Padėka už Kronikos metus
Apie Dievo tarną vyskupą Vincentą Borisevičių (kun. Donato Litvino pristatymas Telšių vyskupijos youtube)
Praktinė konferencija įkalinimo įstaigoje atskleidė savanorystės vertę ir žmogų keičiančias istorijas
Pašventintos pasieniečių vandens transporto priemonės
Klaipėdos Prano Mašioto progimnazijos jubiliejus
Maldos vakare Kauno seminarijos bažnyčioje: pakelkime galvas ir nebijokime
Pasibaigus misijų sezonui, misionierių planai 2023-iesiems
Šv. Cecilijos šventė Utenoje
Arkivyskupo Paolo Pezzi užuojauta dėl jubiliato kunigo Anupro Gauronsko mirties
Arkivyskupo T. Kondrusevičiaus užuojauta dėl jubiliato kunigo Anupro Gauronsko mirties
Konferencija Kaune gyvybės kultūrai puoselėti technologijų pažangos laikmetyje
Baigtas „tiesti“ virtualus Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos kelias
Piligrimai Šventojoje Žemėje keliaujant Jėzaus pėdomis
Jono Pauliaus II piligrimų bendruomenė šventė Pasaulinę jaunimo dieną Aušros Vartuose
Jaunuoliai krikščionišką bendrystę patyrė Tiberiados vienuolyne
Kauno arkivyskupijos komanda Pasaulinėje lyderystės konferencijoje: Viešpats ne kartą nustebino
Susitikime su Kauno m. savivalda – dalijimasis patirtimi ir padėka už ilgametį bendradarbiavimą
Ryšių stiprinimas su Lenkijos katalikais
Broliai redemptoristai pasaulyje ir Lietuvoje mini kongregacijos įkūrimo 290-ąsias metines
Kaune pašventintas atnaujintasis VDU Pedagogų rengimo centras
Lyderystės akademija jauniesiems parapijų bei organizacijų savanoriams
Misijų mokyklą baigė ketvirtasis kursas: uždegta misionieriška ugnis
Maldos vakare seminarijos bažnyčioje: per maldą esame apsaugoti ir palaiminti
Naujienos iš Europos vyskupų konferencijų tarybos simpoziumo „Christus vivit“
Medikų globėjo Šv. Luko dieną – arkivyskupo padėka medikams ir paskata gailestingumui
Kaune įvyko pirmasis Karmelitiškojo dvasingumo kongresas
Telšių saleziečių atstovas dalyvavo kanonizacijoje
Marijampolėje vyko Vilkaviškio vyskupo Juozo Žemaičio MIC mirties metinių minėjimas
Hospiso bendruomenė Vilniuje vėl sodins „Vilties laukus“
Daugiau kaip 200 Lietuvos moksleivių ir mokytojų konferencijoje svarstė apie gyvenimo kelio pasirinkimus vartotojiškoje visuomenėje
Samuelio kursas – erdvė susitikti ir ieškoti jauniems suaugusiesiems
Pasikeitimai Betliejaus seserų Aušrinės Marijos vienuolyne
Nacionalinės misijų tarnybos kvietimas ir pagalba spaliui – Misijų mėnesiui
Lietuvos Caritas komunikaciją koordinuos žurnalistė Ieva Urbonaitė
Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiumi po mirties apdovanotas Dievo tarnas kun. A. Lipniūnas
Knygos „Biblijos vyrai ir moterys kryžkelėse“ pristatymas Birštone
Šiluva: mažame miestelyje telpantys didmiesčio lobiai
Renovabis fondo susitikimai Kaune bei Vokietijoje skatinant dalijimąsi sielovados patirtimi
Lietuvoje plečiasi bendruomenė Gloriosa Trinita
Partnerystės dienos Magdeburge
RENOVABIS kongresas apie darbo jėgos migraciją
Šv. Mišios Kauno arkikatedroje su akademine bendruomene
Šventosios Šeimos kongregacijos sesers amžinųjų įžadų šventė Marijampolėje
Vyrų bendrystė vasaros stovykloje Palendrių benediktinų vienuolyne
Pašventintas Šeimos kambarys LSMU Kauno klinikose
Lietuvos jaunimas džiugią viltį patyrė piligrimystėje į Taizé
Vasaros stovykla jaunimui: Tavo darbai, Viešpatie, nuostabūs ir didingi! (plg. Apr 15)
Dėstytojų kelionė į Žemaičių Kalvariją
Kauno arkivyskupijos pastatų ansamblyje senamiestyje miesto savivaldybė įrengė naktinį apšvietimą
Žemaičių Kalvarijos kalnai kultūros paveldo festivalyje Klaipėdoje
Mokytis būti. Studijų metus apžvelgia VDU sielovados bendradarbiai
Gyvosios piligrimystės diena Šiluvoje
Misionieriai tėvai redemptoristai dalijasi apie Nepaliaujamos Pagalbos Motiną ir naujos svetainės žinia
Miesto misijų susitikimuose: džiaugsmo lyderystė ir dėkojimas
Šeimų žygis Gyvosios piligrimystės maršrutu nuo Betygalos iki Šiluvos
Moksleivių darbų parodoje – Šeimos-Amoris Laetitia metų džiaugsmas
Šiluvoje ketinama įamžinti režisieriaus Eimunto Nekrošiaus atminimą
„Neįtikėtina – kokia ramybė atėjo!“ Pokalbis su būsimu diakonu prieš jo šventimus (su vaizdo įrašu)
Vilniaus katedros varpinė kviečia į koncertą, skirtą didžiųjų varpų 20-mečiui
Po savaitgalio Slovakijoje Misijų mokykla rengiasi parapijų misijoms Kauno arkikatedroje
Kauno miesto gimtadienyje dalijomės kaimynyste, džiaugsmu ir malda
Naujo įkvėpimo linkėjimai 30-metį švenčiančiai Kauno Jono Pauliaus II gimnazijai
Lietuvos jaunimas tarptautiniame susitikime Šventojoje Žemėje: kelionė prie vilties šaltinių
Sinodinio kelio stotelė akademinių bendruomenių dėstytojams
Lietuvos jaunimas tarptautiniame susitikime Šventojoje Žemėje: kelionė prie vilties šaltinių
Geriausia 2021 metų muziejininkė – Rita Pauliukevičiūtė iš Bažnytinio paveldo muziejaus
Lietuvių ir ukrainiečių brolystė Šeimų dieną: nuo koncerto ant Prisikėlimo bazilikos stogo iki šventinių pietų arkivyskupijos kiemelyje
„Šviesos kelias“ su Prisikėlusiuoju Kauno klinikų tuneliuose
Mons. Prof. Dr. Arvydas Ramonas | Apokaliptinė istorijos vizija: karas (youtube)
Prisikėlęs Kristus sutiktas bendraamžių piligrimystėje į Taizé
Saulės energija jau aprūpinama dalis Vilniaus arkivyskupijos pastatų
PAŠAUKIMŲ SAVAITEI: Kardinolas Sigitas Tamkevičius apie pašaukimą. Krikštonys (video Daliaus Ramanausko, 2022 04 22)
Maltiečių viešnagė Telšiuose
Vilties liepsnelė iš Šiluvos, kur ji įžiebta su patyrusiais karo siaubą
Šv. Vaitiekaus atlaidai Gniezne
Apdovanoti lobio ieškotojai
Šv. Velykų išvakarėse – Kulautuvos parapijos bei Jono Pauliaus II gimnazijos jaunimo bendrystė su ukrainiečių vaikais
Kauno rajono mero sveikinimas kardinolo kunigystės jubiliejaus proga
Kauno „Vyturio“ gimnazijoje – nepaprasta istorijos pamoka su kardinolu Sigitu Tamkevičiumi
Kryžiaus kelio malda Kauno Juozo Urbšio mokykloje
Telšių vyskupas lankėsi VSAT Pagėgių rinktinėje
„Išsipildęs pažadas“ – antrasis Misijų mokyklos savaitgalis
Misionieriaus iš Škotijos mokymai ir liudijimai drąsesnei tarnytei iš Šventosios Dvasios
Bendruomenėje „Jono Pauliaus II piligrimai“ – naujų narių įsipareigojimas drauge pažinti Kristų
Kovo 25-dieną po sunkios ligos mirė „XXI amžiaus“ laikraštį leidžiančios viešosios įstaigos „Naujasis amžius“ ilgametė direktorė LIVIJA ŠIUGŽDIENĖ
Ar Kirilas Lietuvos ortodoksams paskyrė prižiūrėtoją iš Maskvos? (bernardinai.lt)
Skirtingų Ortodoksų Bažnyčių reakcija į karą Ukrainoje ir geopolitika (bernardinai.lt)
KARDINOLAS SIGITAS TAMKEVIČIUS. LKB KRONIKOS STEIGĖJO LAIŠKAS ATEITIES KARTOMS
Prezidentas Gitanas Nausėda pasveikino „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos“ bendradarbius
Lietuvos ortodoksų metropolitas: nesutinkame su patriarcho Kirilo pasisakymais, sieksime didesnės nepriklausomybės (bernardinai.lt)
Jaunimo susitikimas „Išrinktieji“ Marijampolėje
Ukrainos karo pabėgėliai atsiliepė į maldos pakvietimą. Graikų apeigų pamaldos Kaune
Paviešinti iki šiol neskelbti kardinolo Sigito Tamkevičiaus dienoraščiai
Paroda Šiluvoje naujai pasakoja Dievo Motinos užtartą „Kronikos“ žygį
„Katalikų pasaulio leidinių“ naujienos, 2022 m. kovas
Kristaus Prisikėlimo bazilikoje numatytas priėmimo punktas Kaune karo pabėgėliams. Telkiama humanitarinė pagalba
LRT Dienos tema: Kyjive esantis apaštalinis nuncijus Kulbokas: šiuo metu Ukraina – dvasinė pasaulio sostinė
Lukiškių aikštėje su susirinkusiais meldęsis Gintaras Grušas: ši kova nėra vien fizinė, tai – ir dvasinė kova (lrt.lt)
Knygų mugėje – garsas apie Dievo tarnaitės Elenos Spirgevičiūtės dienoraščius
Akademinės sielovados bendradarbiai kviečia: Gavėnia – malonės laikas dabar!
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 »»
 
 
   

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

Vilniaus piligrimų centras

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt