Panevėžio vyskupijos Caritas institucinių gebėjimų stiprinimas
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2021-09-24
Socialinė draugystė – kelias į atvirą visuomenę. 33-asis VA Carito sezonas atidarytas
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2021-09-20
Vilkaviškio vyskupijos kunigų susirinkimas (2021 09 14)
Kunigų paskyrimai Panevėžio vyskupijoje
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2021-09-10
Rugsėjo 8 d. paskyrimai Telšių vyskupijoje
Kauno I dekanato kunigų konferencijoje aptartas pasirengimas naujiems sielovados metams
Vilniaus arkivyskupijos naujienos | 2021-09-03
Kauno akademinių bendruomenių malda arkikatedroje
Tikybos mokytojų konferencijoje: kaip atsiliepti į dabarties iššūkius krikščionims
Vilkaviškio vyskupijos šeimos centrų savanorių vasaros stovykla ,,drąsos! aš esu. nebijokite!“ (Mk 6, 45-56)
Kunigai lankė Dievo tarno kun. A. Lipniūno kančios vietas Lenkijoje
Vasaros pabaigos Vilkaviškio vyskupijos kunigų rekolekcijos
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2021-08-27
Pašventintas pasieniečių kateris
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2021-08-20
Marijos dienos malda Šiluvoje – brolybei, tikėjimui ir šeimoms stiprinti
Vyskupijos kunigų rekolekcijos Telšiuose
Kunigų paskyrimai Panevėžio vyskupijoje (2021-08-05)
Telšių katedroje atstatytas baldakimas
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2021-07-30
Liepos 25 d. švęsti Kryžių kalno atlaidai, skirti šeimos metams ir pasaulinei senelių ir pagyvenusių žmonių dienai
Liepos 22 d. paskyrimai Telšių vyskupijoje
Vilniaus arkivyskupiją elektros energija aprūpins ir saulės elektrinės
Telšių vyskupijos kunigų rekolekcijos
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2021-07-09
Caritas savanorystė parapijose šiandien
Žemaičių Kalvarijos bazilikos kapitulos susirinkimas
Šiaulių vyskupijos šv. Mišių patarnautojų stovykla
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2021-07-02
Malda arkikatedroje paminėti žydų gelbėtojai-Pasaulio tautų teisuoliai
Naujo varpo palaiminimas Pasvalio parapijos bažnyčioje
Šv. Juozapo piligrimystė Panevėžio vyskupijoje
Tituliniai šv. Petro ir Pauliaus atlaidai Kauno arkikatedroje priminė Bažnyčios narių pašaukimą
Šv. apaštalų Petro ir Povilo atlaidai diecezinėje Kryžių šventovėje
Vilkaviškio vyskupijos Dievui pasišventusių našlių asociacijos įžadų šventė
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2021-06-25
Kauno arkivyskupijos šventėje – žvilgsnis į šv. Jono Krikštytojo tiesos liudijimą šiandienai
Nauji Kauno arkivyskupijos kunigų skyrimai
Arkivyskupijos Globėjo dieną apdovanojimai Šiluvos Dievo Motinos medaliu
Globėjo gimtadieniui – jaunimo šlovinimas ir malda, kad drąsiau rengtume Viešpačiui kelią
Kauno arkivyskupijos dienai atgijusiame senamiesčio kiemelyje garsinami popiežiaus paraginimai šeimai ir brolystei
Budavonėje paminėtos trijų Vilkaviškio vyskupijos kunigų žūties 80-osios metinės
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2021-06-18
Jurbarko dekanato jaunuolių piligrimyste finišavo „Užtvirtink“ sutvirtinamiesiems
Šeimų malda Kauno arkikatedroje stiprinant bendrystės ryšius
Kunigų paskyrimai Vilniaus arkivyskupijoje, 2021 m. birželis
Naują gyvavimo puslapį atvertė Kulautuvos parapija: čia konsekruoti nauji maldos namai
Velžio koplyčios šventinimas
Vilkaviškio vyskupijos globėjo šv. Antano Paduviečio minėjimas
Maldoje su Kauno arkivyskupu – Carito centrų lankytojai ir bendradarbiai
Atvirumo ir džiaugsmo bendrystė – sutuoktinių poroms
Mokymai Caritas savanoriams
Šeštasis „Užtvirtink“ – su Raseinių dekanato sutvirtinamaisiais ir „malda kojomis“
Devintinės Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje
Devintinių procesija Šiaulių miesto centre
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2021-06-05
Trečiadienį Kauno arkivyskupijos katedra buvo tapusi jaunų žmonių bažnyčia
Vilniaus arkivyskupijos informacija dėl Senųjų Trakų vienuolyno
Telšių vyskupijos kunigų susitikimas Globėjo dieną
Vilkaviškio katedroje paminėta prelato Vytauto Gustaičio kunigiškosios tarnystės sukaktis
Kauno I dekanato kunigų konferencija aptarė karitatyvinės veiklos atnaujinimo galimybes miesto parapijose
Tarptautinę vaikų gynimo dieną – palaiminimas Palaimintojo Jurgio Matulaičio montesori mokyklos vaikams ir mokytojams
Ugdanti „Užtvirtink“ bendrystė su Ukmergės dekanato sutvirtinamaisiais
Meldžiant paskelbimo palaimintąja gimtojoje parapijoje Kaune perlaidota Dievo tarnaitė Elena Spirgevičiūtė
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2021-05-28
Sugrįžti prie šaknų: Kauno arkivyskupijos kunigų konferencijoje aptartos kunigiškosios tapatybės ir tarnystės aktualijos
Vaikų dienos centrų darbuotojų seminaras: Kaip kalbėti lytiškumo tema su vaikais
Trečiadienis arkikatedroje su tikybos mokytojais ir katechetais iš Jėzaus mokantis mylėti
Vilniaus arkivyskupijos „Carito“ konferencijoje dėmesys į laiko ženklus
Šeimos centro bendradarbiai išbandė Gyvąją piligrimystę maršrutu „Lyduvėnai–Šiluva“
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2021-05-21
Sekminės Šiluvos šventovėje naujai užsidegant Dievo Dvasia
Sekminių devyndienyje – malda arkikatedroje už šeimas ir vienybę iš Šventosios Dvasios
Kauno I dekanato kunigų konferencijoje aptartos Šeimos–Amoris laetitia metų aktualijos
„Užtvirtink“ kelionėje susitiko Kauno I ir Kauno II dekanatų sutvirtinamieji
Barzdų Kristaus Karaliaus bažnyčioje pašventintas naujasis altorius
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2021-05-14
Vilkaviškio vyskupijos kunigų paskyrimai (2021-05-14)
Malda už Carito bendruomenę ir žvilgsnį į vargstančius Jėzaus akimis
„Užtvirtink“: Jonavos dekanato sutvirtinamųjų susitikimas
Maldos vakaras jaunimui: pasilikti Vynmedyje
Gegužės vakarų pokalbyje po Šiluvos dangumi – apie susitikimo džiaugsmą bei kaip įveikti „dvasinį virusą“
Panevėžio Ganytojas susitiko su Pasvalio dekanato kunigais
Į Krekenavą sugrįžo stebuklais garsus Mergelės Marijos paveikslas
Tęsiasi „Užtvirtink“ sutvirtinamiesiems: Kėdainių dekanato jaunimo susitikimas
Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2021-04-30
Malda už mokytojų ir katechetų tarnystę: „Visi esame katechetai, kai dalijamės tikėjimo žodžiais, nuotaika, viltimi.“
Kun. Antano Zulono kunigystės jubiliejus
Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo homilija Kauno arkikatedroje: „Pašaukimas – didžioji gyvenimo dovana ir nuotykis“
Gyvybės dienai miestas atgijo šeimų piligrimyste PILIGRIMINIO KAUNO maršrutais
Gyvybės diena Panevėžio vyskupijoje
Vilniaus arkikatedroje – kunigystės šventimai
Lygiai prieš 100 metų Kauno katedrai suteikta bazilikos titulo garbė
Iš maldos vakaro arkikatedroje žinia šeimoms: „Jus Viešpats nepaprastai myli.“
Viniaus arkivyskupijos žinios | 2021-04-23
Kauno I dekanato kunigų konferencijoje prisimintas Dievo tarnaitės Elenos Spirgevičiūtės gyvenimo ir tikėjimo liudijimas
Kunigų paskyrimai Telšių vyskupijoje (2021-04-19)
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt