Telšių kunigų seminarija pradėjo mokslo metus
Susitikimas Kauno arkivyskupijos muziejuje: Šv. Jono Pauliaus II Lietuvai atvežta programa
Kauno m. ugdymo įstaigų vadovų susitikimas Kauno arkivyskupijos kurijoje
Caritas stovykloje - laikas bendrystei ir susitikimams
„Menas dalintis“ – pirmoji Carito labdaros mugė Bernardinų sode
Piligrimės Justės įspūdžiai prisimenant Pasaulio jaunimo dienas
Vyrų stovykla: stiprinanti kūną ir dvasią
Malda palydėtas 33-iasis tremtinių, politinių kalinių ir laisvės kovų dalyvių sąskrydis „Su Lietuva širdy“ Ariogaloje
Arkiv. L. Virbalas: Darius ir Girėnas – drąsos ir pasiaukojimo žinia mūsų laikų žmonėms
Artimo meilės liudytojų dieną pal. J.Matulaičio atlaiduose - Carito piligrimystė ir susitikimai
Palendrių šv. Benedikto vienuolyno 25-mečio minėjimas
Kauno arkivyskupijos muziejuje – atsiminimai apie seserį eucharistietę Gemą Stanelytę ir jos suburtus Eucharistijos bičiulius
Dvi liepos pirmąsias dienas Kudirkos Naumiestis šventė savivaldos ir karališkųjų Magdeburgo teisių suteikimo 380 metų sukaktį
Maldos vakaras Kauno seminarijos bažnyčioje: ieškant tapatybės ir dėkojant
Atnaujintų erdvių pristatymas Klaipėdos Universitete
Carito bendradarbių seminaras komunikacijos įgūdžiams tobulinti
Į Šv. Kotrynos bažnyčią sugrįžo Simono Čechavičiaus paveikslai
Nuaidėjo stovykla Jėzaus draugams – jauniesiems ministrantams
Gyvojoje piligrimystėje – šeimos: keliautojų patirtys ir palaiminimai
Jaunimas Gyvosios piligrimystės žygyje į Šiluvą: Jėzus kvietė „pakelti ragelį“
Atsisveikiname su a.a. doc. dr. Ramune JURKUVIENE (1957–2023)
„Dvylika. Iliustracijos ir komiksai“ – nauja paroda Bažnytinio paveldo muziejuje
Maldos vakare seminarijos bažnyčioje: Viešpatie laukiame tavęs
Pašventintas Paragaudžio kryžius
Kauno misionieriai Elektrėnuose: parapijos misijos – ir už bažnyčios sienų
Bendrystė ir liudijimai baigiant Samuelio kursą su pašaukimo ieškančiais jaunuoliais
Kaip padėti sergantiems epilepsija? Kaune vyko tarptautinė LSMU ir Carito konferencija
Pasauliniame gailestingumo kongrese Samoa – dalyviai iš Vilniaus arkivyskupijos
„Irkis į gilumą“ viktorinoje – penktokų tikėjimo žinios ir kūrybingumas
Paskaita kauno arkivyskupijos Šeimos centre apie genetikos pasiekimus bei pavojus
1973-ųjų metų gegužę menanti disidentų istorija bus paliudyta šiandienos Kryžių kalne
Kiek pažengėme per 6000 metų? Simono istorija ir (ne)paprastas epilepsija sergančio vaiko noras
Stasio Šalkauskio 137 gimimo metinių minėjimas Šiauliuose
Misijų mokyklos savaitgalis Slovakijoje: širdžių patyrimai
Metinis Šiluvos Švč. Mergelės Marijos draugijos susitikimas
Kretingos šv. Klaros vienuolyno jubiliejus
Sugrįžęs į Lietuvą. Vytauto Didžiojo universitete įamžintas kunigo profesoriaus Jono Juraičio atminimas
Jaunimo dviračių žygis su Rožiniu už mamas ir pasirengimas Pasaulio jaunimo dienoms
Svarba sustoti, arba kaip prakalbinti širdį. Pokalbis su arkivyskupu Lionginu Virbalu SJ artėjant knygos sutiktuvėms Šiluvoje
Pašaukimų savaitės Kaune kulminacija „Šviesa naktyje“: Dievas kalbino kiekvieną
Caritas gimtadienyje lankėsi LR Prezidentas Gitanas Nausėda ir p. Diana Nausėdienė
Kauno kunigų seminarijos kurso draugų dvasininkų susitikimas Jonavoje
Atsinaujinimo diena Kaune „Išgydymas, ženklai, stebuklai“: dabar yra laikas Dievui veikti!
Orientaciniame šeimų žygyje – Dievo tarnaičių Adelės Dirsytės ir Elenos Spirgevičiūtės keliai Kaune
Gailestingumo savaitgalį – Samuelio kurso dalyvių rekolekcijos Kaune
Po Lietuvą keliavo knyga šeimai apie Dievo tarnaitę Adelę Dirsytę ir maldos
Sutvirtinimas Londono lietuvių bendruomenėje
Diskusijų ciklo vakare apie pavergimą ir išlaisvinimą – menininkės liudijimas
Ganytojas sveikino Jūrininkų sąjungą
Rusijos katalikai mini dvasininkų teismo šimtmetį
Misijų mokyklos savaitgalyje – apie išsipildžiusį pažadą
Maldos vakaras Kaune tėvui Žėrarui OSB atminti: dvasios vaikų liudijimai
VDU Katalikų teologijos fakultete – pažintis su šv. Ignacu: kaip mokinys tapo mokytoju
Šilėnų bažnyčioje – atnaujintas XVIII a. altorius
Sankt Peterburgo katalikai pristato dokumentinį filmą „Peterburgo šventieji“
Balandžio 15 d. – du svarbūs įvykiai
Merginų rekolekcijos Kulautuvoje: atvirų širdžių palydėjimas
Paulius Rabikauskas SJ: „Dabartis yra praeities tąsa“
„Marijos radijo“ aktualijų laida. Programų direktorius, paskirtasis vyskupas augziliaras Saulius Bužauskas apie vyskupo tarnystę (Youtube)
Mirė ilgametis „XXI amžiaus“ redaktorius EDVARDAS ŠIUGŽDA
Pirmąjį Gavėnios sekmadienį Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius lankėsi Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje
Vilniuje vyksta konferencija siekiant suvienyti jėgas prieš prekybą žmonėmis
LVI tyrimas: kandidatų į merus požiūris gyvybės apsaugos, šeimos, narkotikų bei alkoholio klausimais
Pašventintas koplystulpis, įamžinęs šv. Jono Pauliaus II susitikimą su jaunimu Kauno Dariaus ir Girėno stadione
Adelę Dirsytę Lietuvos šeimoms pristato knyga „Adelė. Slapta vaikų draugė“. Susitikimai Vilniaus knygų mugėje
ARTUMA kviečia: Susitikime Vilniaus knygų mugėje
2023 metų Vilniaus knygų mugė. Rekomendacijos
Šiaulių vyskupijos pastoraciniame centre vyko XII vyskupo M. Valančiaus blaivystės sąjūdžio kongresas
Skelbti ir liudyti Gerąją naujieną rengėsi naujas Misijų mokyklos kursas
Vasario 16-osios proga kardinolui Sigitui TAMKEVIČIUI skirtas Kauno m. apdovanojimas
Kauno piligrimai – didžiosiose Romos šventovėse
Pirmajame ciklo „ Žmogaus slėpinys“ susitikime – Laurynas Jacevičius: nieko kilniau už žmogų neįmanoma sugalvoti!
Kauno arkikatedroje nuskambėjo Juozo Naujalio sakralinė muzika – atrastieji motetai
Ketvirtoji Europos sinodinio kelio aptarimo diena (vAJ)
Trečioji Europos sinodinio kelio aptarimo diena (vAJ)
Pas Viešpatį iškeliavo sakralinio meno puoselėtoja prof. dr. Laima ŠINKŪNAITĖ (1942–2023)
Antroji Europos sinodinio kelio aptarimo diena (vAJ)
Pirmoji Europos sinodinio kelio aptarimo diena (vAJ)
Prasidėjo žemyninis Sinodinio kelio aptarimas (vAJ)
Kėdainių jaunimo susitikimas su Lietuvos Respublikos Prezidentu
Kauno „Vyturio“ gimnazijos bendruomenės malda Šv. Jono Bosko dieną
Užsienio lietuvių katalikų sielovados delegato arkivyskupo Liongino VIRBALO sveikinimas
Žiemos piligrimystė Šiluvos apylinkėse
Vieningos Lietuvos diena Šilutėje
Tėvai redemptoristai provincijos kapitulai pristatė misijų tarnystę Lietuvoje
Tęsiasi seminarai ugdymo įstaigų darbuotojams: kaip ugdytis asmenybės atsparumą
Po Europos jaunimo naujamečio susitikimo Lietuvos piligrimai liudija: tai dovanojo daug vilties ir vidinio džiaugsmo
Kalėdinio atviruko istorija
Suskambo istorinis Kauno Švč. Trejybės bažnyčios statinių komplekso varpas
Jono Pauliaus II bendruomenės sutvirtinamieji Šventosios Dvasios savaitgaliuose
Atgarsiai iš rekolekcijų „Para su Jėzumi“
Lietuvos vienuolių sukurti dirbiniai
Prel. E. Putrimo kalėdinis sveikinimas (paskelbtas po mirties)
Misijos Kazachastane: padėkime malda, auka ir savanoryste
Jono Pauliaus II piligrimų bendruomenės rekolekcijos-gyvoji piligrimystė Šiluvoje
Šventosios Švč. Mergelės Marijos, Jūrų Žvaigždės bažnyčios bokšte įrengta laiptinė ir apžvalgos aikštelė
Padėka už Kronikos metus
Apie Dievo tarną vyskupą Vincentą Borisevičių (kun. Donato Litvino pristatymas Telšių vyskupijos youtube)
Praktinė konferencija įkalinimo įstaigoje atskleidė savanorystės vertę ir žmogų keičiančias istorijas
Pašventintos pasieniečių vandens transporto priemonės
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 »»
 
 
   

jubiliejus2025.katalikai.lt

Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapija 
atsinaujino

Senųjų Trakų vienuolynas 
atsinaujino

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt