Pastangos mažinti skurdą Lietuvoje
 
 

Š.m. lapkričio 12 dieną Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje vyko Skurdo ir socialinės atskirties mažinimo 2007- 2008 metų priemonių įgyvendinimo stebėsenos grupės susitikimas. Susitikimo metu atsakingos ministerijos ir organizacijos pateikė apibendrintą informaciją dėl Nacionaliniame pranešime apie Lietuvos socialinės aprėpties strategijas numatytų priemonių įgyvendinimo. Savo veiklą pristatė Švietimo ir mokslo, Socialinės apsaugos, Sveikatos apsaugos, Ūkio ir Žemės ūkio ministerijų atstovai bei keletas dalyvavusių nevyriausybinių organizacijų. Stebėsenos grupės nariams pristatytos socialinių partnerių iniciatyvos mažinant skurdą ir socialinę atskirtį - Pilietinės visuomenės instituto įgyvendintas projektas „LaBAS“ („Lietuva be atskirties ir skurdo“). Taip pat nagrinėta Europos Sąjungos paramos žmogiškųjų išteklių plėtrai ir socialinės atskirties mažinimui galimybės bei Statistikos departamento atlikto Gyventojų pajamų ir gyvenimo sąlygų tyrimo rezultatai.

Susitikime dalyvavęs Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos viceministras P.V.Žiūkas pristatė šiuo metu kuriamą socialinio žemėlapio projektą bei laukiamus šio projekto rezultatus.

Susitikimo metu Lietuvos Caritas Slaugos ir globos namuose skyriaus vadovė Jūratė .Matikovienė pristatė Lietuvos Caritas veiklą skurdo mažinimo srityje – darbą su savanoriais talkininkais, tarptautinius ryšius, pagalbą neturtingoms šeimoms, ligoniams, rizikos grupių žmonėms.

Lietuvos Caritas informacija

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt