Knygos apie Benediktą XVI pristatymas Šakiuose
 
 

Kai už lango dar vis viešpatauja žiema visada malonu pabūti draugų būryje ir pasidalinti mintimis apie perskaitytą knygą. 2010 m. vasario 25 d. Šakių miesto viešojoje bibliotekoje vyko knygos „Benediktas XVI. Portretas iš arti“ (Peter Seewald, 2008 m., Katalikų pasaulio leidiniai) pristatymas. Popietės metu mintimis apie pristatomos knygos pagrindinį veikėją Popiežių Benediktą XVI – ąjį dalinosi Ūdrijos parapijos klebonas kun. Arūnas Simonavičius. Renginio metu skambėjo giesmės, kurias atliko Gelgaudiškio kultūros centro direktorius ir Šv. Kryžiaus išaukštinimo bažnyčios vargonininkas Edgaras Pilypaitis. Popietę vedė ir ištraukas iš knygos skaitė Vilkaviškio vyskupijos Religinio Švietimo centro koordinatorius kun. Rytis Baltrušaitis.

Popiežius Benediktas XVI yra vienas žymiausių Europos intelektualų. Žurnalistas Pėteris Zėvaldas (Peter Seewald), pažįstantis Jozefą Racingerį (Joseph Ratzinger) nuo 1992 metų, išsamiai aprašo susitikimus su popiežiumi ir pateikia puikaus teologo, visą savo gyvenimą atidavusio Katalikų Bažnyčios tarnystei, portretą. Remdamasis amžininkų atsiminimais pasakoja apie popiežiaus vaikystę, jaunystę, pirmus kunigystės metus, vyskupystę ir darbą Vatikane, Tikėjimo mokymo kongregacijoje. Knygoje išsamiai aprašoma konklava, kurios metu kardinolas Jozefas Racingeris buvo išrinktas popiežiumi. Pabrėžiama, kad, nepaisant tendencingų nuomonių, iš Bavarijos kilęs Jozefas Racingeris yra tikras krikščionis revoliucionierius. Nekintanti jo gyvenimo nuostata — ieškoti ir gelbėti tai, kas prarasta. Be to, ši knyga yra dialogo, pakeitusio paties autoriaus gyvenimą, istorija.

Tai knyga, kuri padeda keisti pasaulietinės spaudos suformuotą daugiau negu subjektyvų požiūrį į Benediktą XV-ąjį, į Katalikų Bažnyčią ir kažin kokiu stebuklingu būdu akina naujai atrasti savo vietą po saule.

Po knygos pristatymo visi norintys galėjo įsigyti pristatomą knygą ir gavo dovanų po atviruką su Šv. Tėvo atvaizdu. Popietėje dalyvavo daug šakių miesto ir aplinkinių vietovių gyventojų, nemažai mokytojų, Šakių miesto spaudos atstovų, Šakių parapijos klebonas vicedekanas kun. Sigitas Matusevičius.

Kitas Peter Seewald „Benediktas XVI. Portretas iš arti“ knygos pristatymas vyks kovo 10 d. 15 val. Vilkaviškio raj. „Sūdavos“ vid. mokykloje.

Kun. Rytis Baltrušaitis

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt