Vargonininkų kursai Klaipėdoje
 
 

Spalio 8 d. Klaipėdos universiteto Menų fakultete vyko vargonininkų kvalifikacijos kėlimo kursai. Tai gražus Telšių vyskupijos šv. Cecilijos bažnytinės muzikos draugijos ir Klaipėdos universiteto Menų fakulteto bendradarbiavimo vaisius.

Visą dieną susirinkę vargonininkai klausėsi įvairių paskaitų. Kun. mgr. Saulius Stumbra, Šv. Cecilijos draugijos dvasios tėvas, kalbėdamas apie Marijos ir šventųjų kultui skirtų giesmių naudojimą liturgijoje, apžvelgė Marijos ir šventųjų kultui skirtų giesmių paplitimą ir taikymo liturgijoje galimybes. Klausytojams prelegentas pateikė keletą autentiškų giesmių įrašų ir atsakė į jų klausimus. Gražina Ribokaitė, Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės parapijos vargonininkė ir Telšių šv. Cecilijos draugijos sekretorė, kalbėjo apie Gedulinių valandų atlikimą. Po teorinių pastabų susirinkę vargonininkai bandė giedoti grigališkojo choralo dvasia Valandas.

Antroje dienos pusėje vargonininkai rinkosi klausytis vokalinio ugdymo paskaitos, kurią vedė Klaipėdos universiteto Menų fakulteto Dainavimo katedros lektorius Mindaugas Gylys. Pedagogas kalbėjo apie mūsų turimą gyvą instrumentą – balsą, priminė, kaip reikia saugoti ir tausoti jį. Buvo demonstruojami konkrečių pratybų atvejai. Vargonininkai pateikė labai daug klausimų apie giedojimą šaltose patalpose, balso apkrovą labai daug giedant ir t. t.

Po vokalinio ugdymo paskaitos Žemaičių Kalvarijos vargonininkė Kristina Kondratavičienė nagrinėjo pritarimo vargonais giedant grigališkojo choralo giesmes šių dienų liturgijoje galimybes. Kalbėta ir apie akompanavimą vargonais giedant psalmes. Atkreiptas dėmesys į skiriamuosius tekstų ženklus, priminta, kad psalmei reikia tik labai saikingo pritarimo. Visi vargonininkai tai mėgino padaryti praktiškai, patys pagiedodami įvairius kūrinius.

Visi kursų dalyviai gavo atitinkamus pažymėjimus.

„Bažnyčios žinios“
katalikai.lt 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt