Pelenų trečiadienį Vilniaus kunigų seminarijoje vyko susikaupimo diena
 
 

2010 vasario 17 d., Pelenų trečiadienį, Vilniaus kunigų seminarijoje vyko susikaupimo diena. Šįkart ją vedė Apaštalinis nuncijus Pabaltijo šalims arkivyskupas L. Bonazzi.

Ryte, įvesdamas į susikaupimą, nuncijus kalbėjo, kad Dievo Žodis yra ištartas tyloje, todėl norint Jį išgirsti būtina tyla, atidus Jo klausymasis. Tik tada žmogaus gyvenimas gali tapti lyg Dievo ištartas žodis.

Vėliau, per konferencijų metu sakytus mąstymus arkivyskupas vedė į Jėzaus asmens slėpinį, siekė atskleisti Švč. Trejybės vidinį gyvenimą ir parodė, kad tai, kas tinka Dievui, tinka ir Jo kūriniui žmogui. Nuncijus mokė, kad esame šeima (nes pati Trejybė – Tėvas ir Sūnus ir Šventoji Dvasia – yra tarsi šeima), esme vieno dangiškojo Tėvo vaikai ir broliai tarpusavyje. Jis, kaip popiežiaus atstovas, ne kartą citavo popiežių Benediktą XVI-ąjį, jo kalbas pasakytas seminaristams įvairių susitikimų metu. Po paskutinės konferencijos nuncijus įteikė savo paties kunigų metams parengtą tekstą „Kunigas – bendrystės žmogus“.

Nuncijus mąstymus pateikė italų kalba, vertėjaujant seminarijos dvasios tėvui kun. R. Šiūliui ir rektoriui kun. Ž. Vabuolui. Šv. Mišias, kuriomis susikaupimo diena buvo užbaigta, nuncijus celebravo lietuviškai.

Klr. Arūnas Kalpakovas

 
 
   

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt