Evangelizacinė grupė iš Lietuvos aplankė Pietų Ispanijos lietuvius (2006 03 4-12)
 
 

Kovo 4-12 dienomis Lietuvos Vyskupų Konferencijos delegato užsienio lietuvių sielovadai prelato Edmundo Putrimo prašymu Pietų Ispanijos lietuvius lankė brolio pranciškono Gedimino Numgaudžio vadovaujama evangelizacinė grupė. Dvasinius patarnavimus Andalūzijos regione gyvenantiems ir dirbantiems lietuviams teikė 6 žmonių komanda: Kretingoje įsikūrusių Švč. Širdies pranciškonių misionierių vyresnioji Gregoria Medina Suarez, Kretingos Pranciškoniškojo jaunimo tarnybos atstovai Virginija Mickutė ir Geistautas Špogis, muzikos mokytoja iš Plungės Violeta Gaubytė ir Pakutuvėnų Šv. Antano Paduviečio Mažesniųjų brolių ordino vienuolyno broliai Carlo Bertagnin ir Gediminas Numgaudis.
Viešnagę Almerijoje organizavo ir programą sudarė Lietuvių bendruomenės Andalūzijoje (Asociacion de la Comunidad Lituana en Andalucia) pirmininkė Marina Ruibienė. Programoje buvo numatyti susitikimai su LR Valensijos konsulu Sauliumi Labučiu ir Almerijos garbės konsulu Antonio Jose Herrada. Evangelizacinė grupė vedė šlovinimą ispanų parapijose Campohermose ir San Isidre, taip pat Almerijos katedroje, kur buvo labai šiltai sutikta ispanų katalikų. Dieną sunkiai dirbantiems Ispanijos lietuviams buvo numatyti vakariniai susitikimai: šlovinimo vakarai, br. Gedimino Numgaudžio mokymai ir katechezė, Susitaikinimo sakramento ir Eucharistijos šventimas, Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjimas. Evangelizacinė grupė susitiko su vaikais sekmadieninėje mokyklėlėje „Lietuviukai“ Campohermose, San Isidro mokykloje „Andalucia“ ir Cabo De Gatos mokykloje.
Kovo 9 d. lietuvių evangelizacinei komandai audienciją skyrė Almerijos vyskupas Adolfo González. Vietos vyskupas išreiškė didelį susirūpinimą imigrantų sielovada ir pritarė, jog ateityje būtų prasminga skirti lietuvį dvasininką, kuris padėtų tautiečiams integruotis į ispanų parapijas. Susitikime buvo išsakyta abipusė mintis, jog Katalikų Bažnyčia yra visuotinė Bažnyčia, neturinti tautinių ribų. Br. Gediminas taip pat pastebėjo, kad dvasinio gyvenimo augimui lietuviams būtų patogiausia jungtis prie ispanų parapijų, o lietuvybės palaikymui turi pasitarnauti bendruomenės ir sekmadieninės mokyklėlės veikla.

Kretingos Pranciškoniškojo jaunimo tarnybos atstovė
Virginija Mickutė

 
 
   

jubiliejus2025.katalikai.lt

Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapija 
atsinaujino

Senųjų Trakų vienuolynas 
atsinaujino

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt