Savanorių stovykla-seminaras Šventojoje
Pasauliečių pranciškonų (tretininkų) rekolekcijos
Grigališkojo choralo savaitė Kražiuose
Pasikeitimai Philadelphia miesto lietuvių parapijose
Pranciškoniškojo jaunimo Atgailos žygis
Pirmadienį Kražiuose prasidėjo grigališkojo choralo ir Bažnyčios tradicijos studijų savaitė „Ad Fontes“
Panevėžio jaunimas meldėsi už a. a. kun. Arvydą Žygą
Telšių kunigų seminarijos mokslo metų pabaiga (2011 06 02)
Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos kronika (2011 m. gegužė)
VDU Katalikų teologijos fakulteto Diena 2011
„Vilties bėgimas“ Klaipėdoje
Išeivijoje sukurtas „Prisikėlęs Kristus“ puošia Tautos šventovę Kaune
Moksleivių darbų konkursas „Tikėjimas ir mokslas – du sparnai kilti į tiesą“ Katalikų teologijos fakultete
Vilkaviškio vyskupijoje įkurta pasišventusių našlių asociacija
Maldos už pašaukimus savaitgalis ir Atvirų durų diena Kauno kunigų seminarijoje
Kamerinis choras „Te Deum“ paminėjo savo veiklos dvidešimtmetį
Tradicinė Marijonų gimnazijos abiturientų kelionė į Kryžių kalną
Atvirų durų popietė Marijonų gimnazijoje
Marijonų gimnazijos matematikų laimėjimai
Seminaras kunigams ir diakonams atvykusiems iš kitų kraštų Čikagoje
Paskaita „Gyvybės stebuklas! Perinatalinė psichologija “ LSMU
„Juodoji vakarienė“ kanauninko Juozo Tumo-Vaižganto memorialiniame bute-muziejuje
Susitkimas ir malda su kariais, besirengiančiais taikos palaikymo misijai Afganistane
Aloyzo Stasiulevičiaus tapybos paroda Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijoje
Seminaras apie vaikų solidarumo bei socialinio aktyvumo ugdymą Kaune
Ciklo „Tradiciniai giedojimai“ renginys Klaipėdoje
Sutaikinimo pamaldos „Šviesa naktyje“ Kauno akademiniam jaunimui
Vilniuje pristatyta t. Kūdikėlio Jėzaus Pranciškaus knyga „Dievo galybė ir išmintis“
Birštono sakraliniame muziejuje atidaryta paroda, skirta kun. J. Zdebskio atminimui
Konferencija „Bažnyčios mokymas apie visuomenę – atsakas į šiandienines visuomenės problemas“, LR Seime
Vilniaus Šv. Juozapo seminarijos naujienos (2011 kovas)
Sutaikinimo pamaldos „Šviesa naktyje“ Kauno akademiniam jaunimui
Kauno kunigų seminarijos evangelizaciniai savaitgaliai Pakruojyje ir Radviliškyje
Gintauto Vaitoškos knygos „Kas iš vaikų pagrobė gandrą“ pristatymas Alytuje
Psalmių versmės pradinėje mokyklėlėje Šiauliuose
Prelatas E. Putrimas: Lietuviai kaliniai Pietų Amerikoje
Sakralaus meno festivalis Šiaulių t. Benedikto Andruškos mokykloje
Kaišiadorių muziejus išleido knygą - albumą „Kunigystės pilnatvė. Kaišiadorių vyskupas Juozas Matulaitis“
Ant kraterio krašto - susitikimas su profesoriumi kunigaikščiu Mykolu Giedraičiu
VDU KTF studentai Maltoje sėmėsi evangelizavimo patirties
Argentinoje vyko XIV Pietų Amerikos Lietuvių jaunimo suvažiavimas
Kauno kunigų seminarijos bendruomenės viešnagė Marijampolės specialiuosiuose globos namuose
Pažaislyje atidaryta muziejinė ekspozicija
Įteikti Bibliodramos vadovų pažymėjimai
Kauno kunigų seminarijoje – susitikimai su garbiais dvasininkais
Marijonų gimnazijoje vyko seminaras Marijampolės apskrities pradinių klasių mokytojams
IV Bažnyčios socialinio mokymo pagrindų seminaras Pal. J. Matulaičio namuose, Kaune
Susitikimas su misionieriumi kun. H. Šulcu Kauno arkikatedroje
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto sielovados renginiai
Klaipėdoje startavo renginių ciklas „Tradicija ir mes“, popietė apie Grabnyčias, šv. Blažiejų bei šv. Agotą
Dievo Gailestingumo metų renginys – kun. A. Vaickūno pranešimas apie Eucharistiją Kauno Šv. Pranciškaus Kasvero bažnyčioje
Paskaita vienuolėms apie įžadų teologiją Vilniuje
Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugijos narių susitikimas – konferencija
Pakruojo ligoninėje pašventinta Dievo Gailestingumo titulo koplyčia
Seminaras „Šeima – visuomenės pagrindas ir asmenų bendrystė“ Pal. J. Matulaičio namuose, Kaune (2011 01 20)
Bernardinų socialinių paslaugų centre svečiavosi Prezidentė
Latvijoje buvo ekumeniškai meldžiamasi už žuvusius 1991 metais
Ekumeninės pamaldos Klaipėdos universiteto koplyčioje
Kaišiadoryse organizuotas seminaras paauglių meiles sampratos tema
Vilkaviškio dekanato moksleivių giesmių konkurso „Cantate domino canticum novum“ laureatų koncertas
Diakonų šventimai Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos koplyčioje (2011 01 15)
Pastoracinė savaitė Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje (2011-ųjų sausis)
Jaunųjų misionierių kelionės pėsčiomis po Vilniaus miestą įspūdžiai
2011 m. sausio 6 d. Heppenheime, Vokietijoje mirė ilgametis Vasario 16-osios gimnazijos kapelionas ir mokytojas kun. Jonas DĖDINAS (1923 01 10 – 1949 07 31 – 2011 01 06)
Kūčių vakarienė Vilniaus kunigų seminarijoje
Tradiciniai giedojimai: Vyskupo Motiejaus Valančiaus laikų giesmės
Vilniaus kunigų seminarijos žinios (2010 gruodis)
Novicijų ugdymo kursai „Kaip išmokti būti vienuole?“ Kaune
Vilniaus kunigų seminarijos žinios (2010 lapkritis)
Marijampolės Marijonų gimnazijos mokytojai keliavo po Rytų Lietuvą
Paskaita apie Lietuvos bažnyčių altorių architektūrą ir dekorą Kauno miesto muziejuje
Seminaras „Teisingos visuomenės principai“ Pal. J. Matulaičio namuose
KTU studentai su kapelionu lankėsi Vilijampolės socialinės globos namuose
Tarpseminarinis krepšinio turnyras Vilniuje
Dailės ciklo paskaita Kaune apie patalpų dekoravimo istoriją
Vaikų rudens poilsio stovykla Šiauliuose
Marijampolės Marijonų gimnazistai Italijoje
Konferencija „Benedikto XVI enciklikos „Caritas in veritate“ aktualumas šiandien“ Marijampolėje
VDU vieša paskaita “Mirtis... o kas toliau?"
Knygos apie popiežių Benediktą XVI pristatymas Lazdijuose
Pirmakursių „krikštynos“ Vilniaus kunigų seminarijoje
Vilniaus kunigų seminarija kviečia į fotoparodą „Tinklinio teologija“
Veprių bažnyčioje – naujų varpų pašventinimas
Šv. Luko, gydytojų globėjo, šventė Kauno klinikose
Pasaulinei paliatyviosios pagalbos dienai – draugiškos krepšinio rungtynės tarp KKS ir LSMU
Vyskupo Vincento Borisevičiaus gyvenimo ir darbų mozaika
Kaune pradėtas Bažnyčios socialiniam mokymui skirtas seminarų ciklas „Rūpestis žmogumi yra Bažnyčios kelias“
Mokslo metų pradžia Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje
VDU KTF mokslo metų pradžios šventė
Ateitininkų korporacijos „Gaja“ šventė Kaune
Dailės ciklo paskaita apie Dievo Motinos atvaizdus
Argentinos lietuvių draugija “Nemunas” paminėjo savo 101-ųjų metinių jubiliejaus sukaktį
Ateitininkų susitikimas Šiaulių universitete
Europos kalbų diena Marijonų gimnazijoje
„Šeimų universitetas“ ieško savanorių, norinčių padėti šeimoms stiprinti tarpusavio ryšius
Marijampolėje vyks III-asis Jono Žuko jaunųjų vargonininkų konkursas
Susitikimas su kunigu ir psichologu Kęstučiu Trimaku Šiauliuose
Radviliškyje vyko tarptautinis vargonų muzikos festivalis
Lenkai ir lietuviai paminėjo Seinų Dievo Motinos vainikavimo metines
Krikščioniško gyvenimo ir evangelizacijos mokyklos stovykla Nemunaityje
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 »»
 
 
   

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

krikscioniskamuzika.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

Vilniaus piligrimų centras

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt