Kauno kunigų seminarijos bendruomenė dalyvavo pažintinėje kelionėje į Estiją.
MARIJOS dieną Šiluvoje – paraginimas nešti Kristaus šviesą pasauliui
Tomo Vilucko knygos „Laikas po dangumi“ pristatymas
Kaune pristatytos naujos karmelitiškojo dvasingumo knygos
Kauno Įgulos bažnyčioje paminėtas buvęs vyriausiasis kariuomenės kapelionas arkivyskupas Teofilius Matulionis
Dvi parodos apie garbingąjį Teofilių Vilniuje
Kauno kunigų seminarijoje eksponuojama dailininko Edmundo Saladžiaus paroda
Prie Marijos kojų
„Mamai ir Marijai“
Šiauliai – SEKMINIŲ miestas
Institucijų darbuotojų šv. Mišios Šv. Jono Krikštytojo centre
Antrajame seminare bažnyčių tvarkytojams – apie patarnavimą ir maldą
NATO karių viešnagė Kauno kunigų seminarijoje
Kauno įgulos kapelionatas rūpinasi NATO pratybose dalyvaujančių karių sielovada
Dvasingai nugyventi Dievo paskirtąsias dienas (Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų dešimtmetis)
Plungėje surengta paroda, skirta vyskupo Justino Staugaičio atminimui
Kun. Severinas šventė 75 metų gimimo ir 50 metų kunigystės jubiliejus
Kursai tėvams „Pozityvi tėvystė“
Miesto misijų vakaras Šv. Jurgio Kankinio (pranciškonų) bažnyčioje
Kauno Juozo Urbšio mokykloje paminėtos Dievo tarnaitės kankinės Adelė Dirsytė ir Elena Spirgevičiūtė
Tarptautinio judėjimo „Motinos maldoje“ Lietuvos parapijinių grupelių susitikimas Telšiuose
Seminaras tikybos mokytojams
Gabrielės Grinkaitės interviu su klebonu kun. Gediminu Jankūnu „Sekmadienį ne apie pamokslus“
Talka Kryžių kalne
Šv. Jokūbo kelio jaunųjų ambasadorių estafetė Šiauliuose
Parapijų zakristijonų ir liturgijos skaitovų seminarai
Bendruomenei pristatyta nauja Kauno Jono Pauliaus II gimnazijos direktorė
Seminaras “Santykiai poroje: kaip ieškoti kompromiso”
Iškilmė Šlavantų Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai parapijoje
Kauno kunigų seminarios valadoje – susitikimas su vysk. Kęstučiu Kėvalu
Kunigo kankinio Stanislovo Rimkaus minėjimas
Kauno jėzuitų gimnazijos moksleiviai rengiasi MAGIS misijai Indijoje
Katalikų teologijos fakulteto šventė
Vilkaviškio vyskupijos mokiniai žaisminga Futbolo švente paminėjo garbingojo Arkivyskupo Teofiliaus Matulionio metus
Kun. jubil. Bronislovo Gimžausko 90-tojo jubiliejaus paminėjimas
Vilniaus kunigų seminarijoje vyko atvirų durų diena
Konkurso „Švč. Mergelė Marija – Gailestingumo Motina“ laureatų apdovanojimas
Dešimtoji vaikų ir jaunimo giesmių šventė Šiauliuose
Kauno kunigų seminarijos bendruomenės valandoje – susitikimas su mons. dr. ,A. Jurevičiumi
Dokumentinio filmo „Audrys“ premjera
Šeimai skirtas konkursas ir maldos pusryčiai
Gyvybės dienos minėjimas Vilkaviškyje "Gyvybė - didžiausia vertybė"
Paskutinį balandžio sekmadienį paminėta GYVYBĖS diena
Kauno kunigų seminarijos bendruomenės valandoje lankėsi Seimo narys dr. Žygimantas Pavilionis
Kauno kunigų seminarijoje vyko vaikinų savaitgalis
Kauno kunigų seminarijoje susitikimas su ŽEIT atstovais
Malda už Kauno Veršvų gimnazijos bendruomenę
Ateitininkų atstovų konferencija Panevėžyje
Baigėsi Kauno arkivyskupijos aštuntų klasių moksleivių tikybos olimpiada „Garstyčios grūdas 2017“
Šv. Velykos „Betanijoje“ – Vilniaus arkivyskupijos Carito soc. centre
Kauno Caritas vadovai lankėsi Ukmergės dekanate
Kauno Caritas bendruomenė vyko garbingojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio keliais
Prel. Vytauto Stepono Vaičiūno OFS knygos „Amžinybės pėdsakai“ pristatymas Kaune
Kauno arkivyskupijos Jaunimo centro kūrybos vakare – jaunimo kūryba ir padėka Dievui už talentus
Kauno Įgulos šventovėje paminėta Lietuvos prokuratūros diena
Bendra malda pradėtas Birutiečių sąjungos suvažiavimas
Prezidentė lankėsi VA Caritas bendruomenėje „Aš esu“
Seminaras (supervizija) sužadėtinių rengėjams
Įtėvių ir globėjų šeimų gavėnios susikaupimas „Atleidimas ir susitaikymas“ Kaune
Kauno kunigų seminariją aplankė ir savo patirtimi pasidalino kun. Virginijus Veprauskas
Ugdymo seminaras bažnyčių tvarkytojoms
Parapijų vargonininkų ugdymo seminaras
Antrajame Šventojo Rašto skaitovų seminare – apie Dievo žodį liturgijoje
Kun. Severinas Holocher OFM švenčia kunigystės 50-metį: „Mano Japonija ir Šventoji Žemė yra Lietuva“
Prel. Vytauto Stepono Vaičiūno OFS knygos pristatymas Maironio lietuvių literatūros muziejuje
Šlovinimo vakaras – malda už Kauną ir kauniečius Šv. Jurgio (pranciškonų) bažnyčioje
Akademinės sielovados savanorių rekolekcijos Pervalkoje
Kauno kunigų seminarijoje susitikimas su kun. Andriumi Alminu
Kurso susitikime Kaune kunigai paminėjo seminarijos baigimo 25-metį
Merginų savaitgalis „Kitoks laikas“ Palemone
Savanorių mokymai arkivyskupijos Jaunimo centre
Susitikimas su Lietuvos kariuomenės mokyklos vadu Kauno kunigų seminarijoje
Diskusijų vakare Kauno kavinėje – apie baltiškumą ir krikščionybę
Metodinių priemonių dirbtuvės Vilkaviškio vyskupijos tikybos mokytojams
2016-ųjų Metų kaunietės titulas – vargonininkei Daliai Jatautaitei
Ugdymo seminaras „Išlaisvinimo malda mano namams ir tarnavimui“ maldos grupėms ir bendruomenėms
Šeduvos bažnyčioje renginys, skirtas Arkiv. Teofiliaus Matulionio metams
Ugdymo seminaras floristams ir dekoruotojams
Kauno kunigų seminarijos išvyka į Birštono sakralinį muziejų
Kauno arkivyskupijos kurijos ir jos institucijų darbuotojų šv. Mišios
Kauno arkivyskupijos Jaunimo centre – Užgavėnės ir pasirengimas gavėniai
Kauno kunigų seminarijoje – tradicinis „Skersvėjis“
Vilniaus knygų mugės atgarsiai LRT. Italų bestselerio vertimo į lietuvių k. istorija: išleistas Venesueloje, rastas rašytojo namuose („Don Kamilis. Mažasis pasaulis“)
Filmo peržiūros vakaras jaunimui Kaune
2017 m. Vilniaus knygų mugėje – katalikiška žiniasklaida ir leidyba (fotoalbumas)
Kauno kunigų seminarijoje – kraujo donorystės akcija
Vilniaus knygų mugė tęsiasi. Apsilankykime katalikiškos žiniasklaidos ir leidybos stenduose! (fotoalbumas)
Kauno kunigų seminarijoje – kraujo donorystės akcija
Apdovanojimas Gerumo kristalu šiemet skirtas ses. Irutei DOVYDAITYTEI FMA
Kalėjimų departamentas apdovanojo pranciškoną Arūną Peškaitį garbės ženklu
Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje apsilankė arkivyskupas Gintaras Grušas
Diskusijų vakare iš ciklo „Kunigai (ir ne tik) kavinėse“ – ar tikrai esame savo likimo kalviai?
Juozo Zdebskio žūties metinių minėjimas
Mamos ir dukros popietė Šauliuose
Respublikinė konferencija „Tikėjimas ir mokslas – du sparnai kilti į tiesą“
Vasario Artuma – apie „dramatišką šeimos grožio dalį“ – krizes ir iššūkius...
Institucijų darbuotojų malda Šv. Jono Krikštytojo pastoracijos centro koplyčioje
Seminaras „Šlovinimas širdimi“ su misionieriais iš Lenkijos
Nuskambėjo Vilkaviškio dekanato moksleivių giesmių konkurso „Cantate Domino canticum novum“ baigiamasis laureatų koncertas
Marijampolės dekanate – religinės poezijos skaitovų konkursas
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 »»
 
 
   

Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapija 
atsinaujino

Senųjų Trakų vienuolynas 
atsinaujino

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt