių vyskupija)
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2022-02-04
Sinodinio kelio susitikimai Šiaulių vyskupijos dekanatuose su parapijų klebonais ir moderatoriais
Kauno arkivyskupijos Sinodinė darbo grupė aptarė sinodinių susitikimų patirtį: „sėkmės istorija“ jau vyksta
Kristaus Paaukojimo šventė Panevėžio katedroje
Švenčiant Kristaus Paaukojimą – pašvęstųjų sinodinis susitikimas ir malda Kauno arkikatedroje
Pašvęstojo gyvenimo diena Žemaičių Kalvarijoje
Pašvęstojo gyvenimo diena Vilniaus arkivyskupijoje
Pašvęstųjų dienos minėjimas Marijampolės bazilikoje
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2022-01-28
Maldos vakare palaimintojo Jurgio Matulaičio užtarimas Kaunui, esančiam jo istorijos dalim
Taikos maldavimai Kauno arkikatedroje ir padrąsinimas krikščioniškai misijai: „Pakelkime galvas.“
Kauno arkivyskupijos kunigų skyrimai
Kauno krikščionių bendruomenių ekumeninė malda
Sinodinio kelio pradžia LSMU Kauno klinikose
Ekumeninės pamaldos Šiauliuose
Kauno arkivyskupijos kunigų konferencijoje – įžvalgos dėl visuomeninių įtampų bei liturgijos šventimo sinodiniai klausimai
Trečiadienio malda Kauno arkikatedroje – už šeimas, sutarimą ir taiką
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2022-01-14
Sausio mėnesio Telšių vyskupijos dvasininkų susirinkimas
Mokymai ir patirtys sužadėtinių grupių vadovams
Kauno I dekanato kunigų konferencijoje aptartos piligriminių kelionių galimybės
Malda Kauno arkikatedroje už tuos, kurie gynė laisvę ir kurie tarnauja artimui šiandien
Sinodinio kelio darbo grupės Telšių vyskupijoje susirinkimas
Pirmajame metų susitikime veiklos prioritetus aptarė Kauno arkivyskupijos sielovados institucijų komanda
Jubiliejiniai 2021-ieji Kauno arkivyskupijos kronikose
Trys Karaliai su jaunimu Kauno arkikatedroje
Meldžiant beatifikacijos Kaune paminėta Dievo tarnaitės Elenos Spirgevičiūtės kankinyst
Vilniaus arkivyskupijos Carito naujoji vadovė – Audronė Kairienė
Prakartėlės Vilkaviškio vyskupijos bažnyčiose (pildoma)
Dėkojimas ir šlovinimas maldos vakare Kaune „Jei tiki, kad Dievas gali...“
Vilkaviškio vyskupijos Caritas kartu su savanoriais surengė šv. Kūčių vakarienę vargstantiems
Antrąją Šventųjų Kalėdų dieną švęstas vyskupo Algirdo Jurevičiaus kunigystės jubiliejus
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2021-12-23
Adventinė padėkos popietė su vyskupu Linu OFM
Adventines rekolekcijas užbaigiant: gyventi trokštant dorybių
Telšių vyskupo vizitas uostamiestyje
Artėjančių švenčių proga – palaiminimai Kauno arkivyskupijos sielovados institucijų bendradarbiams
Gruodžio mėnesio Telšių vyskupijos dvasininkų susirinkimas
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2021-12-17
Kunigų konferencijoje – broliškas sinodinis pasikalbėjimas ir prieššventinė agapė
Carito padėka savo bendradarbiams – pataisos įstaigų socialiniams darbuotojams
Advento rekolekcijos su arkivyskupu: pastebėti Dievo malonės ženklus
Vilniaus arkivyskupijos bendruomenių sinodinio kelio koordinatoriai dalyvavo mokymuose
Džiaugsmo sekmadienį – džiugi jaunųjų savanorių bendrystė su arkivyskupu
Už dovanojamą laiką ir susitikimus dėkota Kauno arkivyskupijos Šeimos centro savanoriams
Telšių vyskupija „Atminties kelyje“
Advento rekolekcijos Kauno arkikatedroje: meldėmės už karitatyvinės misijos bendradarbius ir nusikaltimų paliestuosius
Vilkaviškio vyskupijos kunigų paskyrimai
Vilniaus arkivyskupijos naujienos | 2021-12-03
Kauno arkivyskupijos Sinodinio kelio darbo grupėje aptartos pirmosios susitikimų patirtys
Nepilnamečių ir pažeidžiamų asmenų apsaugos gairių pristatymas dirbantiesiems bažnytinėse institucijose Kaune
Vilkaviškio vyskupijoje baigėsi kalėdinio atviruko konkursas
Sinodinio kelio pristatymas Panevėžio vyskupijoje
Advento rekolekcijose su Kauno arkivyskupu: atpažinti Dievo buvimo slėpiniui reikia proto ir širdies pastangų
Kauno I dekanato kunigų konferencijoje aptarta jaunimo pastoracija
Rekolekcijos Vilkaviškio vyskupijos jaunimui „Kas buvo sena – praėjo, štai atsirado nauja“
Naujas leidinys: „Kaišiadorių vyskupija kurijos archyvo nuotraukose iki 1942 m.“, I dalis
Jaunimo kelionė į Adventą – 16 km Gyvosios piligrimystės maršrutu
Advento kalendorius su vyskupu Algirdu Jurevičiumi
Telšių vyskupijos dekanatų kunigų susitikimai
Vilkaviškio vyskupijos tikybos mokytojai vėl dalinosi idėjomis Adventui ir Kalėdoms
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2021-11-26
Kauno arkikatedroje maldoje su mokytojais ir mokiniais paminėtos Holokausto aukos
Jaunimo diena Telšiuose
Kaune atnaujinti mokymai sutuoktiniams, lydėsiantiems sužadėtinius į Santuoką
Telšiuose paminėtos Dievo Tarno, vyskupo kankinio Vincento Borisevičiaus 75-osios nukankinimo metinės
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2021-11-19
Sinodo kelias Kaišiadorių vyskupijoje - pagrindinė informacija
Vilniuje vyko pirmieji Kariuomenės ordinariato sinodinio kelio darbo grupės ir karo kapelionų susitikimai
Įkvėpimas, giesmė ir malda Kauno jaunimo vakare
Kauno arkivyskuoijos bendruomenių moderatorių mokymai, kaip sinodiniuose susitikimuose padėti kalbėtis ir įsiklausyti
Caritas Telšių vyskupijoje (youtube)
Vargstančiųjų dienai artėjant: žengiant dar vieną praktinį artimo meilės žingsnį
Kunigų konferencijoje pristatyta pagalba sinodiniams susitikimams bei kitoms sielovados sritims
Vilniaus arkivyskupija – sinodiniu keliu
Šlavantų bažnyčios šimtmečio jubiliejus
Kauno I dekanato Carito rekolekcijose – apie darbus iš Dievo meilės
Melstasi už a.a. vyskupą emeritą Juozą Žemaitį MIC ir mirusius vyskupijos dvasininkus
Kauno arkivyskupijos Sinodinės diecezinės darbo grupės pirmajame susitikime – svarstymai, kaip prakalbinti žmones jų aplinkose
Visi Šventieji ir Mirusiųjų paminėjimas Kauno arkikatedroje: „Mes irgi keliaujame į šventųjų bendriją.“
Vienuolio Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos minėjimas Kretingoje
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2021-10-29
Malda už Kauną ir Lietuvą vakare „Jei tiki, kad Dievas gali“
Šveicarijoje vyks kunigo profesoriaus Jono Juraičio paminėjimas
Kauno I dekanato kunigų konferencijoje aptarta klinikinės pastoracijos situacija
Maldos vakaras už mokytojus padrąsinant jų širdis
Spalio mėnesio Telšių vyskupijos dvasininkų susirinkimas
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 »»
 
 
   

jubiliejus2025.katalikai.lt

Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapija 
atsinaujino

Senųjų Trakų vienuolynas 
atsinaujino

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt