Pirmieji apibendrinimai apie Sinodinį kelią Kauno arkivyskupijoje – darbo grupės posėdyje
Šiaulių vyskupijos ir vyskupo sidabrinis jubiliejus (fotoreportažas)
Vaikų gynimo dieną – palaiminimai Pal. Jurgio Matulaičio montesori mokykloje
Misijų savaitės žmogiškieji susitikimai ir parama Ukrainai koncerte-oratorijoje „Mesijas“
Startavo Misijos arkikatedroje su slovakų misionieriais: „Padėkime Dievui kurti naują dangų ir naują žemę.“
Kauno arkikatedroje per Šeštines – diakono šventimai
Kauno I dekanato kunigų konferencijoje – apie džiaugsmą naujai atrasti Kristaus-amžinojo Žodžio slėpinio grožį
Sutvirtinamųjų piligrimystė Kėdainių dekanate
Krekenavos Marijos paveikslo atidengimas ir naujo varpo pašventinimas
Kauno arkivyskupijos kunigų konferencijoje – katechezės ir Sinodo aktualijos su mintimis, kaip toliau ugdyti sinodalumą bendruomenėse
Šeimų maldoje Kauno arkikatedroje – ukrainiečių šeimų užtarimas
Telšių vyskupijos dvasininkai susirinkime gilinosi į įvairius Atgailos sakramento aspektus
Marijos dieną Šiluvoje minėta ir šiandien gelbėjanti Fatimos žinia
Jauniems žmonėms apie pašaukimą: rinktis tai, kur galės geriausiai mylėti
Misijų savaitei Kauno arkikatedroje artėjant: „Tai metas įsižiebti kad ir nedidelei šviesai žmogaus gyvenime.“
Gilesnio Biblijos pažinimo link
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2022-05-13
Kauno II dekanato parapijų sutvirtinamųjų padrąsinimas ieškoti gyvenimo kelio ir krypties
Ramygalos parapijoje pašventinti du nauji varpai
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2022-05-06
Maldos vakare – paraginimas būti jaunimo tikėjimo ir pašaukimo bendrakeleiviais
Parodoje „Pašaukimas“ – 12 ypatingų gyvenimo kelio istorijų
Telšių vyskupijos Sinodinio kelio darbo grupės posėdis
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2022-04-29
Jaunimo tikėjimo ugdytojų malda drauge su ganytoju
Telšių vyskupijos dekanų piligrimystė
Vilniaus arkivyskupijos Caritas 2021 metais padėjo daugiau nei 17 tūkst. žmonių
Gyvybės dienos minėjimas Vilkaviškyje
Jaunimo vakaras su malda ir klausimu: o ką reiškia būti krikščioniu kataliku?
Gailestingumo ir Gyvybės sekmadienį – sutuoktinių katechezė ir „Piligriminio Kauno“ maršrutai
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2022-04-22
Vilkaviškio vyskupijos kunigų paskyrimai (2022 m. balandis-gegužė)
Velykinės savaitės malda už susitikimo džiaugsmą šeimose
Pašventintas varpinės kryžius Vydmantuose
Tarnystės auksas Dievo tylos dieną
Kryžiaus kelio stočių eisena Marijampolėje
Didžiojo penktadienio Kryžiaus kelias kžKaune – karą išgyvenančiųjų kančios akivaizdoje
Kristaus Kančios pamaldose – naujas maldavimas: už Ukrainą ir visus pasaulyje, kas gina savo namus
Paskutinės vakarienės Mišios Kauno arkikatedroje: pasitarnavimas Jėzaus pavyzdžiu
Krizmos Mišios Kauno arkikatedroje: šventųjų aliejų ir kunigiškosios bendrystės palaiminimas
Didžiojo ketvirtadienio Krizmos šv. Mišios Vilkaviškio katedroje
Vilniaus arkivyskupijos žinios | šv. Velykų belaukiant
Jaunimo savanorių mokymai Telšiuose
Bendradarbių Susikaupimo diena su dominikoniškuoju mokymu apie santykį, kuris pripildo ir leidžia „nesubyrėti“
Verbų sekmadienis arkikatedroje: link Kryžiaus ir kančios slėpinio
Didžiąją savaitę link šv. Velykų liekame drauge su ukrainiečių tautos kančia
Švč. Mergelės Marijos Sopulingosios atlaiduose – malda už Ukrainos motinas
Apie savanorystę iš Arti: Paramos rinkimas Severodoneckui
Gavėnios rekolekcijos: ganytojo malda su jaunimu
Kauno parapijų jaunuoliai piligrimystėje „užtvirtino“ pasirengimą Sutvirtinimui
Vilniaus arkivyskupijos naujienos | 2022-04-01
Kauno I dekanato kunigų konferencija Kauno klinikose: gilintasi į skausmo fenomeną
Vilkaviškio vyskupijos tikybos mokytojų gavėnios rekolekcijos
Gavėnios rekolekcijose – padrąsinimas meilei ir vilčiai, malda už teikiančius ir priimančius Sutaikinimo sakramentą
Malda paaukojant Rusiją ir Ukrainą Nekaltajai Marijos Širdžiai Vilkaviškio katedroje
Panevėžio katedroje Rusijos ir Ukrainos paaukojimas Nekalčiausiajai Marijos Širdžiai
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2022-03-25
Bazilijonų ansamblyje Vilniuje apgyvendinti beveik 90 ukrainiečių
Vilkaviškio vyskupjos Šeimos centrų vadovų susitikimas
Telšių vyskupijos kunigai sveikino savo ganytoją auksinio jubiliejaus proga
Gavėnios rekolekcijos su tikėjimo ugdytojais Kauno arkikatedroje
Kauno arkivyskupijos Caritas: apie viltį ir susitelkimą krizės akivaizdoje
Raseinių dekanato sutvirtinamųjų „Užtvirtink“ – su atsakymais į drąsius klausimus
Ukraina – Kauno Bažnyčios širdyje: maldos ir kita pagalba
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2022-03-18
Kunigų konferencijoje – apie šiandienos aktualijas bei 2021-uosius Kauno arkivyskupijoje
Kauno I dekanato kunigų konferencijoje – apie palydėjimą į Sutaikinimą bei parapijų atvirumą karo pabėgėliams
Vilkaviškio vyskupijos Sinodinio kelio komanda sukvietė vyskupijos dekanatų sinodinio kelio parapijose moderatorius nuotoliniams pokalbiams ir pasidalijimams
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2022-03-10
Gavėnios rekolekcijose – solidarumo apmąstymas ir malda už karitatyvines bei humanitarines organizacijas
Šiaulių vyskupijos sidabrinis jubiliejus
Piligriminis žygis kun. A. Mociaus pėdomis meldžiant Ukrainai, Lietuvai ir visam pasauliui taikos
I Gavėnios sekmadienį – katechumenų įrašymo šventė
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2022-03-03
Sinodiniai susitikimai Kauno arkivyskupijos kurijoje: kaip Bažnyčiai nešti viltį šiuo metu
Carito žinia: rengiami humanitariniai paketai nuo karo bėgančioms šeimoms
Arkivyskupijos bendruomenių taikos maldavimai sesei Ukrainai ir visam pasauliui
Gavėnios metą jaunimas pradėjo Pelenų dienos malda
Pelenų diena Žemaičių Kalvarijoje
Pelenų trečiadienį Kauno arkikatedroje – visos dienos malda už laisvę ginančią Ukrainą, už taiką ir Dievo išgelbėjimą
Užgavėnių linksmybes jaunimas iškeitė į maldą už taikos viltį
Paskirtas Kauno arkivyskupo sekretorius ir kurijos vicekancleris
Bažnyčia padės karo pabėgėliams: svarbu būstas, bet svarbiausia – broliškas priėmimas
Vasario mėnesio Telšių vyskupijos dvasininkų susirinkimas
Telšių vyskupas susitiko su Seimo nariais
Malda arkikatedroje ganytojo kvietimu – už misiją ugdyti jaunimo tikėjimą
Kauno I dekanato kunigų konferencijoje aptartos Sinodinio kelio galimybės sielovadoje
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2022 m. vasario 18 d.
Vasario 16-osios malda už įkvėpimą šiandienos Lietuvai, Kauno universitetams, šeimoms
Vasario 13-oji Šiluvoje – su laiminimo malda ir sinodine katecheze apie bendros misijos džiaugsmą
Vilkaviškio vyskupijoje 20 metų
Kauno arkikatedroje malda už epilepsija sergančiuosius ir Caritas bendradarbius
Rekolekcijos Jaunimo centro savanoriams apie tai, kas „stipriau už neapykantą“
Sinodinio kelio susitikimai vietos bendruomenėse (Šiaulių vyskupija)
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2022-02-04
Sinodinio kelio susitikimai Šiaulių vyskupijos dekanatuose su parapijų klebonais ir moderatoriais
Kauno arkivyskupijos Sinodinė darbo grupė aptarė sinodinių susitikimų patirtį: „sėkmės istorija“ jau vyksta
Kristaus Paaukojimo šventė Panevėžio katedroje
Švenčiant Kristaus Paaukojimą – pašvęstųjų sinodinis susitikimas ir malda Kauno arkikatedroje
Pašvęstojo gyvenimo diena Žemaičių Kalvarijoje
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt