Egzorcistų asociacijos kreipimasis dėl festivalio „Velnio akmuo“ Anykščiuose
 
 

Padėkime jaunimui

2009 07 07

Šiomis dienomis Lietuvoje organizuojamas sunkiosios muzikos festivalis „Velnio akmuo“. Lietuvos egzorcistai neretai susiduria su asmenimis, nukentėjusiais nuo subkultūrų, kurių viena iš išraiškos priemonių yra mirties kultūros propagavimas.

Dievas suteikė žmogui laisvą valią. Neabejotina, kad asmens pasirinkimas klausytis vieno ar kito žanro muzikos yra laisvo pasirinkimo dalykas. Tačiau muzika turėtų pirmiausia skatinti gėrį, brandinti asmenį ir ugdyti jo vidinį pasaulį. Ypatingą poveikį muzika daro jaunimui.

Neretai destruktyvios muzikos dainų tekstuose atvirai vartojami prakeikimai, skatinamas svaigalų ar psichotropinių preparatų vartojimas, pateikiamas iškreiptas tikrovės suvokimas. Tai pasakytina ir apie kai kurias muzikos grupes, dalyvausiančias festivalyje „Velnio akmuo“.

Kaip skelbia šio renginio organizatoriai, jų idėją palaiko Anykščių rajono savivaldybė. Tenka apgailestauti, kad ne visada vietos savivalda įsigilina į renginių, kuriuos remia ir palaiko, esmę ir galimą poveikį juose dalyvaujančių asmenų psichikai bei dvasiniam gyvenimui.

Nesuprantama, kokiu pagrindu renginio organizatoriai savo internetiniame puslapyje naudoja Anykščių šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčios fragmentą. Akivaizdu, jog demoniško motyvo propagavimas minėtame renginyje niekaip nedera su šv. Apaštalo evangelisto Mato bažnyčios fragmento naudojimu informaciniams tikslams internetinėje erdvėje.

Mūsų patirtis rodo, kad demoniško kulto, motyvų bei subkultūros propagavimas yra priešingas giluminiam asmens laimės ir gėrio siekiui, gali turėti ypatingai neigiamos įtakos psichikai bei santykiams su kitais.

Ypatingą susirūpinimą kelia brazilų grupės Sepultura dalyvavimas. Tai satanistinės krypties roko grupė, kurios pats pavadinimas sukelia neigiamas asocijacijas – sepultura reiškia „kapas“. Kyla klausimas, kas ką nori palaidoti? Juk patys Sepultura nariai save apibūdina kaip mirties grupę. Ar mums reikia mirties propagandos? Ar mes puoselėjame žmogiškąjį asmenį ugdantį dvasinį klimatą ar destruktyvią depresijos kultūrą?

Štai ką byloja dainų tekstai: „Forgive me father, forgive me god...“, „In the name of god, we`re all dead...“, „A legion of demon`s, born from the boundaries of death, like a onslaught of evil, to destroy this earth...“

Ar turime pilietinės drąsos būti savimi ir švęsti Lietuvos vardo tūkstantmetį užimdami aiškią krikščionims pritinkančią poziciją?

Nuoširdžiai kviestume katalikiškas, krikščioniškas bei kitas geros valios jaunimo organizacijas, judėjimus nelikti abejingiems bei vienytis ir kurti pozityvios, įkvepiančios bei kreipiančios į gėrį ir Dievo šlovinimą muzikos renginius, ir tokiu būdu prisidėti prie meilės civilizacijos kūrimo Lietuvoje. Taip pat kviestume tikinčiuosius bendrai rožinio maldai, kad Švč. M. Marija apsaugotų Lietuvos jaunimą nuo destrukcijos bei kreiptų į Viešpatį Jėzų Kristų.

Kun. teol. dr. Arnoldas Valkauskas
Kauno arkivyskupijos egzorcistas
Egzorcistų Asociacijos Prezidentas

Kun. Edmundas Rinkevičius
Panevėžio vyskupijos egzorcistas
Egzorcistų Asociacijos Vice-Prezidentas 
 
   

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt