VDU KTF studentai Maltoje sėmėsi evangelizavimo patirties
 
 

2011 m. vasario 17–27 d. Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakulteto studentų grupė lankėsi Maltoje. Dešimt studentų dalyvavo savaitės trukmės mokymuose, kurių metu buvo pristatytas parapijos „ląstelių“ evangelizacijos metodas. Grupę svetingai priėmė evangelizacinė bendruomenė „Jėzaus mokiniai“. Šios bendruomenės nariai vedė seminarus, organizavo praktinius užsiėmimus bei dalinosi savo patirtimi. Studentai lankėsi parapijų „ląstelių“ susitikimuose, kur turėjo galimybę pamatyti, kaip šis evangelizacijos metodas taikomas praktiškai.

Mokymų metu dalyviai buvo supažindinti su jaunimo evangelizacijos gatvėje metodu „Una luce nella notte“ (it. Šviesa naktyje). Evangelizacija vyko įvairiose universiteto erdvėse. Dalyviai buvo suskirstyti į keturias komandas (skelbėjų, pasitikimo, užtarimo maldos ir šlovinimo) ir vietos arkivyskupo Paul Cremona palaiminimu išsiųsti į misiją. Ši patirtis paskatino ne tik nugalėti savo baimes ir nedrąsą, bet ir suteikė noro džiaugsmingai nešti Gerąją Naujieną kitiems.

Į programą buvo įtraukti ne tik teoriniai ir praktiniai mokymai, bet ir kasdienė adoracija bei Šv. Mišios. Kiekvienas mokymas buvo palydimas malda. Organizatoriai pabrėžė, jog svarbiausias veikėjas evangelizacijoje yra Šventoji Dvasia, tad kiekvienas mūsų veiksmas turėtų būti atliekamas maldos dvasioje. Antraip mūsų pastangos bus bergždžios, nepaisant tobuliausių programų bei metodų, kuriuos galime pasitelkti.

Išvykos metu studentai aplankė biblines vietas: pakrantę, kur, pasak Apd 27, 13 – 28, 10 pasakojimo, sudužo apaštalo Pauliaus laivas, bei apaštalo Pauliaus grotą. Įspūdį padarė susitikimas su Maltos prezidentu George Abela jo paties rezidencijoje. Prezidentas domėjosi Bažnyčios situacija Lietuvoje bei ragino nepristigti entuziamo skelbiant Evangeliją mūsų kraštiečiams.

Katalikų teologijos fakultetas siekia, jog studentai studijų metu įgytų ne tik teorinių žinių pagrindą, bet ir praktinių įgūdžių, reikalingų darbui Bažnyčioje bei įvairiose ugdymo ir švietimo įstaigose. Panašaus pobūdžio pažintinės – mokomosios išvykos esant galimybei bus organizuojamos kiekvienais mokslo metais.

Parengė Giedrė Barčkutė
VDU Katalikų teologijos fakulteto evangelizacinės ir katechetinės veiklos koordinatorė 

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt