VDU KTF studentai Maltoje sėmėsi evangelizavimo patirties
 
 

2011 m. vasario 17–27 d. Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakulteto studentų grupė lankėsi Maltoje. Dešimt studentų dalyvavo savaitės trukmės mokymuose, kurių metu buvo pristatytas parapijos „ląstelių“ evangelizacijos metodas. Grupę svetingai priėmė evangelizacinė bendruomenė „Jėzaus mokiniai“. Šios bendruomenės nariai vedė seminarus, organizavo praktinius užsiėmimus bei dalinosi savo patirtimi. Studentai lankėsi parapijų „ląstelių“ susitikimuose, kur turėjo galimybę pamatyti, kaip šis evangelizacijos metodas taikomas praktiškai.

Mokymų metu dalyviai buvo supažindinti su jaunimo evangelizacijos gatvėje metodu „Una luce nella notte“ (it. Šviesa naktyje). Evangelizacija vyko įvairiose universiteto erdvėse. Dalyviai buvo suskirstyti į keturias komandas (skelbėjų, pasitikimo, užtarimo maldos ir šlovinimo) ir vietos arkivyskupo Paul Cremona palaiminimu išsiųsti į misiją. Ši patirtis paskatino ne tik nugalėti savo baimes ir nedrąsą, bet ir suteikė noro džiaugsmingai nešti Gerąją Naujieną kitiems.

Į programą buvo įtraukti ne tik teoriniai ir praktiniai mokymai, bet ir kasdienė adoracija bei Šv. Mišios. Kiekvienas mokymas buvo palydimas malda. Organizatoriai pabrėžė, jog svarbiausias veikėjas evangelizacijoje yra Šventoji Dvasia, tad kiekvienas mūsų veiksmas turėtų būti atliekamas maldos dvasioje. Antraip mūsų pastangos bus bergždžios, nepaisant tobuliausių programų bei metodų, kuriuos galime pasitelkti.

Išvykos metu studentai aplankė biblines vietas: pakrantę, kur, pasak Apd 27, 13 – 28, 10 pasakojimo, sudužo apaštalo Pauliaus laivas, bei apaštalo Pauliaus grotą. Įspūdį padarė susitikimas su Maltos prezidentu George Abela jo paties rezidencijoje. Prezidentas domėjosi Bažnyčios situacija Lietuvoje bei ragino nepristigti entuziamo skelbiant Evangeliją mūsų kraštiečiams.

Katalikų teologijos fakultetas siekia, jog studentai studijų metu įgytų ne tik teorinių žinių pagrindą, bet ir praktinių įgūdžių, reikalingų darbui Bažnyčioje bei įvairiose ugdymo ir švietimo įstaigose. Panašaus pobūdžio pažintinės – mokomosios išvykos esant galimybei bus organizuojamos kiekvienais mokslo metais.

Parengė Giedrė Barčkutė
VDU Katalikų teologijos fakulteto evangelizacinės ir katechetinės veiklos koordinatorė 

 
 
   

jubiliejus2025.katalikai.lt

Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapija 
atsinaujino

Senųjų Trakų vienuolynas 
atsinaujino

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt