Mokslo metų pradžia Marijampolės Marijonų gimnazijoje
 
 

Rugsėjo 1-osios šventė prasidėjo 10.00 val. šv. Mišiomis arkangelo Mykolo mažojoje bazilikoje. Šv. Mišias aukojo gimnazijos direktorius kun. dr. Vytautas Brilius MIC ir gimnazijos kapelionas kun. Petras Wojtonis MIC.

Po šv. Mišių skambant muzikai mokytojai, mokiniai ir jų tėvai bei svečiai rinkosi į gimnazijos kiemelį. Tautiška giesmė ir gimnazijos himnas atvėrė naujųjų mokslo metų pradžią. Po jų šventę pradėjo gimnazijos direktorius kun. Vytautas Brilius MIC. Jis pasveikino visą gimnazijos bendruomenę su mokslo metų pradžia ir pristatė į šventę atvykusius svečius.

Seimo narys Arvydas Vidžiūnas sveikino visus sugrįžus į gimnaziją, linkėjo stiprybės, susikaupimo, Dievo malonės, priminė garbingą ir unikalią Marijonų gimnazijos istoriją, linkėjo bendruomenei ir toliau taip šauniai tęsti krikščioniškąsias tradicijas, būti kitokiais, išskirtiniais . Gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Roma Raškevičienė linkėjo darnumo ir tolerancijos, optimizmo ir kantrybės, perskaitė direktoriaus įsakymą ir apdovanojo geriausius moksleivius padėkos ir pagyrimo raštais. Pasidžiaugė gerais abiturientų egzaminų rezultatais. Taip pat buvo įteikti Marijampolės savivaldybės Padėkos raštai lietuvių k. mokyt. Levitai Kiverienei ir matematikos mokyt. Audronei Gudauskienei už aukštus pasiekimus ruošiant mokinius 2010 m. valstybiniams brandos egzaminams .

Šventė neateina iš niekur. Ji nupinama iš kasdienybės, iš žmones siejančio bendro darbo, bendrų ieškojimų, pagarbos ir supratimo.

Gimnazijos vadovams ir mokytojams linkime novatoriškų idėjų ir naujų atradimų , kantrybės ugdant būsimuosius kūrėjus, teikiant jiems neįkainojamas žinias ir žadinant jų išmintį, mokiniams – pažinimo džiaugsmo, o visiems – tikrojo suvokimo, kad esame vieninga Marijonų gimnazijos bendruomenės dalis, istoriškai pašaukta tobulinti, puoselėti ir saugoti pamatines krikščioniškąsias visuomenės vertybes .

Šventę organizavo dailės mokyt. Birutė Stankienė, muzikos mokyt. Eglė Tiškienė, šokių mokyt. Jolita Burdulytė , IV klasių auklėtojos Daiva Miliauskienė ir Kristina Plūkaitė .

Kažkas pabeldė į duris,
kažkas miegot neleidžia…
Atmerkęs nuostaboj akis
matai Rugsėjo veidą.
Pasipuošė ruduo fraku
ir įmetė pro langą
Rugsėjo astrų sulytų,
Ištiesęs savo ranką.
Atėjo šventė į namus,
pakvipo viskas knygom.
Rugsėjis su Tavim perpus
užsiėmė dalybom.
Dalino rudenio lapus -
lapus baltųjų knygų.
Pavertęs rašalą lietum
lydės Tave mokyklon.

Marijonų gimnazijos inf.

 
 
   

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt