Kauno kunigų seminarija mokslo metus pradėjo rekolekcijomis
 
 

Tradiciškai naujus mokslo metus Kauno kunigų serminarijos bendruomenė pradėjo susikaupimu. Rugpjūčio 28-31 dienomis rekolekcijas vedė Aukštosios Panemunės Švenčiausiosios Mergelės Marijos Vardo parapijos vikaras ir Kauno šventojo Mato vidurinės mokyklos kapelionas kun. Arvydas Jakušovas.

Šios susikaupimo dienos prasidėjo himnu į Šventąją Dvasią prašant išminties, supratimo, tvirtumo, Dievo baimės.

Rekolekcijų vedėjas kiekvieną jų dalyvį kvietė kelionei į maldą. Konferencijų, mąstymų metu, remiantis šventojo Pranciškaus Salezo patirtimi, buvo kalbama apie skirtingus maldos būdus, akcentuota maldos gyvenimo svarba, atkreiptas dėmesys į nuolatinio santykio tarp Kūrėjo ir kūrinio būtinumą. Pasak rekolekcijų vedėjo, būtent šio santykio reikia dvasinei gyvybei palaikyti.
Šios susikaupimo dienos baigtos iškilminga Eucharistijos liturgija, kurios šventimui vadovavo kun. A. Jakušovas, drauge koncelebravo seminarijos vadovybė.

Nerijus Pipiras

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt