Kauno kunigų seminarijoje vyko vaikinų savaitgalis
Kauno kunigų seminarijoje susitikimas su ŽEIT atstovais
Malda už Kauno Veršvų gimnazijos bendruomenę
Ateitininkų atstovų konferencija Panevėžyje
Baigėsi Kauno arkivyskupijos aštuntų klasių moksleivių tikybos olimpiada „Garstyčios grūdas 2017“
Šv. Velykos „Betanijoje“ – Vilniaus arkivyskupijos Carito soc. centre
Kauno Caritas vadovai lankėsi Ukmergės dekanate
Kauno Caritas bendruomenė vyko garbingojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio keliais
Prel. Vytauto Stepono Vaičiūno OFS knygos „Amžinybės pėdsakai“ pristatymas Kaune
Kauno arkivyskupijos Jaunimo centro kūrybos vakare – jaunimo kūryba ir padėka Dievui už talentus
Kauno Įgulos šventovėje paminėta Lietuvos prokuratūros diena
Bendra malda pradėtas Birutiečių sąjungos suvažiavimas
Prezidentė lankėsi VA Caritas bendruomenėje „Aš esu“
Seminaras (supervizija) sužadėtinių rengėjams
Įtėvių ir globėjų šeimų gavėnios susikaupimas „Atleidimas ir susitaikymas“ Kaune
Kauno kunigų seminariją aplankė ir savo patirtimi pasidalino kun. Virginijus Veprauskas
Ugdymo seminaras bažnyčių tvarkytojoms
Parapijų vargonininkų ugdymo seminaras
Antrajame Šventojo Rašto skaitovų seminare – apie Dievo žodį liturgijoje
Kun. Severinas Holocher OFM švenčia kunigystės 50-metį: „Mano Japonija ir Šventoji Žemė yra Lietuva“
Prel. Vytauto Stepono Vaičiūno OFS knygos pristatymas Maironio lietuvių literatūros muziejuje
Šlovinimo vakaras – malda už Kauną ir kauniečius Šv. Jurgio (pranciškonų) bažnyčioje
Akademinės sielovados savanorių rekolekcijos Pervalkoje
Kauno kunigų seminarijoje susitikimas su kun. Andriumi Alminu
Kurso susitikime Kaune kunigai paminėjo seminarijos baigimo 25-metį
Merginų savaitgalis „Kitoks laikas“ Palemone
Savanorių mokymai arkivyskupijos Jaunimo centre
Susitikimas su Lietuvos kariuomenės mokyklos vadu Kauno kunigų seminarijoje
Diskusijų vakare Kauno kavinėje – apie baltiškumą ir krikščionybę
Metodinių priemonių dirbtuvės Vilkaviškio vyskupijos tikybos mokytojams
2016-ųjų Metų kaunietės titulas – vargonininkei Daliai Jatautaitei
Ugdymo seminaras „Išlaisvinimo malda mano namams ir tarnavimui“ maldos grupėms ir bendruomenėms
Šeduvos bažnyčioje renginys, skirtas Arkiv. Teofiliaus Matulionio metams
Ugdymo seminaras floristams ir dekoruotojams
Kauno kunigų seminarijos išvyka į Birštono sakralinį muziejų
Kauno arkivyskupijos kurijos ir jos institucijų darbuotojų šv. Mišios
Kauno arkivyskupijos Jaunimo centre – Užgavėnės ir pasirengimas gavėniai
Kauno kunigų seminarijoje – tradicinis „Skersvėjis“
Vilniaus knygų mugės atgarsiai LRT. Italų bestselerio vertimo į lietuvių k. istorija: išleistas Venesueloje, rastas rašytojo namuose („Don Kamilis. Mažasis pasaulis“)
Filmo peržiūros vakaras jaunimui Kaune
2017 m. Vilniaus knygų mugėje – katalikiška žiniasklaida ir leidyba (fotoalbumas)
Kauno kunigų seminarijoje – kraujo donorystės akcija
Vilniaus knygų mugė tęsiasi. Apsilankykime katalikiškos žiniasklaidos ir leidybos stenduose! (fotoalbumas)
Kauno kunigų seminarijoje – kraujo donorystės akcija
Apdovanojimas Gerumo kristalu šiemet skirtas ses. Irutei DOVYDAITYTEI FMA
Kalėjimų departamentas apdovanojo pranciškoną Arūną Peškaitį garbės ženklu
Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje apsilankė arkivyskupas Gintaras Grušas
Diskusijų vakare iš ciklo „Kunigai (ir ne tik) kavinėse“ – ar tikrai esame savo likimo kalviai?
Juozo Zdebskio žūties metinių minėjimas
Mamos ir dukros popietė Šauliuose
Respublikinė konferencija „Tikėjimas ir mokslas – du sparnai kilti į tiesą“
Vasario Artuma – apie „dramatišką šeimos grožio dalį“ – krizes ir iššūkius...
Institucijų darbuotojų malda Šv. Jono Krikštytojo pastoracijos centro koplyčioje
Seminaras „Šlovinimas širdimi“ su misionieriais iš Lenkijos
Nuskambėjo Vilkaviškio dekanato moksleivių giesmių konkurso „Cantate Domino canticum novum“ baigiamasis laureatų koncertas
Marijampolės dekanate – religinės poezijos skaitovų konkursas
Vilniaus katedros parapija skelbia Šv. Kazimiero statulėlės konkursą
Kauno Caritas – Kauno oro uosto iniciatyva
Garliavos parapijos jaunimo Alfa kurso baigiamasis šventinis vakaras
Šimtametis kunigas, gyvenantis dėl Dievo ir žmonių
LR SADM Ministro Lino Kukuraičio žodis Sausio 13-osios proga
Socialinė iniciatyva „Benamis – žmogus su istorija“
Trys Karaliai krykštaujančios vaikystės šalyje
Skaistgiryje lankėsi Trys Karaliai
Garliavos parapijos šventinė vakaronė
Kauno arkikatedroje tęsiama jubiliejinių metų praktika – kunigų budėjimas (penktadieniais)
Išleistas 2017 m. sausio–vasario mėn. „ŽODIS tarp mūsų“
Vasario 14-ąją Kaune – dešimtoji Šv. Valentino diena KITAIP „Krisk į meilę“
Nauja ir spalvota Artuma!
Šiaulių vyskupijos jaunimas išvyko į Taize
Kūčių vakarienė Kauno Caritas „Sriubos“ valgykloje
„Kauno dienoje“ – pokalbis su augziliaru vyskupu Kęstučiu KĖVALU apsilankius Kauno vaikų globos namuose „Atžalynas“
Žmogaus dydžio prakartėlė Kairių bažnyčioje
Jėzuitų gimnazijos Gerumo akcija – Kauno I dekanato Carito „Sriubos“ valgyklai
Kalėdinis vakaras Kauno kunigų seminarijoje
Jubiliejinis Kalėdinių giesmių festivalis Šventežerio bažnyčioje
Praktinio gerumo diena Kaune
į Šiaulius atkeliavo Betliejaus taikos ugnis
Savanorių Kūčios Kauno arkivyskupijos kurijoje
Konferencija – pokalbis „Žingsniai Lietuvai“
Šiaulių krašto skautų adventinė popietė
Ikimokyklinių įstaigų vaikų ir pedagogų dailės paroda „Kalėdų paslaptis“
Šv. Kazimiero knygyno naujienos
Kauno kunigų seminarijos klierikai dalyvavo dvasinio palydėjimo kurso įvadinėse rekolekcijose
Kauno kunigų seminarijos tinklapyje – nauja skiltis kunigystei
Kauno kunigų seminarijos Švč. Trejybės bažnyčioje fotografijų paroda
Susikaupimo diena Šiluvoje
Mylinti yra tik gailestinga širdis
Kun. A. Tamošaičio SJ knygos pristatymas Rozaline
Klaipėdos Universitete pristatyta nauja mons. prof. dr. Arvydo Ramono knyga
Moksleiviai ateitininkai organizuoja paramos akciją „Ateitis Ukrainai“, visą gruodį kviesiančią Lietuvos žmones aukoti šiai nuo karo nukentėjusiai šaliai
Mažoji akademija kviečia į krikščionybės studijas
Kun. A. Toliatas pristatė savo knygą Šiaulių apskrities policijai
Apdovanoti Vilkaviškio vyskupijos istorinio – kūrybinio darbo „Parapijų puokštė“ konkurso prizininkai
Vilkaviškyje paminėta Negimusio kūdikio diena
Mirė pedagogė Alma STASIULEVIČIŪTĖ (1942–2016)
Skaistgirio Šv. Jurgio parapija minėjo kely žuvusių dieną
Broliai pranciškonai kviečia kreipti savo dėmesį į Prakartėlę
Šv. Cecilijai skirtų giesmių koncertas Garliavoje
Šiaulių vyskupijos pastoraciniame centre vyko Neįgaliųjų draugijos renginys
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt