Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos VI kurso studentų piligriminė kelionė į Romą
 
 

Laikantis Vilniaus Šv. Juozapo seminarijoje nusistovėjusios tradicijos, 2010 m.balandžio 16 d. VI kursas su dviem seminarijoje dirbančiais kunigais išvykome į piligriminę kelionę į Romą. Viešpaties planai nežinomi, ypač piligriminėje kelionėje. Vulkaniniam debesiui užklojus Europos padangę, piligrimystę teko išgyventi tikriau, pasirinkus kelionę mikroautobusu. Apsistoję Vila Lituania, esančioje šalia Šv. Kazimiero Lietuvių kolegijos Romoje, kiekvieną dieną lankėme Romos bazilikas ir kitas bažnyčias, kuriose meldėmės prie ten palaidotų šventųjų kapų. Pirmųjų krikščionių laidojimų ir susirinkimų vietoje, o būtent Šv. Sebastiano katakombose, aukojome Šv. Mišias vienoje iš ten esančių koplyčių. Pasinaudojome galimybe susitikti ir melstis su popiežiumi Benediktu XVI generalinėje trečiadienio audiencijoje, ir klausėmės popiežiaus įspūdžių iš jo ganytojiškos kelionės į Maltą. Buvo įdomu apsilankyti Vatikano radijuje, kur šventėme Šv. Mišias ten esančioje koplyčioje. Didelį dėmesį paliko architektūrinis bei meninis Romos paveldas, o ypač Romos imperijos laikus menantis Koliziejus ir Bažnyčios istoriją atspindintis Vatikano muziejus. Roma sužavėjo ir savo atmosfera, puikiu oru ir maistu bei kava. Programa buvo gerai paruošta ir pareikalavo daug jėgų, nes norėjosi pamatyti kuo daugiau. Todėl itališkos kasdienybės dalies - siestos - neteko patirti.

Pilni gausių įspūdžių, piligrimystės pabaigoje padėkojome Lietuvių kolegijos Romoje rektoriui ir ten bestudijuojantiems kunigams už šiltą priėmimą ir visokeriopą pagalbą ir balandžio 22 d. išvykome atgal į išsiilgtą savo seminariją.

Andžej Bylinski

 
 
   

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt