Malda arkikatedroje paminėti žydų gelbėtojai-Pasaulio tautų teisuoliai
Naujo varpo palaiminimas Pasvalio parapijos bažnyčioje
Šv. Juozapo piligrimystė Panevėžio vyskupijoje
Tituliniai šv. Petro ir Pauliaus atlaidai Kauno arkikatedroje priminė Bažnyčios narių pašaukimą
Šv. apaštalų Petro ir Povilo atlaidai diecezinėje Kryžių šventovėje
Vilkaviškio vyskupijos Dievui pasišventusių našlių asociacijos įžadų šventė
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2021-06-25
Kauno arkivyskupijos šventėje – žvilgsnis į šv. Jono Krikštytojo tiesos liudijimą šiandienai
Nauji Kauno arkivyskupijos kunigų skyrimai
Arkivyskupijos Globėjo dieną apdovanojimai Šiluvos Dievo Motinos medaliu
Globėjo gimtadieniui – jaunimo šlovinimas ir malda, kad drąsiau rengtume Viešpačiui kelią
Kauno arkivyskupijos dienai atgijusiame senamiesčio kiemelyje garsinami popiežiaus paraginimai šeimai ir brolystei
Budavonėje paminėtos trijų Vilkaviškio vyskupijos kunigų žūties 80-osios metinės
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2021-06-18
Jurbarko dekanato jaunuolių piligrimyste finišavo „Užtvirtink“ sutvirtinamiesiems
Šeimų malda Kauno arkikatedroje stiprinant bendrystės ryšius
Kunigų paskyrimai Vilniaus arkivyskupijoje, 2021 m. birželis
Naują gyvavimo puslapį atvertė Kulautuvos parapija: čia konsekruoti nauji maldos namai
Velžio koplyčios šventinimas
Vilkaviškio vyskupijos globėjo šv. Antano Paduviečio minėjimas
Maldoje su Kauno arkivyskupu – Carito centrų lankytojai ir bendradarbiai
Atvirumo ir džiaugsmo bendrystė – sutuoktinių poroms
Mokymai Caritas savanoriams
Šeštasis „Užtvirtink“ – su Raseinių dekanato sutvirtinamaisiais ir „malda kojomis“
Devintinės Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje
Devintinių procesija Šiaulių miesto centre
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2021-06-05
Trečiadienį Kauno arkivyskupijos katedra buvo tapusi jaunų žmonių bažnyčia
Vilniaus arkivyskupijos informacija dėl Senųjų Trakų vienuolyno
Telšių vyskupijos kunigų susitikimas Globėjo dieną
Vilkaviškio katedroje paminėta prelato Vytauto Gustaičio kunigiškosios tarnystės sukaktis
Kauno I dekanato kunigų konferencija aptarė karitatyvinės veiklos atnaujinimo galimybes miesto parapijose
Tarptautinę vaikų gynimo dieną – palaiminimas Palaimintojo Jurgio Matulaičio montesori mokyklos vaikams ir mokytojams
Ugdanti „Užtvirtink“ bendrystė su Ukmergės dekanato sutvirtinamaisiais
Meldžiant paskelbimo palaimintąja gimtojoje parapijoje Kaune perlaidota Dievo tarnaitė Elena Spirgevičiūtė
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2021-05-28
Sugrįžti prie šaknų: Kauno arkivyskupijos kunigų konferencijoje aptartos kunigiškosios tapatybės ir tarnystės aktualijos
Vaikų dienos centrų darbuotojų seminaras: Kaip kalbėti lytiškumo tema su vaikais
Trečiadienis arkikatedroje su tikybos mokytojais ir katechetais iš Jėzaus mokantis mylėti
Vilniaus arkivyskupijos „Carito“ konferencijoje dėmesys į laiko ženklus
Šeimos centro bendradarbiai išbandė Gyvąją piligrimystę maršrutu „Lyduvėnai–Šiluva“
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2021-05-21
Sekminės Šiluvos šventovėje naujai užsidegant Dievo Dvasia
Sekminių devyndienyje – malda arkikatedroje už šeimas ir vienybę iš Šventosios Dvasios
Kauno I dekanato kunigų konferencijoje aptartos Šeimos–Amoris laetitia metų aktualijos
„Užtvirtink“ kelionėje susitiko Kauno I ir Kauno II dekanatų sutvirtinamieji
Barzdų Kristaus Karaliaus bažnyčioje pašventintas naujasis altorius
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2021-05-14
Vilkaviškio vyskupijos kunigų paskyrimai (2021-05-14)
Malda už Carito bendruomenę ir žvilgsnį į vargstančius Jėzaus akimis
„Užtvirtink“: Jonavos dekanato sutvirtinamųjų susitikimas
Maldos vakaras jaunimui: pasilikti Vynmedyje
Gegužės vakarų pokalbyje po Šiluvos dangumi – apie susitikimo džiaugsmą bei kaip įveikti „dvasinį virusą“
Panevėžio Ganytojas susitiko su Pasvalio dekanato kunigais
Į Krekenavą sugrįžo stebuklais garsus Mergelės Marijos paveikslas
Tęsiasi „Užtvirtink“ sutvirtinamiesiems: Kėdainių dekanato jaunimo susitikimas
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2021-04-30
Malda už mokytojų ir katechetų tarnystę: „Visi esame katechetai, kai dalijamės tikėjimo žodžiais, nuotaika, viltimi.“
Kun. Antano Zulono kunigystės jubiliejus
Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo homilija Kauno arkikatedroje: „Pašaukimas – didžioji gyvenimo dovana ir nuotykis“
Gyvybės dienai miestas atgijo šeimų piligrimyste PILIGRIMINIO KAUNO maršrutais
Gyvybės diena Panevėžio vyskupijoje
Vilniaus arkikatedroje – kunigystės šventimai
Lygiai prieš 100 metų Kauno katedrai suteikta bazilikos titulo garbė
Iš maldos vakaro arkikatedroje žinia šeimoms: „Jus Viešpats nepaprastai myli.“
Viniaus arkivyskupijos žinios | 2021-04-23
Kauno I dekanato kunigų konferencijoje prisimintas Dievo tarnaitės Elenos Spirgevičiūtės gyvenimo ir tikėjimo liudijimas
Kunigų paskyrimai Telšių vyskupijoje (2021-04-19)
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2021-04-16
14 tūkstančių vilties ženklų Vilniaus arkivyskupojos Carite
Gailestingumo sekmadienis arkikatedroje su palaimintuoju Jurgiu Matulaičiu
Trečiadienio maldos vakaras mylinčioms širdims sustiprinti
Caritas velykiniai lauknešėliai pasiekė vargstančius
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2021-04-09
Maldos vakaras su arkivyskupu Kaune: Velykų džiaugsmas liejosi iš jaunų širdžių
Vilkaviškio vyskupijai 95–eri
Virtualioje parodoje – Kauno arkivyskupijos istorijos akimirkos
Didysis ketvirtadienis ir Prisikėlimo šventė Vilkaviškio katedroje
Velyknaktis Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje
Velyknakčio žinia Kauno arkikatedroje: Viešpats ir mums dovanoja išėjimą – išgelbėjimą
Per Velykų Tridienį palydi kun. Artūro Kazlausko katechezės: Didysis šeštadienis. Kaip švęsime Velyknaktį?
Didįjį penktadienį Kauno arkikatedroje – jaunimo apmąstytas Kryžiaus kelias
Vysk. A. PONIŠKAIČIO pamokslas Kristaus kančios pamaldose
Didysis Penktadienis Panevėžio katedroje
Aliejų šventinimo šv. Mišios Šiaulių katedroje
Krizmos Mišios Panevėžio katedroje
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2021-04-02
Per Velykų tridienį palydi kun. Artūro Kazlausko katechezės: Didysis penktadienis
Didžiojo ketvirtadienio palaiminimai Kauno arkikatedroje
Vyskupo. Dariaus TRIJONIO pamokslas Paskutinės vakarienės Mišiose
Per Velykų Tridienį palydi kun. Artūro Kazlausko vaizdo katechezės: Didysis ketvirtadienis
Telšių vyskupo Algirdo JUREVIČIAUS laiškas vyskupijos kunigams
G. kan. Vlado Rabašausko kunigystės jubiliejus
Kan. Jono Bučinsko Kunigystės jubiliejus
Verbų sekmadienis Kauno arkikatedroje: likime prie Viešpaties kryžiaus
Rekolekcijos su jaunimo ugdytojais ir mintimis apie maldą kaip krikščionišką laikyseną
Nuo kovo 25 dienos šv. Mišių šventimas su tikinčiaisiais pristabdomas Vilniaus miesto, Vilniaus rajono ir kai kuriose kitose Vilniaus arkivyskupijos bažnyčiose
Šeimos metų atidaryme Panevėžio vyskupijos Katedroje – ypatingi svečiai
Žinia iš Kauno arkikatedros: pradedami Šeimos metai skirti įsijausti, melstis, stiprinti šeimos bendruomenei
Malda už šeimas ir prasidedančius Šeimos metus švenčiant šv. Juozapo iškilmę Kėdainiuose
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 »»
 
 
   

Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapija 
atsinaujino

Senųjų Trakų vienuolynas 
atsinaujino

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt