Po savaitgalio Slovakijoje Misijų mokykla rengiasi parapijų misijoms Kauno arkikatedroje
Kauno miesto gimtadienyje dalijomės kaimynyste, džiaugsmu ir malda
Naujo įkvėpimo linkėjimai 30-metį švenčiančiai Kauno Jono Pauliaus II gimnazijai
Lietuvos jaunimas tarptautiniame susitikime Šventojoje Žemėje: kelionė prie vilties šaltinių
Sinodinio kelio stotelė akademinių bendruomenių dėstytojams
Lietuvos jaunimas tarptautiniame susitikime Šventojoje Žemėje: kelionė prie vilties šaltinių
Geriausia 2021 metų muziejininkė – Rita Pauliukevičiūtė iš Bažnytinio paveldo muziejaus
Lietuvių ir ukrainiečių brolystė Šeimų dieną: nuo koncerto ant Prisikėlimo bazilikos stogo iki šventinių pietų arkivyskupijos kiemelyje
„Šviesos kelias“ su Prisikėlusiuoju Kauno klinikų tuneliuose
Mons. Prof. Dr. Arvydas Ramonas | Apokaliptinė istorijos vizija: karas (youtube)
Prisikėlęs Kristus sutiktas bendraamžių piligrimystėje į Taizé
Saulės energija jau aprūpinama dalis Vilniaus arkivyskupijos pastatų
PAŠAUKIMŲ SAVAITEI: Kardinolas Sigitas Tamkevičius apie pašaukimą. Krikštonys (video Daliaus Ramanausko, 2022 04 22)
Maltiečių viešnagė Telšiuose
Vilties liepsnelė iš Šiluvos, kur ji įžiebta su patyrusiais karo siaubą
Šv. Vaitiekaus atlaidai Gniezne
Apdovanoti lobio ieškotojai
Šv. Velykų išvakarėse – Kulautuvos parapijos bei Jono Pauliaus II gimnazijos jaunimo bendrystė su ukrainiečių vaikais
Kauno rajono mero sveikinimas kardinolo kunigystės jubiliejaus proga
Kauno „Vyturio“ gimnazijoje – nepaprasta istorijos pamoka su kardinolu Sigitu Tamkevičiumi
Kryžiaus kelio malda Kauno Juozo Urbšio mokykloje
Telšių vyskupas lankėsi VSAT Pagėgių rinktinėje
„Išsipildęs pažadas“ – antrasis Misijų mokyklos savaitgalis
Misionieriaus iš Škotijos mokymai ir liudijimai drąsesnei tarnytei iš Šventosios Dvasios
Bendruomenėje „Jono Pauliaus II piligrimai“ – naujų narių įsipareigojimas drauge pažinti Kristų
Kovo 25-dieną po sunkios ligos mirė „XXI amžiaus“ laikraštį leidžiančios viešosios įstaigos „Naujasis amžius“ ilgametė direktorė LIVIJA ŠIUGŽDIENĖ
Ar Kirilas Lietuvos ortodoksams paskyrė prižiūrėtoją iš Maskvos? (bernardinai.lt)
Skirtingų Ortodoksų Bažnyčių reakcija į karą Ukrainoje ir geopolitika (bernardinai.lt)
KARDINOLAS SIGITAS TAMKEVIČIUS. LKB KRONIKOS STEIGĖJO LAIŠKAS ATEITIES KARTOMS
Prezidentas Gitanas Nausėda pasveikino „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos“ bendradarbius
Lietuvos ortodoksų metropolitas: nesutinkame su patriarcho Kirilo pasisakymais, sieksime didesnės nepriklausomybės (bernardinai.lt)
Jaunimo susitikimas „Išrinktieji“ Marijampolėje
Ukrainos karo pabėgėliai atsiliepė į maldos pakvietimą. Graikų apeigų pamaldos Kaune
Paviešinti iki šiol neskelbti kardinolo Sigito Tamkevičiaus dienoraščiai
Paroda Šiluvoje naujai pasakoja Dievo Motinos užtartą „Kronikos“ žygį
„Katalikų pasaulio leidinių“ naujienos, 2022 m. kovas
Kristaus Prisikėlimo bazilikoje numatytas priėmimo punktas Kaune karo pabėgėliams. Telkiama humanitarinė pagalba
LRT Dienos tema: Kyjive esantis apaštalinis nuncijus Kulbokas: šiuo metu Ukraina – dvasinė pasaulio sostinė
Lukiškių aikštėje su susirinkusiais meldęsis Gintaras Grušas: ši kova nėra vien fizinė, tai – ir dvasinė kova (lrt.lt)
Knygų mugėje – garsas apie Dievo tarnaitės Elenos Spirgevičiūtės dienoraščius
Akademinės sielovados bendradarbiai kviečia: Gavėnia – malonės laikas dabar!
Kard. A. J. Bačkis kviečia parapijas ir vienuolynus suteikti prieglobstį ukrainiečiams (LRT radijas)
Maldos vakare seminarijos bažnyčioje – karo sustabdymo ir taikos maldavimai
Arkivyskupas Kęstutis Kėvalas: „Dabar visi turime pagalvoti, kuo galėtume padėti Ukrainai.“ (Pokalbis bernardinai.lt)
Jono Pauliaus II piligrimų centro vadovui skirtas apdovanojimas už turizmo skatinimą Raseinių rajone
Paminėtas Švč. Trejybės bažnyčios atšventinimo 40-ties metų jubiliejus
Kardinolo S. TAMKEVIČIAUS SJ homilija, minint kun. Kazimiero Žilio JS mirties metinės Kuktiškių parapijos bažnyčioje
40 valandų prie Švenčiausiojo Sakramento – už Tėvynę Lietuvą (2022 02 14–16)
Susitikimas su Kauno krašto žurnalistais. Arkivyskupas K. Kėvalas: atėjo laikas pasikalbėti (kaunodiena.lt)
LRT Šventadienio mintys: „Kaip išvengti susipriešinimo ir ieškoti sutarimo?“
Vilkaviškio vyskupijos moksleivių poetinės kūrybos konkursas nustebino mokinių darbais
Sinode kiekvieno balsas Bažnyčiai yra svarbus. Pokalbis su diakonu Dariumi Chmieliausku (kaunodiena.lt)
Į Šiaulių katedros bokštą įkelti kariliono varpai
Vilkaviškio vyskupijoje vyksta mokinių poetinės kūrybos konkursas
Malda ir miesto bažnyčių varpais pradėsime švęsti Kauno – 2022 m. Europos kultūros sostinės metus
Prieglobsčio prašančiųjų vaikams surengta kalėdinė šventė
Kas yra LKB Kronika, net 17 metų neįveikta sovietų valdžios?
Geroji naujiena ir nauja koplytėlė – švenčių dovana kalintiems Pravieniškėse
30 eglučių papuošė mūsų žmonių namus
Baigiant Kardinolo V. Sladkevičiaus metus – choro „Cantate Domino“ muzikinė-žodinė dovana
Gedulingos prel. S. Žilio laidotuvių Mišios Romoje
Adventinė piligrimystė su Kauno jėzuitų gimnazijos bendruomene
Vakare „Jei tiki, kad Dievas gali“ – malda už Kauno miestą ir už tai, kas skaudu atsiminti
Apie Popiežiaus Pranciškaus programą šeimoms ir apie šeimą „Keliauti drauge!” – 5 susitikimas
Jaunimo lyderiai sėmėsi įkvėpimo Sielovados pagalbininkų akademijoje
Malda už kūdikio netektį išgyvenančias šeimas: nepritrūkti vilties ir drąsos
Susigrąžinti gyvenimą. Vilniaus arkivyskupijos Carito žmonių istorijos
Jie buvo nužudyti Kaune. Vokietijos žydų tragedijai 1941 m. lapkričio 25 d. atminti: apgailėti ir melstis
Kauno akademinės sielovados komanda pakvietė į akademinę diskusiją „Dabartiniai iššūkiai. Kas mūsų laukia?“
Fotografijų paroda „Kaip gerai, kad tu gimei…“ Panevėžyje
Jaunų žmonių džiaugsmo savaitgalis su Tiberiados broliais
Prasidėjo Samuelio kursas jaunimui: laikas stabtelėti
Malda už iškeliavusius į amžinybę Kauno akademinių bendruomenių narius
Atnaujinant Šiluvos meno vertybes: Antano Vivulskio kūrybos išsaugojimas
Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius Varšuvoje dalyvavo vyskupams skirtame seminare apie vadovavimą
Maldos ir giesmių vakare Jaunimo centre: kai Dievo akivaizda keičia
Lietuvos ypatingajame archyve pristatomas Dievo tarnaitės Adelės Dirsytės asmens dokumentas
Šiluvos šventovėje šiandien – kuriančio žmogaus dermė
Šiaulių mokytojai pagerbti Šiaulių katedroje
Jaunimo centre tęsiasi stovyklos „Esi vertas daugiau’2021“ dalyvių bendrystė
Susitikime „Širdis ir kūnas iš tiesų gyvi“ – misionierių iš JAV liudijimas: kas gydo žaizdas ir sugrąžina Kristui
Jubiliejų švenčiantis arkivysk. G. Grušas: visas mano pašaukimas yra stebuklas (interviu bernardinai.lt)
LR Prezidento dr. G. Nausėdos, Arkivyskupo dr. G. Grušo ir prof. dr. A. Jokubaičio diskusija (LVI, vaizdo įrašas)
ŠILUVA: Šiluvos kontūrinis paveikslas „Nukryžiuotasis“
ŠILINĖS: Apie kūrybos ir tikėjimo dialogą bei kultūros ir agrikultūros bendrystę kalba menotyrininkė, Šiluvos muziejaus muziejininkė Rūta Giniūnaitė (youtube)
Puoselėjant piligrimystę: savivaldybių atstovų susitikimas Šiluvoje
Vysk. Lino Vodopjanovo OFM interviu TV laidoje „Išpažinimai“
ŠILINĖS: Kun. Algirdas Toliatas apie drąsą ginti teisingumą (youtube)
ŠILINĖS: Arkivyskupas Kęstutis Kėvalas apie meilę šeimoje (youtube)
Unikali paroda Šiluvoje: pristatomos naujai rengiamo Mišiolo lietuvių kalba iliustracijos
Br. Roberto Dabkevičiaus OSB katechezė Dievui pasišventusiųjų dieną Šiluvoje: Maldoje pirmas su meile kreipiasi Dievas
ŠILINĖS: arkivyskupas Lionginas Virbalas SJ pie pašaukimą (youtube)
ŠILINĖS: Apie taikos svarbą nūdienos pasaulyje kalba kardinolas Sigitas Tamkevičius SJ (youtube)
Konferencijos „Šeima – visuomenės ir valstybės pagrindas. Sutarimo link“ vaizdo įrašai (Youtube)
Konferencijos „Šeima – visuomenės ir valstybės pagrindas. Sutarimo link“ nuotraukos
Dėkoti už laisvę – tai ir būti laisvam: vilties ir maldos piligrimystė į Šiluvą
Keliaujančioje pašaukimų stovykloje ieškota ir savo gyvenimo kelių
Vyrų bendrystės savaitgalis Palendriuose
Kauno moksleivių atradimai apsilankius senolių globos namuose
Šiluvos šventovės sakralusis menas kalbins ir virtualioje realybėje
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 »»
 
 
   

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

krikscioniskamuzika.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

Vilniaus piligrimų centras

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt