Naujųjų mokslo metų pradžia Marijonų gimnazijoje
 
 

Mokslo metų pradžios šventė prasidėjo 10.00 val. šv. Mišiomis Marijampolės arkangelo Mykolo mažojoje bazilikoje. Šv. Mišias aukojo naujai paskirtas gimnazijos kapelionas kun. Remigijus Maceina ir Lietuvos kunigų marijonų provincijos vyresnysis dr. kun. Vytautas Brilius MIC .

Po šv. Mišių mokytojai, mokiniai, jų tėvai bei svečiai rinkosi į gimnazijos kiemelį.

Rugsėjo šventę pradėjo gimnazijos direktorė Rasa Šalaševičienė. Ji pasveikino gimnazijos bendruomenę su mokslo metų pradžia, linkėjo išdrįsti gėrį priimti ir gėrį dovanoti, nes mokykla – tai žmogaus smalsumas, noras suprasti save, kitą, visą pasaulį ir čia negalimi pralaimėjimai – čia atradimai niekada nesibaigia. Mokykla – tai visuomet nauji veidai, netikėti ir laukti susitikimai, šurmulys, linkėjimai stengtis ir siekti. Taip pat pristatė į šventę atvykusius svečius.

Lietuvos kunigų marijonų provincijos vyresnysis dr. kun. Vytautas Brilius MIC sveikino bendruomenę sugrįžus į gimnaziją , visiems palinkėjo susitelkimo, dvasingumo, ambicingų užmojų , atsakingumo ir kūrybiškumo, Dievo malonės. Juk žinių lobynas atveria naujų mokslo atradimų, kartais labai paprastų tiesų ir, žinoma, tobulėja dvasia.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Roma Raškevičienė linkėjo išsaugoti svajonę, dėl kurios verta būtų paskirti gyvenimą, naujų ir šviesių akimirkų, pasitikėjimo, gerų ir prasmingų mokslo metų, pristatė gimnazijos naujoves. Pasidžiaugė, jog šiemet gimnazijoje mokinių skaičius išaugo, mokysis 444 mokiniai, sukomplektuota 18 klasių. Taip pat perskaitė direktorės įsakymą ir apdovanojo geriausius moksleivius padėkos ir pagyrimo raštais.

Gimnazijos vadovams ir mokytojams linkime novatoriškų idėjų ir naujų atradimų , kantrybės , mokiniams – pažinimo džiaugsmo, o visiems – tikrojo suvokimo, kad esame vieninga Marijonų gimnazijos bendruomenės dalis, istoriškai pašaukta tobulinti, puoselėti ir saugoti pamatines krikščioniškąsias visuomenės vertybes

Šventę vedė vyriausieji gimnazistai, kuriems šis rugsėjis mokykloje jau paskutinis . Nors oras ir nelepino, tačiau mokslo metų pradžiai geros nuotaikos tikrai netrūko. Prasideda didelio darbymečio pradžia.

Gerų, kūrybingų mokslo metų! 

 Levita Kiverienė

 
 
   

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt