A+A kun. Jonas Malinauskas MIC
 
 

Jonas Malinauskas – gimė 1928 lapkričio 30 d. Felikso Malinausko ir Uršulės Bakšytės-Malinauskienės šeimoje. Kaišiadorių vyskupijoje, Alytaus rajone, Pivašiūnų parapijoje. Pakrikštytas 1928 metais gruodžio 12 d. Pagrindinę mokyklą baigė Alytaus rajone Pivašiūnuose, vėliau mokėsi Marijampolėje. Dirbo elektros skaitiklių tikrintoju ir vargonavo Šv. Mišiose. 1958 m. rugsėjo 6 d. priimtas į Marijampolės marijonų vienuolyno naujokyną. Pirmieji vienuoliniai įžadai 1959 m. rugsėjo 6 d. Amžinieji įžadai 1965 m. gegužės 13 d. 1968 – 1974 m. studijavo Kauno kunigų seminarijoje. 1974 m. balandžio 9 d. Vyskupo Juozapo Matulaičio-Labuko įšventintas kunigu.

Kun. Jono Malinausko tarnystės vietos:
• Nuo 1974 m. birželio 19 d. Prienų parapijos vikaras;
• Nuo 1976 m. lapkričio 10 d. Kalvarijos parapijos vikaras;
• Nuo 1978 m. liepos 17 d. Šakių parapijos vikaras;
• Nuo 1980 m. birželio 28 d. Ilguvos parapijos administratorius;
• Nuo 1986 m. rugsėjo 30 d. iki 1987 m. birželio 2 d. ir Žemosios Panemunės parapijos administratorius;
• Nuo 1988 m. gegužės 24 d. iki 1990 m. spalio 22 d. ir Sutkų parapijos administratorius;
• Nuo 1992 m. rugsėjo 8 d. Alksninės bei Akmenynų parapijų klebonas.
• Nuo 1997 m. rugpjūčio 25 d. Marijampolės Šv. arkangelo Mykolo parapijos vikaras, vėliau altarista.

Kun. Jonas Malinauskas pasižymėjo pamaldumu, nuolankumu, paslaugumu. Marijonų vienuolyno kongregacijoje kol sveikata leido atliko visas pamaldumo praktikas, kasdien aukojo Šv. Mišias, budėjo parapijos raštinėje kiekvieną interesantą sutikdamas kaip brolį, nuoširdžiai visus išklausydamas ir gero žodžio nestokodamas. Lankydamas ligonius namuose sakramentų suteikimu sustiprindavo ne tik ligonius, bet ir šalia esančius.

Kun. Jonas pašarvotas Marijampolės Šv. arkangelo Mykolo Bazilikoje, Aušros Vartų koplyčioje. Laidotuvių Šv. Mišios bus aukojamos gruodžio 14 d. (pirmadienį) 12 val. Marijampolės Šv. arkangelo Mykolo Bazilikoje. Po Šv. Mišių (13 val.) kun. Jonas bus laidojamas Marijampolės senosiose kapinėse.

Amžinąjį atilsį duok mirusiam Viešpatie!

Vilkaviškio vyskupijos Kurija ir Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo kunigų marijonų vienuolija

 
 
   

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt