Bažnytinio paveldo muziejaus paroda Vilniuje (papildyta)
 
 2005 m. spalio 7 d. Vilniaus arkivyskupas metropolitas kardinolas Audrys Juozas Bačkis įsteigė Bažnytinio paveldo muziejų. 2006 m. kovo 8 dieną buvo atidaryta pirmoji muziejaus paroda. Tais pačiais metais pradėti sovietmečiu suniokoto buvusio bernardinių vienuolyno ir Šv. Mykolo bažnyčios Maironio gatvėje Vilniuje atstatymo darbai. Šiame ansamblyje 2009 metais ketinama įrengti pastovią Bažnytinio paveldo muziejaus ekspoziciją. 2006 m. kovo 3 d. Bažnyčiai buvo grąžinta dalis Vilniaus katedros lobyno.

Pirmąja Bažnytinio paveldo muziejaus paroda katalikų bendruomenei ir plačiajai visuomenei norėta vaizdžiai pranešti apie šio muziejaus įsteigimą. Didžiąją dalį jos eksponatų sudarė Vilniaus arkivyskupijos taikomojo pobūdžio sakralinės dailės objektai iš atokesnių vietovių bažnyčių – liturginiai reikmenys ir kiti kūriniai, dauguma neatliekantys religinės funkcijos, tačiau svarbūs istoriniu bei estetiniu požiūriu.

2007 m. gegužės 22 d. Lietuvos nacionaliniame muziejuje, Bažnytinio paveldo salėje, buvo atidaryta nauja sakralinio meno paroda. Šioje parodoje eksponuojami prabangūs liturginiai reikmenys iš Vilniaus miesto: Katedros, Šv. apaštalų Petro ir Povilo, Šv. Mikalojaus, Šv. Teresės bažnyčių. Pagrindinis dėmesys atnaujintoje parodoje tenka Vilniaus katedros lobynui. Ekspozicijoje pristatoma jo dalis: keturios monstrancijos, trys relikvijoriai, penkiolika taurių, per dvidešimt įvairių liturginių indų, žvakidžių. Šie kūriniai ypatingomis progomis yra naudojami liturgijoje, tokiu būdu puoselėjama pirminė, religinė jų paskirtis, o visuomenei, savo ruožtu, sudaromos geriausios sąlygos susipažinti su estetine bei istorine verte. Parodos atidarymo metu žodį taręs kardinolas A. J. Bačkis pabrėžė bažnytinio muziejaus tikslą – apsaugoti bažnytinį paveldą, kad jis nebūtų išblaškytas po pasaulietinius (valstybės, miesto ar asmeninius) muziejus, ir sakralnių objektų saugojimą bei naudojimą Bažnyčios aplinkoje.

Atnaujintos parodos ekspozicijos centre – monstrancijos ir relikvijoriai, svarbiausi tikėjimo tradicijos liudytojai. Eucharistija, kurios aktualiajai esamybei – konsekruotai ostijai saugoti ir garbinti skirtos monstrancijos, yra išskirtinis Katalikų Bažnyčios tapatybės slėpinys. Nuolanki pagarba kankinių ir šventųjų globėjų relikvijoms buvo ir tebėra aktuali krikščionims. Kai kurie parodoje esantys relikvijoriai, deja, jau be relikvijų, likęs tik puošnus pačios brangenybės apvalkalas. Šios meno kūrinių „žaizdos“ byloja netolimą nykią istoriją, brutalų sakralumo ir meniškumo supriešinimą, palikusį skaudžius pėdsakus tikinčiųjų širdyse bei protuose.

Per praėjusius ir šiuos metus buvo toliau formuojama Bažnytinio paveldo muziejaus sakralinės dailės kolekcija, liturgijoje nebenaudojamos „trapiosios vertybės“ (liturginių drabužiai, knygos) gelbėtos nuo sunykimo. Atnaujintoje parodoje yra keli išskirtine menine verte pasižymintys kūriniai iš provincijos bažnyčių: Naujojo Daugėliškio, Trakų, Vidiškių bažnyčių monstrancijos. Minėtų kūrinių ir Vilniaus katedros lobyno vertybių eksponavimas greta dera, nes tai – lygiaverčiai krikščionybės istorijos Lietuvoje, jas įsigijusių ir išlaikiusių bendruomenių karšto tikėjimo ženklai.

Atnaujintoji Bažnytinio paveldo muziejaus paroda skirta Vilniaus vyskupo palaimintojo Jurgio Matulaičio (1871–1927) mirties 80-osioms metinėms paminėti. Paroda Lietuvos nacionaliniame muziejuje Bažnytinio paveldo muziejaus salėje veiks iki kitų metų Velykų.

„Bažnyčios žinios“
katalikai.lt
 
 
   

Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapija 
atsinaujino

Senųjų Trakų vienuolynas 
atsinaujino

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt