Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatre įteikti Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medaliai „Tarnaukite Lietuvai“
Kauno kunigų seminarijos klierikai lankėsi Aštriosios Kirsnos dvare
Konferencija apie šeimos gyvenimą Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje
Gražus Vilkaviškio parapijos klebono jubiliejus
Savaitgalis vaikinams Kauno kunigų seminarijoje
Šv. Juozapo iškilmė Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje
Jaunimo susitikimas „Apie pašaukimą šeimai...“ Šakiuose
Tarptautinė mokslinė konferencija Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje
Panevėžio katalikiškas vaikų lopšelis-darželis „Gintarėlis“ švenčia 50 metų jubiliejų
Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos auklėtinių rekolekcijos Kretingoje
Parodos, skirtos šviesaus atminimo kun. Juozui Zdebskiui „Jei žmogus ginkluotas meile, jis niekada nepralaimi“, pristatymas Prienuose
Apie naujos bažnyčios statybą prie Babilono prekybos centro Panevėžyje
Sakralaus meno festivalis Šiauliuose
Gavėnia Bagotosios šv. Antano Paduviečio parapijoje
Seminaristų rekolekcijos Kretingoje
Susitikimas su LR Seimo nariu Egidijum Vareikiu Šiauliuose
Prof. A. Motuzas pristatė savo knygą „Kryžių Kalnas“
Žagarės parapijos tikinčiųjų piligrimystė į Šventąją Žemę
Padėka Dievui už laisvę ir Nepriklausomybę Kauno arkikatedroje bazilikoje
Kaune paminėtas prelato prof. dr. Vytauto Stepono Vaičiūno OFS 70 metų amžiaus jubiliejus
Šiauliuose paminėtas Švč. Jėzaus Širdies tanaičių kongregacijos 140-ties metų jubiliejus
Vasario pabaigos „Miesto misijų“ susitikimas Kaune
Konferencija apie tikėjimą versle Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje
Sudargo parapijoje paminėtas kunigas Petras Sitka
Konferencija apie Biblinį Dievo Tėvo įvaizdį
Šviesios atminties kun. Juozui Zdebskiui suteiktas Lazdijų Garbės piliečio vardas
Dorinio ugdymo (tikybos) olimpiada ir konferencija „Tikėjimas ir mokslas – du sparnai kilti į tiesą“ Jonavoje
Pašaukimų savaitgalis Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje
Kard. Audrio Juozo Bačkio apsilankymas Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje
Kaišiadorių vyskupo apsilankymas Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje
Gražiausias vainikas – iš gerų darbų nupintas
Kunigo Juozo Zdebskio žūties minėjimas Rudaminoje
Knygos „Seirijų praeitis ir dabartis“ pristatymas
Prel. Prano Gaidamavičiaus - Gaidos gimimo 100-ios metinės
Popietė su giesmių autore ir atlikėja Angele Joknyte Šiauliuose
Kelionė prasidėjusi nuo mažo žingsnelio (pasidalinimas apie Strasbūre vykusį Taize žiemos susitikimą)
Miesto misijų susitikimas „Vero Cafe“ kavinėje Kaune. Šlovinimo vakaras Jėzuitų bažnyčioje
Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos pastoracinė savaitė
Apie Europos jaunimo susitikimą Strasbure
2013 m. Gerumo kristalais apdovanoti net keli Kauno arkivyskupijos sielovados bendradarbiai
Alytaus šv. Benedikto gimnazijos bendruomenės Kūčių vakarienė
Kūčių vakarienė Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje
Prieškalėdinė popietė Kauno kunigų seminarijoje
Susikaupimo popietė Kauno „Saulės“ gimnazijoje
Advento popietė Raudondvario gimnazijoje
Jėzuitų gimnazijos moksleivių dovana „Caritas“ labdaros valgyklai Kaune
Pasvalyje paminėtos arkivyskupo, Šventojo Rašto vertėjo Juozapo Skvirecko 140-osios gimimo metinės
LŽD premija Kastantui Lukėnui
Trečio kurso klierikų įvilktuvės Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminaraijoje
Apaštalinio nuncijaus Lietuvoje apsilankymas Vilniaus kunigų seminarijoje
Apginta teologijos daktaro disertacija
Švč. Sakramento adoruotojų Susikaupimo diena Kaune
„Mokslas ir religija. Didieji klausimai“ – Oksfordo universiteto prof. Alisterio E. McGratho paskaita Kaune
Paskaita „Asmenybės brendimas“ Prienuose
Susitikimas su piligrimais grįžusiais Gvadelupės Šiauliuose
Lietuvos nacionaliniame muziejuje iškilmingai atidaryta paroda „ŽEMAIČIŲ KRIKŠTO ŽENKLAI“
Šeštakursių išleistuvės Kauno kunigų seminarijoje
Susikaupimo dienos Aukštadvaryje
Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminariją aplankė Panevėžio vyskupas J. E. Lionginas Virbalas SJ
Žurnalistai, dalyvavę seminare apie religijų įvairovę Lietuvoje, sužinojo daug naujo (religija.lt)
Inauguracijos šventė Kauno Palaimintojo Jono Pauliaus II gimnazijoje
Kauno kunigų seminarijos klierikų įvilktuvės
Kauno rajono mokinių projektas „Bažnyčia – namai, kuriuose gera būti“
Ateitininkų susitikimas „ATSIGRĘŽK“ Šiauliuose
Klierikų susitikimas Aušros Vartų atlaiduose
Malda Švč. M. Marijai Gailestingumo Motinai Vatikane
Šiaulių katedros jaunimo ansamblis „CREDO“ dalyvao festivalyje „Rudens mozaika 2013“
Palaimintojo J. Matulaičio diena Marijampolėje
Emigrantai šaukiasi lietuvių kunigų
Mirusiųjų prisiminimo diena Romoje
Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijoje atidaryta paroda „...apie pašaukimą menui, poezijai ir Dievui“
Tekstų skaitymai „Interpoliacija šventųjų tema“ Šiauliuose
Monsinjorui Jonui VOVERIUI, Kauno arkivyskupijos kunigui, sukanka 100 metų!
Kaune paminėta medikų globėjo Šv. Luko diena
Pasauliečių pranciškonų ordino Panevėžio regioninės brolijos konferencija „Tavo veido, Viešpatie, aš ieškau“
Lietuvos ir Latvijos seminarijos santykius aiškinosi krepšinio aikštelėje
Telšių vyskupijos kunigų susirinkimo metu paskirti nauji akolitai
Šv. Pranciškaus dienos minėjimas Kauno šv. Pranciškaus mokykloje
Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminariją aplankė neopresbiteriai
Seminarijos bendruomenės ekskursija po senąjį Vilnių
Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos bendruomenė pasveikino J. E. Audrį Juozą Bačkį
Kauno arkikatedros sutvirtinamųjų žygis į Paštuvą
Akademinių metų pradžia Popiežiškoje lietuvių Šv. Kazimiero kolegijoje Romoje
Paminėta Šv. Pranciškaus ir Pasaulinė gyvūnų globos diena
Vilniaus kunigų seminarijos atkūrimo dvidešimtmečio proga – buvusių ir esamų jos studentų meno darbų paroda
Marijonų gimnazijoje svečiavosi JAV ambasados atstovai
Susikaupimo dienos Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos auklėtiniams
Vidinio išgydymo pamaldos Vilniaus Šv. Jonų bažnyčioje
Tradicinis Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos kambarių laiminimas
Ingridai Gertrūdai Bublys suteiktas Šiaulių universiteto Garbės nario vardas
Respublikinės Šiaulių ligoninės darbuotojai 170 m. sukakties šventę pradėjo Šv. Mišiomis
2013–2014 mokslo metų pradžia Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijoje
Piligriminis žygis iš Aušros Vartų per Lentvarį į Trakus pavadinimu: Tikėjimas = tik- ėjimas?!
Seminaristai dalyvavo palaimintojo popiežiaus Jono Pauliaus II vizito Lietuvoje 20 metų minėjime Vilniaus arkikatedroje bazilikoje
Vilniaus Šv. Juozapo seminarijoje įvyko tradicinis susipažinimo vakaras
Kauno kunigų seminarijos klierikų rekolekcijos
Naujųjų 2013-2014 mokslo metų inauguracijos iškilmė Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijoje
Seminaristai Vilniaus arkikatedroje dalyvavo šv. Mišiose prašant Dievo palaimos naujiems mokslo metams
Vilniaus kunigų seminarijos bendruomenės piligriminė kelionė į Pivašiūnų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapijos bažnyčią
Telšių kunigų seminarijos naujųjų mokslo metų pradžia
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 »»
 
 
   

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

krikscioniskamuzika.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

Vilniaus piligrimų centras

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt