Seminaristų malda Aušros Vartų šventovėje
 
 

2011 m. lapkričio 16, Marijos Gailestingumo Motinos iškilmės dieną, Vilniaus Aušros Vartuose meldėsi visų Lietuvos kunigų seminarijų bendruomenės.

Popietę vyko susitikimai tarp kursų, Švenčiausiojo Sakramento adoracija, Rožinio malda.

Vakare iškilmingoms Šventoms Mišioms šventosios Teresės bažnyčioje vadovavo Kauno kunigų seminarijos rektorius mons. Aurelijus Žukauskas, koncelebravo Vilniaus, Kauno, Telšių seminarijų vadovai, dvasios tėvai, gausus būrys į atlaidus atvykusių kunigų. Kartu vieni už kitus meldėsi seminaristai ir gausiai trečiadienio vakarą į šventovę susirinkę tikintieji.

Sakydamas homiliją, monsinjoras A. Žukauskas pažymėjo, jog šiandien be galo svarbu būti vilties nešėju. Kunigas ir turi būti ne liūdesio, ne dramos, bet tikėjimo Dievo Gailestingumu žmogus. Evangelijoje pagal Joną esančiame pasakojime, kur Jėzus mylimąjį mokinį patiki Marijos globai, gimsta ne tik bendruomenė. Patiriame, pasak pamokslininko, kad Marija yra kiekvienam tikinčiajam nuolat šviečianti naujos vilties žvaigždė.

Pasibaigus Šventoms Mišioms bendrystė tęsėsi prie šventinio stalo.

Kauno kunigų seminarijos infromacija

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt