Atvirų durų diena Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje
 
 

2010 m. balandžio 24 d. Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje vyko atvirų durų diena. Renginys prasidėjo šv. Mišiomis, kuriose kartu meldėsi atvirų durų dienos dalyviai ir seminarijos auklėtiniai. Šv. Mišias aukojo ir pamokslą pasakė seminarijos rektorius kun. Ž. Vabuolas. Jis sakė, kad kaip tik tą dieną liturgijoje minimas pirmasis baltų kraštų misionierius šv. Vaitiekus ir pranašas Samuelis gali būti geri pavyzdžiai, kaip paaukoti savo gyvenimą Dievui. Anot rektoriaus, šie vyrai konkrečiu būdu atsakė į Dievo pašaukimą, jie visiškai pasišventė Dievo tarnystei. Jis drąsino ir visus dalyvius atsiliepti į Dievo kvietimą. Rektorius kalbėjo kaip svarbu ne tik sakyti, jog aš tikiu, kad turiu pašaukimą, bet ir konkrečiai įgyvendinti tą Dievo planą savo gyvenime. Kun. Ž. Vabuolas kvietė dalyvius vis labiau įsileisti Šventąją Dvasią į savo gyvenimą.

Po šv. Mišių renginio dalyviai turėjo galimybę apžiūrėti seminariją, iš arčiau susipažinti su klierikų gyvenimu. Mąstantieji apie stojimą į seminariją klierikų buvo pakviesti pabendrauti prie arbatos puodelio, o vėliau susitiko su seminarijos vadovybės nariais.

Arūnas Kalpakovas
Vilniaus kunigų seminarija 

 
 
   

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt