Rekolekcijose jaunimui paminėtas šv. Kazimieras: žmogus pajėgus priimti šventumo iššūkį
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2021-02-26
Kauno arkikatedroje prasidėjo Gavėnios rekolekcijų vakarai su arkivyskupu
Carito seminare – patirtys ir iniciatyvos atsiliepiant į vienišumo fenomeną
Apie Kauno arkivyskupiją 2020-aisiais: statistinė, finansinė ir sielovadinė apžvalga
Kauno arkivyskupijos kunigų susirinkime – apie pandemijos paženklintų 2020 metų sielovadinę bei finansinę situaciją
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2021-02-19
Gavėnią išgyvenkime su meile: „Pasninko dėžės“ akcija Vilniaus arkivyskupijos parapijose
Pelenų trečiadienio kvietimas į maldos ir meilės laikyseną
Telšių vyskupas kviečia į Gavėnios kelionę drauge
Valstybės atkūrimo dieną – malda už Lietuvą ir padėka savanoriams priimant jiems skirtą Kauno m. apdovanojimą
Vasario 16-oji Telšių vyskupijoje
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2021-02-12
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2021-02-05
Pašvęstojo gyvenimo diena Marijampolėje
Švenčiant Kristaus Paaukojimą (Grabnyčias) nuotolinis maldos sveikinimas skirtas seserims ir broliams vienuoliams
Pašvęstojo gyvenimo diena Vilniaus arkivyskupijoje
Baigėsi Vilkaviškio vyskupijos mokinių rašto darbų konkursas „Šv. Jonas Paulius II – Lietuvos jaunimui”
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2021-01-22
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2021-01-15
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2021-01-08
Per transliacijas į namus keliavo Viešpaties Apsireiškimo (Trijų Karalių) iškilmės žinia ieškoti Dievo ir tiesos
Vyskupo Algirdo Jurevičiaus naujametinis sveikinimas | 2021
Prakartėlės Vilkaviškio vyskupijos bažnyčiose
Apie 2020-uosius Kauno arkivyskupijoje: svarbesnės datos ir faktai
Vilniaus arkivyskipijos žinios | 2020-12-31
2020-ųjų Kalėdos: Viešpats ir šiemet pradžiugino
Garbinga amžiaus ir kunigystės sukaktis
Baigiant Advento kelionę – malda už medikus ir ligonius
Telšių vyskupijos Caritas: Gerumo darbai tęsiasi
Garbingas kunigystės jubiliejus
Vilniaus arkivyskupijos naujienos | 2020-12-18
Nuotolinėje maldoje su sielovados bendradarbiais – Kauno arkivyskupo padėka ir palaiminimas jų širdims ir namams
Rekolekcijos šeimoms apie didžiausią dorybę – meilę
Nuotoliniai susitikimai jaunimui Šiauliuose
Advento metą – Šviesos kiemelis jaunimui Kaune
Nuotolinėje konferencijoje sielovados aktualijas aptarė Kauno I dekanato dvasininkai
Vilniaus arkivyskupijos naujienos | 2020-12-11
Kauno kurijoje – artimo meilės darbas kraujo donorystės akcijoje
Karitatyvinės misijos bendradarbių rekolekcijos: kaip iš Viešpaties mokytis tarnauti
Baigėsi Vilkaviškio vyskupijos katechetikos centro organizuojamas kalėdinio atviruko konkursas
Advento rekolekcijos jaunimui, kad širdys būtų atgaivintos Dievo žodžiu
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2020-12-04
Žinia iš pokalbio Jaunimo centre: per Adventą labiau atsigręžkime į Viešpaties duodamas progas
Kasmėnesiniai atlaidai Žemaičių Kalvarijoje: Viešpats mums paruošė pokylį!
Telšių vyskupijos Caritas: Uždegti viltį širdyse
Advento kalendorius su vyskupu Algirdu Jurevičiumi
Rūpestis Žemaitijos jaunimo sielovada
Ugdymo seminarai, kaip tarnaujant neperdegti, neprarasti vilties ir nešti šviesą
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2020-11-27
Nuotolinis darbas atvėrė naujas veiklos galimybes Vilkaviškio vyskupijos katechetikos centrui
Kauno arkikatedroje padrąsinti jaunimo tikėjimo ugdytojai
Virtuali žinia iš Jaunimo centro: meilę reikia treniruoti
Malda už kūdikio netektį patyrusias šeimas paminint Negimusio kūdikio dieną
Paskirtas Panevėžio vyskupijos kurijos kancleris
Kristaus Visatos Valdovo iškilmėse suteikti skyrimai nuolatinės diakonystės kandidatams tarnauti Dievo žodžiui
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2020-11-20
Jaunimo centre – pokalbis su gydytoju rezidentu: kaip / kodėl daryti GẼRA?
Tęsiasi ugdymo seminarai parapijų bendradarbiams mokantis kitaip patirti bendrystę ir tobulėti
Malda už šeimų viltį trečiadienio šv. Mišiose su arkivyskupu Kęstučiu Kėvalu
Telšių vyskupo laiškas dėl rinkliavos kunigų seminarijai Kristaus, Visatos Valdovo iškilmės dieną
Kunigų paskyrimai Telšių vyskupijoje
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2020-11-06
Malda arkikatedroje užtariant Kauno akademinės bendruomenės mirusiuosius
Trečiadienio šv. Mišiose arkikatedroje – arkivyskupo malda už jaunimą ir su jaunimu
Kunigų paskyrimai Šiaulių vyskupijoje
Malda pagerbti mirusieji Vilkaviškio vyskupijos dvasininkai
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2020-10-30
Trečiadienio Mišios su arkivyskupu Kauno arkikatedroje: gyvai ir internetu
Kauno I dekanato kunigų konferencijoje paminėtas šv. Jonas Pauliaus II ir kard. Vincentas Sladkevičius MIC
Kauno arkivyskupijos kunigų susirinkime – artimiausių arkivyskupo pagalbininkų bei sielovados prioritetų pristatymas
Seminaras parapijų bendradarbiams „Skirtingi, bet viena Kristuje“
Spalio mėnesio Telšių vyskupijos kunigų susirinkimas
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2020-10-16
Vilkaviškio vyskupijos kunigų susirinkime buvo pristatyta naujoji enciklika
Seminaras parapijų bendradarbiams, kaip būti vilties žmonėmis
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2020-10-09
Benamystės dienos išvakarėse atveriami atsinaujinę Vilniaus arkivyskupijos „Carito“ namai benamiams
Šv. Mišios Jaunimo centre – su drąsos ir maldos įkvėpimu
Kaune startavo „Alfa“ kursas, kurį jau atrado pusšimtis jaunų žmonių
Institucijų darbuotojų Mišiose – Šventųjų Angelų Sargų paminėjimas
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2020-10-02
Kauno arkivyskupijos Carito programa „Priimk“ – pagalba sugrįžti į darbo rinką
„Pažink save“ iššūkis Vilkaviškio vyskupijos jaunimui
Sielovados pagalbininkų akademija – nuotoliniame susitikime
Susitikime su arkivyskupu aptarti akademinės sielovados tikslai ir artimiausi renginiai
Vilkaviškio vyskupijos sužadėtinių rengėjų komanda pasipildė naujais nariais
Jaunimo centre atidarytas savanorių „LABas“
Malda Šiluvoje už pandemijos paliestuosius
Spalio 3–5 d. vyks pasaulinė Dievo Gailestingumo konferencija – anglų kalba (registracija nuotoliniam dalyvavimui nemokama)
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2020-09-25
Į mokymus Kaune buvo susirinkę būsimieji sužadėtinių rengimo Santuokai vadovai
Savanorystės stiprinimo mokymai Jurbarko dekanate
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2020-09-18
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2020-09-11
Pirmasis po pusmečio Vilkaviškio vyskupijos kunigų susirinkimas
Panevėžyje vyko tarptautinė mokslinė konferencija „Švietėjas, nešęs žmonėms viltį”
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2020-09-04
Kauno I dekanato dvasininkų susitikimas su Kauno arkivyskupu Kęstučiu Kėvalu ir „Viešpaties angelas“ prie sutvarkytų kunigų kapų Veršvų kapinėse
Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo susitikime su Carito bendradarbiais: padėka už tarnystę ir dėmesys gailestingumo darbams parapijose
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 »»
 
 
   

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

Vilniaus piligrimų centras

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt