Mirusiųjų prisiminimo diena Romoje
 
 

Lapkričio antroji, visų mirusiųjų prisiminimo diena – Vėlinės. Bendrai maldai už mirusiuosius šią dieną Campo Verano kapinėse rinkosi ir Romos lietuviai. Koplyčioje kurioje amžinojo poilsio atgulę: arkivyskupas Jonas Bulaitis, vyskupas Vincentas Padolskis ir dar daug išeivijoje gyvenusių ir dirbusių dvasininkų ir vienuolių, buvo malda prisiminti į amžinybę išėję lietuviai. Šventųjų Mišių aukai vadovavo ir Dievo Žodžiu dalijosi Popiežiškosios Lietuvių Šv. Kazimiero kolegijos Romoje studentas, kunigas Andrius Vaitkevičius. Homilijoje kunigas visus kvietė dėkoti už gyvybės dovaną, kurią kiekvienas esame gavę iš Dievo. Ir nepamiršti džiaugtis ta dovana ir ja dalintis su tais, kurie yra šalia, kad vieną dieną galėtume būti pakviesti į nesibaigiantį džiaugsmą amžinybėje.

Eucharistijoje dalyvavo Popiežiškosios Lietuvių Šv. Kazimiero kolegijos Romoje dvasios tėvas, prelatas Stasys Žilys, monsinjoras Petras Šiurys, gausus kolegijos studentų būrys, kolegijoje besidarbuojančios Šventosios Šeimos seserys. Maldoje dalyvavo J. E. Lietuvos Respublikos ambasadorius Italijoje Petras Zapolskas, J. E. Lietuvos Respublikos ambasadorė prie Šventojo Sosto Irena Vaišvilaitė, būrelis Romos lietuvių.

Kun. Linas Baltrušaitis
Popiežiškosios lietuvių šv. Kazimiero kolegijos studentas

 
 
   

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt