Konferencija apie šeimos krizes Vilniuje
 
 Balandžio 21–22 d. Vilniaus universiteto teatro salėje vyko konferencija „Šeimos krizės: vyrų pasirinkimai“, į kurią visus besidominčius šeimos padėtimi mūsų visuomenėje pakvietė VU Klinikinės ir organizacinės psichologijos katedra, išsiskyrusiųjų sielovados centras „Bendrakeleiviai“, psichologinio šeimos konsultavimo draugija ir Šv. Jonų bažnyčia. Netikėtai patiems organizatoriams konferencija susilaukė pakankamai didelio visuomenės dėmesio ir tą atspindėjo artipilnė Teatro salė. Rengėjai siekė panagrinėti vyrų vaidmenį krizių šeimoje atveju. Pranešimų temos apėmė vyrų sielovados, pagalbos sau, tėvystės aspektus, pradedant Biblijos požiūriu ir baigiant nūdienos realybe.

Kun. Antanas Saulaitis SJ supažindino su vyrų sielovada Bažnyčioje. Jis atkreipė dėmesį, jog prieš 50 metų Ispanijoje, o bemaž prieš 10 metų JAV, prasidėjo ryškūs vyrų dvasingumo sąjūdžiai. Lietuvoje panašia dvasia irgi gyvuoja Veikliųjų vyrų bendrija. Visi šie sąjūdžiai savotiškai siekė sugrąžinti vyrus iš grynosios industrijos bei vartojimo pasaulio prie dvasinių vertybių. „Kodėl taip nutiko, kad Bažnyčia Lietuvoje tokia moteriška: vadovauja vyrai, o nariai – moterys? Jei seniau tik vyrai studijavo teologiją, tai šiandien šioje srityje dominuoja moterys“, – klausė kun. A. Saulaitis. Jis kvietė sugrįžti prie Bažnyčios ištakų, kaip pavyzdį pateikdamas šv. Ignacą Lojolą, kuris vyriškumo ir dvasingumo mokėsi pačiu paprasčiausiu mūsų akimis būdu – skaitydamas šv. Pranciškaus biografiją.

Biblinį požiūrį į vyro-tėvo vaidmenį šeimoje išdėstė Rimantas Meškėnas. Prelegentas pateikė vyro-tėvo pavyzdžių iš Penkiaknygės ir Pranašų, Išminties knygų, užbaigdamas Juozapu, aprašytu evangelisto Mato. Konferenciją praturtino vyrų ir šeimų liudijimai, kaip jie išgyveno savo krizes ir rado kelią į susitaikymą su savimi, su Dievu ir su savo sutuoktiniu. Vilniaus Bernardinų bendruomenės narys D. Joneikis pasidalijo patirtimi, kaip dalyvaudamas vyrų maldos grupėje ir savotiškai pats ją inicijavęs per ryšį su Dievu sustiprino šeimos saitus. A. Germanavičius kalbėjo skaudžia ir sudėtinga santykių prasme tema – apie pagalbą šeimai, kai žmona serga psichikos liga. Šis pranešimas siejosi su antrą konferencijos dieną išsakytu sutuoktinių D. ir J. Junevičių liudijimu. Šis liudijimas apie bendrą gyvenimą kovojant su sutuoktinio priklausomybe nuo alkoholio buvo vienas iš šviesesnių ir viltingų pranešimų. Abu sutuoktiniai aktyviai ieškojo pagalbos sau ir šeimai, kad išgyventų ir pradėtų kurti naują gyvenimą, paremtą tikėjimu ir pasitikėjimu Dievu, dalyvavo pagalbos sau grupėse AA ir Al Anon. Išsiskyrusiųjų sielovados centras „Bendrakeleiviai“ apžvelgė savo penkerių metų veiklą.

„Bažnyčios žinios“
katalikai.lt
 
 
   

jubiliejus2025.katalikai.lt

Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapija 
atsinaujino

Senųjų Trakų vienuolynas 
atsinaujino

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt