Kauno arkivyskupijos jaunimo centre startavo ALFA
Kristina Trinkūnaitė paskirta Vilniaus arkivyskupijos jaunimo centro vadove
Prasidėjo naujieji Telšių Kunigų seminarijos mokslo metai
Kauno kunigų seminarijoje – akademinių metų pradžia ir rekolekcijos
Kapucinų maldos akcija Lietuvos 100-mečio proga: padovanok Lietuvai, nors vieną „Sveika Marija“
Nauji mokslo ir studijų metai – su Kauno miesto mokyklų ir universitetų bendruomenių malda
Arkivyskupo Liongino Virbalo homilija arkikatedroje universitetų bendruomenėms pradedant mokslo metus
„Žolinės vainikas“ Šeduvoje
Malda Tremtinių ir laisvės kovotojų sąskrydyje Dubysos slėnyje
Kauno arkikatedros ministrantai šventė globėjo šv. Tarcizijaus dieną
Mirė Pranas Grušas (1918–2017)
Zapyškio parapijos katalikiška vaikų stovykla
Stovykloje šeimas lydėjo Dievo malonė ir palaima
Kauno kunigų seminarijoje vyko stojamieji egzaminai
Austrijos ir Lietuvos katalikų pedagogų ilgametė partnerystė
Nuo liepos 21 d. visuose Forum Cinemas kino teatruose pradėtas rodyti dokumentinis filmas „Audrys“
Berčiūnuose jau 25-ą vasarą stovyklauja jaunieji ateitininkai
Tautiška giesmė giedota ant Jurgaičių piliakalnio – visame pasaulyje žinomo Kryžių kalno
Alantos dvare – paroda „Palaimintasis Teofilius Matulionis gimtinėje“
Palendrių vienuolyne iškilmingai paminėta Europos globėjo Šv. Benedikto diena
Kauno akademinės bendruomenės piligrimystė Žemaičių Kalvarijoje: pažinti ir pripažinti gydantį Dievo veikimą
Kauno Vytauto Didžiojo II rinktinės šauliai malda paminėjo Lietuvos šaulių sąjungos 98 įkūrimo metines
Evangelizacijos mokykla Miesto misijose ir dalyvių liudijimai: „Durys pačios vėrėsi!“
Kaišiadorių rajono mero Vytenio Tomkaus sveikinimo kalba
Šv. Mato gimnazijos pedagogai mokslo metus užbaigė posėdžiu Marijampolėje
Arkivyskupui emeritui Sigitui Tamkevičiui suteiktas Lietuvos šaulių sąjungos Garbės šaulio vardas
Įvyko 1991 m. baigusių kunigų seminariją dvasininkų susitikimas
Pas Viešpatį iškeliavo Marytė Grušienė
Devintinės Jūrės Dievo gailestingumo koplyčioje
Šakiuose vyko didelė šventė
Kauno akademinės sielovados vadovai aptarė nuveiktus darbus
Kauno kunigų seminarijos bendruomenė dalyvavo pažintinėje kelionėje į Estiją.
MARIJOS dieną Šiluvoje – paraginimas nešti Kristaus šviesą pasauliui
Tomo Vilucko knygos „Laikas po dangumi“ pristatymas
Kaune pristatytos naujos karmelitiškojo dvasingumo knygos
Kauno Įgulos bažnyčioje paminėtas buvęs vyriausiasis kariuomenės kapelionas arkivyskupas Teofilius Matulionis
Dvi parodos apie garbingąjį Teofilių Vilniuje
Kauno kunigų seminarijoje eksponuojama dailininko Edmundo Saladžiaus paroda
Prie Marijos kojų
„Mamai ir Marijai“
Šiauliai – SEKMINIŲ miestas
Institucijų darbuotojų šv. Mišios Šv. Jono Krikštytojo centre
Antrajame seminare bažnyčių tvarkytojams – apie patarnavimą ir maldą
NATO karių viešnagė Kauno kunigų seminarijoje
Kauno įgulos kapelionatas rūpinasi NATO pratybose dalyvaujančių karių sielovada
Dvasingai nugyventi Dievo paskirtąsias dienas (Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų dešimtmetis)
Plungėje surengta paroda, skirta vyskupo Justino Staugaičio atminimui
Kun. Severinas šventė 75 metų gimimo ir 50 metų kunigystės jubiliejus
Kursai tėvams „Pozityvi tėvystė“
Miesto misijų vakaras Šv. Jurgio Kankinio (pranciškonų) bažnyčioje
Kauno Juozo Urbšio mokykloje paminėtos Dievo tarnaitės kankinės Adelė Dirsytė ir Elena Spirgevičiūtė
Tarptautinio judėjimo „Motinos maldoje“ Lietuvos parapijinių grupelių susitikimas Telšiuose
Seminaras tikybos mokytojams
Gabrielės Grinkaitės interviu su klebonu kun. Gediminu Jankūnu „Sekmadienį ne apie pamokslus“
Talka Kryžių kalne
Šv. Jokūbo kelio jaunųjų ambasadorių estafetė Šiauliuose
Parapijų zakristijonų ir liturgijos skaitovų seminarai
Bendruomenei pristatyta nauja Kauno Jono Pauliaus II gimnazijos direktorė
Seminaras “Santykiai poroje: kaip ieškoti kompromiso”
Iškilmė Šlavantų Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai parapijoje
Kauno kunigų seminarios valadoje – susitikimas su vysk. Kęstučiu Kėvalu
Kunigo kankinio Stanislovo Rimkaus minėjimas
Kauno jėzuitų gimnazijos moksleiviai rengiasi MAGIS misijai Indijoje
Katalikų teologijos fakulteto šventė
Vilkaviškio vyskupijos mokiniai žaisminga Futbolo švente paminėjo garbingojo Arkivyskupo Teofiliaus Matulionio metus
Kun. jubil. Bronislovo Gimžausko 90-tojo jubiliejaus paminėjimas
Vilniaus kunigų seminarijoje vyko atvirų durų diena
Konkurso „Švč. Mergelė Marija – Gailestingumo Motina“ laureatų apdovanojimas
Dešimtoji vaikų ir jaunimo giesmių šventė Šiauliuose
Kauno kunigų seminarijos bendruomenės valandoje – susitikimas su mons. dr. ,A. Jurevičiumi
Dokumentinio filmo „Audrys“ premjera
Šeimai skirtas konkursas ir maldos pusryčiai
Gyvybės dienos minėjimas Vilkaviškyje "Gyvybė - didžiausia vertybė"
Paskutinį balandžio sekmadienį paminėta GYVYBĖS diena
Kauno kunigų seminarijos bendruomenės valandoje lankėsi Seimo narys dr. Žygimantas Pavilionis
Kauno kunigų seminarijoje vyko vaikinų savaitgalis
Kauno kunigų seminarijoje susitikimas su ŽEIT atstovais
Malda už Kauno Veršvų gimnazijos bendruomenę
Ateitininkų atstovų konferencija Panevėžyje
Baigėsi Kauno arkivyskupijos aštuntų klasių moksleivių tikybos olimpiada „Garstyčios grūdas 2017“
Šv. Velykos „Betanijoje“ – Vilniaus arkivyskupijos Carito soc. centre
Kauno Caritas vadovai lankėsi Ukmergės dekanate
Kauno Caritas bendruomenė vyko garbingojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio keliais
Prel. Vytauto Stepono Vaičiūno OFS knygos „Amžinybės pėdsakai“ pristatymas Kaune
Kauno arkivyskupijos Jaunimo centro kūrybos vakare – jaunimo kūryba ir padėka Dievui už talentus
Kauno Įgulos šventovėje paminėta Lietuvos prokuratūros diena
Bendra malda pradėtas Birutiečių sąjungos suvažiavimas
Prezidentė lankėsi VA Caritas bendruomenėje „Aš esu“
Seminaras (supervizija) sužadėtinių rengėjams
Įtėvių ir globėjų šeimų gavėnios susikaupimas „Atleidimas ir susitaikymas“ Kaune
Kauno kunigų seminariją aplankė ir savo patirtimi pasidalino kun. Virginijus Veprauskas
Ugdymo seminaras bažnyčių tvarkytojoms
Parapijų vargonininkų ugdymo seminaras
Antrajame Šventojo Rašto skaitovų seminare – apie Dievo žodį liturgijoje
Kun. Severinas Holocher OFM švenčia kunigystės 50-metį: „Mano Japonija ir Šventoji Žemė yra Lietuva“
Prel. Vytauto Stepono Vaičiūno OFS knygos pristatymas Maironio lietuvių literatūros muziejuje
Šlovinimo vakaras – malda už Kauną ir kauniečius Šv. Jurgio (pranciškonų) bažnyčioje
Akademinės sielovados savanorių rekolekcijos Pervalkoje
Kauno kunigų seminarijoje susitikimas su kun. Andriumi Alminu
Kurso susitikime Kaune kunigai paminėjo seminarijos baigimo 25-metį
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 »»
 
 
   

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

Vilniaus piligrimų centras

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt