Seminaristų malda Aušros Vartų šventovėje
 
 

2011 m. lapkričio 16, Marijos Gailestingumo Motinos iškilmės dieną, Vilniaus Aušros Vartuose meldėsi visų Lietuvos kunigų seminarijų bendruomenės.

Popietę vyko susitikimai tarp kursų, Švenčiausiojo Sakramento adoracija, Rožinio malda.

Vakare iškilmingoms Šventoms Mišioms šventosios Teresės bažnyčioje vadovavo Kauno kunigų seminarijos rektorius mons. Aurelijus Žukauskas, koncelebravo Vilniaus, Kauno, Telšių seminarijų vadovai, dvasios tėvai, gausus būrys į atlaidus atvykusių kunigų. Kartu vieni už kitus meldėsi seminaristai ir gausiai trečiadienio vakarą į šventovę susirinkę tikintieji.

Sakydamas homiliją, monsinjoras A. Žukauskas pažymėjo, jog šiandien be galo svarbu būti vilties nešėju. Kunigas ir turi būti ne liūdesio, ne dramos, bet tikėjimo Dievo Gailestingumu žmogus. Evangelijoje pagal Joną esančiame pasakojime, kur Jėzus mylimąjį mokinį patiki Marijos globai, gimsta ne tik bendruomenė. Patiriame, pasak pamokslininko, kad Marija yra kiekvienam tikinčiajam nuolat šviečianti naujos vilties žvaigždė.

Pasibaigus Šventoms Mišioms bendrystė tęsėsi prie šventinio stalo.

Kauno kunigų seminarijos infromacija

 
 
   

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

Vilniaus piligrimų centras

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt