Pastoracinė savaitė Vilniaus kunigų seminarijoje
 
 

2010 01 08-13 Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijoje vyko pastoracinė savaitė. Šiemet ji buvo skirta ypatingajai atskirų žmonių grupių – kariuomenės, ligonių, nuteistųjų, prekybos žmonėmis aukų pastoracijai.

Penktadienį iki pietų kariuomenės pastoraciją pristatė kun., kapitonas, Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio Gedimino bataliono kapelionas P. Paukšto. Apžiūrėjome bataliono teritoriją ir kareivių gyvenamas patalpas. Kapelionas kalbėjo apie savo pareigas ir atsakomybę, apie kasdienės tarnystės vargus bei džiaugsmus. Po pietų dvi viešnios iš Kauno Caritas kalbėjo apie prekybos moterimis aukų ir prostitučių pastoraciją. Jos sakė, kad didžiausia vertybė toms nukentėjusioms moterims yra jų priėmimas ir išklausymas, nes dažniausiai į jas nežiūrima kaip į žmones.

Šeštadienį kun., teol. dr., egzorcistas A. Valkauskas pristatė temą „Egzorcizmai“. Jis kalbėjo daug praktinių dalykų, parodė keletą filmuotos medžiagos ištraukų. Kun. atskleidė piktųjų dvasių realumą, apsėsto ar varginamo žmogaus troškimo išsilaisvinti iš piktojo vergovės būtinybę.

Sekmadienio popietę kalinių iki gyvos galvos pastoraciją pristatė kun. kapelionas A. Peškaitis OFM. Jis pateikė daug asmeninių liudijimų iš savo kapeliono praktikos. Šiuo metu kalėjime kartą per savaitę vyksta šv. Rašto grupelė, po Bernardinų parapijoje paskelbtos akcijos pavyko surinkti knygų kalinių bibliotekai praturtinti.

Pirmadienį apie paliatyvinę slaugą ir mirštančiųjų pastoraciją kalbėjo Gailestingojo Jėzaus vienuolyno ses. M. Rak. Ji sakė, kad civilizacijos lygis matomas iš to ar rūpinamąsi vargšais, kenčiančiais ir mirštančiaisiais. Be to ses. pristatė hospiso projektą: tai namai-bendruomenė-ligoninė mirštantiesiems, kurioje siekiama sudaryti geriausias sąlygas mirštančiajam, padėti kiek įmanoma laimingai išgyventi jam likusį laiką.

Antradienį važiavome į Vilniaus miesto, keletą rajono ir kitų miestų mokyklas liudyti ir kalbėti apie pašaukimus 10-12 klasių moksleiviams. Antradienio vakare ir trečiadienį turėjome galimybę dalyvauti Sausio 13-sios renginiuose. Sausio 13-sios vakare visa seminarija dalyvavome šv. Mišiose Vilniaus arkikatedroje bazilikoje.

Arūnas Kalpakovas

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt