Šv. Kazimiero knygyno naujienos
Kauno kunigų seminarijos klierikai dalyvavo dvasinio palydėjimo kurso įvadinėse rekolekcijose
Kauno kunigų seminarijos tinklapyje – nauja skiltis kunigystei
Kauno kunigų seminarijos Švč. Trejybės bažnyčioje fotografijų paroda
Susikaupimo diena Šiluvoje
Mylinti yra tik gailestinga širdis
Kun. A. Tamošaičio SJ knygos pristatymas Rozaline
Klaipėdos Universitete pristatyta nauja mons. prof. dr. Arvydo Ramono knyga
Moksleiviai ateitininkai organizuoja paramos akciją „Ateitis Ukrainai“, visą gruodį kviesiančią Lietuvos žmones aukoti šiai nuo karo nukentėjusiai šaliai
Mažoji akademija kviečia į krikščionybės studijas
Kun. A. Toliatas pristatė savo knygą Šiaulių apskrities policijai
Apdovanoti Vilkaviškio vyskupijos istorinio – kūrybinio darbo „Parapijų puokštė“ konkurso prizininkai
Vilkaviškyje paminėta Negimusio kūdikio diena
Mirė pedagogė Alma STASIULEVIČIŪTĖ (1942–2016)
Skaistgirio Šv. Jurgio parapija minėjo kely žuvusių dieną
Broliai pranciškonai kviečia kreipti savo dėmesį į Prakartėlę
Šv. Cecilijai skirtų giesmių koncertas Garliavoje
Šiaulių vyskupijos pastoraciniame centre vyko Neįgaliųjų draugijos renginys
Kaune vyko Rachelės vynuogyno rekolekcijos
Vilniuje moksleiviai pristatė savo nuveiktus gailestingumo darbus
Kauno arkivyskupijos Šeimos centro seminaras „Meilės mistika ir realistika“
Kauno arkivyskupijos Šeimos centro jaunimo lytiškumo ugdymo ir rengimo šeimai programos „Pažink save“ savaitgalis Kulautuvoje
Kauno arkivyskupijos Šeimos centre pristatyta Kreitono modelio vaisingumo pažinimo sistema ir Naprotechnologija
Pasidalinimas gerąja patirtimi Vilkaviškio Dorinio ugdymo metodiniame būrelyje
Kauno kunigų seminarijos klierikai buvo įvilkti į dvasininko rūbą – sutaną
Kauno kunigų seminarijos bendruomenė Švč. M. Marijos Gailestingumo Motinos globos atlaiduose
Kauno kunigų seminarijoje – susitikimas su dr. V. Vobolevičiumi
„Ora et labora“ (Melskis ir dirbk)
MKKT Vilkaviškyje lapkritis
Kauno arkivyskupijos „Carito“ rekolekcijos „Rasti Dievą visur“
T. Gintaras Vitkus SJ apie jėzuitų generalinę kongregaciją ir pasikeitimus Lietuvoje
„Degu kaip žvakė“: Ačiū!
Kauno kunigų seminarijos bendruomenės valandoje – susitikimas su Kauno arkivyskupu Lionginu Virbalu SJ
Šeimos centro Vaikų dienos grupės kelionė į Vilnių
Advento kelionė su „Katalikų pasaulio leidiniais“
Mišios už Romoje palaidotus lietuvius
Juozo Vitkaus inžinerijos batalione – „ALFA” kursas kariams
Kauno kunigų seminarijos klierikai ir vadovybė meldėsi už mirusius kunigus bei aplankė jų kapus
Tęsiasi Kauno m. bendruomenėms skirta programa „Gailestingai veik“
Kviečiame prisijungti prie Europos piliečių iniciatyvos santuokai ir šeimai apsaugoti
Kauno kunigų seminarijos klierikai lankėsi Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centre
„Carito“ susirinkimas Aleksoto dekanate
Šeduvoje nuskambėjo bažnytinės muzikos festivalis „Ubi caritas“
Rekolekcijos Romoje: „Piligrimas išgyvena savo menkumą ir šlovina Dievo didybę“
Romos lietuvių piligrimystė į Šv. Petro baziliką
Kauno kunigų seminarijos bendruomenės valandoje svečiavosi egzorcistas kun. Arnoldas Valkauskas
Magificat vaikams
Kun. A. Tamošaičio SJ knygos „Svečias Kristus“ pristatymas
Kauno kunigų seminarijai – pirmoji vieta seminarijų krepšinio turnyre
Arkivyskupo Liongino VIRBALO sveikinimo kalba 2016 m. spalio 9-ąją švenčiant Šiluvos koplyčios Vašingtono Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bazilikoje – JAV nacionalinėje šventovėje – 50-mečio iškilmes
Šv. Mišių Vašingtono bazilikoje vaizdo įrašas
Arkivysk. J. E. Kurtz: Šiluvos Marijos ašarų stebuklas atgaivino katalikų tikėjimą (VR)
Vakaras su A. Raudoniaus giesmėmis ir liudijimais Kauno arkivyskupijos jaunimo centre
Jūratė Micevičiūtė kvietė keliauti kartu su šv. Terese
Kauno kunigų seminarijos bendruomenės valandoje svečiavosi vyskupas Kęstutis Kėvalas
Bažnytinio paveldo muziejuje – viduramžių piligrimystės ženklai
Mokytojo diena Šv. Mato gimnazijoje
Šv. Pranciškaus Asyžiečio diena Lankeliškiuose: su padėkos malda ir sveikinimais
Kauno kunigų seminarijos bendruomenės valandoje svečiavosi arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius SJ
„Suoprotis“ Šiaulių universitete
Skaistgirio klebonui rūpi parapijiečių saugumas gatvėje
Vyskupo Justino Staugaičio minėjimas Seinuose
Šv. Mato diena Šv. Mato gimnazijoje
Prel. prof. dr. Vytauto Stepono Vaičiūno OFS naujos poezijos knygos pristatymas
Šiaulių vyskupas pašventino atminimo lentą, skirtą pasaulinio garso rašytojui
Pokalbis apie pašaukimą su seminaristu L. Vilėniškiu
Padėkos vakaras piligriminio žygio savanoriams
Vyskupo Juozo Žemaičio MIC 90-mečio iškilmė
Kaune atidaryti Šv. Klaros globos namai
Kauno kunigų seminarija pradėjo naujus mokslo metus
Kauno kunigų seminarijos klierikų rekolekcijos Palendriuose
Iškilmingai pradėti Telšių kunigų seminarijos naujieji mokslo metai
Malda LSMUL Kauno klinikų koplyčioje prašant Fatimos Dievo Motinos užtarimo
„Carito“ savanorių sumanymui tapti kūnu padėjo jauni verslininkai, gydytojai, vaistininkai
Vilkaviškio vyskupijos šeimos centrų savanorių stovykla Šiluvoje
Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje įvyko stojamieji egzaminai
Šv. Roko minėjimas Šiaulių respublikinės ligoninės Motinos ir vaiko klinikos koplyčioje
Šiaulių šv. Ignaco Lojolos bažnyčios Šeimų stovykla
Metinis Šiluvos Marijos draugijos narių susitikimas
XII Gyvojo Rožinio kongresas Salake
VA Caritas – apie savo veiklą 2015-aisiais
Katalikiškojo Maltos Ordino Jaunųjų maltiečių stovykla
Vilniuje praktiką atlikęs amerikietis: „Tai unikalus miestas Gailestingumo istorijoje“.
Pašvęstojo gyvenimo seserų rekolekcijos Paštuvoje
Prel. Kazimiero Dobrovolskio laidotuvės
Jūrės miestelyje gyvena pamaldūs ir savo gimtinę mylintys žmonės
Kauno universitetų ir kolegijų dėstytojų piligriminė kelionė Gailestingumo keliu
Valstybės dienos šventė Kazlų Rūdoje
Brolių latvių diena Žemaičių Kalvarijoje
Mirė poetė Marija Katiliūtė-Lacrima
Sesers karmelitės Rozanos Graulich vienuolinių įžadų 50-ies metų jubiliejus
Vašingtone atidaryta Šiluvos koplyčios paroda
Kapčiamiesčio globos namams-20 metų
Šeimų stovykla Kryžiuose
Pašvitinyje įvyko ministrantų stovykla
Kauno kunigų seminarija arkivyskupijos jubiliejuje
Lankeliškiuose paminėti Budavonės kankiniai
Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugijos nariai Romoje
Kaune ir Alytuje paminėtos kan. Juozo Gražulio 6-osios mirties metinės
Apie darbus, kuriems metų laikas nesvarbus
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 »»
 
 
   

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

krikscioniskamuzika.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

Vilniaus piligrimų centras

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt