Malda Švč. M. Marijai Gailestingumo Motinai Vatikane
 
 

Lapkričio 16-ąją lietuviai visame pasaulyje švenčia Švč. Mergelės Marijos Gailestingumo Motinos iškilmę. Šios tradicijos neužmiršdami, bendrai maldai rinkosi ir Romos lietuviai. Eucharistija buvo švenčiama Aušros Vartų Gailestingumo Motinos koplyčioje Šv. Petro bazilikos grotose.

Šventųjų Mišių aukai vadovavo ir Dievo Žodžiu dalijosi Popiežiškosios lietuvių Šv. Kazimiero kolegijos Romoje studentas, kunigas Mindaugas Bernotavičius. Iš Vilniaus arkivyskupijos kilęs kunigas dalijosi savo patirtimi, liudydamas apie Švč. Mergelę Mariją kaip Dievo malonių tarpininkę. Primindamas, kad stebuklingu laikomas Švč. Mergelės Marijos Gailestingumo Motinos paveikslas yra tik pagalba kiekvienam mintis kelti vis labiau į Dievą. Homilijoje kunigas visus kvietė atkreipti dėmesį į šių metų Aušros Vartų atlaidų temą, kuri yra sukoncentruota į tris žodžius: malonė, gailestingumas ir ramybė. Būtent šiuose žodžiuose Švč. Mergelė Marija atsiskleidžia kaip ta, kuri mus kreipia malonės, gailestingumo ir ramybės keliu eiti kartu su Viešpačiu.

Savo malda į Eucharistiją jungėsi Šventojo Sosto Valstybės Sekretoriato tarnautojas mons. Visvaldas Kulbokas, gausus kolegijos kunigų studentų būrys, Šventosios Šeimos seserys. Maldoje dalyvavo Lietuvos Respublikos ambasadorius Italijos Respublikoje dr. Petras Zapolskas su žmona, Lietuvos Respublikos ambasadorė prie Šventojo Sosto dr. Irena Vaišvilaitė, Vatikano radijo lietuviškos sekcijos darbuotojai, būrelis Romos lietuvių.

Kun. Linas Baltrušaitis
Popiežiškosios lietuvių šv. Kazimiero kolegijos studentas

 
 
   

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt