Mirė tėvas Antanas Kazimieras RIMKUS OFM Cap.
 
 

Kaune šeštadienį, birželio 16 d. rytą mirė

kapucinas kun. br. Antanas Kazimieras RIMKUS,

ilgametis Krokuvos provincijos Lietuvos kapucinų Švč. Mergelės Marijos Lurdo vienuolyno narys.

Kazimieras Rimkus gimė 1923 04 17 Kuršėnuose, Šiaulių r.

1945 – 1948 m. mokėsi Kauno gimnazijoje ir Kunigų Seminarijoje. 

1948 04 17–21 Skaistkalnis Latvija. Dėl sudėtingos politinės situacijos per penkias dienas priima visus šventinimus – subdiakono, diakonato ir kunigystės. Įšventino vyskupas Petras Strods.

1948 08 04 – Šiauliai. Pradeda vienuolišką gyvenimą pas kapucinus. Priima abitą ir naują vardą – Antanas.

1949 08 05 Šiauliuose duoda laikinus įžadus.

1949–1951 – dirba kaip paprastas darbininkas savo tėvo ūkyje ir zakristijonu Papilės bažnyčioje.

1951–1957 – ištremtas į Rusiją

1957 02 16 – davė amžinus įžadus.

1957–1967 – Žemaičių Naujamiesčio parapijos klebonas.
1967–1972 – Vaičaičių parapijos klebonas.
1972–1987 – Kontaučių parapijos klebonas. Įkūrė ten akmenų muziejų.
1987–2001 – Nemakščių parapijos klebonas. Užbaigė bažnyčios statybą.

2001 11 06 grįžta pas brolius kapucinus į Kauną, į vienuolyną Petrašiūnuose. Parapijoje eina altaristo pareigas.

2012 06 16 miršta kapucinų vienuolyne Kaune, Petrašiūnuose.

Laidotuvės ir šv. Mišios Kauno šv. Vincento Pauliečio (Petrašiūnų) parapijoje pirmadienį, birželio 18 d. 12 val.

Broliai kapucinai

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt