Kalėdų dovanos VU EKMI Gerontologijos ir reabilitacijos centre
 
 

Kalėdų stebuklai šiemet praskaidrino senelių kasdienybę. Geros valios žmonių pastangomis 2009 m. gruodžio 23 d. Vilniaus universiteto Ekspermentinės ir klinikinės medicinos instituto Gerontologijos ir reabilitacijos centro (VU EKMI GRC) Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės koplyčioje iškilmingai pašventintas naujasis altorius. Apeigoms vadovavo Apaštališkasis nuncijus Luigi Bonazzi. Šventąsias Mišias koncelebravo Šv. Kryžiaus Atradimo (Kalvarijų) bažnyčios klebonas Virginijus Česnulevičius, „Opus Dei“ prelatūros kunigas Pranciškus Armada bei Gerontologijos ir reabilitacijos centro koplyčios kapelionas Sigitas Grigas. Į iškilmes atvyko Centro vadovas dr. Vidmantas Alekna, vadovo pavaduotoja gydymui Jadvyga Čeponienė, Socialinio darbo poskyrio vedėjas Arturas Urbonaitis, Gerontologijos ir reabilitacijos centro darbuotojai, gyventojai, svečiai. Naujasis ąžuolo altorius ir sakykla į koplyčią atvežti ir pastatyti šventės išvakarėse. Juos padovanojo kompanija „Venipak“, teikianti skubių siuntų pervežimo paslaugas Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje. Projekto autorius – koplyčios kapelionas Sigitas Grigas. Altorius, sakykla ir kunigo bei patarnautojų kėdės gamintos Panevėžyje. Darbams vadovavo M. Misiūno individualios įmonės „Medžio šalis“ darbuotojai. Sakyklos pagrindas graikiškos raidės alfa formos, o altoriaus – omegos raidės, primenant Jėzaus, kuris yra, kuris buvo ir kuris ateina, žodžius: „Aš esu Alfa ir Omega, Pradžia ir Pabaiga“. Altoriaus stalviršyje įtaisytas kvadrato formos marmuro luitas, kuriame bus saugoma šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės relikvija.

Apaštalų Sosto atstovas arkivyskupas Luigi Bonazzi džiaugėsi ir dėkojo Dievui už šį altorių ir čia susirinksiančius žmones. Aukojimo metu atvykę skautai ant naujojo altoriaus uždegė Betliejaus taikos ugnį. Pašventinimo ceremoniją ir Šventąsias Mišias transliavo Marijos Radijas. Ta proga po pietų buvo surengta adventinė popietė. Aktoriai Eimutis Kvosčiauskas ir Edita Užaitė skaitė Šventojo Rašto ištraukas. Kompoziciją paįvairino dainininkas Viktoras Diawara, pritardamas gitara. Tiek Centro gyventojai, tiek darbuotojai buvo paliesti dienos įvykių – jų namus pirmąkart aplankė Apaštališkasis nuncijus, kapeliono ir geradarių dėka jų koplyčioje Dievas bus garbinamas prie naujo altoriaus, o Evangelijos žodis skaitomas nuo didingos ambonos.

Kūčių dieną kapelionas Sigitas Grigas lankė centro gyventojus. Šįsyk ne vienas, bet su Marijos Radijo savanoriais. Vyko kalėdinė akcija – gyventojams, neturintiems galimybės klausytis religinių laidų, buvo padovanoti Marijos Radijo klausytojų paaukoti radijo imtuvai. Supratingų žmonių dėka sergantiems seneliams atvertas langas į pasaulį. Džiaugsmu spindinčios akys, nuoširdžios padėkos suvirpino visų širdis. Dar didesnė ramybė aplankė, susėdus prie Kūčių stalo. Laužomi kalėdaičiai, atsiprašymo ir padėkos žodžiai, kalėdinės giesmės suartino bendrai maldai už gyvus ir mirusius bendruomenės narius. Vakare seneliai skubėjo į koplyčią prie naujojo altoriaus, kur buvo aukojamos Piemenėlių Mišios. Po Eucharistijos kunigas Sigitas Grigas iš Kalėdų krepšio traukė ir dovanojo Maltos ordino Marijampolės Socialinio vaikų dienos centro lankytojų padarytus angelus ir širdutes.

Naujųjų 2010-ųjų metų išvakarėse surengtos senųjų palydos. Gyventojų koncertas, sveikinimo kalbos, bendrystė suartino tiek jauną, tiek seną. Juk prabėgę metai atseikėjo ir išminties kruopelę, padovanojo ne tik kančios, bet ir laimės akimirkų. Vadovai ir darbuotojai gyventojams linkėjo didžiausio turto – sveikatos. O ji čia taip trokštama.

Gavus tiek Viešpaties malonių ir dovanų, norisi ir pačiam dovanoti. Todėl kartu su Trimis išminčiais 2010 m. sausio 2 d. vakarą seneliai atvyko į koplyčią pagarbinti gimusio Viešpaties. Išganytojui dovanojo ne auksą, ne smilkalus, ne mirą, bet savo mylinčias širdis, karštas maldas ir kasdienį palydovą – skausmą. Kapelionas linkėjo būti vienas kitam dovana, nes tai ir padeda brandinti tikėjimą bei šventėti.

Oksana Šleževičiūtė

 
 
   

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt