Jaunimo vakaras apie Sekminių malonę Kaune
VDU Katalikų teologijos fakulteto diena
Prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sukurta Socialinių reikalu taryba
Susitikimas su Socialinės apsaugos ir darbo ministru Vytauto Didžiojo universitete
Kauno akademinės sielovados renginiai
Lietuvoje vyks V Europos pranciškoniškojo jaunimo kongresas
Malda už pašaukimą tarnauti kenčiantiems Kaune
Lietuvos Caritas vadovas pasisakė Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisijos posėdyje
KEC seminaras „Apaštalas Paulius ir naujoji evangelizacija: praktinės pamokos“ Kaune
Tarptautinė konferencija „Evangelizacija šiandienos pasaulyje: ištakos, iššūkiai, perspektyvos“ VDU KTF
Kaune, VDU „Rasos“ gimnazijoje, vyko tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija „Krikščionybės tūkstantmetis Lietuvoje“.
Paskaita apie Aleksandro Tarasevičiaus iliustruotą „Rožyną“ Kauno miesto muziejuje
Televizijos ir radijo laidų konkurse „Pragiedruliai“ apdovanota Marijos radijo laida jaunimui
Rekolekcijos studentams – Alfa kursų dalyviams
Įsteigta Šiluvos Švč. Mergelės Marijos draugija
Akcija „Darom 2009“ Kauno Santakos parke
Velykinė jaunimo stovykla Tiberiados bendruomenėje
Išleistos naujos knygos
Klaipėdoje vyko Pranciškoniškos pasauliečių akademijos organizuotas koncertas
Praktinio gerumo akcija – stebuklas įvyko!
Pranciškonų ordino vyresnybės rinkimai Asyžiuje ir V Europos pranciškoniškojo jaunimo kongresas Vilniuje
Vilkaviškio vyskupijos Caritas mokymai savanoriams
Seminaras apie vidinį gydymą Kauno medicinos universitete
Vidinio gydymo pamaldos su belgų misionieriais Kaune
Gavėnios susikaupimo renginiai Kauno akademinei bendruomenei
Paskaita apie šv. Brunono Bonifaco motyvą Pažaislio freskose Kaune
Gavėnios pamaldos ir Kairos rekolekcijos Kauno akademinėms bendruomenėms
Žinutės iš Truskavoje vykusių KAIROS rekolekcijų
Evangelizacinė šventė Šv. Pranciškaus Ksavero (jėzuitų) rektorate
T. L. Baliūno SJ fotografijos paroda Kauno Jėzuitų vienuolyne
Paskaita „Šv. Brunonas ir Lietuva“ Kauno medicinos universitete
Knygos apie Šventojo Sosto ambasadorių Kazį Lozoraitį pristatymas Romoje
Kretingoje vyko mokymai Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino brolijų magistrams
Katalikų tėvų asociacijos seminarų ciklas „Kiek kartų turiu atleisti? 77 kartus?“ Kaune
Prezidentas apdovanojo prel. P.Gaidą-Gaidamavičių
Vasario 16-osios iškilmės Romoje
Kauno medicinos universiteto klinikose iškilmingai paminėta Pasaulinė ligonių diena
KMUK odontologai paminėjo globėją Šv. Apoloniją
Pristatyta monografija apie Kauno arkikatedrą baziliką
Konferencija apie šv. Paulių Vilniuje
Aktorės Stanislavos Jakševičiūtės Venclauskienės 50-tųjų mirties metinių minėjimas Šiauliuose
Paskaita diskusija „Atsigręžiant į šv. Paulių“ KMU
Dailės ciklo paskaita Kauno miesto muziejuje
„Kairos“ rekolekcijos Truskavos miestelyje
Kaišiadoriečių kelionė į Europos jaunimo Taizé susitikimą Briuselyje
Ar sulauksime religinio atgimimo ekonominės krizės akivaizdoje?
Ką rinksimės – būrėją ar psichologą?
Ar kryžius pažeidžia religijos laisvę?
Šiauliuose prisimintas pasipriešinimo sovietiniam okupaciniam režimui veikėjas Mečislovas Jurevičius
Caritas kalėdinis vakaras vaikams ir jaunimui Kaišiadoryse
Įvilktuvės Vilniaus kunigų seminarijoje
Kolpingo draugijos Kaune kalėdinės akcijos
„Praktinio gerumo akcija“ – atsvara niūriai kasdienybei
Vyrų maldos popietė „Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas“ Vilniuje
VII-asis krikščioniškos muzikos festivalis „Sielos 2008" Panevėžyje
Vengrijoje vyksta 12-oji Pasauliečių pranciškonų ordino Generalinė Kapitula
Išleistas kun. B. Bulikos rinktinių raštų I tomas
Mokslinė konferencija „Zenonas Ivinskis ir Lietuvos praeities tyrimai“ VDU Katalikų teologijos fakultete
Vidinio gydymo pamaldos su belgų misionieriais Kaune
Tiberiados broliai Kaune pristatė jaunimui pal. P. G. Frassati
Partijų atstovų atsakymai į klausimus 2008 m. rugsėjo 30 dienos susitikime Kaune
Seminaras Pažaislyje Lectio divina maldos grupių su Šventuoju Raštu vadovams
Vilniaus kunigų seminarijos piligriminė kelionė į Balstogę kun. Mykolo Sopočkos paskelbimo palaimintuoju proga
Paminėtos Marijampolės marijonų vienuolyno 250-osios įkūrimo metinės
Paroda, skirta 250-osioms marijonų vienuolyno Marijampolėje metinėms
Šeštasis piligriminis žygis iš Kryžių kalno į Šiluvą
Šiluvos jubiliejaus akimirkos fotografijose (7, 11, 14 d.)
Lietuvos jaunimo piligriminis žygis į Šiluvą
Naujųjų mokslo metų pradžia Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje
Rugsėjo 1-oji Vilniaus arkikatedroje
Mokslo metų pradžios šv. Mišios Švč. Trejybės (seminarijos) bažnyčioje Kaune
Lietuvos krikščioniškojo gyvenimo bendruomenės stovykla Tiltagaliuose
Ignaciškas socialinis eksperimentas „Magis 2008“ Kaune
Vasaros rekolekcijos dėstytojams
Pranciškoniškojo jaunimo atgailos žygis iš Kauno į Šiluvą
Pal. Jurgiui Matulaičiui skirtos parodos atidarymas Marijampolėje (2008 07 05)
Fokoliarų judėjimas turi naują prezidentę
Lietuvos Caritas vaikų akimis
Lietuvos Caritas informacija: Skurdas Europoje mažinamas lobizmo keliu
Socialinių mokslų (edukologijos) daktaro vardas suteiktas Šiaulių vyskupijos kunigui S. Matuliui
Seminaras apie darbą su savanoriais Marijampolėje
Kauno technologijos universitete pašventinta koplyčia
Katalikiškos moterų organizacijos „Vilties tilto“ veiklos 10-mečio minėjimas Kaišiadoryse
Europos Caritas regioninė konferencija Slovėnijoje
Išrinkta naujoji pasauliečių pranciškonų Telšių regiono brolijos taryba
Kun. prof. Antano Paškaus (1922–2008) palaikų perlaidojimas Kaune
VDU Katalikų teologijos fakulteto diena (iš Vatikano radijo)
Fokoliarų sąjūdžio akcija Vilniuje
Valančiukų konferencija Marijampolėje
Įteikta devintoji Stasio Šalkauskio premija
Tarptautinė konferencija „Marijos kulto Europoje teologiniai-istoriniai aspektai“ Vytauto Didžiojo universitete
Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija šventė Seminarijos globėjo Šv. Juozapo dieną
Knygos „Lytiškumo ugdymo etika“ pristatymas Vytauto Didžiojo universitete
Tėvų diena Vilniaus knigų seminarijoje
Konferencija „Kaip išsaugoti pradėtą gyvybę Kaišiadorių krašte?“
Marijampolės kolegijoje vyko Mariologinė konferencija
Marijampolėje pasibaigė Antrasis respublikinis Jono Žuko jaunųjų vargonininkų konkursas
Lietuvos Caritas: Supervizijos taikymas vykdant socialinius projektus
Mokslinė konferencija „Šiluva Lietuvos kultūroje“ Vytauto Didžiojo universitete
Habilitacijos procedūra VDU Katalikų teologijos fakultete
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 »»
 
 
   

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt