Mokslo metų pradžia Marijampolės Marijonų gimnazijoje
Krikščioniška stovykla vaikams Kulautuvoje
„Ad Fontes“ studijų savaitė Kražiuose
Pas Viešpatį iškeliavo Brolis Kęstutis Reizgys OFM (1972.06.25 – 2010.07.26)
Kun. Lionginas Virbalas SJ paskirtas Popiežiškosios „Russicum“ kolegijos rektoriumi Romoje
Vienuolių rekolekcijos Pavilnyje
Birštoniečių kelionė į Taizė
Ukmergės Švč. Trejybės parapijai padovanotas Marijonų vienuolyno pastatas
Prelato dr. Igno Urbono jubiliejus Lemonte
Atsisveikinimo popietė su Didžiaisiais draugais
Kaišiadoriečiai dalyvavo tarptautinėje ALFA konferencijoje Londone
Kun. A. Lipniūno gimtinėje kasmetinė šventė
Šiauliuose prisiminta slaptoji pedagogė ir vienuolė Joana Juozapaitytė
Atvirų durų diena Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje
Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos VI kurso studentų piligriminė kelionė į Romą
Ministrantų diena Telšių kunigų seminarijoje
Kunigų metams skirta konferencija Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijoje
LVK delegatas užsienio lietuvių sielovadai susitiko su Niujorko arkivyskupu
Kauno ir Vilniaus arkivyskupijų jaunimo atstovų dalyvavimas „Altenbergo šviesos“ festivalyje
Apklausa Kunigystės tema Kaišiadorių vyskupijoje
Kun. Žydrūno Kulpio daktaro disertacijos pristatymas Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje
Lektorių ir akolitų skyrimai Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijoje
Vadybos seminaras Birštone
47-ųjų kunigystės šventimų metinių paminėjimas Karmelitų parapijoje, Kaune
„Velykinis teismas“ Katalikų teologijos fakultete
VDU KTF evangelizaciniai renginiai mokyklose
Šiaulių katalikiškoje mokykloje pašventinta koplyčia
Parodos „Nuo LKB kronikos iki Sąjūdžio. 1972–1988“ atidarymas Kauno miesto muziejuje
Šiaulių katedros istorija – įspūdingame „Aušros“ muziejaus leidinyje.
Jonavoje surengta parapijos Kaziuko mugė
Biblijos paroda Kauno „Ryto“ pradinėje mokykloje
Po 14-ų KAIROS rekolekcijų Panevėžio vyskupijos lyderiams. Liudijimai
Lietuvių piligrimystė Filipnuose
Marijos radijas jau girdimas Telšiuose ir jų apylinkėse
Vilniuje, Apaštalinėje nunciatūroje vyko Lietuvos vyrų vienuolijų vyresniųjų konferencijos (LVVVK) posėdis
Pelenų trečiadienį Vilniaus kunigų seminarijoje vyko susikaupimo diena
Kun. Benoit Domergue viešėjo Vilniaus kunigų seminarijoje
Knygos apie Benediktą XVI pristatymas Šakiuose
Marijampolėje vyko Lietuvos Caritas organizuotas seminaras „Prekyba žmonėmis – priežastys, pasekmės ir pagalbos būdai“
Ligonių diena Vilniaus universiteto Onkologijos institute
Kun. dr. B. Domergue konferencija Kauno visuomenei
Krikščioniškos pantomimos seminaras jaunimui Kaune
Mėnesinis maldynėlis „Magnifikat“ jau Lietuvoje
Pastoracinė savaitė Vilniaus kunigų seminarijoje
Knygos „Benediktas XVI. Portretas iš arti“ pristatymas Prienuose
M. Novako premija šiemet įteikta kun. Kęstučiui Kėvalui
Paskaita apie XII–XX a. bažnyčių ir kitų erdvių sietynus Kaune
Europos Caritas pradėjo kampaniją „Be skurdo“
ALFA savaitgalis jaunimui Kulautuvoje
Kauno Karmelitų parapijoje paminėta Aukštųjų kursų Kaune įkūrimo sukaktis
Vilniuje įvyko pirmoji Lietuvos medžio drožėjų paroda-konkursas „Šventieji ir piligrimai“
Prasidėjo Lietuvos pranciškonų kapitula
Kalėdų dovanos VU EKMI Gerontologijos ir reabilitacijos centre
Henri J. M. Nouwen knygos „Vidinis meilės balsas“ pristatymas Marijampolėje
Moksleivių kalėdinių atvirukų akcija Kaune
Kaune paminėtas Jėzuitų bažnyčios 250 metų jubiliejus
Prelato Edmundo J. Putrimo viešnagė pas Gudijos lietuvius
Susitikimas su prelatu E. J. Putrimu Seinuose (Lenkija)
Negimusio kūdikio dienos minėjimas Kauno universitetuose
Išleistas kunigo Broniaus Bulikos rinktinių raštų II tomas
Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijoje pristatytas Bibliotheca Sancti Josephi antrasis tomas
Ligonių diena Šiluvoje
Kauno Vytauto Didžiojo bažnyčios kamerinis choras „Cantate Domino“ Tarptautiniame Advento ir Kalėdų muzikos festivalyje Bratislavoje įvertintas auksu
Marijampolėje ėmė veikti naujas knygų skaitytojų klubas
Pašiaušės Jėzuitų kolegijos jubiliejius
Kauno akademinio jaunimo sielovadininkų viešnagė Lenkijoje
Paskaita „Modernus žmogus ir okultizmas“ KTU
Kalendoriaus „Kryžių kalnas 2010“ pristatymas Kristaus Prisikėlimo parapijoje Kaune
Apie laisvės šaknis – krikščionybę Pal. J. Matulaičio namuose
Talentų vakaras VDU Katalikų teologijos fakultete
Kan. P. Dogelio (1877–1949) paminėjimas Kauno arkikatedroje ir miesto muziejuje
Vyskupo V. Michelevičiaus pirmųjų mirties metinių paminėjimas Kauno arkikatedroje
Kauno Jėzuitų vienuolyne tradicinėmis giesmėmis melstasi už mirusius
Tradicinė akcija „Sielų upė“ Kaune
Paskaita apie šventus atvaizdus Kaune
Šiauliuose susitikimas su fokoliarais – mokymasis gyventi Evangelija šiandien
Pranciškoniška pasauliečių akademija pradėjo penktuosius studijų metus
Kolpingo draugijos kongresas Bratislavoje
Dailės ciklo paskaita apie angelus Kauno miesto muziejuje
Čikagos kardinolas švęs Lietuvos tūkstantmetį
Piligriminė jaunimo žygeivystė Panevėžio vyskupijoje
Stojamieji egzaminai į Telšių vyskupijos licėjų
Pivašiūnuose per Žolinės atlaidus alkoholiniais gėrimais nebus prekiaujama
Lietuviškų kepurių šiluma - Afganistano vaikams
Liepą nemokamai maitinti buvę nuteistieji
Lenkijoje išleistas specialus Kunigų metų paveikslėlis
Tragiškai žuvo kunigas Ričardas Repšys
Kražiuose prasideda VIII Vilniaus universiteto grigališkojo choralo ir Bažnyčios tradicijos studijų savaitė „Ad Fontes“
T. Gorskio knygos „Palaimintasis Jurgis Matulaitis“ pristatymas Marijampolėje
Atsiliepimai iš piligriminio žygio Panevėžio vyskupijoje
Užsienio reikalų ministerijoje liepos 1 dieną už lietuvybės puoselėjimą ir lietuvių bendruomenių užsienyje telkimą „Lietuvos tūkstantmečio žvaigžde“ apdovanotas prelatas Edmundas Putrimas
Prasideda pasirengimai šv. Teresės Avilietės gimimo jubiliejui
Lietuvos vardo tūkstantmečio minėjimas Panėvėžyje
Už šeimas – virš 10 tūkst. parašų, surinktų vos per 3 savaites
Egzorcistų asociacijos kreipimasis dėl festivalio „Velnio akmuo“ Anykščiuose
Šiluvos aikštė išrinkta geriausiu 2009 m. urbanistiniu projektu
Piligriminė jaunimo pašaukimų stovykla
Krikščioniškojo teatro spektaklis Kauno šv. Pranciškaus Ksavero bažnyčioje
Lietuvos katalikiškų mokyklų šventė Šiluvoje
Žymiausiame grigališkojo choralo festivalyje Belgijoje skambėjo lietuvių balsai
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 »»
 
 
   

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

krikscioniskamuzika.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

Vilniaus piligrimų centras

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt