Pelenų trečiadienį Vilniaus kunigų seminarijoje vyko susikaupimo diena
 
 

2010 vasario 17 d., Pelenų trečiadienį, Vilniaus kunigų seminarijoje vyko susikaupimo diena. Šįkart ją vedė Apaštalinis nuncijus Pabaltijo šalims arkivyskupas L. Bonazzi.

Ryte, įvesdamas į susikaupimą, nuncijus kalbėjo, kad Dievo Žodis yra ištartas tyloje, todėl norint Jį išgirsti būtina tyla, atidus Jo klausymasis. Tik tada žmogaus gyvenimas gali tapti lyg Dievo ištartas žodis.

Vėliau, per konferencijų metu sakytus mąstymus arkivyskupas vedė į Jėzaus asmens slėpinį, siekė atskleisti Švč. Trejybės vidinį gyvenimą ir parodė, kad tai, kas tinka Dievui, tinka ir Jo kūriniui žmogui. Nuncijus mokė, kad esame šeima (nes pati Trejybė – Tėvas ir Sūnus ir Šventoji Dvasia – yra tarsi šeima), esme vieno dangiškojo Tėvo vaikai ir broliai tarpusavyje. Jis, kaip popiežiaus atstovas, ne kartą citavo popiežių Benediktą XVI-ąjį, jo kalbas pasakytas seminaristams įvairių susitikimų metu. Po paskutinės konferencijos nuncijus įteikė savo paties kunigų metams parengtą tekstą „Kunigas – bendrystės žmogus“.

Nuncijus mąstymus pateikė italų kalba, vertėjaujant seminarijos dvasios tėvui kun. R. Šiūliui ir rektoriui kun. Ž. Vabuolui. Šv. Mišias, kuriomis susikaupimo diena buvo užbaigta, nuncijus celebravo lietuviškai.

Klr. Arūnas Kalpakovas

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt