Praktinio gerumo akcija – stebuklas įvyko!
 
 

Balandžio 8 dieną vyko jau antroji Lietuvos ir Kauno Arkivyskupijos Caritas rengta „Praktinio gerumo akcija”, kurioje dalyvavo Kauno kolegijos, Vytauto Didžiojo, Kauno Technologijos bei Kauno medicinos universitetų studentai – būsimi socialinio darbo, ergoterapijos, psichologijos, teologijos bei užsienio kalbų specialistai. Akcija buvo siekiama padėti seniems, sergantiems ir vienišiems Kauno gyventojams – organizacijos Caritas ir Socialinių paslaugų centro atstovų globojamiems žmonėms – padėti susitvarkyti buitį prieš didžiąsias šventes ir tuo pačiu pabendraujant su jais, praskaidrinti ne itin džiugią kasdienybę.

Įgyvendinant Velykinę „Praktinio gerumo akciją“ prisidėjo beveik 50 savanorių, iš viso tą dieną aplankiusių 26 žmonių namus Šančių parapijos senelių namus. Dienos pabaigoje dalindamiesi įspūdžiais akcijos dalyviai sakė: „Pamačiau ko nemačiusi. Ir nesitikėjau, kad mus taip maloniai priims, nes močiutė, kurią aplankėme niekaip nenorėjo mūsų išleisti ir vis prašė pabūti“. Dienos veikla nepraėjo be pėdsakų- „jaučiuosi visiškai išsekusi, taip pavargusi seniai buvau“, sakė kita savanorė, čia pat pridurdama „bet už tai kaip gera dabar, kai žinau, kad galėjau padėti. Jaučiuosi labai gera ir labai laiminga, nes atrodo, kad užsitarnavau Velykas“. Akcijoje praktiškai įgyvendintas šiuo metu taip populiarus lyčių lygybės principas - akcijoje dalyvavę vaikinai drauge su merginomis kibo į pasitaikiusius buities darbus: „nieko čia baisaus nėra, dar smagiau, kaip koks iššūkis“ dalinosi įspūdžiais akcijoje dalyvavęs studentas. Panašu, kad akcija nebuvo vienadienė – „vieno karto per mažai, todėl susitarėme, kad ateisime dar kartą“ sakė vienos grupelės atstovai. Gertrūda Zdanavičiūtė, viena iš tų, kuriuos aplankė savanoriai, negalėjo patikėti, kad „tokių gerų jaunų žmonių dar esama. Man taip smagu, žinot, rytoj – „kaifuosiu“ nuo švaros ir tvarkos“ sakė moteris.

Kai kurie akcijos dalyviai akcijoje dalyvavo jau antrą kartą. Paklausti, kodėl nusprendė sudalyvauti antrą kartą, sakė, kad patiko padėti ir pamatyti tikrus žmones. Be fizinio nuovargio, kurį paminėjo beveik kiekvienas akcijos dalyvis, nemažai savanorių nurodė, kad ne lengviau buvo kalbėtis su aplankytais žmonėmis – ypatingai, kai jie, nudžiugę atėjusiais lankytojais, imdavo guostis, kad yra vieniši, jaučiasi niekam nereikalingi, o susirgusių jų niekas nelanko. Net ir vedini gerų norų, savanoriai pastebėjo, kad nebuvo lengva patekti į pagalbos reikalingo žmogaus namus: „pradžioj mūsų nenorėjo įsileisti. Davė darbo lauke ir tik kai pamatė, kad esame šaunūs ir mumis galima pasitikėti – pakvietė į namus“.

Lietuvos Carito „Slaugos ir globos namuose skyriaus“ darbuotojos – progamos koordinatorė Jūratė Matikovienė ir socialinė darbuotoja Kristina Lingienė, kuravusios ir „Praktinio gerumo akciją“, džiaugėsi, kad ši, jau antroji, akcija taip puikiai pavyko. Tai, kad akcijoje dalyvavo dvigubai didesnis skaičius savanorių, sutikusių skirti vieną dieną padėti kitiems, rodo, kad savanorystė ir jautrumas greta esančiam tampa vis populiaresni mūsų visuomenėje. Kitaip nei ankstesniais metais akcijoje dalyvavo ir moksleiviai, lankantys “Veršvų”, “Dobkevičiaus”, “Šančių” vidurines mokyklas bei “Saulės” ir “Aušros” gimnazijas. Moterys pabrėžė, kad tikisi, jog ilgainiui ši akcija taps tradicine ir iškeliaus už Kauno ribų. Dėl savo konkretumo ir apibrėžtumo panašios su konkrečia praktine pagalba susijusios akcijos, paprastai sulaukia didesnio jaunesnių žmonių susidomėjimo. Tačiau tai yra labai geras bruožas, nes, paskatindamos kontaktą tarp kartų, jos padeda aktyviai kovoti su senų ir vienišų bendruomenės narių socialine izoliacija ir atskirtimi. Tokių akcijų metu, jauni ir vyresnio amžiaus žmonės pamato vieni kitus iš arčiau – jauni mokosi nesavanaudiškai padėti ir suteikti deramą pagarbą, o vyresnio amžiaus žmonės – patiria, kad jaunystė gali būti labai brandi.

Lietuvos Carito „Slaugos ir globos namuose skyrius“ savo veikla siekia sutelkti bendruomenę teikiančią savanorišką pagalbą seniems, vienišiems ir sergantiems bendruomenės nariams. Kiekvienais metais vien tik Kauno mieste įvairiapusė pagalba suteikiama beveik dviems šimtams vyresnio amžiaus sergantiems asmenims ar jų šeimos nariams. Praktiškai kiekvieną dieną į Caritas padalinius kreipiasi ligonius slaugantys šeimos ar bendruomenės nariai. Nors aktyvi slaugos ir sielovados veikla vykdoma ir Panevėžio, Kaišiadorių bei Vilniaus vyskupijų Caritas skyriuose, tačiau to nepakanka norint atsiliepti į visuomenėje esantį poreikį. Nuo rudens planuojama pradėti naujas savanorių telkimo grupes Šiauliuose bei Raseiniuose.

Lietuvos Caritas

 
 
   

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt