Kun. Benoit Domergue viešėjo Vilniaus kunigų seminarijoje
 
 

2010 vasario 8 d. Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje viešėjo kun. Benoit Domergue iš Prancūzijos. Jis kalbėjo apie savo pastoracinį darbą su jaunimu, kuris yra įtakojamas satanistinių subkultūrų. Kunigas sakė, kad ši darbo su jaunimu misija nėra jo paties nuopelnas ar užmojis - tai dalyvavimas Jėzaus Kristaus ir Bažnyčios misijoje.

Kun. Benoit puikiai pažįsta šiuolaikines destruktyvias jaunimo mėgiamas muzikos grupes. Jis pasakojo, kad eina į tų muzikos grupių koncertus ir tame pragariškame triukšme išbūna valandų valandas. Tuo buvimu kartu su jaunimu kun. siekia atskleisti, kad Dievas taip myli žmogų, jog ateina ten kur žmogus yra. Kun. B. Domergue atskleidė neigiamą, griaunantį „mirties ir kraujo“, „antikristinės“ kultūros poveikį jaunimui. Anot kunigo šios kultūros poveikis yra psichologinis, technologinis ir dvasinis.

Kaip išeitį jaunimui iš to tamsybių, nevilties ir savęs naikinimo gyvenimo būdo kun. Benoit skelbia „vilties ir Prisikėlimo“ kultūrą – Prisikėlusįjį Jėzų Kristų. Jis sako, kad kas nori pagelbėti jaunimui, turi elgtis kaip Jėzus su Emauso mokiniais. Jėzus pirma išklauso ir eina su mokiniais jų klystkeliu – bėgimo nuo tikrovės keliu, ir tik vėliau atsiveria jiems akys ir jie pažįsta Jėzų. Anot kun. Benoit paprastas buvimas su jaunimu, skyrimas jam laiko gali atverti kelią bendrystės santykiams, o dar vėliau galima parodyti ir į Prisikėlusįjį Jėzų Kristų, kuris ir yra išeitis iš „antikristinės“ kultūros.

Arūnas Kalpakovas

 
 
   

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt