Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijoje pristatytas Bibliotheca Sancti Josephi antrasis tomas
 
 

2009 m. spalio 7 d.  Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijoje vyko Bibliotheca Sancti Josephi antrojo tomo (BSJ 2) „Visiems tapau viskuo“ pristatymas.

Leidinys skirtas praėjusiems jubiliejiniams apaštalo Pauliaus metams paminėti. Knygos pirmojoje dalyje Studia theologica sudėti teologiniai straipsniai labai plačia tematika: nuo filosofijos iki Bažnyčios socialinio mokymo. Antroje dalyje Explorationes initiales sudėti pradedančiųjų rašyti teologinėmis temomis straipsniai. Trečiojoje – Varietas sudėtos įvairenybės, tarp jų pristatyta ir Popiežiškoji lietuvių šv. Kazimiero kolegija Romoje.

Renginio pradžioje giedojo Vilniaus kunigų seminarijos choras. Pristatymą moderavo šešto kurso klierikas M. Sotničenka. Knygą recenzavo kun. S. Rumšas OP ir kun. V. Šimkūnas SJ. Trumpą žodį tarė knygos sudarytojai dr. I. Gudauskienė ir kun. D. Dikevič. Prisiminimais apie šv. Kazimiero kolegiją Romoje pasidalino kun. L. Zaremba ir rektorius kun. Ž. Vabuolas. Dalyvių susirinko gana gausiai, todėl yra vilties, kad knyga bus skaitoma.

Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos informacija

 
 
   

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt