Kauno I dekanato kunigų konferencijoje aptartos piligriminių kelionių galimybės
Malda Kauno arkikatedroje už tuos, kurie gynė laisvę ir kurie tarnauja artimui šiandien
Sinodinio kelio darbo grupės Telšių vyskupijoje susirinkimas
Pirmajame metų susitikime veiklos prioritetus aptarė Kauno arkivyskupijos sielovados institucijų komanda
Jubiliejiniai 2021-ieji Kauno arkivyskupijos kronikose
Trys Karaliai su jaunimu Kauno arkikatedroje
Meldžiant beatifikacijos Kaune paminėta Dievo tarnaitės Elenos Spirgevičiūtės kankinyst
Vilniaus arkivyskupijos Carito naujoji vadovė – Audronė Kairienė
Prakartėlės Vilkaviškio vyskupijos bažnyčiose (pildoma)
Dėkojimas ir šlovinimas maldos vakare Kaune „Jei tiki, kad Dievas gali...“
Vilkaviškio vyskupijos Caritas kartu su savanoriais surengė šv. Kūčių vakarienę vargstantiems
Antrąją Šventųjų Kalėdų dieną švęstas vyskupo Algirdo Jurevičiaus kunigystės jubiliejus
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2021-12-23
Adventinė padėkos popietė su vyskupu Linu OFM
Adventines rekolekcijas užbaigiant: gyventi trokštant dorybių
Telšių vyskupo vizitas uostamiestyje
Artėjančių švenčių proga – palaiminimai Kauno arkivyskupijos sielovados institucijų bendradarbiams
Gruodžio mėnesio Telšių vyskupijos dvasininkų susirinkimas
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2021-12-17
Kunigų konferencijoje – broliškas sinodinis pasikalbėjimas ir prieššventinė agapė
Carito padėka savo bendradarbiams – pataisos įstaigų socialiniams darbuotojams
Advento rekolekcijos su arkivyskupu: pastebėti Dievo malonės ženklus
Vilniaus arkivyskupijos bendruomenių sinodinio kelio koordinatoriai dalyvavo mokymuose
Džiaugsmo sekmadienį – džiugi jaunųjų savanorių bendrystė su arkivyskupu
Už dovanojamą laiką ir susitikimus dėkota Kauno arkivyskupijos Šeimos centro savanoriams
Telšių vyskupija „Atminties kelyje“
Advento rekolekcijos Kauno arkikatedroje: meldėmės už karitatyvinės misijos bendradarbius ir nusikaltimų paliestuosius
Vilkaviškio vyskupijos kunigų paskyrimai
Vilniaus arkivyskupijos naujienos | 2021-12-03
Kauno arkivyskupijos Sinodinio kelio darbo grupėje aptartos pirmosios susitikimų patirtys
Nepilnamečių ir pažeidžiamų asmenų apsaugos gairių pristatymas dirbantiesiems bažnytinėse institucijose Kaune
Vilkaviškio vyskupijoje baigėsi kalėdinio atviruko konkursas
Sinodinio kelio pristatymas Panevėžio vyskupijoje
Advento rekolekcijose su Kauno arkivyskupu: atpažinti Dievo buvimo slėpiniui reikia proto ir širdies pastangų
Kauno I dekanato kunigų konferencijoje aptarta jaunimo pastoracija
Rekolekcijos Vilkaviškio vyskupijos jaunimui „Kas buvo sena – praėjo, štai atsirado nauja“
Naujas leidinys: „Kaišiadorių vyskupija kurijos archyvo nuotraukose iki 1942 m.“, I dalis
Jaunimo kelionė į Adventą – 16 km Gyvosios piligrimystės maršrutu
Advento kalendorius su vyskupu Algirdu Jurevičiumi
Telšių vyskupijos dekanatų kunigų susitikimai
Vilkaviškio vyskupijos tikybos mokytojai vėl dalinosi idėjomis Adventui ir Kalėdoms
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2021-11-26
Kauno arkikatedroje maldoje su mokytojais ir mokiniais paminėtos Holokausto aukos
Jaunimo diena Telšiuose
Kaune atnaujinti mokymai sutuoktiniams, lydėsiantiems sužadėtinius į Santuoką
Telšiuose paminėtos Dievo Tarno, vyskupo kankinio Vincento Borisevičiaus 75-osios nukankinimo metinės
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2021-11-19
Sinodo kelias Kaišiadorių vyskupijoje - pagrindinė informacija
Vilniuje vyko pirmieji Kariuomenės ordinariato sinodinio kelio darbo grupės ir karo kapelionų susitikimai
Įkvėpimas, giesmė ir malda Kauno jaunimo vakare
Kauno arkivyskuoijos bendruomenių moderatorių mokymai, kaip sinodiniuose susitikimuose padėti kalbėtis ir įsiklausyti
Caritas Telšių vyskupijoje (youtube)
Vargstančiųjų dienai artėjant: žengiant dar vieną praktinį artimo meilės žingsnį
Kunigų konferencijoje pristatyta pagalba sinodiniams susitikimams bei kitoms sielovados sritims
Vilniaus arkivyskupija – sinodiniu keliu
Šlavantų bažnyčios šimtmečio jubiliejus
Kauno I dekanato Carito rekolekcijose – apie darbus iš Dievo meilės
Melstasi už a.a. vyskupą emeritą Juozą Žemaitį MIC ir mirusius vyskupijos dvasininkus
Kauno arkivyskupijos Sinodinės diecezinės darbo grupės pirmajame susitikime – svarstymai, kaip prakalbinti žmones jų aplinkose
Visi Šventieji ir Mirusiųjų paminėjimas Kauno arkikatedroje: „Mes irgi keliaujame į šventųjų bendriją.“
Vienuolio Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos minėjimas Kretingoje
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2021-10-29
Malda už Kauną ir Lietuvą vakare „Jei tiki, kad Dievas gali“
Šveicarijoje vyks kunigo profesoriaus Jono Juraičio paminėjimas
Kauno I dekanato kunigų konferencijoje aptarta klinikinės pastoracijos situacija
Maldos vakaras už mokytojus padrąsinant jų širdis
Spalio mėnesio Telšių vyskupijos dvasininkų susirinkimas
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2021-10-22
Panevėžio katedroje maldos už Sinodinio kelio pradžią
Sinodinį kelią Kauno arkivyskupijoje koordinuos diecezinė darbo grupė
Užkalbinti, klausytis ir veikti su viltimi – Sinodinio kelio paraginimai Kauno arkivyskupijos kunigams
Sinodinio kelio pradžia Vilkaviškio katedroje
Pasaulinę benamystės dieną Kauno arkivyskupas apsilankė Benamystę išgyvenančiųjų centre
Vilkaviškio vyskupijos tikybos mokytojų rekolekcijos Liškiavoje
Sinodinio kelio pradžia Telšių vyskupijoje
Kauno arkikatedroje – palaiminimas pradedamam Sinodiniam keliui bei juo keliausiantiems
Ir Kauno arkivyskupijoje pradedame sinodinį „keliavimą drauge“
Arkivyskupas Kęstutis Kėvalas: „Sinode kiekvienas esame kviečiamas dalyvauti.“
Arkivyskupas Gintaras Grušas kviečia į sinodinį kelią
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2021-10-15
Paveikslo vainikavimo metinės ir naujas kanauninkas Žemaičių Kalvarijos bazilikoje
Vilniaus arkisvyskupijos žinios | 2021-10-08
Arkivyskupo malda su jaunimu arkikatedroje: „Kiekvieno iš mūsų širdį maldoje Viešpats gali perkeisti.“
Metinė Kauno arkivyskupijos Carito bendradarbių ir savanorių konferencija: siunčiami susitikti, klausytis ir padėti
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2021-10-01
Džiaugsmu ir liudijimu dalytasi Jono Pauliaus II piligrimų centro gimtadienyje
Panevėžio vyskupijos Caritas institucinių gebėjimų stiprinimas
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2021-09-24
Socialinė draugystė – kelias į atvirą visuomenę. 33-asis VA Carito sezonas atidarytas
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2021-09-20
Vilkaviškio vyskupijos kunigų susirinkimas (2021 09 14)
Kunigų paskyrimai Panevėžio vyskupijoje
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2021-09-10
Rugsėjo 8 d. paskyrimai Telšių vyskupijoje
Kauno I dekanato kunigų konferencijoje aptartas pasirengimas naujiems sielovados metams
Vilniaus arkivyskupijos naujienos | 2021-09-03
Kauno akademinių bendruomenių malda arkikatedroje
Tikybos mokytojų konferencijoje: kaip atsiliepti į dabarties iššūkius krikščionims
Vilkaviškio vyskupijos šeimos centrų savanorių vasaros stovykla ,,drąsos! aš esu. nebijokite!“ (Mk 6, 45-56)
Kunigai lankė Dievo tarno kun. A. Lipniūno kančios vietas Lenkijoje
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt