Seminaras „Šlovinimas širdimi“ su misionieriais iš Lenkijos
Nuskambėjo Vilkaviškio dekanato moksleivių giesmių konkurso „Cantate Domino canticum novum“ baigiamasis laureatų koncertas
Marijampolės dekanate – religinės poezijos skaitovų konkursas
Vilniaus katedros parapija skelbia Šv. Kazimiero statulėlės konkursą
Kauno Caritas – Kauno oro uosto iniciatyva
Garliavos parapijos jaunimo Alfa kurso baigiamasis šventinis vakaras
Šimtametis kunigas, gyvenantis dėl Dievo ir žmonių
LR SADM Ministro Lino Kukuraičio žodis Sausio 13-osios proga
Socialinė iniciatyva „Benamis – žmogus su istorija“
Trys Karaliai krykštaujančios vaikystės šalyje
Skaistgiryje lankėsi Trys Karaliai
Garliavos parapijos šventinė vakaronė
Kauno arkikatedroje tęsiama jubiliejinių metų praktika – kunigų budėjimas (penktadieniais)
Išleistas 2017 m. sausio–vasario mėn. „ŽODIS tarp mūsų“
Vasario 14-ąją Kaune – dešimtoji Šv. Valentino diena KITAIP „Krisk į meilę“
Nauja ir spalvota Artuma!
Šiaulių vyskupijos jaunimas išvyko į Taize
Kūčių vakarienė Kauno Caritas „Sriubos“ valgykloje
„Kauno dienoje“ – pokalbis su augziliaru vyskupu Kęstučiu KĖVALU apsilankius Kauno vaikų globos namuose „Atžalynas“
Žmogaus dydžio prakartėlė Kairių bažnyčioje
Jėzuitų gimnazijos Gerumo akcija – Kauno I dekanato Carito „Sriubos“ valgyklai
Kalėdinis vakaras Kauno kunigų seminarijoje
Jubiliejinis Kalėdinių giesmių festivalis Šventežerio bažnyčioje
Praktinio gerumo diena Kaune
į Šiaulius atkeliavo Betliejaus taikos ugnis
Savanorių Kūčios Kauno arkivyskupijos kurijoje
Konferencija – pokalbis „Žingsniai Lietuvai“
Šiaulių krašto skautų adventinė popietė
Ikimokyklinių įstaigų vaikų ir pedagogų dailės paroda „Kalėdų paslaptis“
Šv. Kazimiero knygyno naujienos
Kauno kunigų seminarijos klierikai dalyvavo dvasinio palydėjimo kurso įvadinėse rekolekcijose
Kauno kunigų seminarijos tinklapyje – nauja skiltis kunigystei
Kauno kunigų seminarijos Švč. Trejybės bažnyčioje fotografijų paroda
Susikaupimo diena Šiluvoje
Mylinti yra tik gailestinga širdis
Kun. A. Tamošaičio SJ knygos pristatymas Rozaline
Klaipėdos Universitete pristatyta nauja mons. prof. dr. Arvydo Ramono knyga
Moksleiviai ateitininkai organizuoja paramos akciją „Ateitis Ukrainai“, visą gruodį kviesiančią Lietuvos žmones aukoti šiai nuo karo nukentėjusiai šaliai
Mažoji akademija kviečia į krikščionybės studijas
Kun. A. Toliatas pristatė savo knygą Šiaulių apskrities policijai
Apdovanoti Vilkaviškio vyskupijos istorinio – kūrybinio darbo „Parapijų puokštė“ konkurso prizininkai
Vilkaviškyje paminėta Negimusio kūdikio diena
Mirė pedagogė Alma STASIULEVIČIŪTĖ (1942–2016)
Skaistgirio Šv. Jurgio parapija minėjo kely žuvusių dieną
Broliai pranciškonai kviečia kreipti savo dėmesį į Prakartėlę
Šv. Cecilijai skirtų giesmių koncertas Garliavoje
Šiaulių vyskupijos pastoraciniame centre vyko Neįgaliųjų draugijos renginys
Kaune vyko Rachelės vynuogyno rekolekcijos
Vilniuje moksleiviai pristatė savo nuveiktus gailestingumo darbus
Kauno arkivyskupijos Šeimos centro seminaras „Meilės mistika ir realistika“
Kauno arkivyskupijos Šeimos centro jaunimo lytiškumo ugdymo ir rengimo šeimai programos „Pažink save“ savaitgalis Kulautuvoje
Kauno arkivyskupijos Šeimos centre pristatyta Kreitono modelio vaisingumo pažinimo sistema ir Naprotechnologija
Pasidalinimas gerąja patirtimi Vilkaviškio Dorinio ugdymo metodiniame būrelyje
Kauno kunigų seminarijos klierikai buvo įvilkti į dvasininko rūbą – sutaną
Kauno kunigų seminarijos bendruomenė Švč. M. Marijos Gailestingumo Motinos globos atlaiduose
Kauno kunigų seminarijoje – susitikimas su dr. V. Vobolevičiumi
„Ora et labora“ (Melskis ir dirbk)
MKKT Vilkaviškyje lapkritis
Kauno arkivyskupijos „Carito“ rekolekcijos „Rasti Dievą visur“
T. Gintaras Vitkus SJ apie jėzuitų generalinę kongregaciją ir pasikeitimus Lietuvoje
„Degu kaip žvakė“: Ačiū!
Kauno kunigų seminarijos bendruomenės valandoje – susitikimas su Kauno arkivyskupu Lionginu Virbalu SJ
Šeimos centro Vaikų dienos grupės kelionė į Vilnių
Advento kelionė su „Katalikų pasaulio leidiniais“
Mišios už Romoje palaidotus lietuvius
Juozo Vitkaus inžinerijos batalione – „ALFA” kursas kariams
Kauno kunigų seminarijos klierikai ir vadovybė meldėsi už mirusius kunigus bei aplankė jų kapus
Tęsiasi Kauno m. bendruomenėms skirta programa „Gailestingai veik“
Kviečiame prisijungti prie Europos piliečių iniciatyvos santuokai ir šeimai apsaugoti
Kauno kunigų seminarijos klierikai lankėsi Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centre
„Carito“ susirinkimas Aleksoto dekanate
Šeduvoje nuskambėjo bažnytinės muzikos festivalis „Ubi caritas“
Rekolekcijos Romoje: „Piligrimas išgyvena savo menkumą ir šlovina Dievo didybę“
Romos lietuvių piligrimystė į Šv. Petro baziliką
Kauno kunigų seminarijos bendruomenės valandoje svečiavosi egzorcistas kun. Arnoldas Valkauskas
Magificat vaikams
Kun. A. Tamošaičio SJ knygos „Svečias Kristus“ pristatymas
Kauno kunigų seminarijai – pirmoji vieta seminarijų krepšinio turnyre
Arkivyskupo Liongino VIRBALO sveikinimo kalba 2016 m. spalio 9-ąją švenčiant Šiluvos koplyčios Vašingtono Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bazilikoje – JAV nacionalinėje šventovėje – 50-mečio iškilmes
Šv. Mišių Vašingtono bazilikoje vaizdo įrašas
Arkivysk. J. E. Kurtz: Šiluvos Marijos ašarų stebuklas atgaivino katalikų tikėjimą (VR)
Vakaras su A. Raudoniaus giesmėmis ir liudijimais Kauno arkivyskupijos jaunimo centre
Jūratė Micevičiūtė kvietė keliauti kartu su šv. Terese
Kauno kunigų seminarijos bendruomenės valandoje svečiavosi vyskupas Kęstutis Kėvalas
Bažnytinio paveldo muziejuje – viduramžių piligrimystės ženklai
Mokytojo diena Šv. Mato gimnazijoje
Šv. Pranciškaus Asyžiečio diena Lankeliškiuose: su padėkos malda ir sveikinimais
Kauno kunigų seminarijos bendruomenės valandoje svečiavosi arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius SJ
„Suoprotis“ Šiaulių universitete
Skaistgirio klebonui rūpi parapijiečių saugumas gatvėje
Vyskupo Justino Staugaičio minėjimas Seinuose
Šv. Mato diena Šv. Mato gimnazijoje
Prel. prof. dr. Vytauto Stepono Vaičiūno OFS naujos poezijos knygos pristatymas
Šiaulių vyskupas pašventino atminimo lentą, skirtą pasaulinio garso rašytojui
Pokalbis apie pašaukimą su seminaristu L. Vilėniškiu
Padėkos vakaras piligriminio žygio savanoriams
Vyskupo Juozo Žemaičio MIC 90-mečio iškilmė
Kaune atidaryti Šv. Klaros globos namai
Kauno kunigų seminarija pradėjo naujus mokslo metus
Kauno kunigų seminarijos klierikų rekolekcijos Palendriuose
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 »»
 
 
   

Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapija 
atsinaujino

Senųjų Trakų vienuolynas 
atsinaujino

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt